The 23 reference contexts in paper Максимчук (2017) “ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ «ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ» // Organizational aspects of integrated reporting preparation according to international standard «Integrated reporting»” / spz:ztu:ven:89339

 1. Start
  2919
  Prefix
  Серед вітчизняних науковців питанням організації підготовки інтегрованої звітності підприємства, подальшого розвитку та вивченням проблемних аспектів переходу до інтегрованої звітності приділяють увагу такі науковці: І.О. Дземішкевич
  Exact
  [13]
  Suffix
  , К.В. Безверхий [1, 15], Р.О. Костирко [14], В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова [2] та Ф.Ю. Сафанова [17]. Крім того, оскільки в основі інтегрованої звітності лежить соціальна відповідальність бізнесу, важливого значення мають публікації І.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2940
  Prefix
  Серед вітчизняних науковців питанням організації підготовки інтегрованої звітності підприємства, подальшого розвитку та вивченням проблемних аспектів переходу до інтегрованої звітності приділяють увагу такі науковці: І.О. Дземішкевич [13], К.В. Безверхий
  Exact
  [1, 15]
  Suffix
  , Р.О. Костирко [14], В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова [2] та Ф.Ю. Сафанова [17]. Крім того, оскільки в основі інтегрованої звітності лежить соціальна відповідальність бізнесу, важливого значення мають публікації І.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2964
  Prefix
  Серед вітчизняних науковців питанням організації підготовки інтегрованої звітності підприємства, подальшого розвитку та вивченням проблемних аспектів переходу до інтегрованої звітності приділяють увагу такі науковці: І.О. Дземішкевич [13], К.В. Безверхий [1, 15], Р.О. Костирко
  Exact
  [14]
  Suffix
  , В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова [2] та Ф.Ю. Сафанова [17]. Крім того, оскільки в основі інтегрованої звітності лежить соціальна відповідальність бізнесу, важливого значення мають публікації І.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3029
  Prefix
  Серед вітчизняних науковців питанням організації підготовки інтегрованої звітності підприємства, подальшого розвитку та вивченням проблемних аспектів переходу до інтегрованої звітності приділяють увагу такі науковці: І.О. Дземішкевич [13], К.В. Безверхий [1, 15], Р.О. Костирко [14], В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова
  Exact
  [2]
  Suffix
  та Ф.Ю. Сафанова [17]. Крім того, оскільки в основі інтегрованої звітності лежить соціальна відповідальність бізнесу, важливого значення мають публікації І.В. Жиглей щодо інтегрованої звітності [5, 11, 12], соціальної відповідальності [6–9] та сталого розвитку [4].
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3048
  Prefix
  Серед вітчизняних науковців питанням організації підготовки інтегрованої звітності підприємства, подальшого розвитку та вивченням проблемних аспектів переходу до інтегрованої звітності приділяють увагу такі науковці: І.О. Дземішкевич [13], К.В. Безверхий [1, 15], Р.О. Костирко [14], В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова [2] та Ф.Ю. Сафанова
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Крім того, оскільки в основі інтегрованої звітності лежить соціальна відповідальність бізнесу, важливого значення мають публікації І.В. Жиглей щодо інтегрованої звітності [5, 11, 12], соціальної відповідальності [6–9] та сталого розвитку [4].
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3230
  Prefix
  Баришнікова [2] та Ф.Ю. Сафанова [17]. Крім того, оскільки в основі інтегрованої звітності лежить соціальна відповідальність бізнесу, важливого значення мають публікації І.В. Жиглей щодо інтегрованої звітності
  Exact
  [5, 11, 12]
  Suffix
  , соціальної відповідальності [6–9] та сталого розвитку [4]. Постановка завдання. Мета дослідження – сформувати організаційні вимоги до складання та подання інтегрованої звітності на базі міжнародного стандарту «Інтегрована звітність» та праць вчених-економістів.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  3272
  Prefix
  Крім того, оскільки в основі інтегрованої звітності лежить соціальна відповідальність бізнесу, важливого значення мають публікації І.В. Жиглей щодо інтегрованої звітності [5, 11, 12], соціальної відповідальності
  Exact
  [6–9]
  Suffix
  та сталого розвитку [4]. Постановка завдання. Мета дослідження – сформувати організаційні вимоги до складання та подання інтегрованої звітності на базі міжнародного стандарту «Інтегрована звітність» та праць вчених-економістів.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  3298
  Prefix
  Крім того, оскільки в основі інтегрованої звітності лежить соціальна відповідальність бізнесу, важливого значення мають публікації І.В. Жиглей щодо інтегрованої звітності [5, 11, 12], соціальної відповідальності [6–9] та сталого розвитку
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Постановка завдання. Мета дослідження – сформувати організаційні вимоги до складання та подання інтегрованої звітності на базі міжнародного стандарту «Інтегрована звітність» та праць вчених-економістів.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  5536
  Prefix
  ; розробка процесу встановлення суттєвості; визначення формату та змісту такої звітності; розробка контрольних заходів, що підтверджують інтегровану звітність; 2) визначення процесу збору інформації та відповідальних за неї осіб; визначення часових рамок інтегрованої звітності; визначення меж звітності; складання графіка надання інформації та формування інтегрованої звітності
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Загалом, етапи організації підготовки інтегрованої звітності мають реалізуватися в межах загальної стратегії розвитку, специфіки діяльності суб’єкта господарювання. Тому, на підприємстві варто розробити та узгодити на рівні вищого керівництва детальні кроки формування такої звітності.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  5862
  Prefix
  Загалом, етапи організації підготовки інтегрованої звітності мають реалізуватися в межах загальної стратегії розвитку, специфіки діяльності суб’єкта господарювання. Тому, на підприємстві варто розробити та узгодити на рівні вищого керівництва детальні кроки формування такої звітності. Зокрема, Ф.Ю. Сафанова
  Exact
  [17]
  Suffix
  виділяє такі організаційні процедури формування інтегрованої, а саме: 1) формування робочої групи для формування звітності; 2) розробка концепції звітності: визначення тем, що будуть висвітлені; 3) затвердження графіка роботи з формування інтегрованої звітності; 4) формування запитів у підрозділи підприємства для отримання необхідної інформації; 5) зовнішнє з
  (check this in PDF content)

 11. Start
  9117
  Prefix
  екологічних); 4) розробка заходів щодо стійкого розвитку компанії на перспективу для представлення в інтегрованій звітності та надання відповідної інформації заінтересованим користувачам; 5) розробка регламенту моніторингу інформації інтегрованої корпоративної звітності для формування інформації щодо оцінки ризиків і можливостей забезпечення стійкого розвитку компанії
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Таким чином, на підприємстві для формування інтегрованої звітності необхідним є створення чітких організаційних процедур підготовки такої звітності, що забезпечує достовірність її формування.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  14138
  Prefix
  , що може суттєво вплинути на оцінку первинних користувачів звіту щодо здатності організації створювати цінність на короткострокову, середньострокову і довгострокову перспективу. Суттєві питання вимагають розкриття інформації. Характер і ступінь розкриття інформації в інтегрованому звіті будуть залежати від характеру питання і застосування всіх керівних принципів
  Exact
  [16]
  Suffix
  . Визначення суттєвості з метою підготовки інтегрованого звіту, містить у собі: • визначення відповідних питань (тобто, ті питання, що мали вплив у минулому, сьогоденні або можуть мати вплив у майбутньому на здатності організації створювати цінність протягом часу); • оцінка важливості цих питань з точки зору їх відомих або потенційних впливів на створення цінності; • пріоритет
  (check this in PDF content)

 13. Start
  14652
  Prefix
  питання, що мали вплив у минулому, сьогоденні або можуть мати вплив у майбутньому на здатності організації створювати цінність протягом часу); • оцінка важливості цих питань з точки зору їх відомих або потенційних впливів на створення цінності; • пріоритетність питань, зазначених залежно від їхньої важливості з точки зору відомих або потенційних впливів на створення цінності
  Exact
  [16]
  Suffix
  . Визначення суттєвості варто здійснювати щорічно та важливо розкривати процес суттєвості в інтегрованому звіті для того, щоб процес прийняття рішень про включення або виключення питань був зрозумілим користувачам звіту.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15945
  Prefix
  визначення відповідальних осіб на кожному з етапів формування інтегрованої звітності та строки виконання, необхідні на даному етапі робіт; в) уточнення процесу визначення суттєвості; г) вибір стандарту формування звітності, визначення її формату та змісту; ґ) визначення звітного періоду, термінів його формування та меж; д) організація процесу верифікації звітності
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Інтегрований звіт має визначити орган управління з нагляду за інтегрованою звітністю. Він може також містити звернення представників даного органу щодо таких питань: • підтвердження своєї відповідальності за забезпечення цілісності інтегрованого звіту; • підтвердження того, що він застосовує колективне судження для підготовки інтегрованого звіту та інформації в ньому; • власну думку чи ви
  (check this in PDF content)

 15. Start
  16434
  Prefix
  містити звернення представників даного органу щодо таких питань: • підтвердження своєї відповідальності за забезпечення цілісності інтегрованого звіту; • підтвердження того, що він застосовує колективне судження для підготовки інтегрованого звіту та інформації в ньому; • власну думку чи висновок стосовно того, чи даний звіт подається відповідно до проекту формату інтегрованої звітності
  Exact
  [16]
  Suffix
  . 3. Формування процесу збору достовірної інформації здійснюється шляхом надсилання запиту від головної компанії до філій, представництв, дочірніх компаній, а також їх підрозділів щодо отримання інформації про поточну та перспективну діяльність у розрізі всіх видів капіталу, що використовуються суб’єктом господарювання. 4.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  17686
  Prefix
  : внутрішній аудит – забезпечує оптимізацію ризиків, пов’язаних із соціально відповідальним веденням підприємницької діяльності, і контролює відповідність бізнеспроцесів законодавчим нормам, правилам, стандартам (ISO, АА 1000); зовнішній аудит – визначає відповідність та достовірність показників, відображених у звітності, принципам Глобального договору і стандарту GRI
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Аудит нефінансових показників разом з фінансовими дає змогу побачити увесь комплекс проблем і своєчасно скоректувати стратегічні цілі [14]. 5. Визначення порядку узагальнення інформаційних даних та підготовки звітності за допомогою технічних засобів обумовлено використанням на підприємствах сучасних комп’ютерних програм обробки інформації, зокрема, однією зі технологічни
  (check this in PDF content)

 17. Start
  17825
  Prefix
  відповідність бізнеспроцесів законодавчим нормам, правилам, стандартам (ISO, АА 1000); зовнішній аудит – визначає відповідність та достовірність показників, відображених у звітності, принципам Глобального договору і стандарту GRI [14]. Аудит нефінансових показників разом з фінансовими дає змогу побачити увесь комплекс проблем і своєчасно скоректувати стратегічні цілі
  Exact
  [14]
  Suffix
  . 5. Визначення порядку узагальнення інформаційних даних та підготовки звітності за допомогою технічних засобів обумовлено використанням на підприємствах сучасних комп’ютерних програм обробки інформації, зокрема, однією зі технологічних програм, які можуть використовуватися для складання інтегрованої звітності, є XBRL (Extensible Business Reporting Language).
  (check this in PDF content)

 18. Start
  18482
  Prefix
  Безверхий К.В. вважає, що XBRL покращує способи створення, обробки, розподілу та аналізу інформації завдяки стандартизованому набору визначень, маркувань, розрахунків, посилань і контекстів, що застосовуються до індивідуальних цифрових й текстових даних
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Таким чином, перший етап організації складання інтегрованої звітності спрямований на підготовку інформаційної бази, подальшої її структуризації за допомогою методичних способів та прийомів, інформаційних систем.
  (check this in PDF content)

 19. Start
  20160
  Prefix
  Окрім цього, додаткова інформація у інтегрованій звітності може відображатися окремим пунктом у якості доповнення. Зміст побудови інтегрованої звітності зображено на рисунку 1. Рис. 1. Зміст та формат представлення інтегрованої звітності
  Exact
  [17]
  Suffix
  Зміст побудови інтегрованої звітності Назва розділівДодаткова інформація процес визначення суттєвості, що прийнятий на підприємстві Розділ І Звернення осіб, що наділені управлінськими функціями Розділ ІІ Інформація про підприємство межі інтегрованої звітності і те, як вона була визначена Розділ ІІІ Управління підприємством органи управління, які несуть відповідальність за нагля
  (check this in PDF content)

 20. Start
  22110
  Prefix
  У зв’язку з цим відкритим залишається питання щодо форми представлення інтегрованих звітів: чи це має бути один комплексний звіт, чи додатковий, окремий звіт, який містить нефінансову інформацію. Більшість фірм, які складають соціальну звітність в Україні, обирають другий варіант
  Exact
  [13]
  Suffix
  . 2. Визначення періодичності формування інтегрованої звітності передбачено проектом Міжнародного стандарту інтегрованої звітності. Так, інтегрований звіт буде готуватися щорічно відповідно до циклу бухгалтерської звітності, проте багато принципів стандарту можуть застосовуватися безперервно.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  22823
  Prefix
  Натомість, організації слід замислитись над застосуванням принципів інтегрованих звітності для всіх звітів і повідомлень, таких як звіти в реальному часі, що матимуть місце між публікаціями річних інтегрованих звітів
  Exact
  [16]
  Suffix
  . 3. Встановлення меж звітності передбачає врахування двох аспектів: 1) межа, яка використовується для фінансової звітності; 2) можливості, ризики та результати, які відносять на інші підприємства, зацікавлені або пов'язані з ними сторони, які виходять за межі підприємства, що надає фінансову звітність, які мають істотний вплив на здатність підприємства, що нада
  (check this in PDF content)

 22. Start
  23264
  Prefix
  аспектів: 1) межа, яка використовується для фінансової звітності; 2) можливості, ризики та результати, які відносять на інші підприємства, зацікавлені або пов'язані з ними сторони, які виходять за межі підприємства, що надає фінансову звітність, які мають істотний вплив на здатність підприємства, що надає фінансову звітність, створювати цінність протягом певного часу
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Під межею звіту варто розуміти включення або виключення з інтегрованої звітності інформації про материнську, дочірню компанію, працівників, клієнтів тощо. Суб’єкт фінансової звітності відіграє ключову роль у визначені меж звітності, тому що: • Постачальники фінансового капіталу, першочергові користувачі інтегрованого звіту, інвестують кошти саме в суб’єкт фінансової зві
  (check this in PDF content)

 23. Start
  23957
  Prefix
  • Використання суб’єкту фінансової звітності надає інформації у фінансовій звітності атрибут якоря або точки відліку, до якої може бути прив’язана інша інформація в інтегрованому звіті в міру необхідності
  Exact
  [16]
  Suffix
  . 4. На нашу думку, графік формування інтегрованої звітності є внутрішнім нормативним документом, що розробляється на рівні підприємства, і закріплюється у наказі про облікову політику. Графік з інтегрованої звітності передбачає виокремлення послідовних дій щодо складання інтегрованої звітності із зазначенням термінів виконання, відповідальних осіб.
  (check this in PDF content)