The 13 references with contexts in paper Семенець (2017) “Організаційно-методичні положення аудиту операцій з електронними грошима // Organizational-methodical provisions for the audit of operations with electronic money” / spz:ztu:ven:106344

1
Biluha, M.T. (2000), Audyt, Kyi'v, available at: http://bibliograph.com.ua/audit-2/20.htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18692
  Prefix
  методів, прийомів та способів, необхідних для здійснення аудиторської перевірки на кожному з її етапів для забезпечення досягнення мети, поставленої перед початком проведення аудиту. Під методом аудиторського контролю М.Т. Білуха розуміє використання «загальнонаукових і власних методичних прийомів контролю розширеного відтворення суспільно необхідного продукту»
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Рудницький В.С. метод аудиту характеризує як «сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об’єктів, що підлягають дослідженню» [10]. Контрольно-аудиторські процедури, відповідно до В.П.

2
Dacenko, G.V. and Levchenko, I.A. (2013), «Audyt ta inspektuvannja groshovyh koshtiv i kasovyh operacij6 sut', problemni aspekty ta shljahy i'h podolannja», Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 7 (4), pp. 210–216.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4390
  Prefix
  забезпечення процесу здійснення зовнішнього аудиту операцій з електронними грошима, з метою уточнення процедур планування аудиту, безпосередньої перевірки та формування аудиторського висновку. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко
  Exact
  [2]
  Suffix
  , М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.

3
Pro audytors'ku dijal'nist'» (1999), Zakon Ukrai'ny, vid 22 kvitnja, N 3125-XII, Verhovna Rada Ukrai'ny, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5869
  Prefix
  Метою здійснення аудиту є незалежна та об’єктивна оцінка процесів, систем та процедур бухгалтерського обліку операцій з електронними грошима, що існують на підприємстві. Аудиторська діяльність в Україні регулюється Законом України «Про аудиторську діяльність»
  Exact
  [3]
  Suffix
  , що визначає основні особливості функціонування аудиторських фірм та аудиторів, визначено обов’язковість проведення аудиту, права та обов’язки аудиторів, їх сертифікація, особливості функціонування Аудиторської палати України тощо.

 2. In-text reference with the coordinate start=6318
  Prefix
  аудиторських фірм та аудиторів, визначено обов’язковість проведення аудиту, права та обов’язки аудиторів, їх сертифікація, особливості функціонування Аудиторської палати України тощо. Однак методичні підходи до процесу проведення аудиту представлені та регулюються Міжнародними стандартами контролю якості аудиту [8]. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність»
  Exact
  [3]
  Suffix
  аудитом називається «перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах».

4
Korin'ko, M.D. (2014), «Audytors'kyj kontrol' groshovyh koshtiv», Biznes ta intelektual'nyj kapital, Intelekt HHI, No. 6, pp. 80–85, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1&Image_file_name=PDF/int_XXI_2014_6_12.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4409
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.

5
Melihova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), «Rozrobka programy audytu kasovyh operacij dlja pidvyshhennja efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstva», Biznes-ekonomika, finansy, oblik i audyt, Serija Regional'na biznesekonomika ta upravlinnja, No. 2 (38), pp. 97–106, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1&Image_file_name=PDF/Rbetu_2013_2_17.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4445
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло
  Exact
  [5]
  Suffix
  , О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.

6
Mel'nychenko, O.V. (2014), «Audyt elektronnyh groshej za mizhnarodnymy standartamy», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 6, Vol. 1, pp. 115–122, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_fi le_name=PDF/Vchnu_ekon_2014_6(1)__24.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4510
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  , Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.

7
Mel'nychenko, O.V. (2014), «Organizacija audytu elektronnyh groshej v bankah», Finansy ta bankivs'ka sprava, Serija Problemy ekonomiky, No. 4, pp. 369–375, available at: http://www.problecon.com/pdf/2014/4_0/369_375.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4510
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  , Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.

8
Mizhnarodna federacija buhgalteriv (2015), «Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, ogljadu, inshogo nadannja vpevnenosti ta suputnih poslug», vydannja 2014 roku, Ch. I, Mizhnarodna federacija buhgalteriv, APU, Kyi'v, 986 p., available at: http://www.apu.com.ua/attachments/article/290/ Audit_2015_1_all.pdf
Total in-text references: 7
 1. In-text reference with the coordinate start=6250
  Prefix
  діяльність» [3], що визначає основні особливості функціонування аудиторських фірм та аудиторів, визначено обов’язковість проведення аудиту, права та обов’язки аудиторів, їх сертифікація, особливості функціонування Аудиторської палати України тощо. Однак методичні підходи до процесу проведення аудиту представлені та регулюються Міжнародними стандартами контролю якості аудиту
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» [3] аудитом називається «перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах».

 2. In-text reference with the coordinate start=7642
  Prefix
  Під час дослідження мною визначено порядок проведення аудиторської перевірки операцій з електронними грошима для підтвердження статті фінансової звітності «Електронні гроші», відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Ознайомлення з діяльністю підприємства, в частині використання ним електронних грошей здійснюється на основі МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» [8].

 3. In-text reference with the coordinate start=7902
  Prefix
  Ознайомлення з діяльністю підприємства, в частині використання ним електронних грошей здійснюється на основі МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Для цього перед початком аудиторської перевірки в частині операцій з електронними грошима аудитор має ознайомитися з особливостями діяльності підприємства в цілому та оцінити середовище, в якому воно знаходиться.

 4. In-text reference with the coordinate start=10929
  Prefix
  Етапи проведення аудиту операцій з електронними грошима Наступним етапом, важливим під час проведення аудиту електронних грошей, є раціональне планування процесу аудиту, що регулюється МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Для цього аудитор має розробити загальну стратегію аудиту в частині електронних грошей, план аудиту та програму аудиту електронних грошей. Ці дії допомагають аудитору організувати свою роботу, звернути його увагу на важливіші питання, розподілити обов’язки між членами групи тощо.

 5. In-text reference with the coordinate start=15141
  Prefix
  Стратегія аудиту операцій з електронними грошима Етап безпосередньої перевірки операцій з електронними грошима починається з ознайомлення з нормами законодавчого регулювання щодо досліджуваного питання, що здійснюється, відповідно до МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності»
  Exact
  [8]
  Suffix
  , що регулює та встановлює відповідальність аудитора за розгляд та управлінського персоналу за дотримання вимог нормативного законодавства, адже вплив законодавчих норм на формування фінансової звітності може бути різним.

 6. In-text reference with the coordinate start=19197
  Prefix
  Пантелєєва, – це «система методичних дій на суб’єкти і об’єкти процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій» [9]. В цілому, види аудиторських процедур та особливості їх застосування передбачено в МСА 500 «Аудиторські докази»
  Exact
  [8]
  Suffix
  , керуючись якими, визначено процедури, що необхідно здійснити аудитору, аби підтвердити достовірність відображення операцій з електронними грошима, а також можливі робочі документи, що їх оформлюють (табл. 1).

 7. In-text reference with the coordinate start=23217
  Prefix
  Ще одним джерелом інформації про розрахунки електронними грошима є письмові запевнення управлінського персоналу, за допомогою яких можна отримати інформацію про розрахунки електронними грошима, що не відображається в первинних документах. Сутність письмових запевнень та відповідальність аудитора за їх отримання регулюється МСА 580 «Письмові запевнення»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Щодо електронних грошей аудитор має зробити запит до управлінського персоналу, аби він підтвердив те, що: – він узяв на себе відповідальність за складання фінансової звітності, а саме в частині формування статті «Електронні гроші»; – він надав аудитору всю доречну інформацію про наявність та рух електронних грошей і доступ до неї; – всі операції з електронними грошима були зареєст

9
Panteljejev, V.P. (2005), Audyt, konspekt lekcij dlja studentiv, Kyi'v, available at: http://polkaknig.com.ua/book.php?book=14
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=19076
  Prefix
  Контрольно-аудиторські процедури, відповідно до В.П. Пантелєєва, – це «система методичних дій на суб’єкти і об’єкти процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій»
  Exact
  [9]
  Suffix
  . В цілому, види аудиторських процедур та особливості їх застосування передбачено в МСА 500 «Аудиторські докази» [8], керуючись якими, визначено процедури, що необхідно здійснити аудитору, аби підтвердити достовірність відображення операцій з електронними грошима, а також можливі робочі документи, що їх оформлюють (табл. 1).

10
Rudnyc'kyj, V.S. (1998), Metodologija i organizacija audytu, Ekonomichna dumka, Ternopil', 196 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18833
  Prefix
  Білуха розуміє використання «загальнонаукових і власних методичних прийомів контролю розширеного відтворення суспільно необхідного продукту» [1]. Рудницький В.С. метод аудиту характеризує як «сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об’єктів, що підлягають дослідженню»
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Контрольно-аудиторські процедури, відповідно до В.П. Пантелєєва, – це «система методичних дій на суб’єкти і об’єкти процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій» [9].

11
Skorba, O.A. (2007), «Audyt groshovyh koshtiv», Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi' systemy Ukrai'ny, Zb-k nauk. prac', Vol. 22.0, DVNZ «Ukrai'ns'ka akademija bankivs'koi' spravy Nacional'nogo banku Ukrai'ny», Sumy, pp. 78–82.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4465
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба
  Exact
  [11]
  Suffix
  , О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.

12
Smetanko, O.V. (2011), «Vnutrishnij audyt operacij z groshovymy koshtamy v akcionernyh tovarystvah Ukrai'ny», available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpen/2011_7/12VAO.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4487
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко
  Exact
  [12]
  Suffix
  , О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.

13
Shalimova, N.S. (2010), «Zovnishnij kontrol' jakosti audytu: mizhnarodnyj dosvid ta vitchyznjana praktyka», Visnyk Hmel’nyc’kogo nacional’nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 2, Vol. 2, pp. 173–177, available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_2_2/pdf/173-177.pdf СЕМЕНЕЦЬ А.П. – аспірантка Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4533
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова
  Exact
  [13]
  Suffix
  та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.