The 6 reference contexts in paper Герман (2017) “ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ // Usage of internal statements in making consolidated financial statement” / spz:ztu:ven:89241

 1. Start
  2659
  Prefix
  таких шляхів представлення інформації членами групи підприємств, які дозволили зробити б саму процедуру послідовною, чіткою та більш автоматизованою, що дозволить мінімізувати можливість помилок на ґрунті професійних суджень. Аналіз останніх досліджень та публікації. Проблеми методики формування консолідованої фінансової звітності висвітлювались у наукових працях О.М. Герасименко
  Exact
  [1]
  Suffix
  , М.Р. Лучко [2], В.П. Онищенко [3], І.В. Семчук [4] та інших. Проте, після опублікування цих робіт було внесено ряд змін до національного законодавства в частині регулювання питань консолідованої фінансової звітності, що відповідно вимагає перегляду самих методичних підходів формування такої звітності.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2674
  Prefix
  представлення інформації членами групи підприємств, які дозволили зробити б саму процедуру послідовною, чіткою та більш автоматизованою, що дозволить мінімізувати можливість помилок на ґрунті професійних суджень. Аналіз останніх досліджень та публікації. Проблеми методики формування консолідованої фінансової звітності висвітлювались у наукових працях О.М. Герасименко [1], М.Р. Лучко
  Exact
  [2]
  Suffix
  , В.П. Онищенко [3], І.В. Семчук [4] та інших. Проте, після опублікування цих робіт було внесено ряд змін до національного законодавства в частині регулювання питань консолідованої фінансової звітності, що відповідно вимагає перегляду самих методичних підходів формування такої звітності.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2692
  Prefix
  членами групи підприємств, які дозволили зробити б саму процедуру послідовною, чіткою та більш автоматизованою, що дозволить мінімізувати можливість помилок на ґрунті професійних суджень. Аналіз останніх досліджень та публікації. Проблеми методики формування консолідованої фінансової звітності висвітлювались у наукових працях О.М. Герасименко [1], М.Р. Лучко [2], В.П. Онищенко
  Exact
  [3]
  Suffix
  , І.В. Семчук [4] та інших. Проте, після опублікування цих робіт було внесено ряд змін до національного законодавства в частині регулювання питань консолідованої фінансової звітності, що відповідно вимагає перегляду самих методичних підходів формування такої звітності.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2707
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації. Проблеми методики формування консолідованої фінансової звітності висвітлювались у наукових працях О.М. Герасименко [1], М.Р. Лучко [2], В.П. Онищенко [3], І.В. Семчук
  Exact
  [4]
  Suffix
  та інших. Проте, після опублікування цих робіт було внесено ряд змін до національного законодавства в частині регулювання питань консолідованої фінансової звітності, що відповідно вимагає перегляду самих методичних підходів формування такої звітності.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  9100
  Prefix
  Зокрема, виділено декілька характерних ознак, що описують її сутність: гнучка форма представлення, користувачами виступають менеджери різних рівнів управління, внутрішня звітність формується залежно від інформаційних потреб управлінців, метою складання внутрішньогосподарської звітності є надання інформації для контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень
  Exact
  [5, с. 250]
  Suffix
  . Щодо внутрішньої звітності за окремими показниками консолідованої фінансової звітності, то така звітність буде формуватися більше для технічних цілей, проте може бути джерелом інформації про рівень та результати взаємодії учасників групи.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  9920
  Prefix
  No 4 (78) головного інвестора та організації, що має суттєвий вплив на діяльність групи, зможе більш швидко здійснювати коригування при консолідації фінансової звітності. Типові рекомендації щодо побудови системи внутрішньої звітності досить вдало описала С.А. Кузнецова
  Exact
  [6, с. 18]
  Suffix
  . По-перше, важливо орієнтуватися на конкретний рівень менеджменту підприємства, а щодо консолідованої фінансової звітності це означає чітке формулювання переліку показників, які потребують додаткового розкриття.
  (check this in PDF content)