The 13 references with contexts in paper Бужимська, Оверчук (2017) “Необхідність використання елементів системи контролінгу суб’єктами малого та мікропідприємництва // The need to use elements of controlling system by entities of small and microenterprises” / spz:ztu:ven:112306

1
Vatchenko, O.B. and Prohorova, A.S. (2016), «Kontroling u systemi upravlinnja pidpryjemstvom», Ekonomichnyj prostir, No. 116, pp. 209–219, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_116_20
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=6017
  Prefix
  дослідження, присвячені використанню елементів системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу
  Exact
  [1,8]
  Suffix
  , оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=13085
  Prefix
  Такий підхід доцільний для суб’єктів мікропідприємництва, але тут виникає питання вартості послуг;  косорсинг – поєднання першого та другого підходів, тобто виконання функцій оперативного контролінгу самостійно, але при необхідності залучення експертів спеціалізованих компаній або зовнішнього консультанта
  Exact
  [1, с. 212-213]
  Suffix
  . Аналітичні процедури, проведення яких передбачають запропоновані нами до впровадження елементи системи контролінгу, з легкістю може виконувати особа, що має освіту молодшого спеціаліста зі спеціальності економічного спрямування, але багато фізичних осіб-підприємців не мають економічної освіти.

2
Derzhavna sluzhba statystyky (2014), Dijal'nist' sub’jektiv velykogo, seredn'ogo, malogo ta mikropidpryjemnyctva za 2013 rik, statystychnyj zbirnyk, Kyi'v, 498 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2732
  Prefix
  В структурі підприємств України за розміром малі підприємства у 2015 році складали 99,2 % (у тому числі суб’єкти мікропідприємництва 96,8 %), при цьому їх кількість дорівнює 1958385 од., що складає менше 8 одиниць на 1 тис. осіб наявного населення
  Exact
  [2, с. 31]
  Suffix
  . Частка валової доданої вартості створеної суб’єктами малого підприємництва у 2015 р. становила 19,8 %, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва 8,9 % [2, с. 46]. Збитковість операційної діяльності малих підприємств у 2015 р. становила –4,2 %, суб’єктів мікропідприємництва –8,2 % [2, с. 157].

 2. In-text reference with the coordinate start=2904
  Prefix
  за розміром малі підприємства у 2015 році складали 99,2 % (у тому числі суб’єкти мікропідприємництва 96,8 %), при цьому їх кількість дорівнює 1958385 од., що складає менше 8 одиниць на 1 тис. осіб наявного населення [2, с. 31]. Частка валової доданої вартості створеної суб’єктами малого підприємництва у 2015 р. становила 19,8 %, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва 8,9 %
  Exact
  [2, с. 46]
  Suffix
  . Збитковість операційної діяльності малих підприємств у 2015 р. становила –4,2 %, суб’єктів мікропідприємництва –8,2 % [2, с. 157]. Наведені дані безумовно свідчать про низький рівень розвитку малого підприємництва в Україні, як в кількісному аспекті, так і щодо ефективності.

 3. In-text reference with the coordinate start=3032
  Prefix
  Частка валової доданої вартості створеної суб’єктами малого підприємництва у 2015 р. становила 19,8 %, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва 8,9 % [2, с. 46]. Збитковість операційної діяльності малих підприємств у 2015 р. становила –4,2 %, суб’єктів мікропідприємництва –8,2 %
  Exact
  [2, с. 157]
  Suffix
  . Наведені дані безумовно свідчать про низький рівень розвитку малого підприємництва в Україні, як в кількісному аспекті, так і щодо ефективності. Вважається, що суб’єкти малого підприємництва, порівняно з великими підприємствами, є більш інноваційноорієнтовані, адаптивні, стійкі у фінансовому плані, оскільки їх діяльність зазвичай не пов’язана із великими фінансовими вкладенням

3
Kravec', I.M. and Kravec', S.A. (2015), «Suchasnyj stan malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni: osnovni problemy ta shljahy i'h vyrishennja», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 2 (2), pp. 179–185, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_2(2)__41
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4390
  Prefix
  та криза збуту;  відсутність інформаційної та консультативної підтримки малого підприємництва;  формальність покращення стану підприємницького клімату (здійснення реформ у підприємницькому середовищі пов’язується із досягненням певного оціночного показника чи низки показників у міжнародних рейтингах країни поряд з ігноруванням важливих структурних прогалин в економіці)
  Exact
  [3, с. 183]
  Suffix
  . © К.О. Бужимська, А.В. Оверчук, 2017 Крім зазначених факторів, на нашу думку, одним з негативних факторів, що призводить до збиткової діяльності більшості малих підприємств, є недосконалість (а часто і відсутність) системи управління та системи аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, як в сфері поточної операційної діяльності, так і в сфері перспективного розвитку.

4
Lemishovs'kyj, V.I. (2017), «Kontroling v upravlinni mashynobudivnym pidpryjemstvom: koordynacijni element», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, Vol. 11, pp. 94–97, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_11_23
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5969
  Prefix
  Останні дослідження, присвячені використанню елементів системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам
  Exact
  [4]
  Suffix
  , підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін.

5
Maljarec', L.M. and Mochona, L.G. (2016), «Ocinka vyrobnycho-gospodars'koi' dijal'nosti pidpryjemstva jak osnova i'i' strategichnogo kontrolingu», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 16 (2), pp. 56–60, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16(2)__15
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6068
  Prefix
  системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності
  Exact
  [5]
  Suffix
  , використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін. Безумовно, необхідність та доцільність впровадження системи контролінгу на великих та середніх підприємствах не викликає сумнівів, але поза увагою залишається питання використання інструментів контролінгу на підприємствах малого т

6
Maljarec', L.M. and Mochona, L.G. (2016), «Udoskonalennja instrumentiv operatyvnogo kontrolingu dijal'nosti pidpryjemstva», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 21, No. 7 (2), pp. 66–69, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_7(2)__16
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5900
  Prefix
  Останні дослідження, присвячені використанню елементів системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості
  Exact
  [6]
  Suffix
  , системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін.

7
Opyt Velikobritanii, Germanii, SShA, Japonii, Pol'shi i Vengrii v razvitii malogo predprinimatel'stva», available at: http://www.giac.ru/content/document_r_564FE1FC-14A2-42CB-AA00-34179DD4DFF3.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13743
  Prefix
  Тому, на нашу думку, в Україні слід використати досвід розвинутих країн світу щодо створення спеціалізованих консультативних або діагностичних центрів, які готують інформацію на основі наданих суб’єктом підприємництва об’єктивних відомостей щодо організаційних, фінансових, технічних, кадрових та інших аспектів своєї діяльності
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Організація та фінансування таких центрів має покладатися на місцеві органи влади, адже єдиний податок, що сплачують фізичні особи-підприємці, надходить до місцевих бюджетів. Функціонування таких центрів буде сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності малих підприємств, створенню атмосфери довіри між підприємцями та органами місцевої влади, дасть можливість залучи

8
Prodius, O.I. and Lacyna, S.A. (2016), «Uprovadzhennja systemy kontrolingu na pidpryjemstvi: standartni pomylky ta shljahy vyrishennja», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 21, No. 1, pp. 147–151, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_1_35
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6017
  Prefix
  дослідження, присвячені використанню елементів системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу
  Exact
  [1,8]
  Suffix
  , оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін.

9
Samarceva, A.Je. (2016), «Kontroling v antykryzovomu upravlinni», Molodyj vchenyj, No. 4, pp. 173–177, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_44
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6138
  Prefix
  сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні
  Exact
  [9]
  Suffix
  , формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін. Безумовно, необхідність та доцільність впровадження системи контролінгу на великих та середніх підприємствах не викликає сумнівів, але поза увагою залишається питання використання інструментів контролінгу на підприємствах малого та мікропідприємництва для підвищення ефективності операційної діяль

10
Samofalov, P.P. (2016), «Upravlinnja innovacijnoju dijal'nistju akcionernyh tovarystv na zasadah kontrolingu», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, No. 5, pp. 30–35, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_5_10
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6222
  Prefix
  елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності
  Exact
  [10]
  Suffix
  та ін. Безумовно, необхідність та доцільність впровадження системи контролінгу на великих та середніх підприємствах не викликає сумнівів, але поза увагою залишається питання використання інструментів контролінгу на підприємствах малого та мікропідприємництва для підвищення ефективності операційної діяльності, прискорення адекватної реакції на зовнішні зміни, набуття інноваційності, гнуч

11
Synchuk, I.V. (2016), «Formuvannja systemy kontrolingu vytrat z metoju zabezpechennja efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstva», Molodyj vchenyj, No. 3, pp. 179–182, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_44
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5937
  Prefix
  Останні дослідження, присвячені використанню елементів системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами
  Exact
  [11]
  Suffix
  , координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін.

12
Shkarlet, S.M., Dubyna, M.V. and Tunik, M.V. (2016), «Sutnist' kontrolingovoi' informacii' ta osnovni vymogy do i'i' formuvannja», Naukovyj visnyk Polissja, No. 2, pp. 132–139, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_2_23
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6180
  Prefix
  удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації
  Exact
  [12]
  Suffix
  , контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін. Безумовно, необхідність та доцільність впровадження системи контролінгу на великих та середніх підприємствах не викликає сумнівів, але поза увагою залишається питання використання інструментів контролінгу на підприємствах малого та мікропідприємництва для підвищення ефективності операційної діяльності, прискорення адекватної реакції на зо

13
Structural business statistics overview», available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Structural_business_statistics_overview Бужимська Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2486
  Prefix
  % підприємств нефінансового сектору економіки у 2014 році складали мікро, малі та середні підприємства (23,3 млн. од., що складає 45 од. на 1 тис. осіб наявного населення), їх внесок у створення валової доданої вартості склав 57,4 %. При цьому 9 з 10 підприємств (93,0 %) є мікропідприємствами (менше 10 найманих працівників), їх внесок у створення валової доданої вартості 20,9 %
  Exact
  [13]
  Suffix
  . В структурі підприємств України за розміром малі підприємства у 2015 році складали 99,2 % (у тому числі суб’єкти мікропідприємництва 96,8 %), при цьому їх кількість дорівнює 1958385 од., що складає менше 8 одиниць на 1 тис. осіб наявного населення [2, с. 31].