The 3 references with contexts in paper Головач, Муляр (2017) “Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств // Оrganization of anti-crisis personnel management in agricultural enterprises” / spz:ztu:ven:106405

3
Gerashhenko, I.A. and Dzhumandurdyev, G. (2014), «Antykryzove upravlinnja personalom», Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, No. 45, pp. 148–152.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10484
  Prefix
  Головне завдання, яке вирішує служба управління персоналом в цих умовах – це підтримка антикризових заходів шляхом ефективної організації взаємодії керівників, фахівців і робітників підприємства, розробка антикризової програми на основі мотивації персоналу, яка дозволить керувати персоналом і стабілізувати ситуацію на підприємстві
  Exact
  [3, с. 152]
  Suffix
  . Більшість керівників сільськогосподарських підприємств не практикують формування групи з реагування на кризу, поки підприємство вже не досягне скрутного кризового стану. Тому, одним із способів підвищення ефективності системи антикризового управління є формування групи внутрішнього антикризового контролю, функції якої полягають в здатності передбачати кризові процеси в пер

6
Kaminskaja, K.R. (2012), «Antikrizisnoe upravlenie personalom predprijatija», Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija, No. 3, available at: http://www.teoria-practica.ru/-3-2012/economics/kaminskaya.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6581
  Prefix
  переходом на нові технології; омолодження кадрів шляхом залучення молодих фахівців і стимулювання дострокового виходу на пенсію осіб, які не «вписуються» в систему нових вимог і не здатних освоїти сучасні методи роботи; розробка принципів працевлаштування співробітників при їх масовому вивільненні; залучення широких верств працівників до участі в управлінні організацією тощо
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Антикризова кадрова політика управління персоналом має бути реалістичною, творчою, зорієнтованою на сталий розвиток організації, на залучення до роботи людей, професійно підготовлених, заповзятливих, з новаторськими задатками.

8
Legeza, N.V. and Hrinjuk, O.S. (2016), «Upravlіnnja personalom v antikrizovіj dіjal'nostі pіdpriєmstv sferi poslug», Materіali VII Mіzhnarodnoї naukovo-metodichnoї konferencіja «Forum molodih ekonomіstіvkіbernetikіv – Modeljuvannja ekonomіki: problemi, tendencії, dosvіd», vid 21-22 zhovtnja, Ternopіl', pp. 127–128.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7001
  Prefix
  управління персоналом має бути реалістичною, творчою, зорієнтованою на сталий розвиток організації, на залучення до роботи людей, професійно підготовлених, заповзятливих, з новаторськими задатками. Важливою рисою антикризової політики є її комплексність, що базується на єдності цілей, принципів і методів роботи з персоналом, що враховує різні аспекти регулювання управлінських процесів
  Exact
  [8, с. 128]
  Suffix
  . Антикризове управління підприємством завжди визначалося фахівцями, зокрема, автором 9, як інтелектуальний вид управління. Його відмінними особливостями визнано: 1) використання специфічного (нестандартного і, навіть, неприємного в нормальних умовах) управлінського інструментарію, тобто засобів та приймів управлінського впливу; 2) суттєві ресурсні обмеження, по