The 8 references with contexts in paper Бояринова (2017) “Інструментарій інтегрування інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку // Tools of integration of innovation-oriented machine-building enterprises in industrial park environment” / spz:ztu:ven:112304

1
Moldovan, O.O. (2011), «Docil'nist' zaprovadzhennja industrial'nyh parkiv v Ukrai'ni», Ekonomika promyslovosti, No 2, pp. 3–9.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3386
  Prefix
  Індустріальні парки науковцями вважаються інструментом стимулювання промислового виробництва, залучення інвестицій, збільшення зайнятості населення, вирівнювання рівня економічного розвитку регіонів, які є економічно вигідними як для підприємств, так і для держави
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Вони створюються з метою розвитку бізнесу на противагу технологічним, мета яких полягає в розвитку нових технологій, проведення наукових досліджень, розробок, сприяння інноваційній діяльності [2, с. 267].

2
Maljuta, L. (2014), «Industrial'ni parky – innovacijnyj vektor rozvytku promyslovogo vyrobnyctva», Social'noekonomichni problemy i derzhava, Vol. 1 (10), pp. 264–276, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3598
  Prefix
  Вони створюються з метою розвитку бізнесу на противагу технологічним, мета яких полягає в розвитку нових технологій, проведення наукових досліджень, розробок, сприяння інноваційній діяльності
  Exact
  [2, с. 267]
  Suffix
  . В дослідженнях розкриваються основні суб’єкти такого інноваційного утворення, їх ключові фактори успіху й ефективності [2], обґрунтовуються заходи щодо удосконалення створення та функціонування індустріальних парків, зокрема С.

 2. In-text reference with the coordinate start=3731
  Prefix
  Вони створюються з метою розвитку бізнесу на противагу технологічним, мета яких полягає в розвитку нових технологій, проведення наукових досліджень, розробок, сприяння інноваційній діяльності [2, с. 267]. В дослідженнях розкриваються основні суб’єкти такого інноваційного утворення, їх ключові фактори успіху й ефективності
  Exact
  [2]
  Suffix
  , обґрунтовуються заходи щодо удосконалення створення та функціонування індустріальних парків, зокрема С.І. Гриценко пропонується створення проміжної організаційної ланки – державної управляючої компанії як акціонерного товариства та організаційна схема створення індустріальних парків в контексті забезпечення сталого розвитку України [3]; висвітлюються основні проблеми їх ро

3
Grycenko, S.I. (2016), «Realii' ta mozhlyvosti stanovlennja industrial'nyh parkiv u konteksti zabezpechennja stalogo rozvytku Ukrai'ny», Ekonomika i organizacija upravljannja, No 4 (24), pp. 54–63.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4084
  Prefix
  Гриценко пропонується створення проміжної організаційної ланки – державної управляючої компанії як акціонерного товариства та організаційна схема створення індустріальних парків в контексті забезпечення сталого розвитку України
  Exact
  [3]
  Suffix
  ; висвітлюються основні проблеми їх розбудови – як зазначає С.І. Лекарь, натепер наявне лише юридичне закріплення індустріальних парків, оскільки реальне їх функціонування залишається невизначеним, і потребує удосконалення нормотворчої бази, а також прийняття законопроекту, що стосується їх оподаткування для подальшого залучення інвесторів [4, с. 83].

4
Lekar', S.I. (2017), «Mizhnarodni ta vitchyznjani realii' funkcionuvannja industrial'nyh parkiv», Ekonomika promyslovosti, No 1 (77), pp. 80–94.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4440
  Prefix
  Лекарь, натепер наявне лише юридичне закріплення індустріальних парків, оскільки реальне їх функціонування залишається невизначеним, і потребує удосконалення нормотворчої бази, а також прийняття законопроекту, що стосується їх оподаткування для подальшого залучення інвесторів
  Exact
  [4, с. 83]
  Suffix
  . Однак, потребує розгляду інструментарій інтегрування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку, який би передбачав механізми їх використання як функціональних економічних систем за участі в розвитку підприємств-резидентів.

5
Derzhavne agentstvo z investycij ta upravlinnja nacional'nymy proektamy Ukrai'ny, «Nacional'nyj proekt Industrial'ni parky Ukrai'ny», available at: http://investcenter.km.ua/images/stories/pdf/inductrial%20parks.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5470
  Prefix
  основою дослідження є наукові праці, закони, концепції індустріальних парків; методичною – абстрактно-логічний метод, логічне моделювання, методи аналізу і синтезу, абстрагування, логічних узагальнень. Викладення основного матеріалу. Аналіз видів діяльності та орієнтовних видів промисловості на зареєстрованих індустріальних парках Національного проекту «Індустріальні парки України»
  Exact
  [5; 6]
  Suffix
  дав змогу визначити, що близько 60 % індустріальних парків орієнтовані на створення нових виробничих потужностей, і тільки 40 % закладають у функціональне призначення інноваційну ефективність і дійсно можуть бути використані як інструмент розвитку підприємств машинобудування (табл. 1).

6
Ministerstvo ekonomichnogo rozvytku i torgivli, «Informacija pro industrial'ni (promyslovi) parky, vkljucheni do Rejestru industrial'nyh (promyslovyh) parkiv», available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5470
  Prefix
  основою дослідження є наукові праці, закони, концепції індустріальних парків; методичною – абстрактно-логічний метод, логічне моделювання, методи аналізу і синтезу, абстрагування, логічних узагальнень. Викладення основного матеріалу. Аналіз видів діяльності та орієнтовних видів промисловості на зареєстрованих індустріальних парках Національного проекту «Індустріальні парки України»
  Exact
  [5; 6]
  Suffix
  дав змогу визначити, що близько 60 % індустріальних парків орієнтовані на створення нових виробничих потужностей, і тільки 40 % закладають у функціональне призначення інноваційну ефективність і дійсно можуть бути використані як інструмент розвитку підприємств машинобудування (табл. 1).

13
Koncepcija industrial'nogo parku «Korosten'», Korosten' – mis'kyj informacijnyj portal, available at: http://www.korosten.in.ua/images/Proekt_Rishen/25/pr-25-dod-konsep.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7210
  Prefix
  На разі преференції підлягає імпорт нового обладнання, устаткування та комплектуючих, які не виготовляються в Україні і будуть використовуватись у господарській діяльності учасниками індустріального парку
  Exact
  [13]
  Suffix
  . У разі ж надання преференцій вітчизняним підприємствам в імпортозаміщенні продукції для розвитку підприємств індустріальних парків разом із вкладенням інвестиційних коштів та використанням продуктів, вітчизняне машинобудування матиме синергетичний результат за участі в будівництві підприємств, залученні інвестицій, фінансуванні проектів замовниками.

14
Verhovna Rada Ukrai'ny (2012, 2015), «Pro industrial'ni parky», zakon Ukrai'ny, vid 21 chervnja, 24 lystopada, N 5018-VI, Zakonodavstvo Ukrai'ny, available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17 Бояринова Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8938
  Prefix
  Задоволення економічного інтересу розвитку інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування в процесі функціонування у структурі індустріального парку обґрунтовується його основним призначенням – забезпечення економічного розвитку, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури
  Exact
  [14]
  Suffix
  , а також можливістю інвестиційного супроводу виробництва завдяки залученим інвесторам керуючою компанією парку для його розбудови. Крім того, орієнтованість на високотехнологічні виробництва надає перспективу реалізації продукції за програмою імпортозаміщення, або ж реалізації проектів її доведення до потреб резидентів.