The 19 reference contexts in paper Поплавський (2017) “КРИПТОВАЛЮТА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ // Сryptocurrency as an object of economic analysis in insurance companies” / spz:ztu:ven:89525

 1. Start
  2268
  Prefix
  Економічна природа криптовалюти наразі активно вивчається закордоном і серед останніх наукових робіт можна виділити статтю Метью Понсфорда «Порівняльний аналіз біткоіну та інших децентралізованих віртуальних валют: правове регулювання в КНР, Канаді і США»
  Exact
  [14]
  Suffix
  , в якій автором співставлено діаметрально протилежні підходи до їх регулювання, окреслено можливі загрози та перспективи від їх використання. Також дослідженню функціональних можливостей нової форми грошей та особливостям її ціноутворення була присвячена публікація колективу польських науковців під назвою «Коливання цін і використання біткоіну» [13].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2641
  Prefix
  Також дослідженню функціональних можливостей нової форми грошей та особливостям її ціноутворення була присвячена публікація колективу польських науковців під назвою «Коливання цін і використання біткоіну»
  Exact
  [13]
  Suffix
  . На даний момент саме біткоін є найбільш розповсюдженою з-поміж близько шестиста криптовалют в світі, у зв’язку з чим саме на його прикладі зазвичай вивчається роль та можливості цифрових грошей. Інтерес вітчизняних дослідників до даної проблематики є значно меншим, про що свідчать відповідні публікації, які здебільшого пов’язані із банківською справою, адже роль електронних грошей
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3350
  Prefix
  Сучасні тенденції та перспективи розвитку електронних грошей були розглянуті у монографії О.В. Мельниченка «Теорія, методологія та практика обліку, аналізу і аудиту електронних грошей в банках»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Цілком вдалою можна вважати спробу теоретичного узагальнення криптовалютних відносин як феномену сучасної цифрової економіки та виявлення взаємозалежності між котируванням золота та біткоіну в спільній публікації А.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3729
  Prefix
  Цілком вдалою можна вважати спробу теоретичного узагальнення криптовалютних відносин як феномену сучасної цифрової економіки та виявлення взаємозалежності між котируванням золота та біткоіну в спільній публікації А.В. Колдовського та К.В. Чернеги «Проблемні аспекти теоретичного осмислення криптовалюти як явища сучасної інформаційної економіки»
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Питання розширення сфери застосування цифрових грошей, зокрема у страхову галузь, було поверхнево піднято у публікації А.Ю. Полчанова «Особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету» [6].
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3943
  Prefix
  Питання розширення сфери застосування цифрових грошей, зокрема у страхову галузь, було поверхнево піднято у публікації А.Ю. Полчанова «Особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету»
  Exact
  [6]
  Suffix
  . В той же час недостатньо висвітленим є питання економічного аналізу криповалют в страхових компаніях. Метою дослідження є розкриття економічної сутності криптовалют та формування теоретичних положень їх аналізу в страхових компаніях.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4405
  Prefix
  Викладення основного матеріалу дослідження. В словнику порталу Investopedia.com зазначається, що «криптовалюта – це цифрова або віртуальна валюта, що використовує криптографію для забезпечення безпеки»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . На думку Е.Ю. Молчанової та Ю.М. Солодковського криптовалюта – це «фідуціарна цифрова валюта, валютний курс якої встановлюється на підставі вільно плаваючого режиму як результат попиту і пропозиції на валютному ринку з повною відсутністю контролю з боку центробанків» [5, с. 63].
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4700
  Prefix
  Солодковського криптовалюта – це «фідуціарна цифрова валюта, валютний курс якої встановлюється на підставі вільно плаваючого режиму як результат попиту і пропозиції на валютному ринку з повною відсутністю контролю з боку центробанків»
  Exact
  [5, с. 63]
  Suffix
  . При цьому необхідним є розмежування понять «цифрова валюта», «віртуальна валюта» та «криптовалюта». Спираючись на запропоновану класифікацію грошей [13, с. 48], можна стверджувати, © О.О.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  4870
  Prefix
  – це «фідуціарна цифрова валюта, валютний курс якої встановлюється на підставі вільно плаваючого режиму як результат попиту і пропозиції на валютному ринку з повною відсутністю контролю з боку центробанків» [5, с. 63]. При цьому необхідним є розмежування понять «цифрова валюта», «віртуальна валюта» та «криптовалюта». Спираючись на запропоновану класифікацію грошей
  Exact
  [13, с. 48]
  Suffix
  , можна стверджувати, © О.О. Поплавський, 2016 що біткоін та інші види криптовалют належать до групи віртуальних валют, що також включає централізовані віртуальні валюти (до їх числа, наприклад, відносять ігрову валюту Linden Dollar у трьохвимірному віртуальному світі Second Life), а усі віртуальні валюти належать до цифрових грошей.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  5416
  Prefix
  належать до групи віртуальних валют, що також включає централізовані віртуальні валюти (до їх числа, наприклад, відносять ігрову валюту Linden Dollar у трьохвимірному віртуальному світі Second Life), а усі віртуальні валюти належать до цифрових грошей. Як зазначає Х.Кальстрьом з Норвезького університету науки і технології до числа загальних рис усіх криптовалют належать
  Exact
  [11]
  Suffix
  : 1) контроль за грошовою масою здійснюється за допомогою відкритого алгоритму та не залежить від монетарної політики центрального банку; 2) перевірка усіх угод має децентралізований та публічний характер; 3) електронні гаманці безпосередньо не пов’язані з ідентифікаційною інформацією про їх власників, в той же час мова не йде і про повну анонімність користувачів.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  7698
  Prefix
  Показник щільності страхування розраховується як відношення обсягу страхових премій на душу населення. 2. Показник проникнення страхування розраховується як відношення обсягу страхових премій до обсягу ВВП у відповідному році Джерело: побудовано автором на підставі
  Exact
  [15]
  Suffix
  , [16], [18] Криптовалюта вже змінює глобальну страхову галузь, що однозначно вплине на вітчизняний страхових сектор, якщо не найближчим часом, то в майбутньому, у зв’язку чим можливим є два варіанти розвитку подій.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7704
  Prefix
  Показник щільності страхування розраховується як відношення обсягу страхових премій на душу населення. 2. Показник проникнення страхування розраховується як відношення обсягу страхових премій до обсягу ВВП у відповідному році Джерело: побудовано автором на підставі [15],
  Exact
  [16]
  Suffix
  , [18] Криптовалюта вже змінює глобальну страхову галузь, що однозначно вплине на вітчизняний страхових сектор, якщо не найближчим часом, то в майбутньому, у зв’язку чим можливим є два варіанти розвитку подій.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  7710
  Prefix
  Показник щільності страхування розраховується як відношення обсягу страхових премій на душу населення. 2. Показник проникнення страхування розраховується як відношення обсягу страхових премій до обсягу ВВП у відповідному році Джерело: побудовано автором на підставі [15], [16],
  Exact
  [18]
  Suffix
  Криптовалюта вже змінює глобальну страхову галузь, що однозначно вплине на вітчизняний страхових сектор, якщо не найближчим часом, то в майбутньому, у зв’язку чим можливим є два варіанти розвитку подій.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  8706
  Prefix
  , а також науки та техніки для розробки відповідних заходів, спрямованих на максимально ефективне використаннях переваг даної форми грошей та мінімізації пов’язаних з нею ризиків. Однією із перших страхових компаній, що втілила ідею використання криптовалют була американська компанія «Beauchamp-McSpadden», яка змінила свою політику розрахунків в 2013 році
  Exact
  [17]
  Suffix
  . У результаті страховику вдалося залучити нових страхувальників та покращити свої результати, разом з тим існуючі клієнти продовжили використовувати традиційні валюти. Навесні 2015 року одна з нідерландських страхових компаній анонсувала для своїх клієнтів можливість сплачувати страхові премії із своїх смартфонів та інших ́аджетів у найбільш поширеній цифровій валюті біткоіні [10].
  (check this in PDF content)

 14. Start
  9101
  Prefix
  Навесні 2015 року одна з нідерландських страхових компаній анонсувала для своїх клієнтів можливість сплачувати страхові премії із своїх смартфонів та інших ́аджетів у найбільш поширеній цифровій валюті біткоіні
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Такі кроки учасників ринку були продиктовані очікуваним переважанням потенційних вигод та нагод над збитками та загрозами. Ризики від використання криптовалют варто розглянути більш детально.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  9757
  Prefix
  Автори згаданого звіту С.Дхар та Г.Хілман з Лондонської школи економіки виокремили 3 основні групи ризиків пов’язані з використанням криптовалют: ризики в сфері безпеки та технологій, ринковий ризик та регулятивний ризик
  Exact
  [7, с. 18]
  Suffix
  Питання безпеки є і залишатиметься одних основоположних у системі криптовалют, що визначає подальші перспективи їх розвитку та використання. Саме через хакерську атаку, проведену на одну з найбільших в світі бірж біткоіну Mt.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  10158
  Prefix
  Саме через хакерську атаку, проведену на одну з найбільших в світі бірж біткоіну Mt. Gox, було викрадено 750 тисяч біткоінів, що на той момент складало близько 500 млн. дол. США, та вважається найбільшою в галузі
  Exact
  [12]
  Suffix
  . В силу збільшення капіталізації криптовалют активність побідних шахрайських заходів лише зростатиме, що зумовлює постійне оновлення системи захисту інформації та самої технології. Ще одним ключовим ризиком, стримуючих розширення сфери використання криптовалют, є високий рівень волатильності цін.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  10753
  Prefix
  Яскравим прикладом є суттєві коливання курсу біткоін відносно долара США протягом останніх років. Такі зміни вартості біткоіну можуть бути пояснені відносно невеликими розмірами його ринку та обсягами угод, так капіталізація ринку на 10.08.2016 року складала 9,3 трлн дол. США
  Exact
  [9]
  Suffix
  . В цілому проблеми волатильності та ліквідності, а також залежності від інших валют або дорогоцінних металів є характерними для валют новостворених країн. На нашу думку, зниженню рівня впливу згаданих факторів на розвиток криптовалют сприятиме збільшення кількості компаній, що приймають платежі у цій валюті (наразі біткоін вже використовують для розрахунків у
  (check this in PDF content)

 18. Start
  17164
  Prefix
  ПВКВі_К = --, (15) де n – це загальна кількість договорів страхування за аналізований період; Як ми вже згадували в попередніх публікаціях для монетарної політики центральних банків окремих провідних країн світу характерним є послідовне зниження рівня облікової ставки до від’ємних значень (зокрема ЄС, Швейцарія, Швеція та Японія)
  Exact
  [4]
  Suffix
  , в результаті чого комерційні банки встановлюють негативні відсоткові ставки за депозитами для своїх клієнтів. В Королівстві Данія, що почала використовувати такий інструмент грошово-кредитної політики ще в 2013 році, позичальники, що брали іпотечний кредит кілька років назад, вже сьогодні отримують від банків проценти [1].
  (check this in PDF content)

 19. Start
  17506
  Prefix
  В Королівстві Данія, що почала використовувати такий інструмент грошово-кредитної політики ще в 2013 році, позичальники, що брали іпотечний кредит кілька років назад, вже сьогодні отримують від банків проценти
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Таким чином зі страховиків, що розміщуватимуть кошти на депозитах в банківських установ, буде стягуватись плата за зберігання грошей. В таких умовах депозит, номінований у біткоінах, зважаючи на рівень їх ризикованості, може виявитись більш привабливим для інвестування.
  (check this in PDF content)