The 21 reference contexts in paper Заєць (2017) “Порівняльний аналіз вимірників застосування процедур закупівель // Comparative analysis of measuring procurement use” / spz:ztu:ven:96588

 1. Start
  3246
  Prefix
  закупівлі вважається укладений договір, у зв’язку із чим, до результату процедур, в багатьох випадках, відносять не фактично потрачені кошти, а вартість договорів, що укладені за результатами цих процедур закупівель. Аналіз останніх досліджень та публікації: Вітчизняні та зарубіжні науковці, що проводять дослідження у сфері державних закупівель, такі як О.Шатковський
  Exact
  [7]
  Suffix
  , І.Дрозд [3], В.Колотій [7], С.Яременко [7], неодноразово використовували різні статистичні показники проведених процедур закупівель для аналізу витрачання публічних (державних) коштів. Такий аналіз здійснювався із застосуванням різних показників, в тому числі шляхом порівняння кількості процедур, вартості укладених договорів та фактично витрачених коштів.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3258
  Prefix
  вважається укладений договір, у зв’язку із чим, до результату процедур, в багатьох випадках, відносять не фактично потрачені кошти, а вартість договорів, що укладені за результатами цих процедур закупівель. Аналіз останніх досліджень та публікації: Вітчизняні та зарубіжні науковці, що проводять дослідження у сфері державних закупівель, такі як О.Шатковський [7], І.Дрозд
  Exact
  [3]
  Suffix
  , В.Колотій [7], С.Яременко [7], неодноразово використовували різні статистичні показники проведених процедур закупівель для аналізу витрачання публічних (державних) коштів. Такий аналіз здійснювався із застосуванням різних показників, в тому числі шляхом порівняння кількості процедур, вартості укладених договорів та фактично витрачених коштів.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3273
  Prefix
  договір, у зв’язку із чим, до результату процедур, в багатьох випадках, відносять не фактично потрачені кошти, а вартість договорів, що укладені за результатами цих процедур закупівель. Аналіз останніх досліджень та публікації: Вітчизняні та зарубіжні науковці, що проводять дослідження у сфері державних закупівель, такі як О.Шатковський [7], І.Дрозд [3], В.Колотій
  Exact
  [7]
  Suffix
  , С.Яременко [7], неодноразово використовували різні статистичні показники проведених процедур закупівель для аналізу витрачання публічних (державних) коштів. Такий аналіз здійснювався із застосуванням різних показників, в тому числі шляхом порівняння кількості процедур, вартості укладених договорів та фактично витрачених коштів.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3289
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації: Вітчизняні та зарубіжні науковці, що проводять дослідження у сфері державних закупівель, такі як О.Шатковський [7], І.Дрозд [3], В.Колотій [7], С.Яременко
  Exact
  [7]
  Suffix
  , неодноразово використовували різні статистичні показники проведених процедур закупівель для аналізу витрачання публічних (державних) коштів. Такий аналіз здійснювався із застосуванням різних показників, в тому числі шляхом порівняння кількості процедур, вартості укладених договорів та фактично витрачених коштів.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  5415
  Prefix
  Грошовий вимірник застосовують для узагальненого відображення наявності та руху засобів (майна) підприємства, джерел їхнього формування, господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошовому вимірнику (національній валюті України)
  Exact
  [2]
  Suffix
  . У бухгалтерському обліку використовуються всі три види вимірників, але основним є грошовий, за допомогою якого можна узагальнити всі фінансові та господарські факти, явища, процеси. Господарські факти, які не мають грошової оцінки, в бухгалтерському обліку не відображаються [1].
  (check this in PDF content)

 6. Start
  5693
  Prefix
  У бухгалтерському обліку використовуються всі три види вимірників, але основним є грошовий, за допомогою якого можна узагальнити всі фінансові та господарські факти, явища, процеси. Господарські факти, які не мають грошової оцінки, в бухгалтерському обліку не відображаються
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Вимірники використовуються в кожному з видів бухгалтерського обліку – фінансовому та управлінському. При цьому, усі три види – натуральні, трудові та грошові вимірники більш поширені у фінансовому обліку.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  7136
  Prefix
  щорічники, які відображають розвиток та діяльність виробництв, галузей економіки, користуються натуральними, трудовими та грошовими вимірниками для характеристики кількісних і якісних показників забезпечення основними засобами, виробничими запасами, показників випуску продукції, витрат на виробництво за статтями й елементами, характеристики фінансового стану та ін.
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Використання тих або інших натуральних вимірників залежить від особливостей обліковуваних об’єктів. Так, земельні угіддя обліковують в гектарах, заготовлену деревину – в кубічних метрах, виготовлену продукцію – в штуках, метрах, тоннах, центнерах, кілограмах тощо.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  8995
  Prefix
  Так, вартість матеріалів або готової продукції визначають множенням їх кількості (в штуках, кілограмах, тоннах та інших натуральних вимірниках) на ціну за одиницю виміру; суму заробітної плати розраховують за даними про кількість витраченого часу (трудовий вимірник) і розцінками (тарифами) за одиницю часу (грошовий вимірник)
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Застосування в обліку всіх трьох вимірників у взаємозв'язку забезпечує повне і різнобічне відображення обліковуваних об'єктів, отримання узагальненої інформації щодо діяльності як окремого підприємства, галузі, так і народного господарства в цілому.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  10311
  Prefix
  Основні показники, що є джерелом дослідження вимірників процедур закупівель, є показники форми No 1 – торги (тендери), які розміщені на сайті Державної служби статистики України за 2013–2015 роки
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  . Насамперед, необхідно розглянути кількісні показники основних процедур закупівель, що застосовувались в Україні протягом 2013–2015 років (табл. 1). Таблиця 1 Основні кількісні показники запланованих в Україні для проведення процедур закупівель протягом 2013–2015 рр.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  10864
  Prefix
  Україні для проведення процедур закупівель протягом 2013–2015 рр.* Рік Усього за процедурами закупівель Відкриті торги Двоступеневі торги Запити цінових пропозицій Попередня кваліфікація учасників Переговорна процедура закупівлі 2013 101893 60801 12 6671 248 34155 2014 89557 50053 4 6108 283 33108 2015 110260 63938 7 7990 100 38225 *Довідка: розраховано автором на основі
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  Далі, варто застосувати грошовий вимірник наведених вище процедур закупівель у вигляді вартості укладених договорів за їх результатом (табл. 2). Таблиця 2 Основні вартісні показники укладених договорів за результатами процедур закупівель, проведених в Україні протягом 2013–2015 рр.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  11460
  Prefix
  в Україні протягом 2013–2015 рр.* Рік Усього за процедурами закупівель Відкриті торги Двоступеневі торги Запити цінових пропозицій Попередня кваліфікація учасників Переговорна процедура закупівлі 2013 185467,6 95981,3 56,1 623,3 835,9 87965,6 2014 113791,5 59431,6 50,6 703,6 384,4 53220,1 2015 152588,1 78278,4 1,7 872,2 712,0 72723,8 *Довідка: розраховано автором на основі
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  Відразу варто порівняти грошовий вимірник процедур закупівель у вигляді вартості укладених договорів із грошовим вимірником у вигляді запланованого витрачання коштів за процедурами закупівель (табл. 3).
  (check this in PDF content)

 12. Start
  12156
  Prefix
  протягом 2013–2015 рр.* Рік Усього за процедурами закупівель Відкриті торги Двоступеневі торги Запити цінових пропозицій Попередня кваліфікація учасників Переговорна процедура закупівлі 2013 203566,2 119745,4 24,3 677,4 360,9 82752,8 2014 125496,4 75822,0 22,6 600,0 196,4 48854,1 2015 206789,2 90982,1 62,8 1007,4 748,8 113988,1 *Довідка: розраховано автором на основі
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  Зазначені у таблиці 3 показники відображають загальну суму бюджетних коштів, заплановану для проведення процедур закупівлі у звітному періоді (очікувана вартість предмета закупівлі) (з урахуванням змін у сумах цих коштів, що відбулись у звітному періоді).
  (check this in PDF content)

 13. Start
  14669
  Prefix
  відмінених процедур закупівель в Україні протягом 2013–2015 рр.* Рік Усього за процедурами закупівель Відкриті торги Двоступеневі торги Запити цінових пропозицій Попередня кваліфікація учасників Переговорна процедура закупівлі 2013 17506 14811 4 1485 81 1124 2014 22205 18899 0 1908 48 1350 2015 28116 23934 6 2476 19 1681 *Довідка: розраховано автором на основі
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  Отже, приймаючи до уваги кількість відмінених процедур закупівель, можемо вирахувати реальну кількість проведених і завершених процедур за результатами яких і були укладені договори на вищезазначені суми в таблиці 2 (табл. 6).
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15277
  Prefix
  проведених процедур закупівель в Україні протягом 2013-2015 рр.* Рік Усього за процедурами закупівель Відкриті торги Двоступеневі торги Запити цінових пропозицій Попередня кваліфікація учасників Переговорна процедура закупівлі 2013 84387 45990 8 5186 167 33031 2014 67352 31154 4 4200 235 31758 2015 82144 40004 1 5514 81 36544 *Довідка: розраховано автором на основі
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  Таким чином, дані, що відображені у таблиці 6 показують фактично проведені і завершені процедури закупівель за якими було укладено договори і дають можливість проаналізувати співвідношення кількості таких процедур до фактично витрачених коштів.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  16249
  Prefix
  в Україні протягом 2013–2015 рр.* Рік Усього за процедурами закупівель Відкриті торги Двоступеневі торги Запити цінових пропозицій Попередня кваліфікація учасників Переговорна процедура закупівлі 2013 79743,1 35750,2 11,2 501,9 70,5 43406,9 2014 49630,0 23764,9 10,7 605,2 65,9 25182,2 2015 79739,7 39934,9 1,7 677,7 465,4 38660,0 *Довідка: розраховано автором на основі
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  На даному етапі дослідження, можемо зробити висновки, що за результатами проведених та завершених у 2013 році 84 387 процедур закупівель було укладено договорів на загальну суму 185 467,6 тис. грн. за якими фактично потрачено коштів на суму 79 743,1 тис. грн., що становить 43 %, з яких за результатами: - відкритих торгів (45990) укладено договорів на загальну суму 95981,3
  (check this in PDF content)

 16. Start
  20731
  Prefix
  договорами за результатами процедур закупівель Рік Усього за процедурами закупівель Відкриті торги Двоступеневі торги Запити цінових пропозицій Попередня кваліфікація учасників Переговорна процедура закупівлі 2013 43 % 37,2% 20 % 80,5 % 8,4 % 49,3% 2014 43,6 % 40 % 21,1% 86 % 17 % 47,3% 2015 52,3 % 50 % 100% 78% 65,4 % 53,2 % *Довідка: розраховано автором на основі
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  Зрозуміло, що необхідно зробити похибку на те, що підставами для неефективного витрачання коштів за результатами укладених договорів є специфіка державного фінансування, зокрема недофінансування або зняття відповідного фінансування.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  23199
  Prefix
  На жаль, в даних статистичного спостереження цей вимірник також обліковують у грошовому визначенні, тому доцільніше буде зазначити показники натурального вимірника через відносне вираження (рис. 1). *Довідка: розраховано автором на основі
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  Рис. 1. Відносне вираження закупівлі товарів, робіт та послуг за процедурами закупівлі, проведеним в Україні протягом 2013–2015 рр. закуплених товарів, робіт та послуг за конкретною процедурою закупівлі.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  24861
  Prefix
  Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» комітет з конкурсних торгів – це службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі
  Exact
  [6]
  Suffix
  , відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» тендерний комітет – це службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із цим Законом [5].
  (check this in PDF content)

 19. Start
  25101
  Prefix
  торгів – це службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі [6], відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» тендерний комітет – це службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із цим Законом
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Тобто, член комітету з конкурсних торгів (тендерного комітету) це не окрема посада, а додаткове навантаження на обраного спеціаліста замовника. В Україні налічується близько 25 тис. комітетів з конкурсних торгів (тендерних комітеів), у яких відповідно до вимог законодавства щонайменше 5 членів [5, 10].
  (check this in PDF content)

 20. Start
  25412
  Prefix
  Тобто, член комітету з конкурсних торгів (тендерного комітету) це не окрема посада, а додаткове навантаження на обраного спеціаліста замовника. В Україні налічується близько 25 тис. комітетів з конкурсних торгів (тендерних комітеів), у яких відповідно до вимог законодавства щонайменше 5 членів
  Exact
  [5, 10]
  Suffix
  . Як показує, опитування проведене серед комітетів з конкурсних торгів, середня їх чисельність становить 6-7 членів. Враховуючи зазначене, ми можемо говорити про 1, 75 тис. членів комітетів з конкурсних торгів.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  26532
  Prefix
  припадає на один комітет з конкурсних торгів (тендерний комітет) Рік Усього за процедурами закупівель Відкриті торги Двоступеневі торги Запити цінових пропозицій Попередня кваліфікація учасників Переговорна процедура закупівлі 2013 4 2 0,0005 0,2 0,001 1,4 2014 3,58 2,00 0,0002 0,24 0,01 1,32 2015 4,41 2,56 0,0003 0,32 0,004 1,53 *Довідка: розраховано автором на основі
  Exact
  [4, 8, 9]
  Suffix
  Як показав аналіз за останні три роки, у середньому, на комітет з конкурсних торгів припадає не більше 4-х процедур на рік, з яких найбільше припадає на процедуру відкритих торгів. Однак, результат проведеного аналізу є досить опосередкований тому, що розрахунок здійснюється за загальними показниками та, при цьому, не враховується індивідуальна потреба кожного замовника в закупів
  (check this in PDF content)