The 9 reference contexts in paper Бондар (2017) “Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України // Problems of professional ethics standards use in auditors’ practice in Ukraine” / spz:ztu:ven:96475

 1. Start
  2454
  Prefix
  І якщо вони не є такими очевидними під час проектування систем контролю якості аудиторських послуг, то за функціонування цієї системи виявляються численні випадки недотримання принципів професійної етики. Зокрема, за даними Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, станом на 07.12.16 рік
  Exact
  [6]
  Suffix
  , в Україні суб’єктів аудиторської діяльності налічується 1032, з яких лише 453 (43,9 %) пройшли перевірку системи контролю якості, ключовим елементом якої, згідно з МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» [4], є відповідні етичні принципи.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2740
  Prefix
  фірм та аудиторів Аудиторської палати України, станом на 07.12.16 рік [6], в Україні суб’єктів аудиторської діяльності налічується 1032, з яких лише 453 (43,9 %) пройшли перевірку системи контролю якості, ключовим елементом якої, згідно з МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги»
  Exact
  [4]
  Suffix
  , є відповідні етичні принципи. Це засвідчує існування значних проблем дотримання норм професійної етики аудитора та вимагає встановлення належного контролю за такими порушеннями з метою адаптації відповідних політик та процедур та забезпечення їх застосування під час професійної діяльності аудиторів.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  5077
  Prefix
  , що забезпечує фінансово-економічну стабільність та створює підґрунтя для ухвалення управлінських рішень у непередбачуваному економічному середовищі, вважаємо, що розв’язання проблем недотримання принципів професійної етики аудитором набуває вирішального соціально-економічного значення для розвитку економікоінвестиційного потенціалу нашої держави. Кодексом етики професійних бухгалтерів
  Exact
  [1]
  Suffix
  (далі – Кодекс етики) визначено п’ять фундаментальних принципів професійної етики, зокрема: 1) чесність; 2) об’єктивність; 3) професійна компетентність та належна ретельність; 4) конфіденційність; 5) професійна поведінка [1, п. 100.5].
  (check this in PDF content)

 4. Start
  10018
  Prefix
  Таблиця 1 Рівні забезпечення контролю якості аудиторських послуг Рівень Система регламентів Внесок документів у організацію системи контролю якості в частині дотримання етичних принципів Міжнародний Кодекс етики професійних бухгалтерів
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Міжнародний стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» [4], МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» [3] Встановлюється система фундаментальних етичних принципів та загроз незалежності, а також відповідальність фірми за її систему контролю якості дл
  (check this in PDF content)

 5. Start
  10180
  Prefix
  якості аудиторських послуг Рівень Система регламентів Внесок документів у організацію системи контролю якості в частині дотримання етичних принципів Міжнародний Кодекс етики професійних бухгалтерів [1], Міжнародний стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги»
  Exact
  [4]
  Suffix
  , МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» [3] Встановлюється система фундаментальних етичних принципів та загроз незалежності, а також відповідальність фірми за її систему контролю якості для аудитів та оглядів фінансової звітності, а також іншого надання впевненості та супутніх послуг.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  10235
  Prefix
  Внесок документів у організацію системи контролю якості в частині дотримання етичних принципів Міжнародний Кодекс етики професійних бухгалтерів [1], Міжнародний стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» [4], МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»
  Exact
  [3]
  Suffix
  Встановлюється система фундаментальних етичних принципів та загроз незалежності, а також відповідальність фірми за її систему контролю якості для аудитів та оглядів фінансової звітності, а також іншого надання впевненості та супутніх послуг.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  10602
  Prefix
  фундаментальних етичних принципів та загроз незалежності, а також відповідальність фірми за її систему контролю якості для аудитів та оглядів фінансової звітності, а також іншого надання впевненості та супутніх послуг. Також регламентуються процедури контролю якості під час аудитів фінансової звітності Національний Концепція системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» [5] Конкретизовано вимоги міжнародних стандартів контролю якості в контексті реалізації концептуальних підходів Аудиторської палати України щодо розуміння належного середовища якісного надання аудиторських послуг Локальни
  (check this in PDF content)

 8. Start
  10757
  Prefix
  Також регламентуються процедури контролю якості під час аудитів фінансової звітності Національний Концепція системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні [2], Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»
  Exact
  [5]
  Suffix
  Конкретизовано вимоги міжнародних стандартів контролю якості в контексті реалізації концептуальних підходів Аудиторської палати України щодо розуміння належного середовища якісного надання аудиторських послуг Локальний Внутрішні документи (регламенти, положення, стандарти), що встановлюють: 1) політику та процедури забезпечення незалежності аудиторів аудиторської фірми; 2) вимоги щодо
  (check this in PDF content)

 9. Start
  13084
  Prefix
  Серія: Економічні науки Таблиця 2 6 Шляхи реалізації завдань контролю дотримання принципів професійної етики у елементах системи контролю якості аудиторських послуг (сформовано з урахуванням вимог МСКЯ 1
  Exact
  [4]
  Suffix
  ) Елементи системи Відповідальність керівництва за якість на фірмі Людські ресурси Прийняття та продовження стосунків із клієнтами і конкретних завдань Виконання завдання Моніторинг контролю якості Принципи документів Делегування повноважень та отримання запевнень При прийнятті на роботу Отримання запевнень під час призначення на завдання За межами процесу
  (check this in PDF content)