The 17 reference contexts in paper Полчанов (2017) “Вплив міжнародної фінансової допомоги на економічне зростання в Європі після Другої світової війни // Impact of international financial assistance on economic growth in Europe after the World War II” / spz:ztu:ven:96630

 1. Start
  2482
  Prefix
  роботу «The Marshall Plan: History’s Most Successful Structural Adjustment Program» Д.Делонга (J.DeLong) та Б.Еіченгріна (B.Eichengreen), у якій було вивчено економічні наслідки плану Маршалла та уточнено його роль, зокрема, акцентовану увагу на створенні умов для економічного зростання, а не на безпосередньому відновленні пошкодженої війною інфраструктури
  Exact
  [10]
  Suffix
  , а також монографію «The Marshall Plan Lessons Learned for the 21st Century» Е.Сореля (Eliot Sorel) та П.Падоана (Pier Carlo Padoan), присвячені значенню згаданого плану в історичному розвитку [12].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2681
  Prefix
  Маршалла та уточнено його роль, зокрема, акцентовану увагу на створенні умов для економічного зростання, а не на безпосередньому відновленні пошкодженої війною інфраструктури [10], а також монографію «The Marshall Plan Lessons Learned for the 21st Century» Е.Сореля (Eliot Sorel) та П.Падоана (Pier Carlo Padoan), присвячені значенню згаданого плану в історичному розвитку
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Інтерес вітчизняних дослідників до питання відновлення національних економік після Другої світової війни продиктований, головним чином, теперішнім конфліктом в Україні та пошуком можливих способів його подолання.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3443
  Prefix
  У такому контексті варто зазначити такі публікації, присвячені програмі економічного відновлення Європи: 1) «План Маршалла для України: економічні, реформаторські та зовнішньополітичні аспекти» О.С. Власюка щодо складових цієї програми, можливостей її адаптації до вітчизняних реалій шляхом зміцнення національної безпеки, економічного розвитку та політичного компромісу
  Exact
  [1]
  Suffix
  ; 2) «До питання застосування підходів «плану Маршалла» для України» В.М. Гееца, в якій автором було визначено переваги та недоліки застосування аналогічних підходів, з урахуванням особливостей українського суспільства [2]; 3) «Ключові аспекти «плану Маршалла» для України в промисловій сфері» науковців відділу промислової політики Інституту економіки та прогнозування НА
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3671
  Prefix
  цієї програми, можливостей її адаптації до вітчизняних реалій шляхом зміцнення національної безпеки, економічного розвитку та політичного компромісу [1]; 2) «До питання застосування підходів «плану Маршалла» для України» В.М. Гееца, в якій автором було визначено переваги та недоліки застосування аналогічних підходів, з урахуванням особливостей українського суспільства
  Exact
  [2]
  Suffix
  ; 3) «Ключові аспекти «плану Маршалла» для України в промисловій сфері» науковців відділу промислової політики Інституту економіки та прогнозування НАН України (Л.В. Дейнеко, Н.Н. Якубовський, І.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4107
  Prefix
  Завгородня, Н.Г. Гахович) щодо перспектив відродження промислового потенціалу із залученням міжнародної допомоги та визначено ключові напрямки євроінтеграції пріоритетних видів промислової діяльності
  Exact
  [3]
  Suffix
  ; 4) «План Маршалла як передумова євроатлантичної інтеграції» О.І. Пошедіна, в якому було розглянуто взаємозв’язок між його економічною, військовою та політичною складовими на початку Холодної війни [5]; 5) «Вихід з кризи: уроки «плану Маршалла» та перспективи для України» О.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4325
  Prefix
  відродження промислового потенціалу із залученням міжнародної допомоги та визначено ключові напрямки євроінтеграції пріоритетних видів промислової діяльності [3]; 4) «План Маршалла як передумова євроатлантичної інтеграції» О.І. Пошедіна, в якому було розглянуто взаємозв’язок між його економічною, військовою та політичною складовими на початку Холодної війни
  Exact
  [5]
  Suffix
  ; 5) «Вихід з кризи: уроки «плану Маршалла» та перспективи для України» О.М. Шарова, де автором було узагальнено досвід післявоєнної відбудови Європи та запропоновано ключові організаційні кроки з відновлення вітчизняного економічного потенціалу [7].
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4571
  Prefix
  Пошедіна, в якому було розглянуто взаємозв’язок між його економічною, військовою та політичною складовими на початку Холодної війни [5]; 5) «Вихід з кризи: уроки «плану Маршалла» та перспективи для України» О.М. Шарова, де автором було узагальнено досвід післявоєнної відбудови Європи та запропоновано ключові організаційні кроки з відновлення вітчизняного економічного потенціалу
  Exact
  [7]
  Suffix
  . © А.Ю. Полчанов, 2017 При цьому ми жодним чином не применшуємо внесок зарубіжних дослідників у вирішенні цього питання, проте, їх роботи поки що не були зорієнтовані на вирішення вітчизняних проблем.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  5043
  Prefix
  Виняток становлять лише кілька публікацій, зокрема: 1) «Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It» А.Аслунда (A.Aslund), у якій автор наголошує на необхідності радикальних реформ та активній підтримці світової спільноти
  Exact
  [9]
  Suffix
  ; 2) «The Ukrainian Crisis: Lessons for EU’s Foreign and Defence Policy» Е.Ліроні (Elisa Lironi) присвячена політичному огляду та аспекту безпеки конфлікту в Україні, а також ролі ЕС у врегулюванні ситуації [13]; 3) «Can Ukraine Mimic Poland’s Transition?
  (check this in PDF content)

 9. Start
  5261
  Prefix
  : 1) «Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It» А.Аслунда (A.Aslund), у якій автор наголошує на необхідності радикальних реформ та активній підтримці світової спільноти [9]; 2) «The Ukrainian Crisis: Lessons for EU’s Foreign and Defence Policy» Е.Ліроні (Elisa Lironi) присвячена політичному огляду та аспекту безпеки конфлікту в Україні, а також ролі ЕС у врегулюванні ситуації
  Exact
  [13]
  Suffix
  ; 3) «Can Ukraine Mimic Poland’s Transition? The Limits of Its Latest Economic Changes» С.Плочінніка (Sebastian Płóciennik) зосереджені на пошуку шляху відновлення після конфлікту, з урахуванням досвіду трансформації країн Центрально-Східної Європи у 90-х роках минулого століття [16].
  (check this in PDF content)

 10. Start
  5541
  Prefix
  The Limits of Its Latest Economic Changes» С.Плочінніка (Sebastian Płóciennik) зосереджені на пошуку шляху відновлення після конфлікту, з урахуванням досвіду трансформації країн Центрально-Східної Європи у 90-х роках минулого століття
  Exact
  [16]
  Suffix
  . При цьому недостатньо вивченим залишається питання кількісної оцінки впливу обсягу фінансової допомоги на економічне зростання та періодизації постконфліктного відновлення. Метою дослідження є визначення ролі держави та світової спільноти у відбудові зруйнованого фінансово-економічного потенціалу, а також узагальнення розвитку постконфліктного відновлення національних економік ш
  (check this in PDF content)

 11. Start
  6366
  Prefix
  Варто зазначити, що для попередження наступної світової війни урядами США та Великої Британії розглядався досить радикальний варіант щодо післявоєнної Німеччини. Відповідно до пропозиції міністра фінансів США Г.Моргентау
  Exact
  [15]
  Suffix
  передбачалося повне знищення потенціалу країни для ведення війни шляхом її розподілу на південну та північну частину, зниження ключових галузей промисловості, демонтаж існуючих підприємств, повне роззброєння армії та фактичне її перетворення у аграрну країну.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  6908
  Prefix
  В той же час такий сценарій було відхилено через можливу гуманітарну та економічну катастрофу, а «кращим захистом від загрози німецького реваншу буде Європа, об’єднана економічним співробітництвом», практичною реалізацією чого став план Маршалла
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Саме відновлення економік європейських країн від найбільш масштабного військового конфлікту в історії людства викликало інтерес науковців і практиків, а актуальність цього питання для України останнім часом лише зросла.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  12438
  Prefix
  Ірландія 9 196 10 753 1 557 +16,9 % 743 8,1 % 97 646 13. Швеція 43 206 49 690 6 484 +15,0 % 541 1,3 % 438 103 14. Португалія 16 943 18 428 1 485 +8,8 % 258 1,5 % 76 182 Примітка: дані у доларах США 1990 року Джерело:
  Exact
  [14; 17]
  Suffix
  180 000 160 000 140 000 120 000 y = 4,3556x + 7209,1 R² = 0,2616 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 020004000600080001000012000140001600018000 Обсяг фінансової допомоги, млн. дол. США Рис. 2. Значення приростів ВВП у 1947–1952 роках та обсягів наданої фінансової допомоги у 14 країнах, млн. дол.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  13032
  Prefix
  США Побудована за допомогою Microsoft Office Excel регресійна модель залежності приросту ВВП (у) від обсягу наданої фінансової допомоги, відповідно до плану Маршалла (х), мала такий вигляд: 푦=4 ,355푥+7209. (1) Для вимірювання ступеня залежності було використано коефіцієнт кореляції (R), що визначається за формулою
  Exact
  [8, с. 6]
  Suffix
  : R= ∑((xА−x̅)(yА−y̅)) √∑(xА−x̅)2(yА−y̅)2 , (2) де xА та x̅ – значення обсягу фінансової допомоги в розрізі країн та середнє значення відповідно, де yА та y̅ – значення абсолютного приросту ВВП за 1947–1952 роки в розрізі країн та середнє значення відповідно.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  15352
  Prefix
  плану; – визначення пріоритетних сфер відновлення економіки Організація економічного – забезпечення багатосторонніх розрахунків Національні спеціалізовані фінансові інститути (наприклад, Kreditanstalt fur Wiederaufbau у ФРН) співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development): – управління фондами допомоги; Джерело: побудовано на основі
  Exact
  [7]
  Suffix
  Рис. 3. Інституціональне забезпечення реалізації плану Маршалла Створені інститути забезпечили контроль за використанням наданих коштів (через Адміністрацію економічного співробітництва США як головного донора) та врахування як загальноєвропейських інтересів (Організація економічного співробітництва та розвитку), так і національної специфіки (через створені спеціалізовані фін
  (check this in PDF content)

 16. Start
  15828
  Prefix
  забезпечили контроль за використанням наданих коштів (через Адміністрацію економічного співробітництва США як головного донора) та врахування як загальноєвропейських інтересів (Організація економічного співробітництва та розвитку), так і національної специфіки (через створені спеціалізовані фінансові інститути). Існує пропозиція про створення аналогічних організацій в Україні
  Exact
  [7, с. 27]
  Suffix
  , зокрема, шляхом створення Українського банку реконструкції та розвитку (схожого до німецького Kreditanstalt fur Wiederaufbau), у той же час, недостатньо висвітленим є питання його статусу та фінансування його діяльності.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  16516
  Prefix
  А тому його економічні результати були продиктовані та скореговані політичною доцільністю. В даному контексті варто згадати публікацію Є.Ю. Чернишова «Економічна політика США в Польщі в 1945–1947 роках як фактор політичного впливу»
  Exact
  [6]
  Suffix
  . З огляду на існуючу в Україні ситуацію, питання застосування радянської практики відбудови народного господарства, що передбачала націоналізацію економіки, централізацію ресурсів та обмеження підприємницької ініціативи, виглядає недостатньо перспективним.
  (check this in PDF content)