The 13 reference contexts in paper Корнійчук (2017) “Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві // Corporate governance effectiveness evaluation at an enterprise” / spz:ztu:ven:96590

 1. Start
  2945
  Prefix
  Проблемами створення ефективної системи корпоративного управління на теоретичному і практичному рівнях займалися зарубіжні і вітчизняні науковці. Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер
  Exact
  [1]
  Suffix
  , К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2958
  Prefix
  Проблемами створення ефективної системи корпоративного управління на теоретичному і практичному рівнях займалися зарубіжні і вітчизняні науковці. Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер
  Exact
  [7]
  Suffix
  , А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2980
  Prefix
  Проблемами створення ефективної системи корпоративного управління на теоретичному і практичному рівнях займалися зарубіжні і вітчизняні науковці. Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу
  Exact
  [8]
  Suffix
  , присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3178
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот [10], Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організ
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3198
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот [10], Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3217
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков
  Exact
  [5]
  Suffix
  , Т.В. Момот [10], Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  3234
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  3252
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот [10], Є.В. Палига
  Exact
  [11]
  Suffix
  , С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  3275
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот [10], Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев
  Exact
  [12]
  Suffix
  свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  7199
  Prefix
  Організаційна ефективність характеризує якість побудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни тощо
  Exact
  [9, с. 59]
  Suffix
  . Відтак, організаційна ефективність відображає також результативність існуючої корпоративної культури підприємства. Особливість функціонування корпоративних підприємств полягає у досягненні ефективності управління для забезпечення задоволення потреб кожного члена організації відповідно до зробленого внеску в досягненні цілей.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  9266
  Prefix
  Мороз і Н.Карачина зазначають, що для оцінки корпоративного управління та досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин необхідно проводити комплексну оцінку системи корпоративного управління з багатьох параметрів, оскільки жоден окремо взятий критерій не дає повного уявлення про складність і взаємозалежність численних цілей діяльності організації
  Exact
  [9, с. 73]
  Suffix
  . Ґрунтуючись на соціально-економічному підході в межах економічної, соціальної та організаційної ефективності пропонуємо для оцінки ефективності сучасної системи корпоративного управління організації проводити дослідження за напрямками наведеними в таблиці 1.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  10835
  Prefix
  Плинність кадрів; Рівень стабільності кадрів; Рівень трудової дисципліни; Рівень задоволення споживачів Питома вага керівників у загальній чисельності працівників; Питома вага керівників у загальній чисельності управлінського персоналу; Швидкість прийняття управлінських рішень; Рівень централізації функцій управління *Джерело: складено автором на основі джерел
  Exact
  [4, 9]
  Suffix
  Зазначені напрямки оцінки ефективності корпоративного управління уможливлюють діагностування втрати балансу інтересів основних учасників корпоративних відносин, яка полягає в наступному: - акціонер-держава – зменшення дохідної частини бюджету та зростання напруженості в суспільстві; - акціонери-власники – зменшення вартості акцій, зменшення отриманих сум дивідендів; - акціонери-керівники
  (check this in PDF content)

 13. Start
  11505
  Prefix
  -власники – зменшення вартості акцій, зменшення отриманих сум дивідендів; - акціонери-керівники – погіршення фінансового стану підприємства та втрата довіри акціонеріввласників; - персонал підприємства ― зменшення заробітної плати та погіршення умов праці; - кредитори ― неповернення боргу та нарахованих відсотків; - постачальники і споживачі ― втрата коштів через невиконання зобов’язань
  Exact
  [9, с. 72]
  Suffix
  . Відтак впровадження ефективної системи корпоративного управління націлене на досягнення прибуткового рівня діяльності підприємства та стійкого фінансового стану, що дасть змогу задовольнити інтереси: власників щодо отримання визначеного дивідендною політикою прибутку за акціями; держави щодо отримання надходжень до бюджету відповідно до податкового навантаження; управлінців щодо реф
  (check this in PDF content)