The 9 reference contexts in paper Левицька (2017) “База розподілу загальновиробничих витрат як інструмент оптимізації собівартості продукції // Allocation base of general production costs as optimization of prime costs” / spz:ztu:ven:96518

 1. Start
  5016
  Prefix
  Відповідно до норм П(с)БО 16 «Витрати», загальновиробничими витратами визнаються такі витрати, що не можуть бути безпосередньо зараховані до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом. У зв’язку з цим, вони мають розподілятися, тобто належатимуть до цих об’єктів не безпосередньо, а опосередковано, із застосуванням відповідних розрахунків
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Економіст Ю.С. Цал-Цалко трактує загальновиробничі витрати як «складову частину виробничої собівартості (робіт, послуг), що не мають безпосереднього зв’язку з технологічним процесом основних і допоміжних структурних підрозділів підприємства, пов’язані лише з його організацією, обслуговуванням і створенням для підрозділів необхідних умов виробництва та здійснення управління» [12].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  5404
  Prefix
  Цал-Цалко трактує загальновиробничі витрати як «складову частину виробничої собівартості (робіт, послуг), що не мають безпосереднього зв’язку з технологічним процесом основних і допоміжних структурних підрозділів підприємства, пов’язані лише з його організацією, обслуговуванням і створенням для підрозділів необхідних умов виробництва та здійснення управління»
  Exact
  [12]
  Suffix
  . За визначенням науковця Л.К. Сук, загальновиробничі витрати – це «непрямі витрати, пов’язані з організацією виробництва, керівництвом структурними підрозділами підприємства» [10, c. 466]. Професор В.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  5583
  Prefix
  процесом основних і допоміжних структурних підрозділів підприємства, пов’язані лише з його організацією, обслуговуванням і створенням для підрозділів необхідних умов виробництва та здійснення управління» [12]. За визначенням науковця Л.К. Сук, загальновиробничі витрати – це «непрямі витрати, пов’язані з організацією виробництва, керівництвом структурними підрозділами підприємства»
  Exact
  [10, c. 466]
  Suffix
  . Професор В.С. Пушкар характеризує загальновиробничі витрати таким чином: «...обслуговування роботи цехів основного і допоміжного виробництва та управління ними; організація і координація виробничого процесу в них вимагають певного управлінського апарату й витрат, а саме – загальновиробничих» [8].
  (check this in PDF content)

 4. Start
  5905
  Prefix
  Пушкар характеризує загальновиробничі витрати таким чином: «...обслуговування роботи цехів основного і допоміжного виробництва та управління ними; організація і координація виробничого процесу в них вимагають певного управлінського апарату й витрат, а саме – загальновиробничих»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Підсумовуючи зазначене вище, визначимо ЗВВ як сукупність виробничих витрат, пов’язаних із організацією виробничих процесів у межах основного і допоміжного виробництва, а саме з: – реалізацією технологічних процесів обробки / переробки сировини і матеріалів на етапах виготовлення продукції (надання послуг); – перевіркою готовності кінцевого продукту на основі дотримання його техн
  (check this in PDF content)

 5. Start
  6893
  Prefix
  Таблиця 1 Структура статей та елементів витрат, що зараховуються до собівартості реалізованої продукції (робіт,послуг) Склад витрат фінансової звітності, згідно з П(С)БО 3 Склад витрат (номенклатура), які можна зарахувати до конкретного об’єкта витрат, згідно з П(С)БО 16
  Exact
  [7]
  Suffix
  витрати, що можуть бути зараховані безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом (рах. 23) Прямі матеріальні витрати: враховують вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленої продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо зараховані до конкретного об’єкта
  (check this in PDF content)

 6. Start
  10760
  Prefix
  Порівнюючи практику розподілу загальновиробничих витрат за об’єктами обліку витрат, що формують собівартість реалізації, вважаємо, що більш ефективним для управління буде щомісячний розподіл. Це надасть більш повну інформацію про витрати, залучені на виробництво продукції в момент її виготовлення та оприбуткування
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Зупинимося детальніше на виборі правильної бази розподілу ЗВВ. Більшість виробничих підприємств використовують за базу розподілу прямі витрати на оплату праці (заробітну плату з відповідними соціальними нарахуваннями для основного виробничого персоналу).
  (check this in PDF content)

 7. Start
  11622
  Prefix
  Наприклад, у сільському господарстві прийнято розподіляти ЗВВ пропорційно загальній сумі прямих витрат, за винятком вартості насіння, кормів та напівфабрикатів (тому що останні передаються у виробництво за справедливою вартістю, а не за собівартістю)
  Exact
  [2]
  Suffix
  . У будівельних організаціях ЗВВ розподіляються між об’єктами будівництва з урахуванням специфіки робіт, на основі використання таких баз розподілу: – суми всіх прямих витрат на виконання будівельно-монтажних робіт (БМР); – суми прямих витрат на оплату праці; – нормативних або фактичних витрат праці на виконання БМР (у людино-годинах); – часу роботи будівельних машин і механізмів
  (check this in PDF content)

 8. Start
  12066
  Prefix
  будівництва з урахуванням специфіки робіт, на основі використання таких баз розподілу: – суми всіх прямих витрат на виконання будівельно-монтажних робіт (БМР); – суми прямих витрат на оплату праці; – нормативних або фактичних витрат праці на виконання БМР (у людино-годинах); – часу роботи будівельних машин і механізмів у будівництві конкретних об’єктів (у машиногодинах) тощо
  Exact
  [7]
  Suffix
  . На підприємствах хімічної і нафтопереробної промисловості ЗВВ розподіляються пропорційно сумі прямих затрат на переробку; добувної промисловості – пропорційно кількості видобутої продукції [2]. Цілком раціональною практикою для підприємств, що здійснюють розподіл та / або постачання електроенергії, є застосування як бази розподілу прямих матеріальних витрат (витрат на матеріали, за
  (check this in PDF content)

 9. Start
  12254
  Prefix
  праці; – нормативних або фактичних витрат праці на виконання БМР (у людино-годинах); – часу роботи будівельних машин і механізмів у будівництві конкретних об’єктів (у машиногодинах) тощо [7]. На підприємствах хімічної і нафтопереробної промисловості ЗВВ розподіляються пропорційно сумі прямих затрат на переробку; добувної промисловості – пропорційно кількості видобутої продукції
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Цілком раціональною практикою для підприємств, що здійснюють розподіл та / або постачання електроенергії, є застосування як бази розподілу прямих матеріальних витрат (витрат на матеріали, запчастини, паливо тощо), на підприємствах з виробництва електроенергії – здійснення розподілу пропорційно витратам умовного палива.
  (check this in PDF content)