The 11 references with contexts in paper Бутенко, Швець (2017) “Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: основні проблеми та перспективи розвитку // Аnalysis of competitiveness of agricultural enterprises: main problems and prospects” / spz:ztu:ven:106354

1
Azoev, G.L. (2010), «Konkurentnye strategii», Konkurencija: analiz, strategija i praktika, Centr jekonomiki i marketinga, Moskva, 256 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3774
  Prefix
  Класичні підходи до визначення конкурентних переваг розроблені М.Портером. Згідно з Г.Азоєвим, підприємство будь-якої сфери діяльності має реалізувати стратегію зниження собівартості продукції та швидке реагування на ринкові потреби
  Exact
  [1, с. 256]
  Suffix
  . Сільське господарство має свій ряд специфічних ознак, від яких і залежить його конкурентоспроможність, а саме [2, с. 256]: а) значна конкуренція за використання земельних ресурсів; б) економічне змагання між великою кількістю підприємств галузі, яке набуває ознак монополістичної конкуренції; в) сільськогосподарська продукція може використовуватися як кінцевий проду

2
Balabanova, L.V., Kryvenko, G.V. and Balabanova, I.V. (2009), Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstv, Profesional, Kyi'v, 256 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3906
  Prefix
  Згідно з Г.Азоєвим, підприємство будь-якої сфери діяльності має реалізувати стратегію зниження собівартості продукції та швидке реагування на ринкові потреби [1, с. 256]. Сільське господарство має свій ряд специфічних ознак, від яких і залежить його конкурентоспроможність, а саме
  Exact
  [2, с. 256]
  Suffix
  : а) значна конкуренція за використання земельних ресурсів; б) економічне змагання між великою кількістю підприємств галузі, яке набуває ознак монополістичної конкуренції; в) сільськогосподарська продукція може використовуватися як кінцевий продукт споживання та сировина для подальшої переробки.

3
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2014), Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny za 2013 rik, statystychnyj zbirnyk, in Vlasenko, N.S. (ed.), 400 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5360
  Prefix
  ,85 45,9 Площа сільськогосподарських угідь, всього, тис. га 36755 36555 21059 21233 36395 99,0 Валова продукція в порівняльних цінах 2010р.,млн. грн. 172130 197936 194887 223255 252859 146,9 Прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг, млн. грн. 6854,1 7474,4 14178 22683 15806 230,6 Рівень рентабельності, % 15,1 8,5 21,2 20,7 12 79,5 Джерело:
  Exact
  [3]
  Suffix
  Також за 2007–2013 рр. спостерігаються і негативні зміни, а саме скорочення підприємств на 4,4 % та зменшення кількості працюючих – на 54,1 %. Скорочення працівників набуло швидких темпів, спостерігається дефіцит кваліфікованих кадрів, що неабияк впливає на розвиток сільських територій.

4
Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny», available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=7554
  Prefix
  2016 році Зернові та зернобобові культури (у початково оприбуткованій вазі) Цукрові буряки (фабричні) Насіння соняшнику (у початково оприбуткованій вазі) Картопля Овочі відкритого ґрунту Період 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Станом на 01 липня Закінчення табл. 2 Станом на 01 серпня Станом на 01 вересня Станом на 01 жовтня Станом на 01 листопада За 2016 рік Джерело:
  Exact
  [4]
  Suffix
  Незважаючи на позитивні тенденції, які ми можемо спостерігати в наведених табл. 1–2, існує ряд проблем, що впливає на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Вагомою причиною, що за останні 20 років призвела до значного скорочення техніки в сільськогосподарських підприємствах України, є недостатня забезпеченість матеріальними ресурсами.

 2. In-text reference with the coordinate start=8666
  Prefix
  сфері, з’являються негативні наслідки, які проявляються в подорожчанні пального, мінеральних добрив, засобів захисту рослин і багатьох інших ресурсів, що неабияк вплинуло на підґрунтя конкурентоспроможності сільського господарства. Згідно з цим сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2016 р., відповідно до попереднього періоду, зріс на 13,5 %
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Індекс цін на матеріально-технічні ресурси промислового походження, які використовуються в сільському господарстві склав 104,2 % з аналогічним періодом 2015 року [4]. Наступною проблемою є високі вимоги СОТ щодо формування високотоварного виробництва.

 3. In-text reference with the coordinate start=8835
  Prefix
  Згідно з цим сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2016 р., відповідно до попереднього періоду, зріс на 13,5 % [4]. Індекс цін на матеріально-технічні ресурси промислового походження, які використовуються в сільському господарстві склав 104,2 % з аналогічним періодом 2015 року
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Наступною проблемою є високі вимоги СОТ щодо формування високотоварного виробництва. Значна частина виробників є приватною формою власності, то виникає проблема, що пов’язана з відсутністю товарної орієнтації виробництва та встановлення виробничих технологій, вимог та нормативів [8, с. 78].

5
Sobkevych, O.V., Rusan, V.M. and Jurchenko, A.D. (2012), «Stan pidtrymky sil's'kogo gospodarstva v Ukrai'ni», Innovacijna ekonomika, No. 3, pp. 30–34.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9479
  Prefix
  Після вступу до СОТ Україна прийняла зобов’язання із формування обсягу заходів підтримки за типом «жовтої скриньки», який є значно меншим в абсолютному та відносному виразі, порівняно з більшістю розвинених держав
  Exact
  [5, с. 30]
  Suffix
  . Для порівняння, державне фінансування в аграрний сектор в Україні за 2012–2015 рр. становило приблизно 0,5 % ВВП, тоді як: в Угорщині – 1,8; Японії та ЄС – по 1,7; Чехії – 1,6; США – 1,5; Канаді – 1,3; Росії – 0,8 % [6, с. 8].

6
Duhnevych, A.V. (2011), «Sil's'ke gospodarstvo v umovah chlenstva Ukrai'ny v SOT», Chasopys Akademii' advokatury Ukrai'ny, No. 12, pp. 6–10.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9702
  Prefix
  Для порівняння, державне фінансування в аграрний сектор в Україні за 2012–2015 рр. становило приблизно 0,5 % ВВП, тоді як: в Угорщині – 1,8; Японії та ЄС – по 1,7; Чехії – 1,6; США – 1,5; Канаді – 1,3; Росії – 0,8 %
  Exact
  [6, с. 8]
  Suffix
  . На підтримку конкурентоспроможності сільського господарства розвинені країни виділяють щодня суму понад 1 млрд. дол. США. В Україні формуються резерви зростання державної підтримки сільського господарства, за рахунок введення заходів «зеленої скриньки», шляхом надання податкових пільг.

7
Jaciv, I.B. (2013), Konkurentospromozhnist' sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, Ukrai'ns'kyj bestseler, L'viv, 427 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8224
  Prefix
  Зокрема, кількість тракторів зменшилась на 181 тис. од., тобто – щорічно кількість даного виду техніки скорочувалось на 15,8 тис. од. при цьому рівень оновлення не компенсував вибуття, що призвело до скорочення прибутковості даної галузі та ускладненості фінансово-економічного стану на сьогоднішній день
  Exact
  [7, с. 427]
  Suffix
  . У зв’язку з проблемами у паливно-енергетичній сфері, з’являються негативні наслідки, які проявляються в подорожчанні пального, мінеральних добрив, засобів захисту рослин і багатьох інших ресурсів, що неабияк вплинуло на підґрунтя конкурентоспроможності сільського господарства.

8
Ovsijenko, A.M. (2016), «Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny: stan, konkurentospromozhnist' ta perspektyvy integracii' na jevropejs'komu rivni», Ekonomichnyj visnyk universytetu, Vol. 30 (1), pp. 76–82.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9141
  Prefix
  Значна частина виробників є приватною формою власності, то виникає проблема, що пов’язана з відсутністю товарної орієнтації виробництва та встановлення виробничих технологій, вимог та нормативів
  Exact
  [8, с. 78]
  Suffix
  . Зниження конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств пов’язано із скороченням державної підтримки. Після вступу до СОТ Україна прийняла зобов’язання із формування обсягу заходів підтримки за типом «жовтої скриньки», який є значно меншим в абсолютному та відносному виразі, порівняно з більшістю розвинених держав [5, с. 30].

9
Bugas, N.V. and Vovk, T.I. (2014), «Faktory vplyvu na konkurentospromozhnist' produkcii' sil's'kogo gospodarstva», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu tehnologij ta dyzajnu, No. 1, pp. 153–161.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10374
  Prefix
  Для подолання наведених вище вагомих проблем, у першу чергу, необхідно розробити Державну програму технічного переоснащення сільського господарства та застосування ресурсозберігаючих машинних технологій у виробництві конкурентоспроможної продукції. Це призведе до оновлення машинно-тракторного парку, а саме закупівлі якісних запчастин та високотехнологічних машин
  Exact
  [9, с. 156]
  Suffix
  . Запровадження альтернативних видів палива для тракторів та автомобілів допоможе вирішити проблему з великим об’ємом витрат, що виникають на підприємстві, оскільки сільське господарство споживає дизельного палива в межах 3 млн. т., його можна замінити біодизелем до 30 % або 1 млн. т., а біоетанол, який виробляється із зернових культур, можна додавати до бензину з нафти, приблизно 30–

10
Nepochatenko, O.O. and Chekaljuk, S.A. (2015), «Konkurentospromozhnist' sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv Ukrai'ny», Ekonomika APK, No. 7, pp. 41–46.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11034
  Prefix
  . т., його можна замінити біодизелем до 30 % або 1 млн. т., а біоетанол, який виробляється із зернових культур, можна додавати до бензину з нафти, приблизно 30–40 % та використовувати його виробництво при невисоких цінах зерна на господарському і міжгосподарському рівні. Необхідно також раціонально використовувати солому для виробництва азотно-фосфорно-калійних добрив (NPK)
  Exact
  [10, с. 41]
  Suffix
  . Для підвищення конкурентоспроможності необхідне зростання рівня продуктивності праці та найнижча собівартість продукції, що може бути реалізовано завдяки створенню оптимальних за розмірами виробництв, тобто запровадити оптимальні розміри сільськогосподарських підприємств від 3 тис. га до 5–6 тис. га і, таким чином, досягти оптимального розміру землекористування [11, с. 99].

11
Prokopec', L.V. (2016), «Pidvyshhennja konkurentospromozhnosti sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 21, No. 6, pp. 99–102. ШВЕЦЬ Юлія Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11422
  Prefix
  Для підвищення конкурентоспроможності необхідне зростання рівня продуктивності праці та найнижча собівартість продукції, що може бути реалізовано завдяки створенню оптимальних за розмірами виробництв, тобто запровадити оптимальні розміри сільськогосподарських підприємств від 3 тис. га до 5–6 тис. га і, таким чином, досягти оптимального розміру землекористування
  Exact
  [11, с. 99]
  Suffix
  . Важливим аспектом у подоланні проблем сільського господарства є підприємницька стратегія, що має забезпечити конкурентоспроможність підприємства, тобто необхідно детально вивчати ринок конкурентів, проводити порівняльну оцінку щодо конкурентоспроможності продукції, модернізувати та диверсифікувати продукцію, визначити перспективи розвитку даної галузі, обґрунтувати необхідне