The 17 reference contexts in paper Шандова (2017) “Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства // Scenario approach to determination of enterprise development directions” / spz:ztu:ven:96700

 1. Start
  2106
  Prefix
  Згідно з офіційними даними, в 2015 році падіння промислового виробництва досягло 13,4 % по відношенню до 2014 року, і 23,5 % порівняно з 2013 роком, у тому числі обсяг продукції машинобудування в 2015 році скоротився на 14,6 % і склав всього чверть від обсягів реалізації 2013 року
  Exact
  [2]
  Suffix
  , що стало найглибшим спадом виробництва за останнє десятиліття. При цьому необхідно зауважити, що продукція промислового комплексу, зокрема машинобудування, пов'язана з техніко-технологічним оновленням всіх галузей завдяки виробництву інвестиційної продукції, тому якщо не зосередити увагу на даній ситуації, можлива втрата значної частки ринку, яку займуть закордонні компанії.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4004
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4022
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена
  Exact
  [13]
  Suffix
  , М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4054
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4075
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4094
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова
  Exact
  [5]
  Suffix
  , М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно. В області формування прогнозів і вироблення управлінських рішень вимагають подальшого опрацьовування розробки, що включають моделі й інформаційні бази, необхідні для вибору найбільш ефективного варіанта реалізації
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4125
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда
  Exact
  [6]
  Suffix
  , С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно. В області формування прогнозів і вироблення управлінських рішень вимагають подальшого опрацьовування розробки, що включають моделі й інформаційні бази, необхідні для вибору найбільш ефективного варіанта реалізації загальної стратегії компанії.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  4142
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно. В області формування прогнозів і вироблення управлінських рішень вимагають подальшого опрацьовування розробки, що включають моделі й інформаційні бази, необхідні для вибору найбільш ефективного варіанта реалізації загальної стратегії компанії.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  4158
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда
  Exact
  [11]
  Suffix
  й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно. В області формування прогнозів і вироблення управлінських рішень вимагають подальшого опрацьовування розробки, що включають моделі й інформаційні бази, необхідні для вибору найбільш ефективного варіанта реалізації загальної стратегії компанії.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  7680
  Prefix
  Вони допомагають зрозуміти, при яких умовах може виникнути сприятлива або несприятлива ситуація. Сценарій дозволяє оцінити, як можна і як потрібно впливати на процеси, що приводять до прийнятних і неприйнятних для організації результатів»
  Exact
  [1, c. 182–189]
  Suffix
  . Ф. Ван Ноттен уточнює визначення сценарію - це «гіпотетична послідовність можливих подій, що фокусує увагу на причинно-наслідковому зв'язку між цими подіями і точками ухвалення рішень, здатних змінити хід і траєкторію руху в часі всієї даної системи в цілому або окремих її підсистем» [13, с. 97].
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7981
  Prefix
  Ван Ноттен уточнює визначення сценарію - це «гіпотетична послідовність можливих подій, що фокусує увагу на причинно-наслідковому зв'язку між цими подіями і точками ухвалення рішень, здатних змінити хід і траєкторію руху в часі всієї даної системи в цілому або окремих її підсистем»
  Exact
  [13, с. 97]
  Suffix
  . М. Портер сприймав розробку альтернативних сценаріїв як важливий інструмент, що дозволяє врахувати фактор невизначеності при виборі і розробці стратегії. Застосування сценаріїв дозволяє компанії уникнути небезпечних, вузько спрямованих прогнозів майбутнього [8, с. 603].
  (check this in PDF content)

 12. Start
  8270
  Prefix
  Портер сприймав розробку альтернативних сценаріїв як важливий інструмент, що дозволяє врахувати фактор невизначеності при виборі і розробці стратегії. Застосування сценаріїв дозволяє компанії уникнути небезпечних, вузько спрямованих прогнозів майбутнього
  Exact
  [8, с. 603]
  Suffix
  . Отже сценарний підхід – це спосіб аналізу проблеми, при якому розглядаються різні варіанти розвитку подій у майбутньому. Сценарний підхід припускає проведення сценарного дослідження, у ході якого будується кілька альтернативних сценаріїв.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  9675
  Prefix
  При використанні сценарного моделювання стратегія управління набуває необхідної гнучкості для того, щоб організація залишалась успішною при різноманітних варіантах розвитку майбутнього. Вивчення
  Exact
  [1, 3, 5, 6, 7, 11, 13]
  Suffix
  дозволяє укрупнено представити процес сценарного моделювання таким чином: - визначення ключових чинників, які викликають зміни в середовищі, їх взаємовплив, закономірності і зв’язки з точки зору цілей сценарного дослідження; - визначення можливих варіантів розвитку подій по кожному ключовому чиннику з врахуванням існуючих концепцій розвитку і функціонування системи; - формування
  (check this in PDF content)

 14. Start
  11194
  Prefix
  З метою оцінювання рівня і характеру змін середовища функціонування машинобудівних підприємств було проведено дослідження впливу зовнішнього середовища на розвиток підприємств машинобудівної галузі
  Exact
  [12]
  Suffix
  , і виділено основні фактори, що сприяють зменшенню обсягів виробництва машинобудівної продукції, які умовно можна згрупувати на ті, у яких визначальною ознакою є державна економічна політика, і ті, визначальною ознакою яких є інвестиційна складова (рис. 1).
  (check this in PDF content)

 15. Start
  12154
  Prefix
  експорту Ліквідація зони вільної торгівлі між Україною і СНД, розрив економічних відносин з Росією Втрата інвестиційної привабливості Скорочення внутрішнього ринку Зниження попиту на інвестиційну техніку Довідка: авторська розробка Рис. 1. Фактори негативного впливу на розвиток машинобудівних підприємств Застосовуючи підхід запропонований ученими М.Ліндгрен та Х.Бандхольд
  Exact
  [6]
  Suffix
  , що полягає у виборі двох головних невизначеностей, розглянутих разом в «сценарному хресті», можна визначити чотири сценарії, що значно розрізняються, але дійсно здатні допомогти в підготовці до невизначеного майбутнього.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  15182
  Prefix
  в сфері визначення пріоритетних галузей економіки: Основними високотехнологічними напрямами для України є: розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій; застосування інформаційно-комунікаційних технологій в агропромисловому комплексі, енергетиці, транспорті та промисловості; високотехнологічне машинобудування; створення нових матеріалів; розвиток фармацевтичної та біоінженерної галузі
  Exact
  [9]
  Suffix
  . І. Держава здійснює комплекс заходів з підтримки національного виробника; Інвестори спрямовують кошти в нетехнологічні галузі. ІІІ. Держава приділяє увагу розвитку галузей які показують приріст; Інвестори працюють з проектами з коротким терміном окупності.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  16052
  Prefix
  Розподіл інвестиційних вподобань: технологічні напрями Державна політика в сфері визначення пріоритетних галузей економіки: пріоритетні галузі для розвитку країни: агропромисловий комплекс, IT-галузь (розробка програмного забезпечення) і енергозбереження
  Exact
  [10]
  Suffix
  Довідка: авторська розробка Рис. 2. Загальний вид сценаріїв майбутніх подій середовища функціонування підприємств машинобудування Висновки. Для сучасного етапу економічного розвитку характерне підвищення ступеню невизначеності майбутнього стану економіки й умов ведення бізнесу.
  (check this in PDF content)