The 17 references with contexts in paper Плахтій (2017) “Розвиток організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва // Accounting organization development based on economical production concept” / spz:ztu:ven:112279

1
Avruckaja, S.G. and Kopylova, A.D. (2014), «Berezhlivyj uchet: sposoby likvidacii poter' v sistemah ucheta, kontrolja i upravlenija», Uspehi v himii i himicheskoj tehnologii, Vol. XXVIII, No. 4, pp. 104–106.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20985
  Prefix
  роль бухгалтерського обліку відносно системи управління підприємства, можна констатувати, що виникнення ощадливого обліку є закономірним явищем, оскільки є відповідною реакцією на виникнення нових інформаційних запитів з боку суб’єктів ощадливого управління підприємством. На основі аналізу поглядів авторів щодо цільової спрямованості ощадливого обліку (С.Г. Авруцька, А.Д. Копилова
  Exact
  [1, с. 104]
  Suffix
  , Дж. Каннінгем [15, с. 209], Б. Маскелл, Б. Баггаллі [9, с. 7–8], К.В. Троєльникова, О.І. Костюкова [10, с. 19]), встановлено, що ощадливий облік слід розуміти як удосконалену модель традиційного обліку, який не вступатиме в суперечність з його базовими теоретико-методологічними засадами, а є певною надбудовою, що формує інформаційну підтримку системи о

2
Skudar', G.M. (ed.) (2009), Berezhlivoe proizvodstvo. Osnovnye ponjatija. Instrumenty berezhlivogo proizvodstva : kurs lekcij v slajdah, OIAO, ODIR, Kramatorsk, 28 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11216
  Prefix
  Ця пропозиція знайшла схвалення іншими вченими та на сьогодні увійшла до складу багатьох практичних керівництв з впровадження концепції ощадливого виробництва в діяльність підприємств, наприклад, в працях Н.Б. Фейгенсона, І.С. Мацкевич та М.С. Липецької [11, с. 17], Г.М. Скударя
  Exact
  [2, с. 11]
  Suffix
  . Впровадження на підприємстві концепції ощадливого виробництва передбачає необхідність докорінної перебудови підходів менеджменту до управління підприємством, оскільки з її запровадженням вони повинні орієнтуватись на втрати підприємства, ідентифікувати причини їх виникнення та регулярно використовувати різноманітні інструменти для їх усунення, незалежно від об

3
Grabchuk, І.L. (2015), «Osoblivostі organіzacії oblіku v umovah vprovadzhennja koncepcії oshhadlivogo virobnictva», Rozvitok buhgalters'kogo oblіku, ekonomіchnogo analіzu ta auditu u HHІ stolіttі, tezi vistupіv Mіzhnar. nauk.-prakt. konf., vid. «O.O. Єvenok», Zhitomir, pp. 18–19.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15661
  Prefix
  підприємства із використання концепції ощадливості, слід удосконалити всі наявні на підприємстві системи, зокрема, і систему інформаційної підтримки прийняття рішень – систему бухгалтерського обліку. На сьогодні даний варіант розвитку організації обліку в контексті використання концепції ощадливості розвивається в працях таких вітчизняних науковців як І.Л. Грабчук
  Exact
  [3, с. 18-19]
  Suffix
  , І.В. Колос [6, с. 155], Г.І. Ляхович [8, с. 140-141], які також констатують необхідність трансформації облікової системи підприємства у відповідності до вимог суб’єктів реалізації системи ощадливого виробництва.

4
Druker, P.F. (2004), Jenciklopedija menedzhmenta, Translated from English, Izd. dom «Vil'jams», Moskva, 432 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=19643
  Prefix
  собівартості – до визначення собівартості за обсягами господарської діяльності; 2) Слід надавати інформацію по всьому ланцюгу створення цінності; 3) Розширити коло облікової інформації для застосування інструментів управління компанією (базова фінансова інформація, інформація про продуктивність, інформація про ключові знання, інформація про розподіл ресурсів)
  Exact
  [4, с. 124-135]
  Suffix
  . Відповідно, використовуючи традиційний обліковий інструментарій, розроблений для потреб підприємств початку ХХ-го століття, для інформаційної підтримки діяльності підприємств, що використовують концепцію ощадливості, є не зовсім доцільним, внаслідок чого облікова система має бути відповідним чином удосконалена.

 2. In-text reference with the coordinate start=20555
  Prefix
  І хоча такі зміни на перший погляд передусім стосуються системи управлінського обліку, однак вони також є важливими для всієї системи облікової оцінки, оскільки остання може стати суттєвим бар’єром для зміни у всіх сферах діяльності підприємства, що підлягають трансформації на основі використання концепції ощадливості
  Exact
  [4, с. 180-181]
  Suffix
  . Тому, враховуючу функціональну роль бухгалтерського обліку відносно системи управління підприємства, можна констатувати, що виникнення ощадливого обліку є закономірним явищем, оскільки є відповідною реакцією на виникнення нових інформаційних запитів з боку суб’єктів ощадливого управління підприємством.

5
Katkov, Ju.N. (2015), «Upravlencheskaja uchetno-kontrol'naja sistema berezhlivoj organizacii», Vestnik Brjanskogo gosuniversiteta, No. 2, pp. 335–337.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15213
  Prefix
  Катков, підприємствам, які задумалися про ощадливе виробництво, необхідно здійснити комплексне перетворення всієї своєї діяльності. Це стосується і обліково-контрольних систем, які виступають інформаційною базою, а також інструментами аналізу та реалізації ощадливого виробництва одночасно
  Exact
  [5, с. 335]
  Suffix
  . Відповідно, для ефективного функціонування підприємства із використання концепції ощадливості, слід удосконалити всі наявні на підприємстві системи, зокрема, і систему інформаційної підтримки прийняття рішень – систему бухгалтерського обліку.

6
Kolos, I.V. (2014), «Kljuchovi oblikovi pokaznyky pidpryjemstva v oshhadlyvomu vyrobnyctvi», Ekonomichni nauky, Cerija Oblik i finansy, Vol. 11 (2), pp. 154–159.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15687
  Prefix
  На сьогодні даний варіант розвитку організації обліку в контексті використання концепції ощадливості розвивається в працях таких вітчизняних науковців як І.Л. Грабчук [3, с. 18-19], І.В. Колос
  Exact
  [6, с. 155]
  Suffix
  , Г.І. Ляхович [8, с. 140-141], які також констатують необхідність трансформації облікової системи підприємства у відповідності до вимог суб’єктів реалізації системи ощадливого виробництва. Згідно другого варіанту бухгалтерський облік розглядається як окремий бізнес-процес підприємства, в процесі функціонування якого можуть виникати різні види втрат.

7
Lajker, Dzh. and Majer, D. (2006), Praktika dao Toyota: Rukovodstvo po vnedreniju principov menedzhmenta Toyota, Translated from English, Al'pina Biznes Buks, Moskva, 588 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8171
  Prefix
  компанії “Toyota” було виділено сім видів втрат, які не додають цінності за існуючих виробничих і бізнес-процесів, і які можуть виникати не лише на виробничій стадії, а й на передвиробничій стадії або в супутніх, супроводжуючих процесах, зокрема, при здійсненні облікових процедур (табл. 1). Таблиця 1 Об’єкти оптимізації в концепції ощадливого виробництва (узагальнено на основі
  Exact
  [7, с. 70]
  Suffix
  ) Вид втрат Характеристика Перевиробництво Виробництво виробів завчасно або в більшій кількості, ніж потрібно споживачеві. Виробництво раніше ніж потрібно або в надмірній кількості веде до надлишку запасів і породжує інші втрати (надлишок складських приміщень, сховищ даних, витрати на транспортування та передачу тощо).

 2. In-text reference with the coordinate start=10908
  Prefix
  Майер доповнили існуючий перелік втрат підприємства (табл. 1) новим видом втрат – нереалізований творчий потенціал, що стосується втрати часу, ідей, навичок, можливостей удосконалення та набуття досвіду через неуважне відношення до працівників, яких немає часу вислухати
  Exact
  [7, с. 70]
  Suffix
  . Ця пропозиція знайшла схвалення іншими вченими та на сьогодні увійшла до складу багатьох практичних керівництв з впровадження концепції ощадливого виробництва в діяльність підприємств, наприклад, в працях Н.

8
Ljahovych, G.I. (2015), «Koncepcija oshhadlyvogo vyrobnyctva: osnovni polozhennja ta vplyv na organizaciju obliku», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Vol. 3 (33), pp. 139–146.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15712
  Prefix
  На сьогодні даний варіант розвитку організації обліку в контексті використання концепції ощадливості розвивається в працях таких вітчизняних науковців як І.Л. Грабчук [3, с. 18-19], І.В. Колос [6, с. 155], Г.І. Ляхович
  Exact
  [8, с. 140-141]
  Suffix
  , які також констатують необхідність трансформації облікової системи підприємства у відповідності до вимог суб’єктів реалізації системи ощадливого виробництва. Згідно другого варіанту бухгалтерський облік розглядається як окремий бізнес-процес підприємства, в процесі функціонування якого можуть виникати різні види втрат.

9
Maskell, B. and Baggalli, B. (2010), Praktika berezhlivogo ucheta: upravlencheskij i finansovyj uchet i sistema otchetnosti na berezhlivyh predprijatijah, Translated from English, Institut kompleksnyh strategicheskih issledovanij, Moskva, 384 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21053
  Prefix
  , можна констатувати, що виникнення ощадливого обліку є закономірним явищем, оскільки є відповідною реакцією на виникнення нових інформаційних запитів з боку суб’єктів ощадливого управління підприємством. На основі аналізу поглядів авторів щодо цільової спрямованості ощадливого обліку (С.Г. Авруцька, А.Д. Копилова [1, с. 104], Дж. Каннінгем [15, с. 209], Б. Маскелл, Б. Баггаллі
  Exact
  [9, с. 7–8]
  Suffix
  , К.В. Троєльникова, О.І. Костюкова [10, с. 19]), встановлено, що ощадливий облік слід розуміти як удосконалену модель традиційного обліку, який не вступатиме в суперечність з його базовими теоретико-методологічними засадами, а є певною надбудовою, що формує інформаційну підтримку системи ощадливого виробництва та створює передумови для визначення ефективності ї

10
Troel'nikova, K.V. and Kostjukova, E.I. (2012), «Sistema organizacii proizvodstva – Lin-uchet», Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet, No. 5 (203), pp. 18–24.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21104
  Prefix
  На основі аналізу поглядів авторів щодо цільової спрямованості ощадливого обліку (С.Г. Авруцька, А.Д. Копилова [1, с. 104], Дж. Каннінгем [15, с. 209], Б. Маскелл, Б. Баггаллі [9, с. 7–8], К.В. Троєльникова, О.І. Костюкова
  Exact
  [10, с. 19]
  Suffix
  ), встановлено, що ощадливий облік слід розуміти як удосконалену модель традиційного обліку, який не вступатиме в суперечність з його базовими теоретико-методологічними засадами, а є певною надбудовою, що формує інформаційну підтримку системи ощадливого виробництва та створює передумови для визначення ефективності її запровадження на конкретному підприємстві.

11
Fejgenson, N.B., Mackevich, I.S. and Lipeckaja, M.S. (2012), Berezhlivoe proizvodstvo i sistemy menedzhmenta kachestva, serija dokladov (zelenyh knig) v ramkah proekta «Promyshlennyj i tehnologicheskij forsajt Rossijskoj Federacii», Fond «Centr strategicheskih razrabotok «Severo-Zapad», Sankt-Peterburg, 71 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5879
  Prefix
  На відміну від системи менеджменту якості дана методологія і стандарти не інституціоналізовані безпосередньо, тобто стимулювання ощадливого виробництва поки йде через систему зовнішніх стандартів
  Exact
  [11, с. 21]
  Suffix
  , однак, це не заважає її застосуванню для удосконалення системи організації обліку на підприємстві. Дану тезу також підтверджує філософія ощадливого виробництва, в контексті якої діяльність підприємства слід розглядати як процес виконання зобов’язань перед різними видами контрагентів (споживачі, працівники, держава тощо).

 2. In-text reference with the coordinate start=11191
  Prefix
  Ця пропозиція знайшла схвалення іншими вченими та на сьогодні увійшла до складу багатьох практичних керівництв з впровадження концепції ощадливого виробництва в діяльність підприємств, наприклад, в працях Н.Б. Фейгенсона, І.С. Мацкевич та М.С. Липецької
  Exact
  [11, с. 17]
  Suffix
  , Г.М. Скударя [2, с. 11]. Впровадження на підприємстві концепції ощадливого виробництва передбачає необхідність докорінної перебудови підходів менеджменту до управління підприємством, оскільки з її запровадженням вони повинні орієнтуватись на втрати підприємства, ідентифікувати причини їх виникнення та регулярно використовувати різноманітні інструменти для їх усун

12
Hmeleva, T.E. (2015), «Ocenka jeffektivnosti Lean-preobrazovanij na predprijatii», Aktual'nye voprosy jekonomicheskih nauk, Vol. 47, pp. 68–71.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17988
  Prefix
  з рахунками фінансового обліку; 6) Висока експлуатаційна вартість; 7) Відволікання уваги бухгалтера від більш важливих питань; 8) Невідповідність стратегічним аспектам управління діяльністю підприємства [17, с. 86-89]. На думку Т.Є. Хмельової до таких причин відносяться: 1) складність і недоступність обліку для працівників підприємства; 2) неправильність підрахунку собівартості
  Exact
  [12, с. 70]
  Suffix
  . Однією із основних серед наявних причин є те, що чинні облікові системи не задовольняють потребам ощадливого виробництва, оскільки є застарілими відносно потреб суб’єктів ощадливого управління, не враховують особливостей даної концепції та є досить заплутаними і неефективними.

13
Shpak, V.A. (2011), Organizacija buhgalters'kogo obliku: konceptual'nyj pidhid, monografija, Biznes Media Konsaltyng, Kyi'v, 312 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3525
  Prefix
  тим, що в умовах сьогодення набуває поширення не лише оцінка якості облікової інформації, що генерується на підприємстві, а створення специфічних внутрішньофірмових систем якості облікової інформації, які гарантують збереження та розвиток досягнутих показників якості протягом тривалого періоду. Один із таких підходів було застосовано проф. В.А. Шпаком
  Exact
  [13, с. 261]
  Suffix
  , який запропоновував використовувати теорію обмеження систем для покращання організації системи бухгалтерського обліку, яка передбачає акцентування уваги на маржинальному доході підприємства та оптимізації обмежень, що в цілому призводить до підвищення рентабельності підприємства.

14
Johnson, T. and Kaplan, R. (1987), «The Rise and Fall of Management Accounting», Management Accounting, Vol. 68, No. 7, рp. 22–30.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18998
  Prefix
  Каплан встановили, що традиційні облікові системи виявились неадекватними новому економічному середовищу підприємств (рівень конкуренції, технології, системи управління), внаслідок чого вони не можуть генерувати релевантну інформацію для планування та контролю діяльності підприємств
  Exact
  [14, с. 24]
  Suffix
  . Враховуючи існування подібних передумов, П. Друкер при аналізі потреб менеджменту в обліковій інформації прогнозує кардинальні зміни в функціонуванні облікових систем, зокрема: 1) Має відбутись перехід від традиційного підходу до визначення собівартості – до визначення собівартості за обсягами господарської діяльності; 2) Слід надавати інформацію по всьому ланцюгу створення

15
Stenzel, J. (ed.) (2007), Lean accounting: best practices for sustainable integration, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 309 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21013
  Prefix
  обліку відносно системи управління підприємства, можна констатувати, що виникнення ощадливого обліку є закономірним явищем, оскільки є відповідною реакцією на виникнення нових інформаційних запитів з боку суб’єктів ощадливого управління підприємством. На основі аналізу поглядів авторів щодо цільової спрямованості ощадливого обліку (С.Г. Авруцька, А.Д. Копилова [1, с. 104], Дж. Каннінгем
  Exact
  [15, с. 209]
  Suffix
  , Б. Маскелл, Б. Баггаллі [9, с. 7–8], К.В. Троєльникова, О.І. Костюкова [10, с. 19]), встановлено, що ощадливий облік слід розуміти як удосконалену модель традиційного обліку, який не вступатиме в суперечність з його базовими теоретико-методологічними засадами, а є певною надбудовою, що формує інформаційну підтримку системи ощадливого виробництва та створює

16
Maskell, B.H. and Baggaley, B.L. (2006), «Lean Accounting: What's It All About?», Target, Vol. 22, Nо. 1, рp. 35–43.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21872
  Prefix
  Баггаллі, в розумінні яких однією із визначальних особливостей ощадливого обліку є повна відповідність із загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP), зовнішніми правилами звітності і вимогами внутрішньої звітності
  Exact
  [16, с. 36]
  Suffix
  . З одного боку, відсутність суперечностей між ощадливим обліком та традиційною обліковою моделлю, є однією із основних переваг ощадливого обліку у порівнянні із іншими моделями управлінського обліку або методами управління підприємством.

17
Wafaa, S. and Hanafi, Z. (2013), «Product Costing in Lean Manufacturing Organizations», Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 4, No. 6, pр. 86–98. Плахтій Тетяна Федорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17803
  Prefix
  складу відносять наступні: 1) Недостатня релевантність; 2) Викривлення витрат; 3) Недостатня гнучкість; 4) Непорівнянність з принципами ощадливості; 5) Недоречність взаємозв’язку з рахунками фінансового обліку; 6) Висока експлуатаційна вартість; 7) Відволікання уваги бухгалтера від більш важливих питань; 8) Невідповідність стратегічним аспектам управління діяльністю підприємства
  Exact
  [17, с. 86-89]
  Suffix
  . На думку Т.Є. Хмельової до таких причин відносяться: 1) складність і недоступність обліку для працівників підприємства; 2) неправильність підрахунку собівартості [12, с. 70]. Однією із основних серед наявних причин є те, що чинні облікові системи не задовольняють потребам ощадливого виробництва, оскільки є застарілими відносно потреб суб’єктів ощадливого управління, не врахо