The 8 reference contexts in paper Лесюк (2017) “МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ // Forecasting methods of agricultural enterprise failure probability” / spz:ztu:ven:89734

 1. Start
  1835
  Prefix
  ймовірності банкрутства є актуальним, і потребує більш детального дослідження методів діагностики фінансового стану підприємств із врахуванням специфіки галузей національної економіки України, зокрема у сільському господарстві. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням оцінки ймовірності банкрутства підприємств присвячені роботи вітчизняних та закордонних учених: О.М. Глущук
  Exact
  [1]
  Suffix
  ; О.І. Копилюк [3]; Л.О. Лігоненко [5]; А.В Матвійчук [6]; Т.Г. Рзаєвої [7]; О.О. Терещенка [8]; E.Altmana [9]; R.Tafflera [10] та інших. Однак на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу до оцінки ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, який дозволяє здійснити розрахунок з урахуванням системи показників кризового стану підприємства.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  1851
  Prefix
  є актуальним, і потребує більш детального дослідження методів діагностики фінансового стану підприємств із врахуванням специфіки галузей національної економіки України, зокрема у сільському господарстві. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням оцінки ймовірності банкрутства підприємств присвячені роботи вітчизняних та закордонних учених: О.М. Глущук [1]; О.І. Копилюк
  Exact
  [3]
  Suffix
  ; Л.О. Лігоненко [5]; А.В Матвійчук [6]; Т.Г. Рзаєвої [7]; О.О. Терещенка [8]; E.Altmana [9]; R.Tafflera [10] та інших. Однак на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу до оцінки ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, який дозволяє здійснити розрахунок з урахуванням системи показників кризового стану підприємства.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  1869
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням оцінки ймовірності банкрутства підприємств присвячені роботи вітчизняних та закордонних учених: О.М. Глущук [1]; О.І. Копилюк [3]; Л.О. Лігоненко
  Exact
  [5]
  Suffix
  ; А.В Матвійчук [6]; Т.Г. Рзаєвої [7]; О.О. Терещенка [8]; E.Altmana [9]; R.Tafflera [10] та інших. Однак на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу до оцінки ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, який дозволяє здійснити розрахунок з урахуванням системи показників кризового стану підприємства.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  1886
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням оцінки ймовірності банкрутства підприємств присвячені роботи вітчизняних та закордонних учених: О.М. Глущук [1]; О.І. Копилюк [3]; Л.О. Лігоненко [5]; А.В Матвійчук
  Exact
  [6]
  Suffix
  ; Т.Г. Рзаєвої [7]; О.О. Терещенка [8]; E.Altmana [9]; R.Tafflera [10] та інших. Однак на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу до оцінки ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, який дозволяє здійснити розрахунок з урахуванням системи показників кризового стану підприємства.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  1902
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням оцінки ймовірності банкрутства підприємств присвячені роботи вітчизняних та закордонних учених: О.М. Глущук [1]; О.І. Копилюк [3]; Л.О. Лігоненко [5]; А.В Матвійчук [6]; Т.Г. Рзаєвої
  Exact
  [7]
  Suffix
  ; О.О. Терещенка [8]; E.Altmana [9]; R.Tafflera [10] та інших. Однак на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу до оцінки ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, який дозволяє здійснити розрахунок з урахуванням системи показників кризового стану підприємства.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  1919
  Prefix
  Питанням оцінки ймовірності банкрутства підприємств присвячені роботи вітчизняних та закордонних учених: О.М. Глущук [1]; О.І. Копилюк [3]; Л.О. Лігоненко [5]; А.В Матвійчук [6]; Т.Г. Рзаєвої [7]; О.О. Терещенка
  Exact
  [8]
  Suffix
  ; E.Altmana [9]; R.Tafflera [10] та інших. Однак на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу до оцінки ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, який дозволяє здійснити розрахунок з урахуванням системи показників кризового стану підприємства.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  1932
  Prefix
  Питанням оцінки ймовірності банкрутства підприємств присвячені роботи вітчизняних та закордонних учених: О.М. Глущук [1]; О.І. Копилюк [3]; Л.О. Лігоненко [5]; А.В Матвійчук [6]; Т.Г. Рзаєвої [7]; О.О. Терещенка [8]; E.Altmana
  Exact
  [9]
  Suffix
  ; R.Tafflera [10] та інших. Однак на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу до оцінки ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, який дозволяє здійснити розрахунок з урахуванням системи показників кризового стану підприємства.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  1947
  Prefix
  Питанням оцінки ймовірності банкрутства підприємств присвячені роботи вітчизняних та закордонних учених: О.М. Глущук [1]; О.І. Копилюк [3]; Л.О. Лігоненко [5]; А.В Матвійчук [6]; Т.Г. Рзаєвої [7]; О.О. Терещенка [8]; E.Altmana [9]; R.Tafflera
  Exact
  [10]
  Suffix
  та інших. Однак на сьогодні не існує єдиного комплексного підходу до оцінки ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, який дозволяє здійснити розрахунок з урахуванням системи показників кризового стану підприємства.
  (check this in PDF content)