The 1 reference context in paper Солонінко, Щехорський (2017) “Моделювання кривих виробничих можливостей і попиту // Modelling curves of manufacturing feasibilities and demand” / spz:ztu:ven:96613

 1. Start
  8643
  Prefix
  Взагалі, відомий факт, що строго монотонно спадна функція φ(k) може бути апроксимована послідовністю вписаних до неї ламаних. Оскільки межа послідовності опуклих ламаних опукла, а сама гранична функція співпадає, є функцією φ(k), тому, функція φ(k) опукла. Опукла функція майже завжди, відповідно до розуміння Лебега
  Exact
  [5]
  Suffix
  , має похідну. Зробимо суттєве зауваження. Є одна особливість щодо закону спадної віддачі ресурсів. Після того, як збільшився один фактор, зростання випуску товару падає не раптово. Спочатку може відбутися підвищення продуктивності, проте, це триває не довго.
  (check this in PDF content)