The 12 references with contexts in paper Нусінов, Шура (2017) “Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства з використанням потенціальних галузевих кластерів // Improvement of economic potential estimation methods for enterprise with potential branch clusters use…” / spz:ztu:ven:112312

1
Balabanova, N.V. (2012), «Vykorystannja klasternyh struktur u pidvyshhenni konkurentospromozhnosti regionu», Visnyk Mariupol's'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 4, pp. 26–32.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6732
  Prefix
  Портером, означає сконцентровані за географічною ознакою групи фірм, організацій, галузей з визначеними межами (кордонами), всередині яких існують сильні горизонтальні, вертикальні або структурні зв’язки, які ведуть/можуть вести/ спільну роботу, а також які конкурують між собою
  Exact
  [1, с. 256]
  Suffix
  . І хоча перші спроби побудови кластерів М. Портером та його колегами з Гарвардської бізнес-школи здійснювались в основному у географічному напрямі, з подальшим розвитком кластерного підходу в економіці сфера застосування кластерних об’єднань розширювалась та збагачувалась.

3
Bojko, M.G. and Myhajlichenko, G.I. (2013), «Turystychni klastery jak innovacijna komponenta ekonomichnogo rozvytku regioniv», Visnyk DITB, No. 17, pp. 16–25.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7576
  Prefix
  почали сприймати не тільки як утворення географічного характеру, а і як: групи суб’єктів господарювання, спеціалізованих на певній сфері діяльності; множинність економічних суб’єктів різного функціонального (інфраструктурного) призначення; групи конкурентів або суб’єктів, що ведуть спільну економічну діяльність, спільне управління або спільне інвестування
  Exact
  [3, с. 14]
  Suffix
  . В цьому ж документі також відзначено, що кластери можуть утворюватись як по вертикалі (між виробниками та споживачами), так і по горизонталі (продукти та послуги, що доповнюють один одного; суб’єкти господарювання, що використовують подібні ресурси, технології, а також інші горизонтальні зв’язки подібного характеру [3, с. 14].

 2. In-text reference with the coordinate start=7926
  Prefix
  В цьому ж документі також відзначено, що кластери можуть утворюватись як по вертикалі (між виробниками та споживачами), так і по горизонталі (продукти та послуги, що доповнюють один одного; суб’єкти господарювання, що використовують подібні ресурси, технології, а також інші горизонтальні зв’язки подібного характеру
  Exact
  [3, с. 14]
  Suffix
  . На сьогоднішній день у вітчизняній науці починають з’являтися окремі аспекти використання кластерного підходу у процесі дослідження різного виду економічних потенціалів (в основному це потенціал галузі або регіону, потенціал конкурентоспроможності або кластероутворення).

4
Bryzhan', I.A. (2011), «Klasterna model' rozvytku sil's'kogo gospodarstva Poltavs'koi' oblasti», Ekonomika i region, No. 2 (29), pp. 75–81.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9111
  Prefix
  Суттєвими ознаками кластера науковець вважає розвиток внутрішньої конкуренції і ділової активності компаній у поєднанні зі сприятливими умовами для взаємовигідної співпраці і контрактації, що призводить до зростання рівня потенціалу регіону
  Exact
  [4, с. 95]
  Suffix
  ; - М.Забедюк та О.Балако, визначаючи однією з умов ефективного використання природноресурсного потенціалу регіонів формування кластерів на основі поєднання складових ендогенного потенціалу територіальних ресурсів [6, с. 73]; - В.

6
Vojnarenko, M.P. and Rybchyns'ka, L.A. (2011), «Rol' klasternoi' polityky u formuvanni innovacijnogo potencialu regionu», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 3, Vol. 2, pp. 46–53.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9349
  Prefix
  компаній у поєднанні зі сприятливими умовами для взаємовигідної співпраці і контрактації, що призводить до зростання рівня потенціалу регіону [4, с. 95]; - М.Забедюк та О.Балако, визначаючи однією з умов ефективного використання природноресурсного потенціалу регіонів формування кластерів на основі поєднання складових ендогенного потенціалу територіальних ресурсів
  Exact
  [6, с. 73]
  Suffix
  ; - В.Печаткін, пропонуючи власний підхід до виділення регіональних кластерів та оцінки їх потенціалу, а також інфраструктурної та інноваційної складових регіонального розвитку [8, с.42]; - М.

8
Gladchak, N.V. (2012), «Zastosuvannja klasternogo analizu trudovogo potencialu pidpryjemstvamy z vyrobnyctva hliba ta hlibobulochnyh vyrobiv», Ekonomichni nauky, Serija Ekonomika ta menedzhment, Vol. 9 (2), pp. 94–99.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9543
  Prefix
  однією з умов ефективного використання природноресурсного потенціалу регіонів формування кластерів на основі поєднання складових ендогенного потенціалу територіальних ресурсів [6, с. 73]; - В.Печаткін, пропонуючи власний підхід до виділення регіональних кластерів та оцінки їх потенціалу, а також інфраструктурної та інноваційної складових регіонального розвитку
  Exact
  [8, с.42]
  Suffix
  ; - М.Войнаренко та Л.Рибчинська, зосереджуючи увагу на ролі кластерної політики у формуванні інноваційного потенціалу регіону. При цьому увага науковців зосереджена на формуванні кластерної моделі економічного розвитку регіону, що у свою чергу може слугувати фактором підвищення рівня потенціалу регіону.

9
Goncharov, V.M. and Martynova, L.V. (2012), «Adaptacijnyj potencial klasteriv APK», Vidpovidal'na ekonomika, Vol. 4, pp. 113–115.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9980
  Prefix
  При цьому увага науковців зосереджена на формуванні кластерної моделі економічного розвитку регіону, що у свою чергу може слугувати фактором підвищення рівня потенціалу регіону. У даному випадку сформовані галузеві кластери розглядаються як чинник, що позитивно впливає на рівень потенціалу
  Exact
  [9, с. 47–52]
  Suffix
  ; - М.Войнаренко та Л. Богатчик, доводячи, що структуризація внутрішньої системи регіону та виділення субрегіонів відбувається виключно через об’єктивну потребу у специфікації ресурсів, елементів капіталу чи компонентів ринкової інфраструктури, що обумовлено наявністю стійких відтворюючих взаємозв'язків у кластері, які природно виникли на певній території р

10
Zabedjuk, M.S. and Balako, O.V. (2014), «Ocinka pryrodno-resursnogo potencialu regioniv Ukrai'ny ta umovy jogo efektyvnogo vykorystannja», Ekonomichnyj forum, No. 3, pp. 68–73.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10661
  Prefix
  Субрегіональний кластер формується з метою виділення та посилення ринкової оцінки накопиченого на визначеній території економічного потенціалу, що, у свою чергу, дозволяє забезпечити необхідний регіону приріст конкурентоспроможності
  Exact
  [10, с. 173]
  Suffix
  . На важливості штучної кластерної форми організації бізнесу для оцінки та підвищення рівня потенціалу регіону (галузі) та отримання на цій основі синергетичного ефекту, зокрема, наголошують: - В.

11
Ivanchenko, G.V. (2012), «Synergetychnyj efekt klasternyh utvoren' u regioni», Naukovyj visnyk Poltavs'kogo universytetu ekonomiky i torgivli, Serija Ekonomichni nauky, No. 2, pp. 66–70.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11306
  Prefix
  адаптаційних можливостей підприємств одного кластера на основі більш тісних зв’язків між ними порівняно зі зв’язками з підприємствами інших кластерів, що стає передумовою формування адаптаційного потенціалу галузі, який характеризує можливості отримання додаткових конкурентних переваг та адаптацію агломерації підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища
  Exact
  [11, с. 115]
  Suffix
  ; - Г.Іванченко, зазначаючи, що кластер як стійке партнерство взаємопов’язаних підприємств, може мати потенціал, який перевищує просту суму їх окремих потенціалів. Це збільшення виникає як результат співпраці й ефективного використання можливостей партнерів у тривалому періоді, поєднання кооперації та конкуренції.

13
Levyc'ka, I.V. (2016), «Rozvytok turysts'ko-rekreacijnogo potencialu regionu jak osnova formuvannja turystychnogo klastera», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Vol. 9, pp. 92–96.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11800
  Prefix
  Це збільшення виникає як результат співпраці й ефективного використання можливостей партнерів у тривалому періоді, поєднання кооперації та конкуренції. На цій основі виникає певний синергетичний ефект кластерів, оскільки підприємства виграють, маючи можливість ділитися позитивним досвідом і знижувати витрати
  Exact
  [13, с. 66]
  Suffix
  ; - Т.Пепа, використовуючи кластерний підхід для формування та підвищення рівня ресурсного потенціалу регіону, що, у свою чергу, є одним із головних кроків на шляху формування оптимальної його структури, створення конкурентних переваг в конкурентному середовищі [14, с. 10]; - Н.

14
Makarenko, M.V. (2012), «Upravlinnja ekonomichnym potencialom regionu jak osnovoju formuvannja konkurentnyh perevag regionu», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 4 (130), pp. 217–224.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12078
  Prefix
  кластерів, оскільки підприємства виграють, маючи можливість ділитися позитивним досвідом і знижувати витрати [13, с. 66]; - Т.Пепа, використовуючи кластерний підхід для формування та підвищення рівня ресурсного потенціалу регіону, що, у свою чергу, є одним із головних кроків на шляху формування оптимальної його структури, створення конкурентних переваг в конкурентному середовищі
  Exact
  [14, с. 10]
  Suffix
  ; - Н.Станасюк, формуючи концепцію кластерного розвитку промислового потенціалу на основі реалізації таких етапів: створення галузевих кластерів довкола провідних галузей промисловості; створення інноваційних кластерівта формування відповідного інноваційного середовища в економіці країни [15, с. 117]; - Н.

15
Mjagkyh, I.M. (2011), «Klasterna forma organizacii' – dijevyj zasib pidvyshhennja efektyvnosti vyrobnyctva», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 10 (124), pp. 104–107.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12398
  Prefix
  структури, створення конкурентних переваг в конкурентному середовищі [14, с. 10]; - Н.Станасюк, формуючи концепцію кластерного розвитку промислового потенціалу на основі реалізації таких етапів: створення галузевих кластерів довкола провідних галузей промисловості; створення інноваційних кластерівта формування відповідного інноваційного середовища в економіці країни
  Exact
  [15, с. 117]
  Suffix
  ; - Н.Войтович, відзначаючи основним фундаментом зміцнення і ефективного використання ресурсного потенціалу регіонального розвитку формування інтеграційного кластера аграрної галузі, як системи підтримки установ соціального забезпечення та соціальної інтеграції [17, с. 94].

17
Pepa, T. (2014), «Naprjamy realizacii' klasternogo pidhodu v programuvanni vykorystannja resursnoi' bazy regioniv», Zbirnyk naukovyh prac' ChDTU, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 37, Part 2, pp. 5–11.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12676
  Prefix
  ; створення інноваційних кластерівта формування відповідного інноваційного середовища в економіці країни [15, с. 117]; - Н.Войтович, відзначаючи основним фундаментом зміцнення і ефективного використання ресурсного потенціалу регіонального розвитку формування інтеграційного кластера аграрної галузі, як системи підтримки установ соціального забезпечення та соціальної інтеграції
  Exact
  [17, с. 94]
  Suffix
  . Формування кластерів (кластерних утворень) на основі штучної кластеризації науковці, між іншим, пов’язують з підвищенням рівня конкурентоспроможності як самого кластера, так і регіону, в якому він утворений.