The 20 reference contexts in paper Ватаманюк (2017) “ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СУПРОВОДЖЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ // Support of large taxpayers foreign experience and its actuality for Ukraine” / spz:ztu:ven:89593

 1. Start
  3268
  Prefix
  Викладення основного матеріалу дослідження. Одними із перших країн, в яких було реалізовано підхід до впровадження фіскальними органами функціонального обслуговування платників податків за сегментами, стали Австралія і Великобританія
  Exact
  [6, с. 41]
  Suffix
  . При вивченні ж публікацій Форуму ОЕСР [6; 15; 5; 14] з податкового адміністрування (The Forum on Tax Administration), робота якого спрямована на дослідження середовища функціонування податкових систем, обмін професійною інформацією у сфері оподаткування, визначення кращих міжнародних практик вирішення конкретних адміністративних питань, і, звичайно ж, напрямів покращення податко
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3318
  Prefix
  Одними із перших країн, в яких було реалізовано підхід до впровадження фіскальними органами функціонального обслуговування платників податків за сегментами, стали Австралія і Великобританія [6, с. 41]. При вивченні ж публікацій Форуму ОЕСР
  Exact
  [6; 15; 5; 14]
  Suffix
  з податкового адміністрування (The Forum on Tax Administration), робота якого спрямована на дослідження середовища функціонування податкових систем, обмін професійною інформацією у сфері оподаткування, визначення кращих міжнародних практик вирішення конкретних адміністративних питань, і, звичайно ж, напрямів покращення податкового клімату в державах, було виявлено, що найбі
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4154
  Prefix
  Крім цього, дані країни увійшли також до переліку найбільш успішних в податковому адмініструванні відповідно до результатів дослідження, проведеного Мережею податкової справедливості (The Tax Justice Network) у 2013 році серед 82 країн
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Дане дослідження проводилося з метою розрахунку «Індексу фінансової таємниці» – показника, що відображає, юрисдикції яких країн є найбільш сприятливими для ухилення від оподаткування, відмивання © О.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4814
  Prefix
  Даний індикатор показує, чи влада конкретної країни враховує типізацію платників податків для здійснення аналізу інформації, і чи входить до структури податкової служби цієї держави окремий орган з обслуговування ВПП
  Exact
  [14, с. 84– 85]
  Suffix
  . Оскільки системи адміністрування податків Австралії, Великобританії, Норвегії та Нідерландів характеризуються високим рівнем розвитку й ефективності, саме досвід організації податкового супроводження ВПП у цих країнах, на нашу думку, заслуговує на першочергову увагу.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  9805
  Prefix
  За наявності зауважень з боку платника податків, інспектор може внести зміни до звіту та сформувати кінцевий висновок щодо того, яку кваліфікацію присвоїти даному ВПП – «ключовий платник», «платник з високим рівнем ризику», «платник з середнім рівнем ризику», «платник з низьким рівнем ризику»
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Поряд із великими платниками-підприємствами, окремі групи платників в Австралії становлять також багаті особи (резиденти, які у тому числі разом із бізнес-партерами володіють чистими активами вартістю понад 5 млн. дол.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  10179
  Prefix
  Поряд із великими платниками-підприємствами, окремі групи платників в Австралії становлять також багаті особи (резиденти, які у тому числі разом із бізнес-партерами володіють чистими активами вартістю понад 5 млн. дол. США) та заможні особи, які володіють чистими активами вартістю понад 30 млн. дол. США
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Станом на 2014 рік в Австралії налічувалося 1734 заможних особи, з них близько половини було зареєстровано у Сіднеї [1]. Податкове супроводження заможних осіб в Австралії запроваджено ще з 1996 року, а вже до 2013 року АПО було зібрано близько 3 млрд австр. доларів додаткових надходжень до бюджету внаслідок покращання якості обслуговування цієї категорії платників.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  10305
  Prefix
  США) та заможні особи, які володіють чистими активами вартістю понад 30 млн. дол. США [9]. Станом на 2014 рік в Австралії налічувалося 1734 заможних особи, з них близько половини було зареєстровано у Сіднеї
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Податкове супроводження заможних осіб в Австралії запроваджено ще з 1996 року, а вже до 2013 року АПО було зібрано близько 3 млрд австр. доларів додаткових надходжень до бюджету внаслідок покращання якості обслуговування цієї категорії платників.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  11831
  Prefix
  з 2004 року за допомогою таких інструментів як Система групи заможних осіб (the Group Wealth System), яка підраховує вартість чистих активів усіх платників податків, Інтегрована обчислювальна модель (the Integrated Scoring Model), яка ідентифікує ризики заможних осіб у загальній групі платників та згадувана вище Платформа диференціації ризиків, яка візуалізує ступінь ризику
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Відкидаючи ряд переваг, у т. ч. у вигляді додаткових податкових надходжень, які надає податковим органам така модель оцінки ризиків як для ВПП, так і для заможних осіб, варто виділити й іншу надважливу вигоду застосування такої методики – економія фінансових ресурсів держави.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  13288
  Prefix
  Обслуговування ВПП в Об’єднаному Королівстві здійснює структурний підрозділ Королівської податкової та митної служби (Her Majesty Revenue and Customs) – Дирекція великого бізнесу (ДВБ)
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Відбір ВПП, яких у Великобританії налічується 2000 підприємств, здійснюється за критерієм доходу (понад 600 млн. фунтів стерлінгів), а починаючи з квітня 2014 року – й за кількістю персоналу та кількістю структурних одиниць [15, с. 100].
  (check this in PDF content)

 10. Start
  13522
  Prefix
  Відбір ВПП, яких у Великобританії налічується 2000 підприємств, здійснюється за критерієм доходу (понад 600 млн. фунтів стерлінгів), а починаючи з квітня 2014 року – й за кількістю персоналу та кількістю структурних одиниць
  Exact
  [15, с. 100]
  Suffix
  . Ключовим питанням у підвищенні ефективності роботи ДВБ з великими платниками є розуміння того, як останні розробляють і коригують свої податкові стратегії. З цією метою даний податковий орган проводить дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на податкову культуру, податковий менеджмент, податковий клімат підприємств тощо, результати якого публікуються у вигляді консо
  (check this in PDF content)

 11. Start
  13948
  Prefix
  З цією метою даний податковий орган проводить дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на податкову культуру, податковий менеджмент, податковий клімат підприємств тощо, результати якого публікуються у вигляді консолідованого звіту
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Окрему увагу у Великобританії приділено також обслуговуванню заможних платників – фізичних осіб, що володіють активами вартістю понад 20 млн. фунтів стерлінгів. Це не дивно, зважаючи на дані щорічного звіту «The Wealth Report 2015» про найбагатших осіб сучасності, згідно з яким саме у Лондоні проживає найбільша кількість заможних осіб не лише у Великобританії, але й у всьому світі – 4364 осо
  (check this in PDF content)

 12. Start
  14349
  Prefix
  Це не дивно, зважаючи на дані щорічного звіту «The Wealth Report 2015» про найбагатших осіб сучасності, згідно з яким саме у Лондоні проживає найбільша кількість заможних осіб не лише у Великобританії, але й у всьому світі – 4364 особи
  Exact
  [16, c. 30–31]
  Suffix
  . Однією ж із найбільш важливих переваг діяльності КПМС у взаємодії з ВПП, на наш погляд, є те, що дана організація формує цілі і завдання, орієнтуючись не на обсяг ресурсів, що потрібно мобілізувати, а на рівень задоволеності клієнтів методами співпраці.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  14906
  Prefix
  Зокрема, щоб визначити ставлення великих підприємств до роботи КПМС, щорічно проводиться так звана Оглядова панель великого бізнесу (Large Business Panel Survey), тобто організоване опитування клієнтів щодо якості роботи менеджерів ДВБ, доступності до сервісів тощо
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Про успішність обраної моделі співпраці ДВБ з великими платниками свідчить те, що протягом 2010-2015 рр. від підвищення рівня дотримання ВПП податкового законодавства, КМПС мобілізувала додаткових 38 млрд фунтів стерлінгів податкових надходжень, підтримуючи при цьому рівень задоволеності клієнтів надаваними послугами (за результатами телефонного опитування у 2010 році 8
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15402
  Prefix
  2010-2015 рр. від підвищення рівня дотримання ВПП податкового законодавства, КМПС мобілізувала додаткових 38 млрд фунтів стерлінгів податкових надходжень, підтримуючи при цьому рівень задоволеності клієнтів надаваними послугами (за результатами телефонного опитування у 2010 році 86 % великих платників оцінили якість послуг, наданих ДВБ як «досить високу», у 2013 році – 93 %
  Exact
  [11; 12]
  Suffix
  ). Формування налагодженої співпраці між податковими органами та великими підприємствами є також одним із пріоритетних напрямків роботи Норвезької податкової адміністрації (The Norwegian Tax Administration).
  (check this in PDF content)

 15. Start
  15806
  Prefix
  Формування налагодженої співпраці між податковими органами та великими підприємствами є також одним із пріоритетних напрямків роботи Норвезької податкової адміністрації (The Norwegian Tax Administration). Починаючи з 2015 року типовими критеріями ідентифікації великих платників у Норвегії є обсяг доходу або вартість активів понад 1 млрд норвезьких крон
  Exact
  [3, c. 87]
  Suffix
  . Податкове супроводження великих платників у Новрегії здійснюється Центральним офісом для великих підприємств (The Central Tax Office for Large Enterprises), який разом зі ще двома Центральними офісами, Дирекцією з податків (The Directorate of Taxes) в Осло та п’ятьма регіональними податковими офісами входить до структури Норвезької податкової адміністрації [3, c. 10].
  (check this in PDF content)

 16. Start
  16177
  Prefix
  Податкове супроводження великих платників у Новрегії здійснюється Центральним офісом для великих підприємств (The Central Tax Office for Large Enterprises), який разом зі ще двома Центральними офісами, Дирекцією з податків (The Directorate of Taxes) в Осло та п’ятьма регіональними податковими офісами входить до структури Норвезької податкової адміністрації
  Exact
  [3, c. 10]
  Suffix
  . На думку фахівців ОЕСР традиційні методи аудиту та контролю не здатні забезпечити достатній рівень податкової дисципліни великих платників. Саме тому, досягнувши певного успіху у налагодженні взаємодії з великими платниками, нині Податкова адміністрація Норвегії переходить до нового етапу – застосування так званого активного діалогу з ВПП.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  18381
  Prefix
  Рекомендації, закладені в доповіді, було впроваджено у програмі модернізації уряду, а у 2005 році було розпочато пілотний проект горизонтального моніторингу для великих платників податків, ключовими принципами якого було визнано: взаємодовіру, взаєморозуміння і прозорість
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Першими учасниками експерименту стали 20 великих корпоративних платників. Програма являла собою спробу поглибити довіру Нідерландської Податкової та Митної адміністрації (The Netherlands Tax and Customs Administration) до платників податків з метою усунення податкових невизначеностей та ризиків неплатежу, що зобов’язувала платника сигналізувати податкові органи щодо будь
  (check this in PDF content)

 18. Start
  18995
  Prefix
  ) до платників податків з метою усунення податкових невизначеностей та ризиків неплатежу, що зобов’язувала платника сигналізувати податкові органи щодо будь-яких проблемних питань, які приховували у собі потенційні та значні ризики. Головною умовою договору була наявність у підприємства високого рівня внутрішнього податкового контролю (Tax Control Framework)
  Exact
  [17, c. 63]
  Suffix
  . Зокрема, за угодою з ПМАН, підприємство зобов’язувалося звернутися до податкової служби у разі виникнення податкового ризику, а інспектор, у свою чергу, – прояснити ситуацію з цього приводу протягом певного часу.
  (check this in PDF content)

 19. Start
  20661
  Prefix
  Хоча організаційна структура податкових органів Нідерландів побудована за функціональною моделлю, при Регіональних податкових офісах функціонують відділення великих платників, тобто функціональний підхід доповнюється орієнтованістю на тип платника податку
  Exact
  [15, с. 89]
  Suffix
  . Обслуговування великих платників здійснюється галузевими командами, організованими за такими напрямками: фінанси; технології, комунікації та енергетика; природні ресурси, нафта і газ. Робота з обслуговування великих платників у дев’яти податкових офісах Нідерландів координується двома членами з команди управління податкових офісів Амстердаму та Роттердаму, а також за допомогою Коор
  (check this in PDF content)

 20. Start
  21130
  Prefix
  Робота з обслуговування великих платників у дев’яти податкових офісах Нідерландів координується двома членами з команди управління податкових офісів Амстердаму та Роттердаму, а також за допомогою Координаційної групи по роботі з дуже великими організаціями
  Exact
  [15, с. 100]
  Suffix
  . За сучасними вимогами для проведення горизонтального моніторингу між ПМАН та великим платником укладається угода на умовах взаємодовіри, взаєморозуміння та відкритості, яка містить основні обов’язки сторін і є свідченням того, що податковому органу надається актуальна інформація щодо податкової стратегії підприємства, його податкового контролю тощо.
  (check this in PDF content)