The 16 references with contexts in paper Бобух (2017) “Ефекти впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні // Effects of globalization on state budgeting system in Ukraine” / spz:ztu:ven:106375

1
Andrijchuk, V. (2003), «Globalizacija, integracija, ekonomichna bezpeka Ukrai'ny», Polityka i chas, No 9, pp. 61–71.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2894
  Prefix
  Саме тому в умовах надзвичайного зростання зовнішніх впливів на економічне, соціальне, культурне і політичне життя українського суспільства, проблема впливу на розвиток глобальних процесів стає центральним питанням виживання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню вивчення глобалізацій них процесів в сучасному світі досліджували у своїх працях: В.Андрійчук
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Н.Біленька [3], І.Карлова [8], С.Контурова [9], Л.Лазебник [10], С.Тігіпко [13], Т.Циба [16] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у аналізі ефектів впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні.

2
Babych, T.S. (2008), Bjudzhetuvannja v Ukrai'ni: stanovlennja ta perspektyvy rozvytku, avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.00.08, Kyi'v, 245 p., pp. 9.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7004
  Prefix
  Відповідно до іншої позиції, під бюджетуванням слід розуміти весь процес управління бюджетними коштами на основі встановлених пріоритетів розвитку країни, фіскальної стратегії, обґрунтованих розрахунків бюджетних видатків і оперативного управління програмами у процесі їх виконання для досягнення визначених цілей
  Exact
  [2, с. 9]
  Suffix
  . Детальніше розкрити суть бюджетування та конкретні етапи його здійснення і характерні риси на кожному з них можна, визначивши складові цього процесу. Проте різні методи бюджетування передбачають наявність відповідних елементів державного бюджетування.

 2. In-text reference with the coordinate start=16107
  Prefix
  Йдеться саме про бюджетний процес – діяльність, до якої залучені різні суб’єкти – «організації, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями» (п. 19.3 Бюджетного кодексу України)
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Через такі складові державного бюджетування країни, як бюджетний механізм та інструменти бюджетного регулювання можливим є визначення ефектів впливу економічної глобалізації на державне бюджетування не тільки у якісному, але й в кількісному вираженні.

3
Bilen'ka, N.O. (2009), «Priorytety i naprjamky rozvytku ekonomiky Ukrai'ny v umovah globalizacii'», Ekonomika Ukrai'ny v umovah posylennja globalizacijnyh procesiv: vyklyky i perspektyvy, materialy mizhnarodnoi' naukovoi' students'ko-aspirants'koi' konferncii', vid 15–16 travnja, LNU im. I.Franka, L'viv, pp. 15–16.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2910
  Prefix
  в умовах надзвичайного зростання зовнішніх впливів на економічне, соціальне, культурне і політичне життя українського суспільства, проблема впливу на розвиток глобальних процесів стає центральним питанням виживання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню вивчення глобалізацій них процесів в сучасному світі досліджували у своїх працях: В.Андрійчук [1], Н.Біленька
  Exact
  [3]
  Suffix
  , І.Карлова [8], С.Контурова [9], Л.Лазебник [10], С.Тігіпко [13], Т.Циба [16] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у аналізі ефектів впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні.

 2. In-text reference with the coordinate start=11369
  Prefix
  можна вважати: активізацію руху капіталу; інформаційно-технічну революцію; розвиток інтеграційних тенденцій; реструктуризацію економіки; системну ринкову трансформацію; сприяння руху факторів виробництва; формування відкритої економіки; інтеграцію підприємств до світових комунікаційних мереж; активізацію участі в роботі міжнародних організацій та інтеграційних угруповань
  Exact
  [3, с. 15]
  Suffix
  . Таким чином, глобалізація – реальність сучасного суспільства і являє собою комплексний процес, що впливає на різні сфери функціонування суспільства, впливає на формування світової економіки із єдиним ринком, в якому вільно перемішуються капітал, товари, послуги та робоча сила [7].

5
Ionin, Je.Je. (2013), «Bjudzhetuvannja jak zasib realizacii' efektyvnoi' finansovoi' polityky derzhavy», Ekonomichnyj analiz, Vol. 14, No 1, pp. 262.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5877
  Prefix
  Іоніна, «...загальноприйнятого поняття як самого бюджетування, так і окремих його елементів ні в Україні, ні у світі не сформувалося. Концепція бюджетування постійно еволюціонує та у кожній країні має свої особливості»
  Exact
  [5, с. 262]
  Suffix
  . Це підтверджує і той факт, що застосовуються різні підходи до визначення бюджетування (як на рівні фінансів підприємств, так і державних фінансів) та до того, які саме елементи та процеси відносити до бюджетування держави.

6
Istorychni aspekty rozvytku teoretychnyh pidhodiv do bjudzhetuvannja» (2013), available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_39.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4148
  Prefix
  від формування теорії управління й планування в організаціях (1970-1980 рр.), появи концепції фінансового планування в рамках фінансового менеджменту (1980-1988 рр.), теорії бюджетного планування як елементу внутрішньофірмового контролінгу (1988-1998 рр.) до теорії бюджетного управління як сучасної технології управління підприємством (1998 р. – теперішній час)
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Як бачимо весь період становлення бюджетування, як економічної категорії, згідно з цією періодизацією займає відносно невеликий проміжок часу. Проте, як вказує частина дослідників, бюджетування виникло ще в середньовіччі [14, с. 76].

7
Kai'ra, L.G. and Tytar, K.A. (2013), «Ukrai'na i suchasni procesy svitovoi' ekonomichnoi' globalizacii'», available at: http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-6-2013/ukrai'na-i-suchasni-procesisvitovoi'-ekonomichnoi'-globalizacii'/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11654
  Prefix
  Таким чином, глобалізація – реальність сучасного суспільства і являє собою комплексний процес, що впливає на різні сфери функціонування суспільства, впливає на формування світової економіки із єдиним ринком, в якому вільно перемішуються капітал, товари, послуги та робоча сила
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Фінансова глобалізація надає великі можливості щодо використання бюджетних ресурсів і технологій, диверсифікації діяльності, а також розвитку нових технологій у фінансовій сфері. Міжнародна фінансова діяльність в умовах фінансової глобалізації характеризується високою мобільністю, масштабністю, диверсифікацією та інтеграцією.

8
Karlova, I.O. (2008), «Globalizacija: sutnist', naslidky ta vplyv na social'no-ekonomichnyj rozvytok Ukrai'ny», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 11, pp. 41–52.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2926
  Prefix
  зростання зовнішніх впливів на економічне, соціальне, культурне і політичне життя українського суспільства, проблема впливу на розвиток глобальних процесів стає центральним питанням виживання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню вивчення глобалізацій них процесів в сучасному світі досліджували у своїх працях: В.Андрійчук [1], Н.Біленька [3], І.Карлова
  Exact
  [8]
  Suffix
  , С.Контурова [9], Л.Лазебник [10], С.Тігіпко [13], Т.Циба [16] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у аналізі ефектів впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні.

9
Konturova, S.M. (2006), «Golovni chynnyky i naslidky rozvytku ekonomiky Ukrai'ny v umovah globalizacii'», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 12, pp. 91–97.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2945
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню вивчення глобалізацій них процесів в сучасному світі досліджували у своїх працях: В.Андрійчук [1], Н.Біленька [3], І.Карлова [8], С.Контурова
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Л.Лазебник [10], С.Тігіпко [13], Т.Циба [16] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у аналізі ефектів впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні.

10
Lazebnyk, L.L. (2005), «Globalizacija jak seredovyshhe formuvannja polityky ekonomichnogo rozvytku krai'ny», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 11, pp. 94–100.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2961
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню вивчення глобалізацій них процесів в сучасному світі досліджували у своїх працях: В.Андрійчук [1], Н.Біленька [3], І.Карлова [8], С.Контурова [9], Л.Лазебник
  Exact
  [10]
  Suffix
  , С.Тігіпко [13], Т.Циба [16] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у аналізі ефектів впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні.

11
Perfilova, N.M. (2009), «Proektnyj pidhid do upravlinnja derzhavnymy finansamy», Matematychni mashyny i systemy, No 2, pp. 130–132.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8983
  Prefix
  та дотримання стандартів; окрім визначення фінансування, акцент робиться на очікуваному результаті, передбачає оцінку роботи, результативність та досягнення; — програмне бюджетування на основі складання та виконання програм, встановлення пріоритетів, цілей та завдань, що дає можливість забезпечити досягнення найважливіших цілей за наявних або очікуваних ресурсів тощо
  Exact
  [11, с. 131]
  Suffix
  . Вплив глобалізації на національну економіку України досить складний та суперечливий. Існують як позитивні, так і негативні сторони. Позитивні сторони очевидні: можливість брати активну участь в обговоренні режимів регулювання міжнародних економічних відносин; скорочення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, що сприятиме підвищенню цінової конкурентоспроможності україн

12
Rajzberg, B.A. (2005), Gosudarstvennoe upravlenie jekonomicheskimi i social'nymi processami, INFRA-M, Moskva, pp. 95.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6426
  Prefix
  Тому розглядати сутність бюджетування також варто відповідно до хронологічного розвитку цього явища. Райзберг Б.А. вважає бюджетування «однією з провідних ланок державного управління економікою, що відображає не лише фінансову, а й соціально-економічну політику держави в цілому»
  Exact
  [12, с. 95]
  Suffix
  . Державне бюджетування як основний вияв фінансового планування становить процес формування і використання бюджету – централізованого грошового фонду з метою фінансування широкого кола суспільних благ, державних програм.

13
Tigipko, S.L. (2004), «Strategija rozvytku Ukrai'ny v umovah ekonomichnoi' integracii' ta globalizacii' finansovyh rynkiv», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 7, pp. 3–9.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2976
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню вивчення глобалізацій них процесів в сучасному світі досліджували у своїх працях: В.Андрійчук [1], Н.Біленька [3], І.Карлова [8], С.Контурова [9], Л.Лазебник [10], С.Тігіпко
  Exact
  [13]
  Suffix
  , Т.Циба [16] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у аналізі ефектів впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні. Виклад основного матеріалу досліджень.

14
Fedulova, L.I. (2007), Suchasni koncepcii' menedzhmentu, in Fedulova, L.I. (ed.), CUL, Kyi'v, 536 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4377
  Prefix
  Як бачимо весь період становлення бюджетування, як економічної категорії, згідно з цією періодизацією займає відносно невеликий проміжок часу. Проте, як вказує частина дослідників, бюджетування виникло ще в середньовіччі
  Exact
  [14, с. 76]
  Suffix
  . © С.О. Бобух, 2017 Розглядаючи організаційно-економічний зміст бюджетування на мікроекономічному рівні з методологічних позицій, за необхідне є виділення його принципових змістовних особливостей та ознак.

15
Fedchuk, S.I. (2012), «Pravove reguljuvannja programno-cil'ovogo metodu u bjudzhetnomu procesi: dosjagnennja ta perspektyvy», Finansove pravo, No 1 (19), pp. 31.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7593
  Prefix
  У розвинутих країнах за останні 50 років методи, технології та процедури бюджетного менеджменту зазнали швидких і суттєвих змін: від традиційного бюджету, бюджету від результатів виконання, базового бюджетування, бюджетування «з нуля», бюджетування «sunset» до бюджету на підставі цільових програм
  Exact
  [15, с. 31]
  Suffix
  . Методи бюджетування, найчастіше застосовувані в державному управлінні, такі: — постатейний бюджет – проста система рахунків із зазначенням об’єктів видатків; простий інструмент створення бюджетних рахунків, які можна уніфіковано застосовувати у складних умовах державного управління.

16
Cyba, T.Je. (2004), «Koryguvannja rozvytku nacional'noi' ekonomiky do suchasnyh umov globalizacii'», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 4, pp. 30–38.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2989
  Prefix
  Питанню вивчення глобалізацій них процесів в сучасному світі досліджували у своїх працях: В.Андрійчук [1], Н.Біленька [3], І.Карлова [8], С.Контурова [9], Л.Лазебник [10], С.Тігіпко [13], Т.Циба
  Exact
  [16]
  Suffix
  та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у аналізі ефектів впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні. Виклад основного матеріалу досліджень.

17
Churkina, I.Je. (2015), Dialektyka transformacii' bjudzhetnoi' systemy Ukrai'ny v umovah globalizacii', monografija, Aston, Ternopil', 386 p. БОБУХ Сергій Олександрович – аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14402
  Prefix
  які при взаємодії сукупно формують властивості емерджентності і синергії, забезпечують стійке функціонування системи на певному історичному часовому інтервалі та виконання нею функцій, необхідних суспільству. Тобто необхідно розглядати ефекти впливу економічної (фінансової) глобалізації на кожну окрему із зазначених складових державного бюджетування та в їх взаємодії
  Exact
  [17, c. 241]
  Suffix
  . Як відомо, в сучасних умовах ступінь впливу глобалізації в різних країнах світу обумовлюється наявністю якісного розриву в рівні економічного розвитку, при цьому стійке збереження такої ситуації спричинено чинниками інституційного характеру.

 2. In-text reference with the coordinate start=19222
  Prefix
  Але якщо фінансова глобалізація оберігає від невпевненості в фінансових ринках, тоді немає необхідності робити заощадження і можна будувати розвинену систему без значного їх збільшення. Фінансова глобалізація зменшує міжнародні трансакційні витрати і завдяки цьому сприяє зв’язку між фінансовим і реальним секторами міжнародної економіки
  Exact
  [17, c. 248]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших розвідок. Жодна держава у світі сьогодні не може бути ізольованою від сучасних глобалізаційних процесів, адже в них вона включена в «автоматичному режимі».