The 23 reference contexts in paper Кафка (2017) “Оцінка в бухгалтерському обліку // Accounting assessment” / spz:ztu:ven:96502

 1. Start
  7785
  Prefix
  Адже вибір базової оцінки необоротних активів у бухгалтерському обліку є методологічною основою визначення підходів та способів обчислення вартості таких об’єктів бухгалтерського обліку, а отже, здійснює вплив на зміст показників звітності
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Вирішуючи на практиці конкретне завдання оцінки активів, бухгалтер, насамперед, керується своєю професійною логікою, а не формальним застосуванням правил. На рисунку 1 зображено фактори, що впливають на порядок застосування тих чи інших прийомів оцінки об’єктів бухгалтерського обліку.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  14913
  Prefix
  Визначення справедливої ринкової вартості активів на цьому етапі є найбільш суперечливою проблемою в бухгалтерському обліку. Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають, що, як правило, усі господарські операції оцінюються за первісною (історичною) вартістю
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Проте, такий вид оцінки не єдиний метод вимірювання, що використовується в міжнародній практиці. В Україні методологічні засади оцінки основних засобів і нематеріальних активів, за їх визнання в обліку, відображені у фінансовій звітності та вибутті, визначені державою та закріплені на законодавчому рівні у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1
  (check this in PDF content)

 3. Start
  15304
  Prefix
  В Україні методологічні засади оцінки основних засобів і нематеріальних активів, за їх визнання в обліку, відображені у фінансовій звітності та вибутті, визначені державою та закріплені на законодавчому рівні у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [6], 8 «Нематеріальні активи» [7] тощо. ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2017. No 1 (79) У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] визначено, що історична (фактична) собівартість пріоритетна в оцінці активів підприємства.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  15374
  Prefix
  В Україні методологічні засади оцінки основних засобів і нематеріальних активів, за їх визнання в обліку, відображені у фінансовій звітності та вибутті, визначені державою та закріплені на законодавчому рівні у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
  Exact
  [6]
  Suffix
  , 8 «Нематеріальні активи» [7] тощо. ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2017. No 1 (79) У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] визначено, що історична (фактична) собівартість пріоритетна в оцінці активів підприємства.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  15403
  Prefix
  В Україні методологічні засади оцінки основних засобів і нематеріальних активів, за їх визнання в обліку, відображені у фінансовій звітності та вибутті, визначені державою та закріплені на законодавчому рівні у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [6], 8 «Нематеріальні активи»
  Exact
  [7]
  Suffix
  тощо. ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2017. No 1 (79) У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] визначено, що історична (фактична) собівартість пріоритетна в оцінці активів підприємства.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  15537
  Prefix
  та вибутті, визначені державою та закріплені на законодавчому рівні у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [6], 8 «Нематеріальні активи» [7] тощо. ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2017. No 1 (79) У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  Exact
  [1]
  Suffix
  визначено, що історична (фактична) собівартість пріоритетна в оцінці активів підприємства. Залежно від того, що відбувається на даний час з активами: придбання, утримання на балансі чи вибуття, – а також від того, з якими активами бухгалтер у тому чи іншому випадку має справу, оцінка активів здійснюється за видами вартостей, зображених у таблиці 2.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  16107
  Prefix
  Таблиця 2 Види вартісних оцінок необоротних активів* з/п Види вартісних оцінок Документ, яким затверджено термін Види активів Обставини, за яких можлива відповідна оцінка No 1 Первісна вартість П(С)БО 7 «Основні засоби»
  Exact
  [6]
  Suffix
  П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [7] Основні засоби, нематеріальні активи Придбання, утримання, вибуття 2 Історична (фактична собівартість) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] Усі види активів, крім дебіторської заборгованості та монетарних активів Придбання, утримання, вибуття 3 Переоцінена вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] П(С
  (check this in PDF content)

 8. Start
  16141
  Prefix
  Таблиця 2 Види вартісних оцінок необоротних активів* з/п Види вартісних оцінок Документ, яким затверджено термін Види активів Обставини, за яких можлива відповідна оцінка No 1 Первісна вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
  Exact
  [7]
  Suffix
  Основні засоби, нематеріальні активи Придбання, утримання, вибуття 2 Історична (фактична собівартість) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] Усі види активів, крім дебіторської заборгованості та монетарних активів Придбання, утримання, вибуття 3 Переоцінена вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [7] Осн
  (check this in PDF content)

 9. Start
  16315
  Prefix
  вартісних оцінок Документ, яким затверджено термін Види активів Обставини, за яких можлива відповідна оцінка No 1 Первісна вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [7] Основні засоби, нематеріальні активи Придбання, утримання, вибуття 2 Історична (фактична собівартість) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  Exact
  [1]
  Suffix
  Усі види активів, крім дебіторської заборгованості та монетарних активів Придбання, утримання, вибуття 3 Переоцінена вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [7] Основні засоби, нематеріальні активи Утримання, вибуття 4 Відновлювальна вартість – Основні засоби Утримання, вибуття 5 Залишкова вартість – Усі необоротні активи Утримання, вибуття 6 Сп
  (check this in PDF content)

 10. Start
  16465
  Prefix
  » [6] П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [7] Основні засоби, нематеріальні активи Придбання, утримання, вибуття 2 Історична (фактична собівартість) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] Усі види активів, крім дебіторської заборгованості та монетарних активів Придбання, утримання, вибуття 3 Переоцінена вартість П(С)БО 7 «Основні засоби»
  Exact
  [6]
  Suffix
  П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [7] Основні засоби, нематеріальні активи Утримання, вибуття 4 Відновлювальна вартість – Основні засоби Утримання, вибуття 5 Залишкова вартість – Усі необоротні активи Утримання, вибуття 6 Справедлива вартість П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [12] Усі види активів Придбання, утримання, вибуття Основні засоби Вибуття (в окремих випадках), а так
  (check this in PDF content)

 11. Start
  16498
  Prefix
  » [7] Основні засоби, нематеріальні активи Придбання, утримання, вибуття 2 Історична (фактична собівартість) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] Усі види активів, крім дебіторської заборгованості та монетарних активів Придбання, утримання, вибуття 3 Переоцінена вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
  Exact
  [7]
  Suffix
  Основні засоби, нематеріальні активи Утримання, вибуття 4 Відновлювальна вартість – Основні засоби Утримання, вибуття 5 Залишкова вартість – Усі необоротні активи Утримання, вибуття 6 Справедлива вартість П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [12] Усі види активів Придбання, утримання, вибуття Основні засоби Вибуття (в окремих випадках), а також використовується для визначення
  (check this in PDF content)

 12. Start
  16726
  Prefix
  монетарних активів Придбання, утримання, вибуття 3 Переоцінена вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [7] Основні засоби, нематеріальні активи Утримання, вибуття 4 Відновлювальна вартість – Основні засоби Утримання, вибуття 5 Залишкова вартість – Усі необоротні активи Утримання, вибуття 6 Справедлива вартість П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»
  Exact
  [12]
  Suffix
  Усі види активів Придбання, утримання, вибуття Основні засоби Вибуття (в окремих випадках), а також використовується для визначення суми вартості, що амортизується 7 Ліквідаційна вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] 8 Вартість, що амортизується П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] Основні засоби Використовується як база для нарахування амортизації *Джерело: розроблено автором на
  (check this in PDF content)

 13. Start
  16936
  Prefix
  – Основні засоби Утримання, вибуття 5 Залишкова вартість – Усі необоротні активи Утримання, вибуття 6 Справедлива вартість П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [12] Усі види активів Придбання, утримання, вибуття Основні засоби Вибуття (в окремих випадках), а також використовується для визначення суми вартості, що амортизується 7 Ліквідаційна вартість П(С)БО 7 «Основні засоби»
  Exact
  [6]
  Suffix
  8 Вартість, що амортизується П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] Основні засоби Використовується як база для нарахування амортизації *Джерело: розроблено автором на основі [1, 6, 7, 12] Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] та 8 «Нематеріальні активи» [7] їх первісна вартість визначається у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених, переданих або витра
  (check this in PDF content)

 14. Start
  16992
  Prefix
  необоротні активи Утримання, вибуття 6 Справедлива вартість П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [12] Усі види активів Придбання, утримання, вибуття Основні засоби Вибуття (в окремих випадках), а також використовується для визначення суми вартості, що амортизується 7 Ліквідаційна вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] 8 Вартість, що амортизується П(С)БО 7 «Основні засоби»
  Exact
  [6]
  Suffix
  Основні засоби Використовується як база для нарахування амортизації *Джерело: розроблено автором на основі [1, 6, 7, 12] Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] та 8 «Нематеріальні активи» [7] їх первісна вартість визначається у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених, переданих або витрачених для придбання чи їх створення.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  17097
  Prefix
  активів Придбання, утримання, вибуття Основні засоби Вибуття (в окремих випадках), а також використовується для визначення суми вартості, що амортизується 7 Ліквідаційна вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] 8 Вартість, що амортизується П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] Основні засоби Використовується як база для нарахування амортизації *Джерело: розроблено автором на основі
  Exact
  [1, 6, 7, 12]
  Suffix
  Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] та 8 «Нематеріальні активи» [7] їх первісна вартість визначається у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених, переданих або витрачених для придбання чи їх створення.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  17149
  Prefix
  Вибуття (в окремих випадках), а також використовується для визначення суми вартості, що амортизується 7 Ліквідаційна вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] 8 Вартість, що амортизується П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] Основні засоби Використовується як база для нарахування амортизації *Джерело: розроблено автором на основі [1, 6, 7, 12] Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби»
  Exact
  [6]
  Suffix
  та 8 «Нематеріальні активи» [7] їх первісна вартість визначається у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених, переданих або витрачених для придбання чи їх створення.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  17179
  Prefix
  а також використовується для визначення суми вартості, що амортизується 7 Ліквідаційна вартість П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] 8 Вартість, що амортизується П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] Основні засоби Використовується як база для нарахування амортизації *Джерело: розроблено автором на основі [1, 6, 7, 12] Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] та 8 «Нематеріальні активи»
  Exact
  [7]
  Suffix
  їх первісна вартість визначається у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених, переданих або витрачених для придбання чи їх створення. Історична (фактична) вартість складається з витрат, отриманих підприємством у зв’язку з придбанням, що має бути зафіксовано у первинних документах.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  17673
  Prefix
  Історична (фактична) вартість складається з витрат, отриманих підприємством у зв’язку з придбанням, що має бути зафіксовано у первинних документах. Підрахунок сум за цими документами складає оцінку таких необоротних активів на етапі їх визнання. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби»
  Exact
  [4]
  Suffix
  визначає, що оцінювати основні засоби необхідно: 1) під час їх визнання; 2) після визнання; 3) якщо відбувається припинення визнання: а) під час визнання об’єкт варто оцінювати за його собівартістю, тобто, за сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедливої вартості, іншою формою компенсації, наданої для отримання активу на момент його придбання або ство
  (check this in PDF content)

 19. Start
  19528
  Prefix
  Міжнародні стандарти, окрім основної рекомендованої оцінки основних засобів за первісною вартістю, дозволяють альтернативний підхід: основні засоби можуть відображатися у звітності за переоціненою вартістю
  Exact
  [3]
  Suffix
  . З переходом до ринкових умов господарювання процес вибору форм оцінки набуває все більшого значення. Суб’єкти господарювання у своїй діяльності використовують різні види оцінок, залежно від шляхів надходження основних засобів на підприємство (табл. 3).
  (check this in PDF content)

 20. Start
  22274
  Prefix
  Переведення ОЗ з оборотних активів, товарів, готової продукції Первісна вартість дорівнює собівартості таких активів, що визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та 16 «Витрати» 5. Внесення ОЗ до статутного *Джерело: розроблено автором на основі
  Exact
  [6, 8, 11, 12, 13]
  Suffix
  Таким чином, залежно від того, яким шляхом надходять основні засоби на підприємство, формується їх первісна вартість. Саме за первісною вартістю вони зараховуються на баланс підприємства. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільше
  (check this in PDF content)

 21. Start
  24185
  Prefix
  Але підкреслюємо, мова не стосується цін, що використовують у процесі ведення обліку, а це стосується оцінки статей звітності. Такий підхід зафіксовано в багатьох нормативних документах з бухгалтерського обліку. Так, у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
  Exact
  [9]
  Suffix
  у п. 12 наголошено: «Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю». Аналогічне формулювання наведено у п. 10 П(С)БО 11 «Зобов’язання» [10].
  (check this in PDF content)

 22. Start
  24419
  Prefix
  Так, у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [9] у п. 12 наголошено: «Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю». Аналогічне формулювання наведено у п. 10 П(С)БО 11 «Зобов’язання»
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Підкреслюємо, у наведених прикладах мова не йде про використання цих оцінок у бухгалтерському обліку, а лише за відображення у звітності (в балансі). Недоцільність використання оцінки за теперішньою вартістю в бухгалтерському обліку проілюструємо на прикладі.
  (check this in PDF content)

 23. Start
  32652
  Prefix
  Крім того, такий підхід забезпечує суттєве наближення бухгалтерського обліку до вимог податкового законодавства України. На даний час податкове законодавство України зорієнтовано на бухгалтерський облік, побудований на використанні історичної вартості, тому Податковим кодексом України (ПКУ)
  Exact
  [5]
  Suffix
  передбачено коригування фінансового результату на різниці, що виникли внаслідок відображення в бухгалтерському обліку зміни вартості об’єктів обліку, згідно з вимогами національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності.
  (check this in PDF content)