The 100 reference contexts in paper Шиманська (2017) “Теоретичні засади дослідження процесів міжнародної міграції: аналіз розвитку та ключових положень міграційних теорій // Theoretical foundations of international migration process studies: analysis of key migration theories development” / spz:ztu:ven:96670

 1. Start
  2547
  Prefix
  Так, відповідно до даних Звіту ООН «Міжнародна міграція у 2015 р.: основні показники» (International Migration Report 2015: Highlights) «кількість міжнародних мігрантів у всьому світі продовжує зростати швидкими темпами та протягом останніх п'ятнадцяти років досягає 244 млн. осіб в 2015 році, в порівнянні з 222 млн. осіб в 2010 році і 173 млн. осіб в 2000 році
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Як вказано у Звіті ООН «Перспективи глобального розвитку 2017 року: Міжнародна міграція в змінюваному світі» (Perspectives on Global Development 2017: International Migration In A Shifting World) «частка людей, які живуть за межами своїх країн народження збільшилася в останні 20 років – з 2,7% світового населення в 1995 р. до 3,3 % в 2015 р.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3117
  Prefix
  У той час як загальний відсоток мігрантів з країн, що розвиваються, в світі зросла лише з 79 % до 80 % протягом останніх двох десятиліть, частка мігрантів до країн з високим рівнем доходів збільшилася з 36 % до 51 %»
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Крім того, у 2014 р. «загальна кількість біженців у світі оцінювалася у 19,5 млн. осіб». Серед країнлідерів у розміщенні таких осіб є Туреччина (1,6 млн. осіб), Пакистан (1,5 млн. осіб), Ліван (1,2 млн. осіб) і Іран (1,0 млн. осіб).
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3498
  Prefix
  Серед країнлідерів у розміщенні таких осіб є Туреччина (1,6 млн. осіб), Пакистан (1,5 млн. осіб), Ліван (1,2 млн. осіб) і Іран (1,0 млн. осіб). Понад 53 % всіх біженців походять лише з трьох країн, – Сирійської Арабської Республіки (3,9 млн. осіб), Афганістан (2,6 млн. осіб) і Сомалі (1,1 млн. осіб)
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Однак численні проблеми, з якими стикаються як країни походження мігрантів, так і країни їх призначення свідчать про те, що інституціональні механізми регулювання вказаних процесів не є досконалими або ж неадаптовані до викликів сучасного демографічного, економічного, політичного, правового, культурного середовища.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4023
  Prefix
  те, що інституціональні механізми регулювання вказаних процесів не є досконалими або ж неадаптовані до викликів сучасного демографічного, економічного, політичного, правового, культурного середовища. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження становлення та розвитку існуючих концепцій та теорій міжнародної міграції проводили С.О. Анан’єв (С.А. Ананьев)
  Exact
  [6]
  Suffix
  , К.Буднік (K.B. Budnik) [2], М.В. Вербовий [7], Г.Р. Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4051
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження становлення та розвитку існуючих концепцій та теорій міжнародної міграції проводили С.О. Анан’єв (С.А. Ананьев) [6], К.Буднік (K.B. Budnik)
  Exact
  [2]
  Suffix
  , М.В. Вербовий [7], Г.Р. Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4068
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження становлення та розвитку існуючих концепцій та теорій міжнародної міграції проводили С.О. Анан’єв (С.А. Ананьев) [6], К.Буднік (K.B. Budnik) [2], М.В. Вербовий
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Г.Р. Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4085
  Prefix
  Дослідження становлення та розвитку існуючих концепцій та теорій міжнародної міграції проводили С.О. Анан’єв (С.А. Ананьев) [6], К.Буднік (K.B. Budnik) [2], М.В. Вербовий [7], Г.Р. Заремба
  Exact
  [8]
  Suffix
  , І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская) [15], К.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  4116
  Prefix
  Дослідження становлення та розвитку існуючих концепцій та теорій міжнародної міграції проводили С.О. Анан’єв (С.А. Ананьев) [6], К.Буднік (K.B. Budnik) [2], М.В. Вербовий [7], Г.Р. Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк)
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская) [15], К.А. Тахтарова [16], Ю.М. Філатова (Ю.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  4134
  Prefix
  Дослідження становлення та розвитку існуючих концепцій та теорій міжнародної міграції проводили С.О. Анан’єв (С.А. Ананьев) [6], К.Буднік (K.B. Budnik) [2], М.В. Вербовий [7], Г.Р. Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова
  Exact
  [10]
  Suffix
  , О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская) [15], К.А. Тахтарова [16], Ю.М. Філатова (Ю.М. Филатова) [17] та інші вчені та дослідники.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  4156
  Prefix
  Дослідження становлення та розвитку існуючих концепцій та теорій міжнародної міграції проводили С.О. Анан’єв (С.А. Ананьев) [6], К.Буднік (K.B. Budnik) [2], М.В. Вербовий [7], Г.Р. Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська
  Exact
  [11, 12]
  Suffix
  , Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская) [15], К.А. Тахтарова [16], Ю.М. Філатова (Ю.М. Филатова) [17] та інші вчені та дослідники.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  4192
  Prefix
  Анан’єв (С.А. Ананьев) [6], К.Буднік (K.B. Budnik) [2], М.В. Вербовий [7], Г.Р. Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey)
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская) [15], К.А. Тахтарова [16], Ю.М. Філатова (Ю.М. Филатова) [17] та інші вчені та дослідники. При цьому вказані вчені та дослідники акцентували увагу на різних напрямах економічної теорії в контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства, міжнародної інтеграції та закономірностей глобального
  (check this in PDF content)

 12. Start
  4213
  Prefix
  Ананьев) [6], К.Буднік (K.B. Budnik) [2], М.В. Вербовий [7], Г.Р. Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова
  Exact
  [13]
  Suffix
  , В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская) [15], К.А. Тахтарова [16], Ю.М. Філатова (Ю.М. Филатова) [17] та інші вчені та дослідники. При цьому вказані вчені та дослідники акцентували увагу на різних напрямах економічної теорії в контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства, міжнародної інтеграції та закономірностей глобального (в т.ч. інформаційно
  (check this in PDF content)

 13. Start
  4235
  Prefix
  Budnik) [2], М.В. Вербовий [7], Г.Р. Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко
  Exact
  [14]
  Suffix
  , Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская) [15], К.А. Тахтарова [16], Ю.М. Філатова (Ю.М. Филатова) [17] та інші вчені та дослідники. При цьому вказані вчені та дослідники акцентували увагу на різних напрямах економічної теорії в контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства, міжнародної інтеграції та закономірностей глобального (в т.ч. інформаційно глобалізованого) сус
  (check this in PDF content)

 14. Start
  4271
  Prefix
  Заремба [8], І.В. Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская)
  Exact
  [15]
  Suffix
  , К.А. Тахтарова [16], Ю.М. Філатова (Ю.М. Филатова) [17] та інші вчені та дослідники. При цьому вказані вчені та дослідники акцентували увагу на різних напрямах економічної теорії в контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства, міжнародної інтеграції та закономірностей глобального (в т.ч. інформаційно глобалізованого) суспільства.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  4291
  Prefix
  Івахнюк (И.В. Ивахнюк) [9], Ю.О. Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская) [15], К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  , Ю.М. Філатова (Ю.М. Филатова) [17] та інші вчені та дослідники. При цьому вказані вчені та дослідники акцентували увагу на різних напрямах економічної теорії в контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства, міжнародної інтеграції та закономірностей глобального (в т.ч. інформаційно глобалізованого) суспільства.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  4325
  Prefix
  Курунова [10], О.А. Малиновська [11, 12], Д С. Мейсі (D.S. Massey) [4], Н.П. Неклюдова [13], В.В. Овчаренко [14], Е.Д. Рубінська (Э.Д. Рубинская) [15], К.А. Тахтарова [16], Ю.М. Філатова (Ю.М. Филатова)
  Exact
  [17]
  Suffix
  та інші вчені та дослідники. При цьому вказані вчені та дослідники акцентували увагу на різних напрямах економічної теорії в контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства, міжнародної інтеграції та закономірностей глобального (в т.ч. інформаційно глобалізованого) суспільства.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  5001
  Prefix
  Так, Філатова Ю.М. проводить дослідження еволюції наукових поглядів на міжнародну трудову міграцію, приділяючи більшу увагу розвитку ідей англійської школи класичної політичної економії (А.Сміт, Д.Рікардо, Т.Мальтус), марксистській, кейнсіанській та неокейнсіанськім (Е.Хансен, Дж. Хікс, Е.Домар, Р.Харрод, П.Самуельсон, С.Харріс) теоріям
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Огляд теорій, які розвивалися під впливом глобалізаційних процесів, а також інституціональних та неоінституціональних теорій міжнародної міграції здійснила Е.Д. Рубінська [15]. Глибоке дослідження існуючих неокласичних теорій провела І.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  5193
  Prefix
  Хікс, Е.Домар, Р.Харрод, П.Самуельсон, С.Харріс) теоріям [17]. Огляд теорій, які розвивалися під впливом глобалізаційних процесів, а також інституціональних та неоінституціональних теорій міжнародної міграції здійснила Е.Д. Рубінська
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Глибоке дослідження існуючих неокласичних теорій провела І.В. Івахнюк [9]. Історичний контекст розвитку міграційних теорій досліджує С.О. Анан’єв [6]. © К.В. Шиманська, 2017 Мета дослідження.
  (check this in PDF content)

 19. Start
  5275
  Prefix
  Огляд теорій, які розвивалися під впливом глобалізаційних процесів, а також інституціональних та неоінституціональних теорій міжнародної міграції здійснила Е.Д. Рубінська [15]. Глибоке дослідження існуючих неокласичних теорій провела І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Історичний контекст розвитку міграційних теорій досліджує С.О. Анан’єв [6]. © К.В. Шиманська, 2017 Мета дослідження. Метою дослідження є огляд та систематизація існуючих теорій міжнародної міграції для визначення концептуальних засад пояснення стану та тенденцій сучасних міграційних процесів у світі в цілому та в Україні.
  (check this in PDF content)

 20. Start
  5350
  Prefix
  Огляд теорій, які розвивалися під впливом глобалізаційних процесів, а також інституціональних та неоінституціональних теорій міжнародної міграції здійснила Е.Д. Рубінська [15]. Глибоке дослідження існуючих неокласичних теорій провела І.В. Івахнюк [9]. Історичний контекст розвитку міграційних теорій досліджує С.О. Анан’єв
  Exact
  [6]
  Suffix
  . © К.В. Шиманська, 2017 Мета дослідження. Метою дослідження є огляд та систематизація існуючих теорій міжнародної міграції для визначення концептуальних засад пояснення стану та тенденцій сучасних міграційних процесів у світі в цілому та в Україні.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  6643
  Prefix
  «В умовах глобалізації світової економіки міжнародні міграції досягли безпрецедентних масштабів, – відзначає О.А. Малиновська. – Вони належать до найбільш вагомих факторів розвитку людства, спричиняючи кардинальні економічні, політичні й соціальні зміни»
  Exact
  [12, с. 5]
  Suffix
  . На думку І.В. Івахнюк, «Міграція об'єктивно перетворилася в структурний елемент глобальної економіки, доповнивши притаманну глобалізації взаємозалежність держав новою формою взаємозалежності – міграційною» [9, с. 39].
  (check this in PDF content)

 22. Start
  6865
  Prefix
  Івахнюк, «Міграція об'єктивно перетворилася в структурний елемент глобальної економіки, доповнивши притаманну глобалізації взаємозалежність держав новою формою взаємозалежності – міграційною»
  Exact
  [9, с. 39]
  Suffix
  . Разом з тим, на нашу думку, ускладнення та тісне переплетіння всіх сфер життя суспільства спровокувало не тільки посилення уваги науковців та практиків до проблематики міжнародної міграції в останні двадцять років (рис. 1), але й зумовило багатогранний характер самого явища міжнародної міграції, перетворивши його на об’єкт економічних, політичних, етнічно-культурних, соціальних, філологі
  (check this in PDF content)

 23. Start
  8805
  Prefix
  Так, за даними бібліографічного аналізу проблематики публікацій Журналу з економіки народонаселення (Journal of Population Economics), проведеного А.Дж.Г. Брауном (Brown A.J.G.) та К.Ф. Ціммерманом (K.F. Zimmermann)
  Exact
  [1]
  Suffix
  , тематична структура публікацій з проблем міграції у 2015 р. порівняно з 1996 р. зазнала суттєвих змін (рис. 3). Економіка праці та економіка народонаселення Охорона здоровя, освіта та соціальне .
  (check this in PDF content)

 24. Start
  9404
  Prefix
  розвиток, науково-технологічний ... 2011-2015 2006-2010 2001-2005 1996-2000 Інші Теорія державних фінансів Математика і кількісні методи Міжнародна економіка Макроекономіка та монетарна економічна теорія 0102030405060 Рис. 3. Аналіз тематики наукових публікацій у Журналі з економіки народонаселення (Journal of Population Economics) протягом 1996–2015 рр., % (побудовано за даними
  Exact
  [1]
  Suffix
  ) Разом з тим, саме існування міграційних потоків на сьогодні пов’язане з міжнародними відносинами, зокрема міжнародними економічними відносинами, адже міжнародні міграції населення стають можливими виключно за умови наявності відповідних інституційних передумов, інфраструктурного розвитку (транспортного сполучення, фінансової взаємодії, розвитку міжнародних телекомунікацій та
  (check this in PDF content)

 25. Start
  10733
  Prefix
  Це обумовлює потребу трансформації підходів до вивчення явища міжнародної міграції як багатофакторного процесу, а теоретично-методологічні положення системи управління даними явищами слід базувати на синтезі економічних, соціальних, інституційних теорій та концепцій. Базуючись на порівняльному аналізі підходів до вивчення міграції, здійсненому Н.П. Неклюдовою
  Exact
  [13, с. 197]
  Suffix
  , вважаємо за доцільне обрати системний підхід, оскільки, як показують результати бібліометричного аналізу, проблематика розвитку явищ міжнародної міграції виходить вже далеко за межі економічної науки і міждисциплінарні та системні підходи нині сприятимуть більш повному досягненню завдання дослідження передумов та наслідків міжнародних міграційних процесів на основі систем
  (check this in PDF content)

 26. Start
  11435
  Prefix
  Івахнюк, «більшість міграційних теорій, які прийнято вважати загальновизнаними, «класичними», виникли на Заході, зокрема в тих країнах, які найбільшою мірою відчували і відчувають на собі вплив процесів міжнародної міграції»
  Exact
  [9, С. 39]
  Suffix
  . До таких країн відносяться США, економічно розвинені країни Європи, Австралія. Принципи, використовувані у наукових напрацюваннях з питань міжнародної міграції були проаналізовані Г.Р. Зарембою [8, с. 41-42] (табл. 1).
  (check this in PDF content)

 27. Start
  11645
  Prefix
  До таких країн відносяться США, економічно розвинені країни Європи, Австралія. Принципи, використовувані у наукових напрацюваннях з питань міжнародної міграції були проаналізовані Г.Р. Зарембою
  Exact
  [8, с. 41-42]
  Suffix
  (табл. 1). Таблиця 1 Принципи, використовувані у наукових напрацюваннях, присвячених тематиці зовнішньої трудової міграції українців (за Г.Р. Зарембою [8, с. 41–42]) Принцип Виявлення Принцип Виявлення тривалості Дихотомія «темпоральністьпостійність» Принцип мобільності Фізична Темпоральність як самовизначення Постматеріальна Принцип Принцип просторовості Географічний Верти
  (check this in PDF content)

 28. Start
  11838
  Prefix
  Принципи, використовувані у наукових напрацюваннях з питань міжнародної міграції були проаналізовані Г.Р. Зарембою [8, с. 41-42] (табл. 1). Таблиця 1 Принципи, використовувані у наукових напрацюваннях, присвячених тематиці зовнішньої трудової міграції українців (за Г.Р. Зарембою
  Exact
  [8, с. 41–42]
  Suffix
  ) Принцип Виявлення Принцип Виявлення тривалості Дихотомія «темпоральністьпостійність» Принцип мобільності Фізична Темпоральність як самовизначення Постматеріальна Принцип Принцип просторовості Географічний Вертикальна Комунікаційний Горизонтальна Зокрема, Г.
  (check this in PDF content)

 29. Start
  12227
  Prefix
  Принцип Виявлення тривалості Дихотомія «темпоральністьпостійність» Принцип мобільності Фізична Темпоральність як самовизначення Постматеріальна Принцип Принцип просторовості Географічний Вертикальна Комунікаційний Горизонтальна Зокрема, Г.Р. Заремба пише: «Тривалість, за своєю суттю, – дихотомія “тимчасовості-постійності”. Тобто тимчасовість – це означення тривалості»
  Exact
  [8, с. 41–42]
  Suffix
  . Однак, на нашу думку, авторська інтерпретація темпоральності є неоднозначною. Тому вважаємо, що принцип темпоральності в дослідженнях міжнародної міграції повинен враховуватися в контексті визначення параметрів міграційних коридорів та характеризувати їх за такими показниками: 1) тривалість (проміжок часу), протягом якого спостерігаються суттєві міграційні пере
  (check this in PDF content)

 30. Start
  13370
  Prefix
  Зарембою визначено принцип просторовості, причому дослідник говорить про те, що сучасні теорії «виходять за межі «контейнерного» (територіально поділеного) бачення міграційних процесів у межах країни походження та країни перебування»
  Exact
  [8, с. 40]
  Suffix
  . З одного боку, ми погоджуємося з тим, що сучасні концепти та теорії міжнародної міграції повинні виходити далеко за межі територіальних уявлень про міграційні рухи, базуючись на багатофакторних моделях їх пояснення.
  (check this in PDF content)

 31. Start
  14550
  Prefix
  Крім того, виходячи з визначення комунікаційної просторовості Г.Р. Заремба наголошує на «постійності комунікацій, розвитку соціальних мереж та зв’язків мігрантів, подальших потенційних міграцій тощо»
  Exact
  [8, с. 42]
  Suffix
  . Однак і в даному випадку важливими є існуючі осередки іммігрантів у конкретних міграційних парах, оскільки, відповідно до теорії соціальних мереж (Network Theory) [9, С. 41; 9, С. 48; 7; 16, С. 41] формування потенційних міграційних потоків базується на існуючому досвіді фактичних мігрантів у країні їх перебування та формує можливість подальшої соціальної інте
  (check this in PDF content)

 32. Start
  15075
  Prefix
  до теорії соціальних мереж (Network Theory) [9, С. 41; 9, С. 48; 7; 16, С. 41] формування потенційних міграційних потоків базується на існуючому досвіді фактичних мігрантів у країні їх перебування та формує можливість подальшої соціальної інтеграції мігрантів. Аналіз підходів економічних теорій до трактування питань міжнародної міграції був проведений Ю.М. Філатовою
  Exact
  [17]
  Suffix
  (табл. 2). Узагальнюючи власні дослідження Ю.М. Філатова вказує, що «основними аспектами міграції, що знайшли відображення в рамках різних економічних теорій і стали предметом дискусій економістівтеоретиків протягом всієї історії становлення економічної науки, виступають: вплив імміграції на економічний розвиток держави; необхідність державного регулювання або обмеження міг
  (check this in PDF content)

 33. Start
  15714
  Prefix
  економічної науки, виступають: вплив імміграції на економічний розвиток держави; необхідність державного регулювання або обмеження міграції відповідно до національних інтересів держав; взаємозв'язок імміграційних потоків з рівнем заробітної плати і рівнем зайнятості населення приймаючих країн; фактори попиту на робочу силу і пропозиції робочої сили на макро- і мікрорівні»
  Exact
  [17, с. 221]
  Suffix
  . 1 Термін «міграційна пара» запропоновано за результатами власних наукових досліджень та визначено як комбінацію країни походження та країни призначення мігрантів, між якими історично сформувався міграційний коридор зі специфічними кількісними та структурними параметрами, яка характеризується особливим інституційним, соціо-д
  (check this in PDF content)

 34. Start
  16792
  Prefix
  структурою, інтенсивністю, циклічністю), різним інституційним середовищем (адже міграційна політика країни формується окремо з питань еміграції та імміграції, надання притулку тощо), різними соціально-демографічними передумовами та кон’юнктурою ринку праці Таблиця 2 Аналіз підходів економічних теорій до трактування питань міжнародної міграції (узагальнено за Ю.М. Філатовою
  Exact
  [17]
  Suffix
  ) Назва теорії (автори) Зміст підходу Меркантилізм Розглядали залучення іммігрантів та стримування еміграції як інструмент забезпечення зростання добробуту країни та збільшення продуктивних сил держави Англійська школа класичної політичної економії Рух трудових ресурсів між країнами є елементом ринкового механізму факторів виробництва та сприяє економічному зростанню (А.
  (check this in PDF content)

 35. Start
  19837
  Prefix
  країни та оцінкою порівняльних переваг від міграції (їх детальніше описано в таблиці 4); 3) глобалізаційні – ті, що включають розгляд глобальних передумов руху населення між країнами, вважаючи його закономірних в умовах поглиблення інтеграційних процесів (їх характеристик наведена в таблиці 5). Таблиця 3 Макроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д С. Мейсі
  Exact
  [4]
  Suffix
  , К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 міграційний баланс (С.
  (check this in PDF content)

 36. Start
  19850
  Prefix
  порівняльних переваг від міграції (їх детальніше описано в таблиці 4); 3) глобалізаційні – ті, що включають розгляд глобальних передумов руху населення між країнами, вважаючи його закономірних в умовах поглиблення інтеграційних процесів (їх характеристик наведена в таблиці 5). Таблиця 3 Макроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д С. Мейсі [4], К.Буднік
  Exact
  [2]
  Suffix
  , І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 міграційний баланс (С.
  (check this in PDF content)

 37. Start
  19866
  Prefix
  від міграції (їх детальніше описано в таблиці 4); 3) глобалізаційні – ті, що включають розгляд глобальних передумов руху населення між країнами, вважаючи його закономірних в умовах поглиблення інтеграційних процесів (їх характеристик наведена в таблиці 5). Таблиця 3 Макроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  , М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 міграційний баланс (С.
  (check this in PDF content)

 38. Start
  19884
  Prefix
  їх детальніше описано в таблиці 4); 3) глобалізаційні – ті, що включають розгляд глобальних передумов руху населення між країнами, вважаючи його закономірних в умовах поглиблення інтеграційних процесів (їх характеристик наведена в таблиці 5). Таблиця 3 Макроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового
  Exact
  [7]
  Suffix
  , К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 міграційний баланс (С.Кестлс (S.
  (check this in PDF content)

 39. Start
  19904
  Prefix
  в таблиці 4); 3) глобалізаційні – ті, що включають розгляд глобальних передумов руху населення між країнами, вважаючи його закономірних в умовах поглиблення інтеграційних процесів (їх характеристик наведена в таблиці 5). Таблиця 3 Макроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової
  Exact
  [16]
  Suffix
  , Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 міграційний баланс (С.Кестлс (S.Castles), М.Дж. Міллер (M.
  (check this in PDF content)

 40. Start
  19925
  Prefix
  – ті, що включають розгляд глобальних передумов руху населення між країнами, вважаючи його закономірних в умовах поглиблення інтеграційних процесів (їх характеристик наведена в таблиці 5). Таблиця 3 Макроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської
  Exact
  [15]
  Suffix
  ) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 міграційний баланс (С.Кестлс (S.Castles), М.Дж. Міллер (M.J. Miller)) Причини міграції полягають у відмінностях в рівнях заробітної плати між районами/країнами походження і призначення мігрантів.
  (check this in PDF content)

 41. Start
  20601
  Prefix
  Міграція є результатом географічних відмінностей в співвідношенні попиту та пропозиції робочої сили. Одночасно відбувається формування фінансових потоків в зворотному напрямі І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  ПросторовоЗакінчення табл. 3 1 2 3 Модель ТодароХарріса (М.П. Тодаро (M.P. Todaro), Дж.Р. Харріс (J.R. Harris)) Ухвалення міграційного рішення базується на індивідуальних уявленнях мігрантів про розвиток окремих територій І.
  (check this in PDF content)

 42. Start
  20861
  Prefix
  Івахнюк [9] ПросторовоЗакінчення табл. 3 1 2 3 Модель ТодароХарріса (М.П. Тодаро (M.P. Todaro), Дж.Р. Харріс (J.R. Harris)) Ухвалення міграційного рішення базується на індивідуальних уявленнях мігрантів про розвиток окремих територій І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  , К.А. Тахтарова [16], К.Буднік [2] Теорія сегментованого ринку праці (М.Дж. Піор (M.J. Piore), А.Портес (A.Portes)) Міграція визначається попитом і пропозицією робочої сили на первинних (характеризуються стабільністю і високим рівнем оплати праці, можливостями кар'єрного росту) і вторинних ринках праці (не можуть забезпечити ні гідної заробітної плати, ні підви
  (check this in PDF content)

 43. Start
  20880
  Prefix
  Тодаро (M.P. Todaro), Дж.Р. Харріс (J.R. Harris)) Ухвалення міграційного рішення базується на індивідуальних уявленнях мігрантів про розвиток окремих територій І.В. Івахнюк [9], К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  , К.Буднік [2] Теорія сегментованого ринку праці (М.Дж. Піор (M.J. Piore), А.Портес (A.Portes)) Міграція визначається попитом і пропозицією робочої сили на первинних (характеризуються стабільністю і високим рівнем оплати праці, можливостями кар'єрного росту) і вторинних ринках праці (не можуть забезпечити ні гідної заробітної плати, ні підвищення кваліфікації пр
  (check this in PDF content)

 44. Start
  20894
  Prefix
  Todaro), Дж.Р. Харріс (J.R. Harris)) Ухвалення міграційного рішення базується на індивідуальних уявленнях мігрантів про розвиток окремих територій І.В. Івахнюк [9], К.А. Тахтарова [16], К.Буднік
  Exact
  [2]
  Suffix
  Теорія сегментованого ринку праці (М.Дж. Піор (M.J. Piore), А.Портес (A.Portes)) Міграція визначається попитом і пропозицією робочої сили на первинних (характеризуються стабільністю і високим рівнем оплати праці, можливостями кар'єрного росту) і вторинних ринках праці (не можуть забезпечити ні гідної заробітної плати, ні підвищення кваліфікації працівників).
  (check this in PDF content)

 45. Start
  21504
  Prefix
  Відмінності в умовах зайнятості між ними породжують дефіцит пропозиції національної робочої сили у вторинному секторі і обумовлюють попит на трудових мігрантів, готових заміщати порожні трудові ніші Д С. Мейсі
  Exact
  [4]
  Suffix
  , І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], Е.Д. Рубінська [15], К. Буднік [2] Теорія людського капіталу (Г.С. Беккер (G.S. Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства.
  (check this in PDF content)

 46. Start
  21521
  Prefix
  Відмінності в умовах зайнятості між ними породжують дефіцит пропозиції національної робочої сили у вторинному секторі і обумовлюють попит на трудових мігрантів, готових заміщати порожні трудові ніші Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  , М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], Е.Д. Рубінська [15], К. Буднік [2] Теорія людського капіталу (Г.С. Беккер (G.S. Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства.
  (check this in PDF content)

 47. Start
  21539
  Prefix
  Відмінності в умовах зайнятості між ними породжують дефіцит пропозиції національної робочої сили у вторинному секторі і обумовлюють попит на трудових мігрантів, готових заміщати порожні трудові ніші Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербовий
  Exact
  [7]
  Suffix
  , К.А. Тахтарова [16], Е.Д. Рубінська [15], К. Буднік [2] Теорія людського капіталу (Г.С. Беккер (G.S. Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства.
  (check this in PDF content)

 48. Start
  21558
  Prefix
  Відмінності в умовах зайнятості між ними породжують дефіцит пропозиції національної робочої сили у вторинному секторі і обумовлюють попит на трудових мігрантів, готових заміщати порожні трудові ніші Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  , Е.Д. Рубінська [15], К. Буднік [2] Теорія людського капіталу (Г.С. Беккер (G.S. Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства.
  (check this in PDF content)

 49. Start
  21578
  Prefix
  Відмінності в умовах зайнятості між ними породжують дефіцит пропозиції національної робочої сили у вторинному секторі і обумовлюють попит на трудових мігрантів, готових заміщати порожні трудові ніші Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], Е.Д. Рубінська
  Exact
  [15]
  Suffix
  , К. Буднік [2] Теорія людського капіталу (Г.С. Беккер (G.S. Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства.
  (check this in PDF content)

 50. Start
  21592
  Prefix
  Відмінності в умовах зайнятості між ними породжують дефіцит пропозиції національної робочої сили у вторинному секторі і обумовлюють попит на трудових мігрантів, готових заміщати порожні трудові ніші Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], Е.Д. Рубінська [15], К. Буднік
  Exact
  [2]
  Suffix
  Теорія людського капіталу (Г.С. Беккер (G.S. Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства. Всі види міграції досліджуються крізь призму поведінки окремих людей і домашніх господарств І.
  (check this in PDF content)

 51. Start
  21888
  Prefix
  Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства. Всі види міграції досліджуються крізь призму поведінки окремих людей і домашніх господарств І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Ю.М. Філатова [17], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16] Неореалізм Імміграція є загрозою стабільності національної економіки: мігранти прагнуть до монополізації окремих сфер прикладання праці і породжують безробіття в середовищі корінного населення; вони привносять чужі для приймаючої сторони культуру і традиції, що стає причинами культурнорелігійних конфліктів; некваліфіко
  (check this in PDF content)

 52. Start
  21906
  Prefix
  Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства. Всі види міграції досліджуються крізь призму поведінки окремих людей і домашніх господарств І.В. Івахнюк [9], Ю.М. Філатова
  Exact
  [17]
  Suffix
  , М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16] Неореалізм Імміграція є загрозою стабільності національної економіки: мігранти прагнуть до монополізації окремих сфер прикладання праці і породжують безробіття в середовищі корінного населення; вони привносять чужі для приймаючої сторони культуру і традиції, що стає причинами культурнорелігійних конфліктів; некваліфіковані іммігранти по
  (check this in PDF content)

 53. Start
  21925
  Prefix
  Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства. Всі види міграції досліджуються крізь призму поведінки окремих людей і домашніх господарств І.В. Івахнюк [9], Ю.М. Філатова [17], М.В. Вербовий
  Exact
  [7]
  Suffix
  , К.А. Тахтарова [16] Неореалізм Імміграція є загрозою стабільності національної економіки: мігранти прагнуть до монополізації окремих сфер прикладання праці і породжують безробіття в середовищі корінного населення; вони привносять чужі для приймаючої сторони культуру і традиції, що стає причинами культурнорелігійних конфліктів; некваліфіковані іммігранти посилюють злочинність
  (check this in PDF content)

 54. Start
  21944
  Prefix
  Becker), Т.Шульц) Людина, її знання, уміння, досвід мають провідну роль у виробничому процесі – процесі створення суспільного багатства. Всі види міграції досліджуються крізь призму поведінки окремих людей і домашніх господарств І.В. Івахнюк [9], Ю.М. Філатова [17], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  Неореалізм Імміграція є загрозою стабільності національної економіки: мігранти прагнуть до монополізації окремих сфер прикладання праці і породжують безробіття в середовищі корінного населення; вони привносять чужі для приймаючої сторони культуру і традиції, що стає причинами культурнорелігійних конфліктів; некваліфіковані іммігранти посилюють злочинність та тіньовий сектор екон
  (check this in PDF content)

 55. Start
  22482
  Prefix
  безробіття в середовищі корінного населення; вони привносять чужі для приймаючої сторони культуру і традиції, що стає причинами культурнорелігійних конфліктів; некваліфіковані іммігранти посилюють злочинність та тіньовий сектор економіки. Імміграційна політика держави повинна мати обмежувальний характер, ліберальна ж політика викликає незадоволення громадян Е.Д. Рубінська
  Exact
  [15]
  Suffix
  Зауважимо, що теорія просторово-міграційного балансу має і мікроекономічний контекст (формування економічних мотивів на рівні прийняття міграційного рішення людиною), тому частково дану теорії можна віднести і до мікроекономічних теорій та концепцій.
  (check this in PDF content)

 56. Start
  22833
  Prefix
  Рубінська [15] Зауважимо, що теорія просторово-міграційного балансу має і мікроекономічний контекст (формування економічних мотивів на рівні прийняття міграційного рішення людиною), тому частково дану теорії можна віднести і до мікроекономічних теорій та концепцій. Таблиця 4 Мікроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі
  Exact
  [4]
  Suffix
  , К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які досліджують даний напрям досліджень 1 2 3 баланс (С.
  (check this in PDF content)

 57. Start
  22846
  Prefix
  Рубінська [15] Зауважимо, що теорія просторово-міграційного балансу має і мікроекономічний контекст (формування економічних мотивів на рівні прийняття міграційного рішення людиною), тому частково дану теорії можна віднести і до мікроекономічних теорій та концепцій. Таблиця 4 Мікроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік
  Exact
  [2]
  Suffix
  , І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які досліджують даний напрям досліджень 1 2 3 баланс (С.Кестлс (S.
  (check this in PDF content)

 58. Start
  22862
  Prefix
  15] Зауважимо, що теорія просторово-міграційного балансу має і мікроекономічний контекст (формування економічних мотивів на рівні прийняття міграційного рішення людиною), тому частково дану теорії можна віднести і до мікроекономічних теорій та концепцій. Таблиця 4 Мікроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  , М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які досліджують даний напрям досліджень 1 2 3 баланс (С.Кестлс (S.Castles), М.Дж. Міллер (M.
  (check this in PDF content)

 59. Start
  22880
  Prefix
  що теорія просторово-міграційного балансу має і мікроекономічний контекст (формування економічних мотивів на рівні прийняття міграційного рішення людиною), тому частково дану теорії можна віднести і до мікроекономічних теорій та концепцій. Таблиця 4 Мікроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового
  Exact
  [7]
  Suffix
  , К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які досліджують даний напрям досліджень 1 2 3 баланс (С.Кестлс (S.Castles), М.Дж. Міллер (M.J. Miller)) Мігранти є раціональними індивідами, які приймають рішення про міграцію на основі зіставлення очікуваних вигод і передбачуваних витрат (в умовах вільного вибору і доступності інформаці
  (check this in PDF content)

 60. Start
  22900
  Prefix
  -міграційного балансу має і мікроекономічний контекст (формування економічних мотивів на рівні прийняття міграційного рішення людиною), тому частково дану теорії можна віднести і до мікроекономічних теорій та концепцій. Таблиця 4 Мікроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової
  Exact
  [16]
  Suffix
  , Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які досліджують даний напрям досліджень 1 2 3 баланс (С.Кестлс (S.Castles), М.Дж. Міллер (M.J. Miller)) Мігранти є раціональними індивідами, які приймають рішення про міграцію на основі зіставлення очікуваних вигод і передбачуваних витрат (в умовах вільного вибору і доступності інформації мігранти прямують ту
  (check this in PDF content)

 61. Start
  22921
  Prefix
  має і мікроекономічний контекст (формування економічних мотивів на рівні прийняття міграційного рішення людиною), тому частково дану теорії можна віднести і до мікроекономічних теорій та концепцій. Таблиця 4 Мікроекономічні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської
  Exact
  [15]
  Suffix
  ) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які досліджують даний напрям досліджень 1 2 3 баланс (С.Кестлс (S.Castles), М.Дж. Міллер (M.J. Miller)) Мігранти є раціональними індивідами, які приймають рішення про міграцію на основі зіставлення очікуваних вигод і передбачуваних витрат (в умовах вільного вибору і доступності інформації мігранти прямують туди, де вони можуть отр
  (check this in PDF content)

 62. Start
  23354
  Prefix
  Miller)) Мігранти є раціональними індивідами, які приймають рішення про міграцію на основі зіставлення очікуваних вигод і передбачуваних витрат (в умовах вільного вибору і доступності інформації мігранти прямують туди, де вони можуть отримати більше економічних та інших вигод) І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  Просторово-міграційний міграції (О.Старк (O.Stark), Д.Е. Блум (D.E. Bloom), К.Тейлор, К.Озден (C.Ozden), М.Шіфф (M.Schiff), С.М. Маімбо (Maimbo S.M.), Рата Д. (Ratha D.)) Міграція у розвинені країни з розвиненими ринками капіталу тощо є значною можливістю для домогосподарств подолати нестачу фінансових ресурсів.
  (check this in PDF content)

 63. Start
  24270
  Prefix
  Міграція одного (або кількох) членів сім'ї розглядається як спосіб не тільки максимізувати очікуваний індивідуальний дохід, але також мінімізувати ризики, пов'язані з веденням господарства. Грошові перекази мігрантів виведені на перший план. Разом з тим, дана теорія, вдало інтерпретуючи тимчасову трудову міграцію, не може пояснити переселення всієї родини Д С. Мейсі
  Exact
  [4]
  Suffix
  , І.В. Івахнюк [9], Ю.М. Філатова [16], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], К. Буднік [2] Нова економічна теорія Закінчення табл. 4 1 2 3 сімейної міграції Міграційна стратегія сім’ї базується на балансі економічних, соціальних та психологічних очікувань та наслідків ухвалення міграційного рішення для кожного з членів домогосподарства К.
  (check this in PDF content)

 64. Start
  24288
  Prefix
  Грошові перекази мігрантів виведені на перший план. Разом з тим, дана теорія, вдало інтерпретуючи тимчасову трудову міграцію, не може пояснити переселення всієї родини Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Ю.М. Філатова [16], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], К. Буднік [2] Нова економічна теорія Закінчення табл. 4 1 2 3 сімейної міграції Міграційна стратегія сім’ї базується на балансі економічних, соціальних та психологічних очікувань та наслідків ухвалення міграційного рішення для кожного з членів домогосподарства К.
  (check this in PDF content)

 65. Start
  24305
  Prefix
  Грошові перекази мігрантів виведені на перший план. Разом з тим, дана теорія, вдало інтерпретуючи тимчасову трудову міграцію, не може пояснити переселення всієї родини Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк [9], Ю.М. Філатова
  Exact
  [16]
  Suffix
  , М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], К. Буднік [2] Нова економічна теорія Закінчення табл. 4 1 2 3 сімейної міграції Міграційна стратегія сім’ї базується на балансі економічних, соціальних та психологічних очікувань та наслідків ухвалення міграційного рішення для кожного з членів домогосподарства К.
  (check this in PDF content)

 66. Start
  24325
  Prefix
  Грошові перекази мігрантів виведені на перший план. Разом з тим, дана теорія, вдало інтерпретуючи тимчасову трудову міграцію, не може пояснити переселення всієї родини Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк [9], Ю.М. Філатова [16], М.В. Вербовий
  Exact
  [7]
  Suffix
  , К.А. Тахтарова [16], К. Буднік [2] Нова економічна теорія Закінчення табл. 4 1 2 3 сімейної міграції Міграційна стратегія сім’ї базується на балансі економічних, соціальних та психологічних очікувань та наслідків ухвалення міграційного рішення для кожного з членів домогосподарства К.
  (check this in PDF content)

 67. Start
  24344
  Prefix
  Разом з тим, дана теорія, вдало інтерпретуючи тимчасову трудову міграцію, не може пояснити переселення всієї родини Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк [9], Ю.М. Філатова [16], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  , К. Буднік [2] Нова економічна теорія Закінчення табл. 4 1 2 3 сімейної міграції Міграційна стратегія сім’ї базується на балансі економічних, соціальних та психологічних очікувань та наслідків ухвалення міграційного рішення для кожного з членів домогосподарства К.
  (check this in PDF content)

 68. Start
  24359
  Prefix
  Разом з тим, дана теорія, вдало інтерпретуючи тимчасову трудову міграцію, не може пояснити переселення всієї родини Д С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк [9], Ю.М. Філатова [16], М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], К. Буднік
  Exact
  [2]
  Suffix
  Нова економічна теорія Закінчення табл. 4 1 2 3 сімейної міграції Міграційна стратегія сім’ї базується на балансі економічних, соціальних та психологічних очікувань та наслідків ухвалення міграційного рішення для кожного з членів домогосподарства К.
  (check this in PDF content)

 69. Start
  24674
  Prefix
  Буднік [2] Нова економічна теорія Закінчення табл. 4 1 2 3 сімейної міграції Міграційна стратегія сім’ї базується на балансі економічних, соціальних та психологічних очікувань та наслідків ухвалення міграційного рішення для кожного з членів домогосподарства К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  Теорія економіки підходу «Міграційна поведінка населення формується за умов всебічної підтримки різноманітних урядових та неурядових організацій, юридичних фірм, соціальних служб, гуманітарних організацій, а також мафіозних структур тощо.
  (check this in PDF content)

 70. Start
  25179
  Prefix
  Чим більшу підтримку має міжнародна міграції від усіх можливих державних і недержавних інституцій, тим більше потік мігрантів стає легалізованим і незалежним від чинників, які здебільшого супроводжують міграційні процеси»
  Exact
  [7]
  Suffix
  Д.С. Мейсі [4], М.В. Вербовий [7], К.Буднік [2] Теорія інституційного Мережева теорія Важливими є міжлюдські стосунки (родинні, дружні). Існуючі осередки мігрантів у потенційних країнах призначення збільшують ймовірність міграції та полегшують інтеграцію мігранта у приймаюче середовище М.
  (check this in PDF content)

 71. Start
  25195
  Prefix
  Чим більшу підтримку має міжнародна міграції від усіх можливих державних і недержавних інституцій, тим більше потік мігрантів стає легалізованим і незалежним від чинників, які здебільшого супроводжують міграційні процеси» [7] Д.С. Мейсі
  Exact
  [4]
  Suffix
  , М.В. Вербовий [7], К.Буднік [2] Теорія інституційного Мережева теорія Важливими є міжлюдські стосунки (родинні, дружні). Існуючі осередки мігрантів у потенційних країнах призначення збільшують ймовірність міграції та полегшують інтеграцію мігранта у приймаюче середовище М.
  (check this in PDF content)

 72. Start
  25213
  Prefix
  Чим більшу підтримку має міжнародна міграції від усіх можливих державних і недержавних інституцій, тим більше потік мігрантів стає легалізованим і незалежним від чинників, які здебільшого супроводжують міграційні процеси» [7] Д.С. Мейсі [4], М.В. Вербовий
  Exact
  [7]
  Suffix
  , К.Буднік [2] Теорія інституційного Мережева теорія Важливими є міжлюдські стосунки (родинні, дружні). Існуючі осередки мігрантів у потенційних країнах призначення збільшують ймовірність міграції та полегшують інтеграцію мігранта у приймаюче середовище М.
  (check this in PDF content)

 73. Start
  25224
  Prefix
  Чим більшу підтримку має міжнародна міграції від усіх можливих державних і недержавних інституцій, тим більше потік мігрантів стає легалізованим і незалежним від чинників, які здебільшого супроводжують міграційні процеси» [7] Д.С. Мейсі [4], М.В. Вербовий [7], К.Буднік
  Exact
  [2]
  Suffix
  Теорія інституційного Мережева теорія Важливими є міжлюдські стосунки (родинні, дружні). Існуючі осередки мігрантів у потенційних країнах призначення збільшують ймовірність міграції та полегшують інтеграцію мігранта у приймаюче середовище М.
  (check this in PDF content)

 74. Start
  25500
  Prefix
  Вербовий [7], К.Буднік [2] Теорія інституційного Мережева теорія Важливими є міжлюдські стосунки (родинні, дружні). Існуючі осередки мігрантів у потенційних країнах призначення збільшують ймовірність міграції та полегшують інтеграцію мігранта у приймаюче середовище М.В. Вербовий
  Exact
  [7]
  Suffix
  , К.А. Тахтарова [16], К.Буднік [2] капіталу (Д.Мейсі (D.Massey) [4] З розвитком міграційних процесів формується суспільний капітал мігрантів – виробляються схеми інтеграції у ринок праці, включення у суспільне життя країни призначення, які виробили перші емігранти.
  (check this in PDF content)

 75. Start
  25519
  Prefix
  Існуючі осередки мігрантів у потенційних країнах призначення збільшують ймовірність міграції та полегшують інтеграцію мігранта у приймаюче середовище М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  , К.Буднік [2] капіталу (Д.Мейсі (D.Massey) [4] З розвитком міграційних процесів формується суспільний капітал мігрантів – виробляються схеми інтеграції у ринок праці, включення у суспільне життя країни призначення, які виробили перші емігранти.
  (check this in PDF content)

 76. Start
  25534
  Prefix
  Існуючі осередки мігрантів у потенційних країнах призначення збільшують ймовірність міграції та полегшують інтеграцію мігранта у приймаюче середовище М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], К.Буднік
  Exact
  [2]
  Suffix
  капіталу (Д.Мейсі (D.Massey) [4] З розвитком міграційних процесів формується суспільний капітал мігрантів – виробляються схеми інтеграції у ринок праці, включення у суспільне життя країни призначення, які виробили перші емігранти.
  (check this in PDF content)

 77. Start
  25566
  Prefix
  Існуючі осередки мігрантів у потенційних країнах призначення збільшують ймовірність міграції та полегшують інтеграцію мігранта у приймаюче середовище М.В. Вербовий [7], К.А. Тахтарова [16], К.Буднік [2] капіталу (Д.Мейсі (D.Massey)
  Exact
  [4]
  Suffix
  З розвитком міграційних процесів формується суспільний капітал мігрантів – виробляються схеми інтеграції у ринок праці, включення у суспільне життя країни призначення, які виробили перші емігранти.
  (check this in PDF content)

 78. Start
  26012
  Prefix
  До суспільного капіталу також відносяться державні, суспільні та комерційні інститути, які забезпечують посередницькі послуги трудовим мігрантам і полегшують їм процес інтеграції в країні призначення К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  Теорія суспільного Будучи прихильниками даної теорії міжнародної міграції, дозволимо собі не погодитися з М.В. Вербовим у її інтерпретації, у зв’язку з тим, що, по-перше, інституційне середовище (сукупність формальних та неформальних інститутів, їх зв’язки та закономірності і регламенти функціонування) забезпечують не тільки підтримку мігрантам та сприяння міграційним
  (check this in PDF content)

 79. Start
  26918
  Prefix
  Подруге, неформальні інститути, які часто відносяться до тіньового сектору економіки (наприклад, кримінальні структури, посередницькі фірми, що надають послуги вироблення фіктивних документів для виїзду за кордон) сприяють розвитку нелегальної міграції, роблячи її більш фінансово привабливою для мігрантів та використовуючи їх незахищеність у корисних, зокрема злочинних цілях
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Слід сказати про те, що аналізуючи положення теорії суспільного капіталу, можна виявити, що вона становить синтез теорії міграційних мереж та інституційного підходу. Це пояснюється тим, що явище міжнародної міграції розвивається не тільки з урахуванням макроекономічних показників (кон’юнктури ринку праці, рівня життя населення тощо), а й під значним впливом формальних та неформа
  (check this in PDF content)

 80. Start
  28241
  Prefix
  на ці структурні сили, до переміщення через кордони; 4) соціальні структури та організації, які виникають в процесі глобалізації, щоб усталити потоки людей в часі та просторі; 5) політики, які провадять уряди у відповідь на вказані структурні сили, та механізм їх функціонування на практиці щодо формування чисельності та характеристик вхідних та вихідних мігрантів»
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Вважаємо такий підхід найбільш виправданим, виходячи з того, що він враховує кон’юнктурні особливості розвитку країни походження та країни призначення, дію формальних (політики урядів) та неформальних інститутів (соціальні структури) та ментальний рівень розвитку явища міжнародної міграції (формування внутрішніх мотивів осіб, потенційно мобільних, які зважають н
  (check this in PDF content)

 81. Start
  28825
  Prefix
  дію формальних (політики урядів) та неформальних інститутів (соціальні структури) та ментальний рівень розвитку явища міжнародної міграції (формування внутрішніх мотивів осіб, потенційно мобільних, які зважають на всі зовнішні фактори при ухваленні рішення про зовнішню міграцію. Таблиця 5 Глобалізаційні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі
  Exact
  [4]
  Suffix
  , К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 Теорія світових систем (І.
  (check this in PDF content)

 82. Start
  28838
  Prefix
  (політики урядів) та неформальних інститутів (соціальні структури) та ментальний рівень розвитку явища міжнародної міграції (формування внутрішніх мотивів осіб, потенційно мобільних, які зважають на всі зовнішні фактори при ухваленні рішення про зовнішню міграцію. Таблиця 5 Глобалізаційні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік
  Exact
  [2]
  Suffix
  , І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 Теорія світових систем (І.
  (check this in PDF content)

 83. Start
  28854
  Prefix
  ) та неформальних інститутів (соціальні структури) та ментальний рівень розвитку явища міжнародної міграції (формування внутрішніх мотивів осіб, потенційно мобільних, які зважають на всі зовнішні фактори при ухваленні рішення про зовнішню міграцію. Таблиця 5 Глобалізаційні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  , М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 Теорія світових систем (І.
  (check this in PDF content)

 84. Start
  28872
  Prefix
  інститутів (соціальні структури) та ментальний рівень розвитку явища міжнародної міграції (формування внутрішніх мотивів осіб, потенційно мобільних, які зважають на всі зовнішні фактори при ухваленні рішення про зовнішню міграцію. Таблиця 5 Глобалізаційні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового
  Exact
  [7]
  Suffix
  , К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 Теорія світових систем (І.Валлерстайн (I.
  (check this in PDF content)

 85. Start
  28892
  Prefix
  структури) та ментальний рівень розвитку явища міжнародної міграції (формування внутрішніх мотивів осіб, потенційно мобільних, які зважають на всі зовнішні фактори при ухваленні рішення про зовнішню міграцію. Таблиця 5 Глобалізаційні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової
  Exact
  [16]
  Suffix
  , Е.Д. Рубінської [15]) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 Теорія світових систем (І.Валлерстайн (I.Wallerstein), Е.Петрас (E.
  (check this in PDF content)

 86. Start
  28913
  Prefix
  ментальний рівень розвитку явища міжнародної міграції (формування внутрішніх мотивів осіб, потенційно мобільних, які зважають на всі зовнішні фактори при ухваленні рішення про зовнішню міграцію. Таблиця 5 Глобалізаційні теорії міжнародної міграції (узагальнено на основі праць Д.С. Мейсі [4], К.Буднік [2], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербового [7], К.А. Тахтарової [16], Е.Д. Рубінської
  Exact
  [15]
  Suffix
  ) Назва теорії (автори) Зміст підходу Автори, які розглядають даний напрям досліджень проблем міграції 1 2 3 Теорія світових систем (І.Валлерстайн (I.Wallerstein), Е.Петрас (E.Petras), С.
  (check this in PDF content)

 87. Start
  29581
  Prefix
  Трудова міграція інтерпретується не лише як втеча від бідності (як правило, в добровільній міграції не беруть участь найбідніші верстви), а як стратегія розвитку (як приклад наводяться зворотні потоки грошових переказів, досвіду, ідей і людей (поворотна міграція)) Д.С. Мейсі
  Exact
  [4]
  Suffix
  , І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербовий [7] Концепція залежного розвитку (А.Дж. Франк (A.G. Frank), П.Баран (P.Baran)) Міжнародна міграція є фактором закріплення відсталості та залежності економічно нерозвинених країн.
  (check this in PDF content)

 88. Start
  29599
  Prefix
  Трудова міграція інтерпретується не лише як втеча від бідності (як правило, в добровільній міграції не беруть участь найбідніші верстви), а як стратегія розвитку (як приклад наводяться зворотні потоки грошових переказів, досвіду, ідей і людей (поворотна міграція)) Д.С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  , М.В. Вербовий [7] Концепція залежного розвитку (А.Дж. Франк (A.G. Frank), П.Баран (P.Baran)) Міжнародна міграція є фактором закріплення відсталості та залежності економічно нерозвинених країн.
  (check this in PDF content)

 89. Start
  29617
  Prefix
  Трудова міграція інтерпретується не лише як втеча від бідності (як правило, в добровільній міграції не беруть участь найбідніші верстви), а як стратегія розвитку (як приклад наводяться зворотні потоки грошових переказів, досвіду, ідей і людей (поворотна міграція)) Д.С. Мейсі [4], І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербовий
  Exact
  [7]
  Suffix
  Концепція залежного розвитку (А.Дж. Франк (A.G. Frank), П.Баран (P.Baran)) Міжнародна міграція є фактором закріплення відсталості та залежності економічно нерозвинених країн. Вона не є ресурсом економічного та соціального розвитку І.
  (check this in PDF content)

 90. Start
  29869
  Prefix
  Frank), П.Баран (P.Baran)) Міжнародна міграція є фактором закріплення відсталості та залежності економічно нерозвинених країн. Вона не є ресурсом економічного та соціального розвитку І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  Концепція мобільного переходу (В.Зелінський, Скелдон (R.Skeldon), М.Окольські (M.Okolski), Г.Олсен (H.Olesen), Д.Найар (D.Nayyar), А.Солімано (A.Solimano), Ф.Мартін (F.Martin), Дж. Тейлор (J.
  (check this in PDF content)

 91. Start
  31018
  Prefix
  змінами і змінами форм територіальної мобільності населення носить не прямий, а опосередкований характер (люди не мігрують тільки тому, що чисельність населення швидко зростає) (В. Зелінський). Існує взаємозв'язок між рівнем економічного розвитку, політичною структурою і формами мобільності населення (виділено п’ять регіонів міграції) (Р. Скелдон) І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  Теорія «тяжіння-віддштовхування» (Е. Лі (Lee E. S.), Р. Скелдон (Skeldon R.), Х. Де Хаас (De Haas H.)) Людина приймає рішення про міграцію в залежності від: 1) чинників, які визначаються районом/країною вибуття; 2) факторів, що визначаються районом/країною призначення; 3) «проміжних обставин» (відстань, розвиток транспортної мережі, міграційна політика і т.д.
  (check this in PDF content)

 92. Start
  32180
  Prefix
  Разом з тим теорія не пояснює диференціації впливу факторів на прийняття рішення про потенційну міграцію, оскільки не враховує неоднорідність і стратифікацію суспільства в країнах походження, тобто соціологічну складову. Теорія передбачає багатофакторність механізму прийняття рішення про міграцію та можливості мігрувати в цілому І.В. Івахнюк
  Exact
  [9]
  Suffix
  , М.В. Вербовий [7] Концепція «міжнародних міграційних систем» (А. Мабогунж, М. Крітц (Kritz M.), Х. Злотник (Zlotnik H.)) Міграційні потоки між країнами походження та окремими країнами призначення значно взаємопов'язані, а для розуміння динаміки міграційних процесів слід вивчати весь міграційний простір (міграційну систему) К.
  (check this in PDF content)

 93. Start
  32198
  Prefix
  Разом з тим теорія не пояснює диференціації впливу факторів на прийняття рішення про потенційну міграцію, оскільки не враховує неоднорідність і стратифікацію суспільства в країнах походження, тобто соціологічну складову. Теорія передбачає багатофакторність механізму прийняття рішення про міграцію та можливості мігрувати в цілому І.В. Івахнюк [9], М.В. Вербовий
  Exact
  [7]
  Suffix
  Концепція «міжнародних міграційних систем» (А. Мабогунж, М. Крітц (Kritz M.), Х. Злотник (Zlotnik H.)) Міграційні потоки між країнами походження та окремими країнами призначення значно взаємопов'язані, а для розуміння динаміки міграційних процесів слід вивчати весь міграційний простір (міграційну систему) К.
  (check this in PDF content)

 94. Start
  32531
  Prefix
  Злотник (Zlotnik H.)) Міграційні потоки між країнами походження та окремими країнами призначення значно взаємопов'язані, а для розуміння динаміки міграційних процесів слід вивчати весь міграційний простір (міграційну систему) К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  , Е.Д. Рубінська [15] Теорія технологічного розвитку (Дж. Саймон) «Результати праці емігрантів значно перекривають компенсацію, яку вони отримують, тому даний процес стимулює економічний розвиток» [16] К.
  (check this in PDF content)

 95. Start
  32551
  Prefix
  Злотник (Zlotnik H.)) Міграційні потоки між країнами походження та окремими країнами призначення значно взаємопов'язані, а для розуміння динаміки міграційних процесів слід вивчати весь міграційний простір (міграційну систему) К.А. Тахтарова [16], Е.Д. Рубінська
  Exact
  [15]
  Suffix
  Теорія технологічного розвитку (Дж. Саймон) «Результати праці емігрантів значно перекривають компенсацію, яку вони отримують, тому даний процес стимулює економічний розвиток» [16] К.
  (check this in PDF content)

 96. Start
  32748
  Prefix
  Рубінська [15] Теорія технологічного розвитку (Дж. Саймон) «Результати праці емігрантів значно перекривають компенсацію, яку вони отримують, тому даний процес стимулює економічний розвиток»
  Exact
  [16]
  Suffix
  К.А. Тахтарова [16] Теорія кумулятивної причинності (Дж.Саймон) «Результати праці емігрантів значно перекривають компенсацію, яку вони отримують. Тому цей процес утворює кумулятивний ефект економічного розвитку» [16] К.
  (check this in PDF content)

 97. Start
  32766
  Prefix
  Рубінська [15] Теорія технологічного розвитку (Дж. Саймон) «Результати праці емігрантів значно перекривають компенсацію, яку вони отримують, тому даний процес стимулює економічний розвиток» [16] К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  Теорія кумулятивної причинності (Дж.Саймон) «Результати праці емігрантів значно перекривають компенсацію, яку вони отримують. Тому цей процес утворює кумулятивний ефект економічного розвитку» [16] К.
  (check this in PDF content)

 98. Start
  32980
  Prefix
  Тахтарова [16] Теорія кумулятивної причинності (Дж.Саймон) «Результати праці емігрантів значно перекривають компенсацію, яку вони отримують. Тому цей процес утворює кумулятивний ефект економічного розвитку»
  Exact
  [16]
  Suffix
  К.А. Тахтарова [16], К.Буднік [2] Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження існуючих теорій міжнародної міграції та їх розвитку дає підстави сформулювати наступні висновки 1.
  (check this in PDF content)

 99. Start
  32999
  Prefix
  Тахтарова [16] Теорія кумулятивної причинності (Дж.Саймон) «Результати праці емігрантів значно перекривають компенсацію, яку вони отримують. Тому цей процес утворює кумулятивний ефект економічного розвитку» [16] К.А. Тахтарова
  Exact
  [16]
  Suffix
  , К.Буднік [2] Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження існуючих теорій міжнародної міграції та їх розвитку дає підстави сформулювати наступні висновки 1. Досліджені теорії міжнародної міграції слід умовно поділити на: 1) макроекономічні, тобто орієнтовані на пояснення причин та наслідків міграції крізь призму зміни макроекономічних та ко
  (check this in PDF content)

 100. Start
  33013
  Prefix
  Тахтарова [16] Теорія кумулятивної причинності (Дж.Саймон) «Результати праці емігрантів значно перекривають компенсацію, яку вони отримують. Тому цей процес утворює кумулятивний ефект економічного розвитку» [16] К.А. Тахтарова [16], К.Буднік
  Exact
  [2]
  Suffix
  Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження існуючих теорій міжнародної міграції та їх розвитку дає підстави сформулювати наступні висновки 1. Досліджені теорії міжнародної міграції слід умовно поділити на: 1) макроекономічні, тобто орієнтовані на пояснення причин та наслідків міграції крізь призму зміни макроекономічних та кон’юнктурних п
  (check this in PDF content)