The 19 reference contexts in paper Виговська, Славіцька (2017) “МІСЦЕ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНТРОЛЬНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ // Location of external state financial control in national control system of Ukraine” / spz:ztu:ven:89595

 1. Start
  6600
  Prefix
  Однак на шляху до цього існує ряд перешкод. Одним з них і, ймовірно, найбільш серйозним є відсутність відповідної реаліям правової та методологічної бази державного фінансового контролю
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Так, Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» [10] не оперує поняттями «зовнішній», «внутрішній» державний фінансовий контроль і регламентує діяльність лише центрального органу виконавчої влади, уповноваженого Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, яким є Державна фінансова інспекці
  (check this in PDF content)

 2. Start
  6698
  Prefix
  Одним з них і, ймовірно, найбільш серйозним є відсутність відповідної реаліям правової та методологічної бази державного фінансового контролю [9]. Так, Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»
  Exact
  [10]
  Suffix
  не оперує поняттями «зовнішній», «внутрішній» державний фінансовий контроль і регламентує діяльність лише центрального органу виконавчої влади, уповноваженого Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, яким є Державна фінансова інспекція України.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  7967
  Prefix
  яким розуміється регульована правовими нормами діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування по контролю за формуванням, розподілом, цільовим і ефективним витрачанням фінансових ресурсів, а також законності й раціональності використання державної та муніципальної власності, має на меті не лише виявити, але і попередити порушення в роботі підконтрольних об’єктів
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Державний фінансовий контроль є однією з функцій управління, що представляє систему спостереження і перевірки функціонування керованого об’єкта для оцінки обґрунтованості і ефективності прийнятих фінансово-управлінських рішень, виявлення можливих відхилень з метою прийняття коригувальних заходів [5].
  (check this in PDF content)

 4. Start
  8277
  Prefix
  Державний фінансовий контроль є однією з функцій управління, що представляє систему спостереження і перевірки функціонування керованого об’єкта для оцінки обґрунтованості і ефективності прийнятих фінансово-управлінських рішень, виявлення можливих відхилень з метою прийняття коригувальних заходів
  Exact
  [5]
  Suffix
  . На думку В.Ф. Роль, державний фінансовий контроль здійснюється в двох формах – внутрішній і зовнішній [12]. Однак не всі дослідники погоджуються з такою концепцією. Так, В.О. Двурічанський і Є.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  8381
  Prefix
  контроль є однією з функцій управління, що представляє систему спостереження і перевірки функціонування керованого об’єкта для оцінки обґрунтованості і ефективності прийнятих фінансово-управлінських рішень, виявлення можливих відхилень з метою прийняття коригувальних заходів [5]. На думку В.Ф. Роль, державний фінансовий контроль здійснюється в двох формах – внутрішній і зовнішній
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Однак не всі дослідники погоджуються з такою концепцією. Так, В.О. Двурічанський і Є.О. Чегринець відстоюють підхід, згідно з яким методологічно неприпустимо об’єднувати під єдиним найменуванням (державний фінансовий контроль) явища, що відрізняються за своїми об’єктами, суб’єктами і результатами.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  9778
  Prefix
  і контрольованих суб’єктів господарювання, то до внутрішнього контролю відноситься перевірка, що здійснюється відомчим органом контролю, підрозділом, спеціально створеним в самому апараті того чи іншого органу державної влади або іншої державної організації. Гуцаленко Л.В. розрізняє контроль внутрішній і зовнішній «з точки зору приналежності контрольних функцій»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Таке трактування, на нашу думку, вимагає додаткових роз’яснень. Служби внутрішнього державного контролю створюються всередині окремих відомств і організацій, в той час як зовнішні контрольні служби не є частиною організаційної структури установ, що перевіряються» [9].
  (check this in PDF content)

 7. Start
  10061
  Prefix
  Служби внутрішнього державного контролю створюються всередині окремих відомств і організацій, в той час як зовнішні контрольні служби не є частиною організаційної структури установ, що перевіряються»
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Родіонова В.М. і В.І. Шлейник вважають, що внутрішній фінансовий контроль – це «незалежна від зовнішнього впливу діяльність господарюючого суб’єкта або органу управління з перевірки й оцінки своєї роботи, що проводиться ним у власних інтересах [11].
  (check this in PDF content)

 8. Start
  10333
  Prefix
  Шлейник вважають, що внутрішній фінансовий контроль – це «незалежна від зовнішнього впливу діяльність господарюючого суб’єкта або органу управління з перевірки й оцінки своєї роботи, що проводиться ним у власних інтересах
  Exact
  [11]
  Suffix
  . На думку В.В. Бурцева, зовнішній контроль здійснюється контрольним органом, зовнішнім по відношенню до даного органу влади, відомству, організації і не входять в його структуру (наприклад, перевірка податковою службою будь-якого іншого міністерства або відомства) [2, c. 81].
  (check this in PDF content)

 9. Start
  10610
  Prefix
  Бурцева, зовнішній контроль здійснюється контрольним органом, зовнішнім по відношенню до даного органу влади, відомству, організації і не входять в його структуру (наприклад, перевірка податковою службою будь-якого іншого міністерства або відомства)
  Exact
  [2, c. 81]
  Suffix
  . Незважаючи на те, що кожен з цих дослідників по-своєму підійшов до визначення понять «внутрішнього» і «зовнішнього» державного фінансового контролю, всі вони відзначають факт, що обґрунтовує неспроможність внутрішнього державного фінансового контролю і необхідність існування додаткового – зовнішнього контролю.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  11320
  Prefix
  Даний факт полягає в тому, що внутрішній контроль не може бути повною мірою незалежним, оскільки його суб’єкти включені в структуру або відомчої мережі, або окремої організації й підкоряються керівництву своєї організації. У зв’язку з цим, не можна погодитися з низкою авторів, які критикують застосування слів «внутрішній» і «зовнішній» для позначення форм контролю
  Exact
  [8, с. 74]
  Suffix
  . Поняття внутрішнього та зовнішнього контролю вважаємо доцільним пов’язувати з системою, в межах якої цей контроль ідентифікований. «Внутрішній» в даному випадку є тотожнім внутрішньосистемному контролю, тобто знаходиться в системі виконавчої влади.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  12667
  Prefix
  Демократія як форма правління передбачає контроль з боку народу (як методами прямої демократії, так і опосередковано за допомогою обраних народом представників) не лише за прийняттям рішень, а й за їх виконанням. Контроль є однією з інституційних форм такого політичного інституту сучасної представницької демократії, як доступ до альтернативних джерел інформації
  Exact
  [6, с. 85]
  Suffix
  . Вважаємо, що аудит доцільно досліджувати контексті методичного інструментарію державного фінансового контролю, але віднесення його до видів контролю є некоректним. Зокрема, «зовнішній аудит бюджетів» В.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  13139
  Prefix
  Зокрема, «зовнішній аудит бюджетів» В.Двуречанський тлумачить як контроль за використанням відповідних бюджетів і бюджетів державних позабюджетних фондів, проведення експертизи проектів бюджетів, цільових програм та інших нормативно-правових актів бюджетного законодавства
  Exact
  [4, c. 9–22]
  Suffix
  . При цьому, на його думку, він не може зводитися лише до контролю їх виконання, а має вирішувати такі завдання, як оцінка діяльності органів влади з надання гарантованих конституцією і нормативно-правовими актами послуг населенню, співвідношення якості й обсягу цих послуг і витрат державних ресурсів, а також впливу виконання бюджету на соціально-економічний розвиток країни.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  13626
  Prefix
  а має вирішувати такі завдання, як оцінка діяльності органів влади з надання гарантованих конституцією і нормативно-правовими актами послуг населенню, співвідношення якості й обсягу цих послуг і витрат державних ресурсів, а також впливу виконання бюджету на соціально-економічний розвиток країни. Зовнішній фінансовий контроль трактується різними дослідниками як державний контроль
  Exact
  [7]
  Suffix
  : за діяльністю виконавчої влади у сфері розпорядження державними фінансами і власністю, що здійснюється органами, незалежними від неї, формується представницькою (законодавчою) гілкою влади; відносно якогось відомства, що здійснюється нібито «ззовні» державними і недержавними органами фінансового контролю; здійснюваний лише недержавними органами.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  14811
  Prefix
  Крім того, в розвиненій сучасній демократичній державі контроль не є винятковою функцією представницького органу, оскільки такий орган одночасно є законодавчим. Це обумовлює створення законодавчої владою для більш ефективного здійснення парламентського контролю спеціальних органів, що займаються державним аудитом
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Це зумовило появу та розвиток Рахункової Палати, яка функціонує з 1997 року і є постійно діючим органом зовнішнього державного фінансового контролю, що будує свою діяльність на основі принципів законності, плановості, об'єктивності, незалежності та гласності.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  16183
  Prefix
  Внутрішній Громадські об’єднання, організації, окремі громадяни Громадський Верховна Рада України Президент України Кабінет Міністрів України Рахункова палата України Постійні комітети Державний Міністерство фінансів України Державна служба фінансового моніторингу Державна фінансова інспекція Державна фіскальна служба Державна казначейська служба Довідка: *узагальнено за
  Exact
  [1; 3; 6; 7]
  Suffix
  Рис. 1. Національна система органів державного фінансового контролю* З рисунка 1 зробимо висновок про необхідність окремого виділення зовнішнього державного фінансового контролю, який здійснюється Верховною Радою України через систему органів управління Рахункової палати України.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  17571
  Prefix
  Хоча організаційно і юридично такі органи можуть бути і не підпорядковані органам – стосовно об’єктів перевірок і не входити до їх складу, проте, і органи внутрішнього державного фінансового контролю, і органи – об’єкти їх перевірок входять в систему виконавчої влади і, в кінцевому рахунку, підпорядковані вищому органу виконавчої влади
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Органи, перед якими стоять завдання щодо здійснення зовнішнього державного фінансового контролю, і які наділені відповідними повноваженнями, – це державні органи, що здійснюють державний аудит органів виконавчої влади, але не входять в систему виконавчої влади.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  19162
  Prefix
  Повноваження Рахункової палати України поширюються на діяльність громадських об’єднань, недержавних фондів та інших недержавних некомерційних організацій, якщо їм були перераховані, використані або ними були отримані кошти державного бюджету, а також у випадках використання державної власності й управління нею
  Exact
  [8]
  Suffix
  . За аналогією визначається і перелік підконтрольних суб’єктів по відношенню до органів зовнішнього державного фінансового контролю суб’єктів державного управління і місцевого самоврядування. Узагальнюючи характерні ознаки зовнішнього та внутрішнього контролю, сформуємо таблицю 1.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  23288
  Prefix
  Повертаючись знову до заявленої раніше полеміки щодо термінології, варто тут помітити, що деякі автори суперечать собі, визнаючи факт перетину об’єктів зовнішнього державного контролю, державного аудиту і внутрішнього державного контролю і в той же час називаючи їх різними явищами, штучно об’єднаними поняттями «державний фінансовий контроль»
  Exact
  [5, с. 157]
  Suffix
  . На необхідність чіткого розмежування правового статусу і функцій внутрішнього і зовнішнього державного фінансового контролю в юридичній літературі вказується давно. Проте, це не означає їх глибокого поділу (навпаки, намічаються тенденції до створення єдиної, цілісної системи державного фінансового контролю).
  (check this in PDF content)

 19. Start
  24329
  Prefix
  При такому підході суб’єкти, які здійснюють зовнішній державний аудит, і суб’єкти, що здійснюють внутрішній державний фінансовий контроль, не будуть дублювати і взаємно заміняти один одного
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Вважаємо за необхідність на першому етапі сформувати єдину систему державного фінансового контролю, чітко розмежувавши повноваження внутрішнього та зовнішнього його видів. Доцільним в такому контексті буде прийняття єдиного законодавчого акту «Про державний фінансовий контроль», запропонована структура якого наведена в таблиці 2.
  (check this in PDF content)