The 10 reference contexts in paper Глібов (2017) “ГРУПУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА // Grouping economic indicators: theory and practice” / spz:ztu:ven:89493

 1. Start
  2799
  Prefix
  Статистичні групування дозволяють не лише виділити закономірності між явищами і процесами, що вивчаються, але й оцінити їх кількісно в контексті бажаної для дослідника системи економічних показників. Огляд останніх досліджень і публікацій. В наукових працях вчених проблеми групування економічних показників розкриваються недостатньо змістовно. Так, Е.В. Галицька
  Exact
  [2]
  Suffix
  наводить зведені групові показники інвестиційної діяльності в Україні. Однак, в науковій статті не розкрито методику досягнення відповідних результатів. Такий же недолік присутній в науковій праці Т.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3023
  Prefix
  Галицька [2] наводить зведені групові показники інвестиційної діяльності в Україні. Однак, в науковій статті не розкрито методику досягнення відповідних результатів. Такий же недолік присутній в науковій праці Т.І. Олійника
  Exact
  [7]
  Suffix
  при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко [6], О.В. Понеділко [8], С.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3203
  Prefix
  Такий же недолік присутній в науковій праці Т.І. Олійника [7] при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко
  Exact
  [6]
  Suffix
  , О.В. Понеділко [8], С.О. Тульчинської [9], В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3223
  Prefix
  Олійника [7] при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко [6], О.В. Понеділко
  Exact
  [8]
  Suffix
  , С.О. Тульчинської [9], В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3246
  Prefix
  Олійника [7] при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко [6], О.В. Понеділко [8], С.О. Тульчинської
  Exact
  [9]
  Suffix
  , В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.І. Карімов [3], І.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3267
  Prefix
  Олійника [7] при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко [6], О.В. Понеділко [8], С.О. Тульчинської [9], В.Я. Цуканової
  Exact
  [10]
  Suffix
  встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.І. Карімов [3], І.Михальський [5] наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  3422
  Prefix
  Понеділко [8], С.О. Тульчинської [9], В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П.
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Г.І. Карімов [3], І.Михальський [5] наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  3437
  Prefix
  Тульчинської [9], В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.І. Карімов
  Exact
  [3]
  Suffix
  , І.Михальський [5] наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів. Теоретичні розробки Л.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  3455
  Prefix
  Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.І. Карімов [3], І.Михальський
  Exact
  [5]
  Suffix
  наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів. Теоретичні розробки Л.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  3676
  Prefix
  Карімов [3], І.Михальський [5] наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів. Теоретичні розробки Л.А. Лахтіонової
  Exact
  [5]
  Suffix
  щодо розробки загальної системи групування відносних показників фінансової стійкості господарюючих суб’єктів у зовнішньому фінансовому аналізі не мають належного практичного зв’язку з виробничо-фінансовою діяльністю підприємств.
  (check this in PDF content)