The 9 reference contexts in paper Біліченко, Огневий (2017) “ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВIННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10554») // Defining the strategy of transformation changes the motor company (for example, JSC «Vinnitsa motor transport enterprise 10554»)” / spz:ztu:ven:89464

 1. Start
  4048
  Prefix
  формування напрямків, розробки ефективного алгоритму виявлення стратегій та варіантів трансформаційних змін (які являють собою конкретні механізми реалізації стратегій), моделювання роботи АТП при реалізації варіантів трансформаційних змін, обґрунтуванню техніко-економічних критеріїв ефективності та механізмів вироблення оптимального рішення на їх основі
  Exact
  [1]
  Suffix
  . На основі комплексу наукових досліджень, в тому числі і за участю авторів, в яких було вирішено питання формування напрямків, розробки стратегій і © В.В. Біліченко, В.О. Огневий, 2016 варіантів трансформаційних змін АТП та моделювання роботи АТП при їх реалізації [7, 9], обґрунтування техніко-економічних критеріїв ефективності, а саме інтегрального показника конкурентноспроможності (
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4339
  Prefix
  На основі комплексу наукових досліджень, в тому числі і за участю авторів, в яких було вирішено питання формування напрямків, розробки стратегій і © В.В. Біліченко, В.О. Огневий, 2016 варіантів трансформаційних змін АТП та моделювання роботи АТП при їх реалізації
  Exact
  [7, 9]
  Suffix
  , обґрунтування техніко-економічних критеріїв ефективності, а саме інтегрального показника конкурентноспроможності (Ккс), чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (NPV), індексу прибутковості (PI) та внутрішньої ставки дохідності (IRR) та процедури визначення оптимальної стратегії на основі цих критеріїв [2, 8], що дозволило узагальнити напрацювання та провести розробку
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4671
  Prefix
  змін АТП та моделювання роботи АТП при їх реалізації [7, 9], обґрунтування техніко-економічних критеріїв ефективності, а саме інтегрального показника конкурентноспроможності (Ккс), чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (NPV), індексу прибутковості (PI) та внутрішньої ставки дохідності (IRR) та процедури визначення оптимальної стратегії на основі цих критеріїв
  Exact
  [2, 8]
  Suffix
  , що дозволило узагальнити напрацювання та провести розробку і моделювання стратегій трансформаційних змін, визначити найбільш оптимальну стратегію для реального АТП. Дослідження стратегій трансформаційних змін проводилось на прикладі ПАТ «Вiнницьке автотранспортне пiдприємство 10554», як одному з найбільших АТП в м.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  5662
  Prefix
  Крім того, підприємство надає додаткові послуги з експедиції вантажів, технічного обслуговування та ремонту автомобілів, складування та зберігання вантажів, послуги платної стоянки легкових та вантажних автомобілів. Пошук пріоритетного напрямку трансформаційних змін даного підприємства здійснений за розробленими науково-методичними положеннями
  Exact
  [10]
  Suffix
  з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37401 [4]). Для визначення оціночних показників ефективності в межах усіх напрямків трансформаційних змін досліджуваного підприємства та найважливіших конкурентів було проведено аналіз статистичної звітності та проведено експертне опитування фах
  (check this in PDF content)

 5. Start
  5800
  Prefix
  Пошук пріоритетного напрямку трансформаційних змін даного підприємства здійснений за розробленими науково-методичними положеннями [10] з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37401
  Exact
  [4]
  Suffix
  ). Для визначення оціночних показників ефективності в межах усіх напрямків трансформаційних змін досліджуваного підприємства та найважливіших конкурентів було проведено аналіз статистичної звітності та проведено експертне опитування фахівців управлінського рангу.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  7672
  Prefix
  ППS 3064229 в кількості 15 одиниць та спеціалізація на перевезенні нафтопродуктів і здійсненні міжміських вантажних перевезень; – варіант 2.2 – відмова від надання послуг перевезення нафтопродуктів і від орендованого рухомого складу та спеціалізація підприємства на здійсненні лише міжміських вантажних перевезень. Згідно з розробленою економіко-математичною моделлю
  Exact
  [3]
  Suffix
  та алгоритмом [6] проведено моделювання роботи АТП за запропонованими варіантами з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37391 [5]).
  (check this in PDF content)

 7. Start
  7689
  Prefix
  в кількості 15 одиниць та спеціалізація на перевезенні нафтопродуктів і здійсненні міжміських вантажних перевезень; – варіант 2.2 – відмова від надання послуг перевезення нафтопродуктів і від орендованого рухомого складу та спеціалізація підприємства на здійсненні лише міжміських вантажних перевезень. Згідно з розробленою економіко-математичною моделлю [3] та алгоритмом
  Exact
  [6]
  Suffix
  проведено моделювання роботи АТП за запропонованими варіантами з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37391 [5]).
  (check this in PDF content)

 8. Start
  7890
  Prefix
  Згідно з розробленою економіко-математичною моделлю [3] та алгоритмом [6] проведено моделювання роботи АТП за запропонованими варіантами з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37391
  Exact
  [5]
  Suffix
  ). Перевірку адекватності імітаційної моделі реальному підприємству було виконано на основі порівняння результатів моделювання показників діяльності ПАТ «Вінницьке автотранспортне підприємство 10554» із фактичними даними за 2014 рік.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  13443
  Prefix
  На основі ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2016. No 4 (78) систематизації наукових розробок у роботі виконано дослідження напрямків, стратегій трансформаційних змін на прикладі реального АТП. На основі моделі
  Exact
  [2, 3]
  Suffix
  виконано формування напрямків, стратегій і варіантів трансформаційних змін ПАТ «Вінницьке автотранспортне підприємство 10554» та виконано моделювання роботи АТП за запропонованими варіантами.
  (check this in PDF content)