The 27 references with contexts in paper Самчук (2017) “Облікове забезпечення мотивації працівників як метод підвищення ефективної діяльності підприємства // Accounting support for employees' motivation as a method of increasing the effective activity of the enterprise” / spz:ztu:ven:106339

1
Bagiev, N. Marketing: terminologicheskiy slovar', available at: http://vocable.ru/dictionary/83/word/%CC%EE%F2% E8%E2%E0%F6%E8%FF/ (accessed 15.02.2017)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6406
  Prefix
  праці шляхом стабільного впливу на його потреби, інтереси, цілі 4 Енциклопедія трудового права [27] Мотивація − внутрішні стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності 5 Кураков Л. [14] Мотивація – спонукання субʼєкта до діяльності в імʼя досягнення яких-небудь цілей, наявність інтересу до такої діяльності і способи його ініціації 6 Багієв Н.
  Exact
  [1]
  Suffix
  Мотивація – процес інтенсифікації мотивів індивідуума або їх групи з метою активізації їх дій з ухвалення рішення про задоволення якоїсь потреби 7 Малий економічний глосарій [15] Мотивація – позиція, що привертає людину діяти цілеспрямованим чином; процес пробудження себе і інших людей до дій, що дозволяють досягти цілей організації 8 Майкл Мескон [16] Мотивація – п

2
Baksalova, O.M. Formuvannja efektyvnoi' systemy motyvacii' praci na pidpryjemstvi, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_6_3/194-197.pdf (accessed 15.02.2017)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=24909
  Prefix
  диференціації, структури та динаміки витрат на персонал; поступовий перехід від авторитарного до демократичного стилю управління; виконання функції комунікації між керівництвом і власником підприємства та її працівниками щодо створення і підтримки взаємного порозуміння. Мотиваційні системи формуються як комплекс різноманітних мотивів, який в свою чергу визначає стандарти поведінки
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Практичне втілення системи мотивації обовʼязково відбувається завдяки використанню широкого кола методів: економічних, адміністративних, організаційно-виробничих, морально психологічних, соціальних (рис. 5).

3
Biznes-slovar', (2001), available at: http://vocable.ru/dictionary/440/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%D2%F0%F3%E4%E0/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5842
  Prefix
  Таблиця 1 Визначення поняття «мотивація» в економічних та юридичних словниках No Джерело Тлумачення поняття з/п 1 Булатов А. [4] Мотивація − система заходів, направлена на підвищення продуктивності праці, поліпшення його якості і професійне зростання 2 Бізнес-словник
  Exact
  [3]
  Suffix
  Мотивація − внутрішні стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності 3 Мочерний С.В. [17, с. 214] Мотивація – усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до праці шляхом стабільного впливу на його потреби, інтереси, цілі 4 Енциклопедія трудового права [27] Мотивація − внутрішні стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності

4
Bulatov, A. Uchebnik «Ekonomika»: glossariy, available at: http://vocable.ru/dictionary/421/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%F2%F0%F3%E4%E0/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5690
  Prefix
  У сучасних економічних і юридичних словниках немає однозначного трактування терміну «мотивація», але зміст категорії здебільшого набув сталості (табл. 1). Таблиця 1 Визначення поняття «мотивація» в економічних та юридичних словниках No Джерело Тлумачення поняття з/п 1 Булатов А.
  Exact
  [4]
  Suffix
  Мотивація − система заходів, направлена на підвищення продуктивності праці, поліпшення його якості і професійне зростання 2 Бізнес-словник [3] Мотивація − внутрішні стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності 3 Мочерний С.

5
Voznjuk, A.M. Osoblyvosti zastosuvannja form i metodiv stymuljuvannja personalu promyslovogo pidpryjemstva, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2009_1/11.pdf (accessed 16.02.2017)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14316
  Prefix
  Матеріальна мотивація працівників полягає у формуванні загального підходу до оплати праці працівників та надання їм інших матеріальних заохочень, що сприяє посиленню прагнення працівників до продуктивної праці або досягнення інших позитивних результатів діяльності
  Exact
  [5]
  Suffix
  . 34 АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ раціональна економічна модель зі збільшенням капіталу збільшується віддача працівників, це пов’язано з більш високою оснащеністю обладнання та пакетом соціальних послуг зі збільшенням часу праці робітників темпи росту витрат підприємства зменшуються, однак надалі швидкість росту робочого часу знижується, що є свідоцтвом усвідомл

6
Grin'ko, I.M. Vdoskonalennja material'noi' motyvacii' praci v systemi upravlinnja promyslovymy pidpryjemstvamy, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_24/articles/38_Grinko.pdf
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5329
  Prefix
  За останні роки питання, повʼязані з мотивацією праці, настільки ускладнилися, а науковцями накопичений такий інформаційний та статистичний матеріал, що мотивація почала формуватися як самостійний науковий напрям
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Мотивація не є новим поняттям та активно досліджувалася науковцями (рис. 1). У сучасних економічних і юридичних словниках немає однозначного трактування терміну «мотивація», але зміст категорії здебільшого набув сталості (табл. 1).

 2. In-text reference with the coordinate start=8152
  Prefix
  – це: – функція керівництва, що створює у підлеглих стимули до праці з максимальним прибутком для підприємства; – прямий і непрямий вплив на персонал задля зміни його орієнтації та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і розвитку на цій основі трудового потенціалу [18, с. 44]. 32 Таблиця 2 Визначення поняття «мотивація» в навчально-методичній літературі
  Exact
  [6]
  Suffix
  Автор Трактування поняття Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Процес стимулювання будь-кого до діяльності, що спрямована на досягнення цілей організації Осовська Г.В., Процес внутрішнього або зовнішнього психологічного Юшкевич О.

7
Dolishnij, I.M. and Kolodijchuk, A.V. Motyvacija personalu jak ob'jekt upravlinnja na pidpryjemstvi, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_5/211_Dolisznij_20_5.pdf (accessed 17.02.2017)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=29479
  Prefix
  При цьому мотивація підвищує не здібності людини, а її прагнення до досягнення певних цілей. Здібності ж визначаються рисами особистості, особливостями характеру, відкритістю до зовнішнього впливу, рівнем інтелекту, обдарованістю
  Exact
  [7]
  Suffix
  . 38 Але все ж таки найпоширеніший метод, який власники підприємств використовують для задоволення потреб своїх працівників в мотивації, – це гроші (зарплата, бонуси, премії тощо). В більшості випадків вважається, що даний елемент є найважливішим і повинен задовольнити потреби працівників у мотивації.

8
Jegorkina, T.O. Formuvannja motyvacijnogo mehanizmu na torgovel'nyh pidpryjemstvah, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2010_4/Egorkina.pdf (accessed 17.02.2017)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11752
  Prefix
  цьому використовуються заохочувальні заходи (матеріальна винагорода, підвищення посади, подяки, поліпшення умов праці тощо) або санкції за порушення вимог (стягнення, догана, переведення на нижчу посаду, звільнення). Економічна мотивація полягає в застосуванні економічних стимулів, до яких відносять такі заходи: виплату зарплати, участь в розподілі прибутків і т. ін.
  Exact
  [8]
  Suffix
  . 33 Існує 5 груп потреб: безпеці; приналежності до певної соціальної групи; визнання та поваги; в самовираженні Існує 3 групи потреб: потреби існування; потреби зв’язку; потреби росту Модель мотивації, побудована на потребах 2-х груп: потреби пов’язані з факторами умов праці і потреби мотивації Виділяють потреби досягнення; співучасті та влади фізіологічні; потреби в Аб

9
Zlenko, A.M. (2010), «Sutnist' motyvacii' praci ta i'i' rol' v zabezpechenni efektyvnogo upravlinnja trudovymy resursamy», Ekonomichnyj visnyk universytetu, Vol. 2. P. 204–206.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=17202
  Prefix
  Премія видається одноразово за відмінну роботу – при цьому вона може видаватися за рекордну кількість зробленої продукції, або за відмінну якість продукції чи праці в цілому. Премія не обов’язково обчислюється у грошовій формі – це можуть бути призи, путівки
  Exact
  [9, с. 205]
  Suffix
  . Преміальна схема виплат за продуктивність повинна бути унікальною для кожного випадку. Вона також залежить від спеціалізації персоналу. 35 Види мотивації Внутрішня Зовнішня МоральнаМатеріальна Адміністративна Реалізується через систему оплати робочої сили, виплат дивідендів і акцій, отримання частки доходу від особистої власності (на житло, землю, тощо).

 2. In-text reference with the coordinate start=19982
  Prefix
  має базуватися на таких принципах: форми винагород працівників мають бути конкурентоспроможними відносно інших підприємств; механізм стимулювання має бути зорієнтованим на досягнення кінцевих результатів як окремого працівника, так і колективу в цілому; частка премій і додаткових витрат тим більша, чим вищий ранг працівника, що стимулює постійно підвищувати свій рівень
  Exact
  [9, с. 205]
  Suffix
  . Потрібно зазначити, що в умовах світової кризи величина зарплати є вирішальним чинником ставлення працівника до праці. Однак, стимулювання тільки через платню, що не реагує на збільшення або зменшення рентабельності діяльності підприємства, не може вважатися єдиним чинником мотиву працівника.

 3. In-text reference with the coordinate start=23637
  Prefix
  Вона прагне до визначеності перспектив свого зростання. Кваліфікований працівник відчуває самоповагу, самоствердження, коли результати його роботи оцінюються високо як ним самим, так і суспільством
  Exact
  [9, с. 205]
  Suffix
  . Для формування ефективної системи мотивації праці необхідний ряд передумов: чітке формулювання принципів мотивації праці, що відображають обʼєктивні закономірності розвитку підприємства і взаємовідносини між субʼєктами і обʼєктами управління; якісно сформовані цілі підприємства, що сприймаються працівником як засіб задоволення його потреб; достатність фінансових ре

10
Koval's'ka, K.V. and Rak, R.V. (2010), «Novi pidhody do motyvacii' personalu v strategichnomu upravlinni korporacijamy», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni. Vol. 1 (104), P. 29–33.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21444
  Prefix
  Необхідно також розробити форми участі персоналу в управлінні. Причетність до прийняття рішень, навіть якщо вони виявляються в дорадчій формі, докорінно змінює клімат на підприємстві, дає змогу повніше мобілізувати людські ресурси
  Exact
  [10, с. 31–32]
  Suffix
  . Останнім часом також успішно застосовується моральна мотивація, зокрема популярними є:  поліпшення умов праці. Умови праці є не тільки потребою, а й мотивом, що примушує людину працювати з певною віддачею і стає водночас чинником і наслідком певного збільшення продуктивності праці та її ефективності.

11
Kolot, A.M. (2002), Motyvacija personalu, Kyiv, KNEU. 337 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7588
  Prefix
  «Екперт РА» [25] Мотивація – процес спонуки працівників до активної діяльності, направленої на досягнення цілей організації Колот Л.М. трактує термін «мотивація» як сукупність зовнішніх і внутрішніх сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації
  Exact
  [11, с. 17]
  Suffix
  . Грінько І.М. дослідив поняття «мотивація» з використанням навчально-методичної літератури (табл. 2). З точки зору управління, мотивація – це: – функція керівництва, що створює у підлеглих стимули до праці з максимальним прибутком для підприємства; – прямий і непрямий вплив на персонал задля зміни його орієнтації та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і розвитк

12
Krushel'nyc'ka, O.V. (2000), Motyvacija ta ocinka dijal'nosti personalu/ Zhytomyr, Ukraine, 215 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=9628
  Prefix
  З розвитком продуктивних сил суспільства набули значного поширення розробки теорій мотивації, в основі яких були різні підходи, що дало можливість умовно поділити їх на дві великі групи: змістовні та процесійні. Змістовні теорії мотивації вивчають потреби людини і пропонують їх ієрархічну класифікацію, що дозволяє робити висновки про механізм мотивації людини
  Exact
  [12, с. 9]
  Suffix
  . Процесійні теорії розглядають мотивацію з іншого боку. В них аналізується те, як людина розподіляє зусилля для досягнення різних цілей і як вибирає конкретний тип поведінки. Процесійні теорії визначають існування потреб, але вважають, що поведінка людей визначається не тільки ними.

 2. In-text reference with the coordinate start=10096
  Prefix
  Процесійні теорії визначають існування потреб, але вважають, що поведінка людей визначається не тільки ними. Поведінка особистості є також функцією сприйняття і очікування, пов’язаних з даною ситуацією, і можливих наслідків вибраного типу поведінки
  Exact
  [12, с. 16]
  Suffix
  . Різні теорії мотивації не суперечать одна одній, а взаємодоповнюються, відображаючи багатогранність і нестандартність процесу мотивації та визначають необхідність комплексного підходу до вирішення цієї складної проблеми.

 3. In-text reference with the coordinate start=13130
  Prefix
  винагородою) Ця теорія стверджує, що люди суб’єктивно визначають відношення одержаної винагороди до затрачених зусиль, а потім порівнюють це з винагородою інших людей, які виконують аналогічну роботу Ґрунтується на поєднанні елементів теорії очікувань та справедливості Ґрунтується на 3-х взаємозалежностях: затрати праці – результати; результат – * Джерело: розроблено на основі
  Exact
  [12]
  Suffix
  Рис. 2. Теорії мотивації* Крім зазначених вище теорій мотивації необхідно використовувати аналітичні моделі (рис. 3). Не менш важливим є поділ на моральну, матеріальну та адміністративну мотивацію.

13
Kulyk, I. (2008), «Motyvacija praci v Ukrai'ni ta za kordonom», Visnyk Kyi'vs'kogo instytutu biznesu ta tehnologij, Vol. 1, P. 62–66.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=19314
  Prefix
  бути зв’язана з особистим внеском працівника у виробництво, будь-яка індивідуальна або групова робота;  повинен існувати якийсь прийнятний метод виміру цього збільшення продуктивності;  робітники повинні розуміти, що премія залежить від додаткових, а не нормативних зусиль;  додаткові зусилля працівників, стимульовані премією, повинні покривати витрати на виплату цих премій
  Exact
  [13, с. 64]
  Suffix
  . Важливе місце також займають винагороди. Винагороди – це поняття, що відносяться до всіх форм виплат або нагород, які одержує працівник. Винагороди стимулюють групові інтереси, заохочують колективізм у досягненні кінцевих результатів виробництва.

14
Kurakov, L. Ekonomika i pravo: slovar'-spravochnik, available at: http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF (accessed 20.02.2017)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6236
  Prefix
  стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності 3 Мочерний С.В. [17, с. 214] Мотивація – усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до праці шляхом стабільного впливу на його потреби, інтереси, цілі 4 Енциклопедія трудового права [27] Мотивація − внутрішні стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності 5 Кураков Л.
  Exact
  [14]
  Suffix
  Мотивація – спонукання субʼєкта до діяльності в імʼя досягнення яких-небудь цілей, наявність інтересу до такої діяльності і способи його ініціації 6 Багієв Н. [1] Мотивація – процес інтенсифікації мотивів індивідуума або їх групи з метою активізації їх дій з ухвалення рішення про задоволення якоїсь потреби 7 Малий економічний глосарій [15] Мотивація – позиція, що

15
Malyy ekonomicheskiy glossariy, available at: http://vocable.ru/dictionary/660/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/ (accessed 20.02.2017)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6587
  Prefix
  діяльності 5 Кураков Л. [14] Мотивація – спонукання субʼєкта до діяльності в імʼя досягнення яких-небудь цілей, наявність інтересу до такої діяльності і способи його ініціації 6 Багієв Н. [1] Мотивація – процес інтенсифікації мотивів індивідуума або їх групи з метою активізації їх дій з ухвалення рішення про задоволення якоїсь потреби 7 Малий економічний глосарій
  Exact
  [15]
  Suffix
  Мотивація – позиція, що привертає людину діяти цілеспрямованим чином; процес пробудження себе і інших людей до дій, що дозволяють досягти цілей організації 8 Майкл Мескон [16] Мотивація – процес стимулювання самого себе і інших на діяльність, направлену на досягнення індивідуальних і загальних цілей організації 9 Райзберг Б.

16
Meskon, M., Al'bert, M. and Khedouri, F. (1997), Osnovy menedzhmenta, Moscow, Izdatel'stvo “Delo”, 704 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6768
  Prefix
  6 Багієв Н. [1] Мотивація – процес інтенсифікації мотивів індивідуума або їх групи з метою активізації їх дій з ухвалення рішення про задоволення якоїсь потреби 7 Малий економічний глосарій [15] Мотивація – позиція, що привертає людину діяти цілеспрямованим чином; процес пробудження себе і інших людей до дій, що дозволяють досягти цілей організації 8 Майкл Мескон
  Exact
  [16]
  Suffix
  Мотивація – процес стимулювання самого себе і інших на діяльність, направлену на досягнення індивідуальних і загальних цілей організації 9 Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. [21] Мотивація – зовнішня або внутрішня спонука економічного субʼєкта до діяльності в імʼя досягнення яких-небудь цілей, наявність інтересу до такої діяльності і способи його ініціації,

17
Mocherniy, S.V. (1995), Ekonomіchniy slovnik – dovіdnik, Femіna, Kyiv, 368 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5950
  Prefix
  1 Визначення поняття «мотивація» в економічних та юридичних словниках No Джерело Тлумачення поняття з/п 1 Булатов А. [4] Мотивація − система заходів, направлена на підвищення продуктивності праці, поліпшення його якості і професійне зростання 2 Бізнес-словник [3] Мотивація − внутрішні стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності 3 Мочерний С.В.
  Exact
  [17, с. 214]
  Suffix
  Мотивація – усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до праці шляхом стабільного впливу на його потреби, інтереси, цілі 4 Енциклопедія трудового права [27] Мотивація − внутрішні стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності 5 Кураков Л. [14] Мотивація – спонукання субʼєкта до діяльності в імʼя досягнення яких-небудь цілей, наявність

 2. In-text reference with the coordinate start=18493
  Prefix
  Існують різні форми дисциплінарного покарання (зауваження, догана, штраф, звільнення з роботи) і дисциплінарного заохочення(матеріальн а винагорода, підвищення посади, подяки, поліпшення умов праці тощо) прирівнюється до фактора кваліфікації. Через певний комплекс заходів у працівників * Джерело: розроблено на основі
  Exact
  [17, с. 215]
  Suffix
  Рис. 4. Види мотивації працівників* Не всі способи економічного заохочення можуть зробити мотиваційний вплив на співробітників, однак, існує декілька основних положень про премії, що не торкаються специфіки фірми і є унікальними, а саме:  премії не повинні бути занадто загальними і поширеними, оскільки в противному випадку їх будуть сприймати просто як частину звичайної зарплати в звичайн

18
Mushkin, I. (2009), “Nematerial'na motyvacija produktyvnosti praci”, Personal, Vol. 4. P. 44–49.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8020
  Prefix
  З точки зору управління, мотивація – це: – функція керівництва, що створює у підлеглих стимули до праці з максимальним прибутком для підприємства; – прямий і непрямий вплив на персонал задля зміни його орієнтації та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і розвитку на цій основі трудового потенціалу
  Exact
  [18, с. 44]
  Suffix
  . 32 Таблиця 2 Визначення поняття «мотивація» в навчально-методичній літературі [6] Автор Трактування поняття Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Процес стимулювання будь-кого до діяльності, що спрямована на досягнення цілей організації Осовська Г.

 2. In-text reference with the coordinate start=23301
  Prefix
  З’ясовано, що просте схвалення праці працівника може сприяти зростанню продуктивності його роботи. Можна розширити сферу цього методу, наприклад, вручати традиційні грамоти, дещо забуті в наш час
  Exact
  [18, с. 47-49]
  Suffix
  . Безперечно, кожна людина має потребу в змістовній, цікавій, корисній роботі, пристойних умовах праці. Вона прагне до визначеності перспектив свого зростання. Кваліфікований працівник відчуває самоповагу, самоствердження, коли результати його роботи оцінюються високо як ним самим, так і суспільством [9, с. 205].

19
Poprozman, O.I. (2008), “Motyvacija personalu na pidpryjemstvah”, Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, Vol. 9 (88), P. 139–142.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=28943
  Prefix
  Під впливом сучасних методів мотивації в провідних фірмах нині склалася нова філософія управління персоналом де знайшли відображення як традиційні, так і нетрадиційні підходи щодо впливу на поведінку людей, їхні інтереси
  Exact
  [19, с. 142]
  Suffix
  . Для того, щоб людина надавала більше значення цілям підприємства, ніж своїм особистим, необхідно її мотивувати. Мотивація й має на меті створення належних умов для якнайповнішої реалізації трудового потенціалу кожного учасника виробництва на конкретному робочому місці.

20
Prodius, O.I. Motyvacija trudovoi' dijal'nosti personalu promyslovyh pidpryjemstv v umovah globalizacii' ekonomiky, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_22_1/articles/Problem_upravleniya/22_Prodius.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=27042
  Prefix
  Соціальні (негрошові): просування по службі; участь у прийнятті рішень на більш високому рівні; профілактичне та лікувальнооздоровче медичне обслуговування; зміна соціального статусу працівника Рис. 5. Класифікація і зміст методів мотивації та стимулювання праці на підприємствах [23, с.47] Таблиця 3 Головні мотиватори та демотиватори в діяльності працівників сфери управління
  Exact
  [20]
  Suffix
  Стать Мотиватори Демотиватори та вік від 23–33 - можливість кар’єрного росту; - висока зарплатня; - престижність праці в компанії; - справедливе відношення з боку керівництва; - професійний ріст, підвищення кваліфікації - відсутність кар’єрного росту; - маленька зарплатня; - ігнорування ідей та ініціативи; - відсутність визнання заслуг; - некоректна поведінка керівника Жінки Чолові

21
Rayzberg, B., Lozovskiy L. and Starodubtseva, E. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar', available at: http://vocable.ru/dictionary/88/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF/ (accessed 20.02.2017)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6959
  Prefix
  [15] Мотивація – позиція, що привертає людину діяти цілеспрямованим чином; процес пробудження себе і інших людей до дій, що дозволяють досягти цілей організації 8 Майкл Мескон [16] Мотивація – процес стимулювання самого себе і інших на діяльність, направлену на досягнення індивідуальних і загальних цілей організації 9 Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е.
  Exact
  [21]
  Suffix
  Мотивація – зовнішня або внутрішня спонука економічного субʼєкта до діяльності в імʼя досягнення яких-небудь цілей, наявність інтересу до такої діяльності і способи його ініціації, спонуки 10 Управління ризиками в Росії: глосарій проекту «Екперт РА» [25] Мотивація – процес спонуки працівників до активної діяльності, направленої на досягнення цілей організації Колот Л.

22
Rovens'ka, V.V. (2010), “Motyvacija personalu v period ekonomichnoi' kryzy”, Visnyk ekonomichnoi' nauky Ukrai'ny, Vol. 1, P. 88–90.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4707
  Prefix
  Еволюція наукових поглядів на мотивацію персоналу в економічній теорії* 31 Саме тому, сьогодні, так важливо зберегти персонал, створивши таку систему мотивації персоналу, яка б дозволила зацікавити і утримати його, і при цьому добитися того, щоб співробітники не просто виконували свою роботу, але і власним прикладом надихали колег
  Exact
  [22, с. 89]
  Suffix
  . Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання які стосуються мотивації, та мотивації праці висвітленні в дослідженнях: А.Сміта, В.Петті, Д.Рікардо, А.Маршалла, Дж.Кейнса, Р.Гондона, М.Вебера, Е.

23
Sardak, S. (2008), “Motyvacija ta stymuljuvannja pracivnykiv vitchyznjanyh pidpryjemstv”, Ukrai'na: aspekty praci, Vol. 6, P. 45–51.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=25428
  Prefix
  Як бачимо, кількість методів є великою, а спектр дії дуже широкий, тому обсяг їхнього використання обирається залежно від багатьох чинників найсуттєвішими з яких є: чисельність і структура персоналу, організаційна культура, поточні результати господарської діяльності, етап життєвого циклу підприємства
  Exact
  [23, с.47]
  Suffix
  . Варто зазначити, що підходи до формування мотивацій для працівників високого рівня, працівників середньої ланки, і рядових співробітників мають значні відмінності. Тому рекомендується розділити персонал за віковими ознаками та за статтю по кожній окремій категорії.

 2. In-text reference with the coordinate start=26948
  Prefix
  житлом, транспортом, зв’язком; оплата навчання Методи мотивації та стимулювання праці на підприємствах Соціальні (негрошові): просування по службі; участь у прийнятті рішень на більш високому рівні; профілактичне та лікувальнооздоровче медичне обслуговування; зміна соціального статусу працівника Рис. 5. Класифікація і зміст методів мотивації та стимулювання праці на підприємствах
  Exact
  [23, с.47]
  Suffix
  Таблиця 3 Головні мотиватори та демотиватори в діяльності працівників сфери управління [20] Стать Мотиватори Демотиватори та вік від 23–33 - можливість кар’єрного росту; - висока зарплатня; - престижність праці в компанії; - справедливе відношення з боку керівництва; - професійний ріст, підвищення кваліфікації - відсутність кар’єрного росту; - маленька зарплатня; - ігнорування іде

24
Timashkova, O.A. Motyvacija praci ta i'i' rol' u pidvyshhenni efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstv, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzuk/2008_18/tom_2/216_221.pdf (accessed 20.02.2017)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=10597
  Prefix
  Варто зазначити, що теорії мотивації та аналітичні моделі тісно повʼязані між собою. «Якщо керівництво підприємства бажає отримати достатню віддачу від своїх працівників, – пише О.А. Тімашкова, – воно повинно витратити значні кошти на їх мотивацію»
  Exact
  [24]
  Suffix
  . Особливості інтелектуальних здібностей, темпераменту, які характерні людині і як біологічній, і як соціальній істоті, обумовлюють систему цінностей та внутрішніх її мотивів при здійсненні трудової діяльності.

 2. In-text reference with the coordinate start=15610
  Prefix
  Маслоу) модель «соціальної людини» модель на поведінку працівників, крім економічних факторів, впливає почуття страху перед майбутнім (загроза безробіття, небажання втратити комфортну роботу тощо), що пов’язане з кризовою ситуацією підприємства «асоціальної людини» * Джерело: розроблено на основі
  Exact
  [24]
  Suffix
  Рис. 3. Аналітичні моделі мотивації* Окремо виділяють адміністративну мотивацію. Адміністративна мотивація спирається на застосування адміністративних важелів, орієнтованих на становлення дисципліни праці, встановлення відповідальності окремих працівників.

25
Upravlenie riskami v Rossii: glossariy proekta “Ekpert RA”, available at: http://vocable.ru/dictionary/99/word/%CC% EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/ (accessed 20.02.2017)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7219
  Prefix
  направлену на досягнення індивідуальних і загальних цілей організації 9 Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. [21] Мотивація – зовнішня або внутрішня спонука економічного субʼєкта до діяльності в імʼя досягнення яких-небудь цілей, наявність інтересу до такої діяльності і способи його ініціації, спонуки 10 Управління ризиками в Росії: глосарій проекту «Екперт РА»
  Exact
  [25]
  Suffix
  Мотивація – процес спонуки працівників до активної діяльності, направленої на досягнення цілей організації Колот Л.М. трактує термін «мотивація» як сукупність зовнішніх і внутрішніх сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації [11, с. 17].

26
Hopchan, V.M (2009), “Evoljucija naukovyh pogljadiv na potreby u trudovij dijal'nosti j motyvaciju v ekonomichnij teorii'”, Ekonomika ta derzhava, Vol. 5, P. 107–109.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4331
  Prefix
  Коли ціна праці не відповідає уявленням працівників, то їх ставлення о неї змінюється і викликає стримування продуктивності, що супроводжується звільненнями © К.І. Самчук, 2017 * Джерело: розроблено на основі
  Exact
  [26, с. 107–109]
  Suffix
  Рис. 1. Еволюція наукових поглядів на мотивацію персоналу в економічній теорії* 31 Саме тому, сьогодні, так важливо зберегти персонал, створивши таку систему мотивації персоналу, яка б дозволила зацікавити і утримати його, і при цьому добитися того, щоб співробітники не просто виконували свою роботу, але і власним прикладом надихали колег [22, с. 89].

27
Entsiklopediya trudovogo prava, (2000), available at: http://determiner.ru/dictionary/223/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF+%D2%D0%D3%C4%C0/( accessed 20.02.2017) САМЧУК Катерина Іванівна – здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного техн
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6129
  Prefix
  продуктивності праці, поліпшення його якості і професійне зростання 2 Бізнес-словник [3] Мотивація − внутрішні стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності 3 Мочерний С.В. [17, с. 214] Мотивація – усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до праці шляхом стабільного впливу на його потреби, інтереси, цілі 4 Енциклопедія трудового права
  Exact
  [27]
  Suffix
  Мотивація − внутрішні стимули окремої людини або групи людей до трудової діяльності 5 Кураков Л. [14] Мотивація – спонукання субʼєкта до діяльності в імʼя досягнення яких-небудь цілей, наявність інтересу до такої діяльності і способи його ініціації 6 Багієв Н. [1] Мотивація – процес інтенсифікації мотивів індивідуума або їх групи з метою активізації їх дій з