The 30 references with contexts in paper Кулаковський (2017) “Когнітивний підхід у вивченні феномену підприємця // Cognitive approach in studying of entrepreneur phenomenon” / spz:ztu:ven:106395

1
Zhuravl'ova, L.P. (2008), «Empatija v systemi osobystisnyh chynnykiv uspishnoi' upravlins'koi' dijal'nosti», Aktual'ni problemy psyhologii', Vol. I, Organizacijna psyhologija. Ekonomichna psyhologija. Social'na psyhologija, Part 20, pp. 92–95.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5345
  Prefix
  Неабияким фактором, що впливає на успішність підприємця, є уміння під час ділових стосунків з партнерами та іншими третіми особами усвідомлено розуміти внутрішній світ та емоційній стан іншої людини
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Заслуговують на увагу методологічні розробки в сфері когнітивної психології С.Д. Максименка та І.Д. Пасічника [4]. Також варто відзначити роботи іноземних вчених: К.Вандерхейдена, Д.Букенога, Х.

2
Kulakovs'kyj, T.Ju. (2013), «Nalezhne ocinjuvannja mozhlyvostej pidpryjemcja jak odyn iz krokiv do pidpryjemnyc'kogo uspihu», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo universytetu, No. 1 (63), pp. 279–283.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=11703
  Prefix
  Упередження при судженнях чи прийнятті рішень також можуть спричинятися особливостями мотивації, наприклад «прийняттям бажаного за дійсне». Людина, здійснюючи підприємницьку діяльність, неодмінно стикається з полем невизначеності – недостатнім об’ємом інформації та ресурсів, необхідних для прийняття виваженого раціонального рішення
  Exact
  [2]
  Suffix
  . За таких умов стає неможливим алгоритмізований процес вирішення завдань і саме використання евристики починає відігравати вирішальну роль в прискоренні і спрощенні процесу прийняття рішень [12]. Барон Р.

 2. In-text reference with the coordinate start=16333
  Prefix
  У позитивному настрої люди більш оптимістично ставляться до подій та їх наслідків, відповідно змінюється їх суб’єктивне сприйняття ризику [26]. На евристику, особливо при виборі підприємницької ідеї
  Exact
  [2]
  Suffix
  , впливає самоефективність, яка полягає у рівні впевненості в своїй здатності успішно впоратися з завданнями різного рівня складності. Існують докази існування позитивної кореляції між рівнем самоефективності та рішенням розпочати підприємницьку діяльність [19].

3
Kulakovs'kyj, T.Ju. (2009), «Osobystisna strategija formuvannja ta rozvytku zdibnostej, spryjajuchyh pidpryjemnyc'komu uspihu», Zbirnyk naukovyh prac' instytutu psyhologii' im. G.S. Kostjuka, Vol. 12, Issue 7, pp. 125–131.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6671
  Prefix
  Однак, проведені подальші дослідження особистісних характеристик не привели до успіху, і потреба в досягненні залишається єдиною із них, що має переконливу кореляцію з початком підприємницької діяльності та підприємницьким успіхом
  Exact
  [3, 31]
  Suffix
  . Абсолютною поразкою завершились спроби виявити певні специфічні вроджені чи набуті особистісні риси, які б пояснювали схильність до підприємництва. Результати даного напряму досліджень влучно описав Біл Гартнер, зазначивши, що та вражаюча кількість необхідних для підприємницького успіху психологічних рис, які вчені приписують підприємцю, не може вмістити одна особа, це щось більше за саме жи

4
Maksymenko, S.D. and Pasichnyk, I.D. (2013), «Do pytannja metodologii' kognityvnoi' psyhologii'», Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Serija Psyhologija i pedagogika, Vol. 24, pp. 3–6.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5453
  Prefix
  Неабияким фактором, що впливає на успішність підприємця, є уміння під час ділових стосунків з партнерами та іншими третіми особами усвідомлено розуміти внутрішній світ та емоційній стан іншої людини [1]. Заслуговують на увагу методологічні розробки в сфері когнітивної психології С.Д. Максименка та І.Д. Пасічника
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Також варто відзначити роботи іноземних вчених: К.Вандерхейдена, Д.Букенога, Х.Ванден Брока, Л.В. Бусніца, Дж.Б. Барні, Р.А. Барона та С.Н. Галіо, Д.Макклілланда, А.Ньюела та інших. Мета дослідження.

5
Nacional'noe bjuro statistiki Kitaja» (2013), available at: http://www.stats.gov.cn/english/InternationalCooperation/201311/t20131112_459590.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3700
  Prefix
  За такої ж частки малих та середніх підприємств (99,8 %) КНР в рейтингу Ведення бізнесу знаходиться на 78 місці [20] і випереджає Україну лише на два пункти, однак частка малих та середніх підприємств у ВВП КНР – 55 %
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Не заперечуючи важливість інвайроментальних факторів, все ж варто зазначити, що успіх підприємницької діяльності значно залежить від суб’єкта підприємництва – підприємця. Виведення країни з глибокої кризи неможливе без появи достатньої кількості людей, спроможних до ведення успішної підприємницької діяльності.

6
Ponomarev, Ja.A. (1976), Psihologija tvorchestva, NAUKA, Moskva, 304 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9515
  Prefix
  Пономарьов Я.А. висунув гіпотезу, що рішення творчих задач проходить низку послідовних стадій: від добре контрольованих і усвідомлюваних процесів оперування на рівні алгоритмів до неусвідомлюваних, інтуїтивних процесів з подальшим поверненням до рівня логічних операцій після знаходження принципу рішення розв’язання?
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Саме у когнітивних процесах, що виходять за межі усвідомленого алгоритмізованого мислення, може бути віднайдено ключ до розуміння феномену підприємця. Канеман Даніель, один із фундаторів психологічної економічної теорії і поведінкових фінансів, в яких об’єднані економіка і когнітивістика, для пояснення ірраціональності ставлення людини до ризику в прийнятті рішень і в управлінні своєю повед

7
Smul'son, M.L. (2009), «Intelekt i mental'ni modeli svitu», Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Serija Psyhologija i pedagogika, Vol. 12, pp. 38–49.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4900
  Prefix
  На сьогодні все більшої популярності в дослідженні феномену підприємця отримує когнітивний підхід. Як основу даного підходу можна зазначити фундаментальні дослідження в галузі інтелекту, що зробила М.Л. Смульсон
  Exact
  [7]
  Suffix
  . А також її дослідження ментальних моделей як внутрішнього психологічного механізму інтерпретаційного процесу та результату суб’єктивного відображення й інтерпретації власного досвіду або досвіду групи, популяції, суспільства, продукту діяльності інтегрованого інтелекту.

8
Fejdimen, Dzh. and Frejdzher, R. (2004), Teorii lichnosti i lichnostnyj rost, OLMA PRESS, Moskva, 657 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8960
  Prefix
  Відповідаючи на це питання автори серед особливостей людського пізнання виділяють випадки інсайту, що більше нагадує «стрибок», ніж логічно впорядковані кроки. На основі цього Р.Фрейджер та Дж.Фейдимен стверджують, що на сьогодні процес діяльності людського мозку за допомогою комп’ютера механічно не відтворити
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Спираючися на відкриття Аарона Бека [15] про наявність другого потоку думок, що протікає паралельно свідомим думкам, про які сповіщає досліджуваний, Р.Фрейджер та Дж.Фейдимен припускають, що можливо цей другий потік є аналогом фройдівського підсвідомого.

9
Amabile, T.M. (1997), «Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do», California Management Review, No. 40 (1), pp. 39–58.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18781
  Prefix
  Внутрішня мотивація – це мотивація до діяльності, мета якої – сама діяльність (діяльність цікава, яка приносить задоволення), тобто перше місце посідає не отримання прибутку (основна мета підприємницької діяльності), а бажання робити те, що насправді цікаво [36]. Більше того, внутрішня мотивація є більш ефективною у народженні креативності
  Exact
  [9]
  Suffix
  , що надає підприємцю значні переваги у вирішенні поточних та довгострокових завдань. Внутрішня мотивація значно залежить від складності та наявних можливостей, та, відповідно, від рівня самоефективності.

10
Aquino, K., Simon, M. and Houghton, S.M. (2000), «Cognitive Biases, Risk Perception, and Venture Formation», Journal of Business Venturing, No. 15 (2), pp. 113–134.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14449
  Prefix
  Хаутон та K.Аквіно у своїх дослідженнях щодо готовності та бажання індивідів розпочати підприємницьку діяльність, знайшли докази того, що особам, схильним до підприємницької діяльності, притаманні віра в закон малих чисел та ілюзія контролю (тенденція людей вірити, що вони можуть контролювати або, принаймні, впливати на результати подій, на які вони насправді впливати не можуть)
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Як і віра в закон малих чисел ілюзія контролю знижує рівень суб’єктивного сприйняття ризику. Ілюзія контролю є важливою в підприємницькій діяльності через два основних фактори. Поперше, в умовах підприємницької діяльності важко чітко розмежувати відносну роль у результаті навичок, здібностей та простого везіння.

11
Bandura, A. (1977), «Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioural Change», Psychological Review, No. 84, pp. 191–215.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16719
  Prefix
  Існують докази існування позитивної кореляції між рівнем самоефективності та рішенням розпочати підприємницьку діяльність [19]. Рівень самоефективності також впливає на бізнес-стратегію підприємця та рівень її реалізації. Самоефективність близько пов’язана з концепцією внутрішнього фокусу контролю
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Люди з високим рівнем самоефективності схильні вірити, що вони здатні успішно впоратися з викликами діяльності по мірі їх виникнення. Вони схильні ставити перед собою більш складні завдання та менш схильні відступати при виникненні перешкод.

12
Barney, J.B. and Busenitz, L.W. (1997), «Differences Between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision-making», Journal of Business Venturing, No. 2 (1), pр. 9–30.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=11872
  Prefix
  Людина, здійснюючи підприємницьку діяльність, неодмінно стикається з полем невизначеності – недостатнім об’ємом інформації та ресурсів, необхідних для прийняття виваженого раціонального рішення [2]. За таких умов стає неможливим алгоритмізований процес вирішення завдань і саме використання евристики починає відігравати вирішальну роль в прискоренні і спрощенні процесу прийняття рішень
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Барон Р.А. стверджує, що такі умови максимізують вплив когнітивних упереджень. До них можна віднести високі рівні невизначеності, новизни, дефіциту часу, інформаційного перевантаження та емоційного напруження [13].

 2. In-text reference with the coordinate start=13856
  Prefix
  Важливо зазначити, що дані когнітивні упередження, в контексті підприємництва, не варто розглядати як щось негативне, оскільки вони дозволяють економити ресурси при прийнятті рішень. Здатність підприємців приймати швидкі рішення та діяти в умовах дефіциту інформації може бути пояснено також «вірою в закон малих чисел»
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Підприємці схильні переоцінювати здатність малих вибірок інформації відображати генеральну сукупність. І хоча «віра в закон малих чисел» може призводити до значних помилок, водночас, вона дозволяє підприємцям діяти в умовах, які можуть бути розцінені іншими, як занадто ризиковані.

 3. In-text reference with the coordinate start=15425
  Prefix
  Бузенітс Л. та Дж.Барні у своєму дослідженні стартапів підприємців отримали результати, що засвідчують те, що підприємці схильні до надмірної впевненості та схильні використовувати евристику репрезентативності
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Евристика репрезентативності, відповідно до Амоса Тверскі і Даніеля Канемана, це схильність людини висувати інтуїтивні оцінки на підставі сформованих стереотипів, нехтуючи при цьому іншою важливою інформацією, поданою в умові задачі.

13
Baron, R.A. (1998), «Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship: Why and When Entrepreneurs Think Differently than Other People», Journal of Business Venturing, No. 13 (4), pp. 275–294.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12061
  Prefix
  Барон Р.А. стверджує, що такі умови максимізують вплив когнітивних упереджень. До них можна віднести високі рівні невизначеності, новизни, дефіциту часу, інформаційного перевантаження та емоційного напруження
  Exact
  [13]
  Suffix
  . На сьогодні встановлено значний перелік когнітивних упереджень, що притаманні підприємцям. Одним із них є ефект надмірної впевненості, за якого суб’єктивна впевненість людини в її судженнях значно переважає об’єктивну точність даних суджень.

14
Bazerman, M.H. and Zajac, E.J. (1991), «Blind Spots in Industry and Computer Analysis: Implications of Interfirm (Mis) perceptions for Strategic Decisions», Academy of Management Review, No. 16 (1), pp. 37–56.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15235
  Prefix
  Вплив ілюзії контролю на поведінку підприємця проявляється також у недооцінці реакції конкурентів на їхні дії. Заяк Е.Дж. та М.Базерман зазначають, що когнітивні упередження призводять до впевненості підприємців в тому, що реакція конкурентів не вплине на шанси досягнути успіху
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Бузенітс Л. та Дж.Барні у своєму дослідженні стартапів підприємців отримали результати, що засвідчують те, що підприємці схильні до надмірної впевненості та схильні використовувати евристику репрезентативності [12].

15
Beck, A.T. (1976), «Cognitive therapy and the emotional disorders», New York: International Universities Press, 46 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8995
  Prefix
  Відповідаючи на це питання автори серед особливостей людського пізнання виділяють випадки інсайту, що більше нагадує «стрибок», ніж логічно впорядковані кроки. На основі цього Р.Фрейджер та Дж.Фейдимен стверджують, що на сьогодні процес діяльності людського мозку за допомогою комп’ютера механічно не відтворити [8]. Спираючися на відкриття Аарона Бека
  Exact
  [15]
  Suffix
  про наявність другого потоку думок, що протікає паралельно свідомим думкам, про які сповіщає досліджуваний, Р.Фрейджер та Дж.Фейдимен припускають, що можливо цей другий потік є аналогом фройдівського підсвідомого.

16
Brown, J.D. and Taylor, S.E. (1988), «Illusion and Well-being: A Social Psychological Perspective on Mental Health», Psychological Bulletin, 103 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15974
  Prefix
  Відповідно до С.Тейлора та Дж.Брауна упередження оптимізму має такі базові форми: надмірно позитивна самооцінка, надмірний оптимізм, надмірний оптимізм щодо майбутніх планів та подій та надмірний оптимізм, породжений ілюзією контролю
  Exact
  [16]
  Suffix
  . На процес евристики, також, впливає настрій. Що було відображено у «моделі множинних процесів» [21]. Складність та невизначеність підприємницької діяльності підвищує роль настрою в процесі прийняття рішень.

17
Butterfield, E.С., Lachman, R. and Lachman, J.L. (1979), «Cognitive psychology and human information processing», Hillsdale, NJ Lawrence Erlbaum, 205 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7860
  Prefix
  напрямок когнітивна наука отримала в 1958 році, коли психолог Аллен Ньюел (Allen Newell) та програміст Херберт А.Саймон (Herbert A.Simon) [32] висунули припущення, що людський розум можна розглядати як систему обробки інформації, що нагадує комп’ютер. Діяльність такої системи може бути описана за допомогою деталізованої програми, визначеної в термінах елементарних інформаційних процесів
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Модель розумової діяльності, за якої діяльність людського розуму ототожнюється з діяльністю комп’ютера, отримала свій розвиток в багатьох подальших психологічних дослідженнях. Прихильники даного підходу розробили моделі когнітивних процесів, згідно з якими люди, подібно до комп’ютерів, кодують символьні вхідні дані, перекодовують їх, приймають рішення щодо них, зберігають якусь їх частку в п

 2. In-text reference with the coordinate start=8265
  Prefix
  Прихильники даного підходу розробили моделі когнітивних процесів, згідно з якими люди, подібно до комп’ютерів, кодують символьні вхідні дані, перекодовують їх, приймають рішення щодо них, зберігають якусь їх частку в пам’яті і, на кінець, декодують та видають символьні вихідні дані
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Для когнітивних психологів комп’ютер став не лише моделлю, а й інструментом, за допомогою якого можна перевірити розроблені теорії. На сьогодні вдалося розробити програми, які можуть «навчатися», «розпізнавати» об’єкти, реорганізовувати знання, проводити аналогії.

18
Cooper, A.C., Woo, C.A. and Dunkelberg, W. (1988), «Entrepreneurs Perceived Chances for Success», Journal of Business Venturing, No. 3, pp. 97–108.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15679
  Prefix
  Евристика репрезентативності, відповідно до Амоса Тверскі і Даніеля Канемана, це схильність людини висувати інтуїтивні оцінки на підставі сформованих стереотипів, нехтуючи при цьому іншою важливою інформацією, поданою в умові задачі. Підприємцям також властиве упередження оптимізму
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Це тенденція бути надмірно оптимістичним, переоцінюючи можливість сприятливого розвитку події. Відповідно до С.Тейлора та Дж.Брауна упередження оптимізму має такі базові форми: надмірно позитивна самооцінка, надмірний оптимізм, надмірний оптимізм щодо майбутніх планів та подій та надмірний оптимізм, породжений ілюзією контролю [16].

19
Chen, C.C., Greene, P. and Crick, A. (1998), «Does Entrepreneurial Self-efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers?», The Journal of Business Venturing, No. 13 (4), pp. 295–316.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16562
  Prefix
  На евристику, особливо при виборі підприємницької ідеї [2], впливає самоефективність, яка полягає у рівні впевненості в своїй здатності успішно впоратися з завданнями різного рівня складності. Існують докази існування позитивної кореляції між рівнем самоефективності та рішенням розпочати підприємницьку діяльність
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Рівень самоефективності також впливає на бізнес-стратегію підприємця та рівень її реалізації. Самоефективність близько пов’язана з концепцією внутрішнього фокусу контролю [11]. Люди з високим рівнем самоефективності схильні вірити, що вони здатні успішно впоратися з викликами діяльності по мірі їх виникнення.

20
Doing Business» (2017), available at: http://doingbusiness.org/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3614
  Prefix
  Безумовно, дані фактори вкрай негативно впливають на можливість ведення підприємництва, однак, вони не можуть бути абсолютним поясненням ситуації, що склалась. За такої ж частки малих та середніх підприємств (99,8 %) КНР в рейтингу Ведення бізнесу знаходиться на 78 місці
  Exact
  [20]
  Suffix
  і випереджає Україну лише на два пункти, однак частка малих та середніх підприємств у ВВП КНР – 55 % [5]. Не заперечуючи важливість інвайроментальних факторів, все ж варто зазначити, що успіх підприємницької діяльності значно залежить від суб’єкта підприємництва – підприємця.

21
Forgas, J.P. (1995), «Mood and Judgment: The Affect Infusion Model (AIM)», Psychological Bulletin, No. 117, pp. 39–66.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16061
  Prefix
  Відповідно до С.Тейлора та Дж.Брауна упередження оптимізму має такі базові форми: надмірно позитивна самооцінка, надмірний оптимізм, надмірний оптимізм щодо майбутніх планів та подій та надмірний оптимізм, породжений ілюзією контролю [16]. На процес евристики, також, впливає настрій. Що було відображено у «моделі множинних процесів»
  Exact
  [21]
  Suffix
  . Складність та невизначеність підприємницької діяльності підвищує роль настрою в процесі прийняття рішень. У позитивному настрої люди більш оптимістично ставляться до подій та їх наслідків, відповідно змінюється їх суб’єктивне сприйняття ризику [26].

23
Gartner, W.B. (1988), «Who is the entrepreneur? is the wrong question», American Journal of Small Business, No. 13 (2), pp. 47–67, available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.371.5038
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7026
  Prefix
  Результати даного напряму досліджень влучно описав Біл Гартнер, зазначивши, що та вражаюча кількість необхідних для підприємницького успіху психологічних рис, які вчені приписують підприємцю, не може вмістити одна особа, це щось більше за саме життя
  Exact
  [23]
  Suffix
  . Подальші пошуки джерел підприємницького успіху привели дослідників до використання надбань когнітивної психології. Когнітивна теорія стверджує, що вирішення проблем, як то формування підприємницької ідеї, розробка стратегії досягнення підприємницького успіху, оцінка альтернатив та ризиків, приймає форму алгоритмів – правил, які не обов’язково розуміти, але які обіцяють рішення, або евристик

24
Hook, S. and Saks, A.M. (1997), «When Success Breeds Failure: The Role of Self-Efficacy in Escalating Commitment to a Losing Course of Action», Journal of Organizational Behaviour, No. 18 (5), pp. 415–432.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17073
  Prefix
  Вони схильні ставити перед собою більш складні завдання та менш схильні відступати при виникненні перешкод. Зазначене робить таких людей більш успішними в досягненні позитивних результатів, однак робить їх і більш вразливими до помилок, спричинених надмірним оптимізмом
  Exact
  [24]
  Suffix
  . Кореляція між рівнем самоефективності та існуючим рівнем здібностей, навичок і можливостей далеко не завжди є прямою. Так, люди, що наділені усіма необхідними внутрішніми та зовнішніми ресурсами для вирішення задачі, можуть мати низький рівень самоефективності і, відповідно, не зважитись розпочати підприємницьку діяльність, в той час як люди, з браком таких ресурсів та високим рівень самоеф

25
Kahneman, D. and Tversky, A. (1974), «Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases», Science, No. 185 (4157), pp. 1124–1131.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=10272
  Prefix
  Евристика використовує ментальні «спрямлення шляхів», які надають швидку оцінку ймовірності виникнення непередбачуваних подій. Особливістю її є те, що евристика значно економить час та когнітивні ресурси, але час від часу призводить до «значних та систематичних помилок»
  Exact
  [25]
  Suffix
  . Відповідно до даної теорії люди використовують евристичні методи в процесі прийняття рішень. Евристичні методи дають можливість вирішення низки задач, в яких людина не може застосувати точний та технічний алгоритм пошуку рішення.

 2. In-text reference with the coordinate start=12747
  Prefix
  «Евристика доступності», за визначенням А.Тверскі і Д.Канемана – це інтуїтивний процес, у якому людина «оцінює частоту або можливість події за легкістю, з якою приклади або випадки спливають у пам’яті», тобто, легше пригадуються
  Exact
  [25]
  Suffix
  . Ефект «якорювання» відображує тенденцію людей покладатися на інформацію, що була першою отримана в умовах вирішення задачі. Відповідно до Амоса Тверські та Даніеля Канемана люди оцінюють усе, спираючись на певну величину, своєрідну точку відліку.

26
Kahneman, D. and Tversky, A. (1983), «Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment», Psychological Review, No. 90 (4), pp. 293–315.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16280
  Prefix
  Складність та невизначеність підприємницької діяльності підвищує роль настрою в процесі прийняття рішень. У позитивному настрої люди більш оптимістично ставляться до подій та їх наслідків, відповідно змінюється їх суб’єктивне сприйняття ризику
  Exact
  [26]
  Suffix
  . На евристику, особливо при виборі підприємницької ідеї [2], впливає самоефективність, яка полягає у рівні впевненості в своїй здатності успішно впоратися з завданнями різного рівня складності. Існують докази існування позитивної кореляції між рівнем самоефективності та рішенням розпочати підприємницьку діяльність [19].

27
Kahneman, D. and Tversky, A. (1992), «Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty», Journal of Risk and Uncertainty, No. 5 (4), pp. 297–323.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9948
  Prefix
  Канеман Даніель, один із фундаторів психологічної економічної теорії і поведінкових фінансів, в яких об’єднані економіка і когнітивістика, для пояснення ірраціональності ставлення людини до ризику в прийнятті рішень і в управлінні своєю поведінкою, спільно з Амосом Тверські розробили модель когнітивної евристики та когнітивних упереджень
  Exact
  [27]
  Suffix
  . Тверські та Канеман пояснюють відмінності у судженнях та прийнятті рішень в термінах евристики. Евристика використовує ментальні «спрямлення шляхів», які надають швидку оцінку ймовірності виникнення непередбачуваних подій.

29
Klayman, J. and HA, Y.W. (1987), «Confirmation, Disconfirmation and Information in Hypothesis Testing», Psychological Review, No. 94 (2), pp. 211–228.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13440
  Prefix
  Підтверджувальне упередження – це тенденція шукати або інтерпретувати інформацію таким чином, щоб вона підтверджувала власні переконання або гіпотези, а також схильність ігнорувати інформацію, що суперечить переконанню
  Exact
  [29]
  Suffix
  . Упередження погляду у минуле – це тенденція бачити минулі події як такі, що були більш передбачуваними ніж вони були насправді. Важливо зазначити, що дані когнітивні упередження, в контексті підприємництва, не варто розглядати як щось негативне, оскільки вони дозволяють економити ресурси при прийнятті рішень.

31
McClelland, D. (1999), The achieving society, Free Press, New York, 532 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6671
  Prefix
  Однак, проведені подальші дослідження особистісних характеристик не привели до успіху, і потреба в досягненні залишається єдиною із них, що має переконливу кореляцію з початком підприємницької діяльності та підприємницьким успіхом
  Exact
  [3, 31]
  Suffix
  . Абсолютною поразкою завершились спроби виявити певні специфічні вроджені чи набуті особистісні риси, які б пояснювали схильність до підприємництва. Результати даного напряму досліджень влучно описав Біл Гартнер, зазначивши, що та вражаюча кількість необхідних для підприємницького успіху психологічних рис, які вчені приписують підприємцю, не може вмістити одна особа, це щось більше за саме жи

32
Newell, A., Shaw, J.C. and Simon, H. (1958), «Elements of a theory of human problem solving», Psychological Review, pp. 65, 151–166.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7639
  Prefix
  Також рішення може бути результатом роботи інтуїції, раптового усвідомлення взаємозв’язку. Новий напрямок когнітивна наука отримала в 1958 році, коли психолог Аллен Ньюел (Allen Newell) та програміст Херберт А.Саймон (Herbert A.Simon)
  Exact
  [32]
  Suffix
  висунули припущення, що людський розум можна розглядати як систему обробки інформації, що нагадує комп’ютер. Діяльність такої системи може бути описана за допомогою деталізованої програми, визначеної в термінах елементарних інформаційних процесів [17].

33
Russo, J.E. and Schoemaker, P.J.H. (1992), «Managing Overconfidence», Sloan Management Review (Winter), pp. 7–17. КУЛАКОВСЬКИЙ Тарас Юрійович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної та соціальної психології Житомирського державного університету ім. І.Франка.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12545
  Prefix
  Саме цим, можна пояснити здатність підприємця приймати рішення, ігноруючи тиск критики та дефіцит інформації. Даний ефект, відповідно до Дж.Е. Руссо та П.Дж. Х.Шумейкера може бути результатом «евристики доступності», «ефекту якорування», «підтверджувального упередження» та «упередження погляду у минуле»
  Exact
  [33]
  Suffix
  . «Евристика доступності», за визначенням А.Тверскі і Д.Канемана – це інтуїтивний процес, у якому людина «оцінює частоту або можливість події за легкістю, з якою приклади або випадки спливають у пам’яті», тобто, легше пригадуються [25].