The 5 reference contexts in paper Ксендзук (2016) “РОЗРАХУНКИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН // Payments in foreign economic activity as economic category in the system of international economic relations” / spz:ztu:ven:79558

 1. Start
  4373
  Prefix
  Ксендзук, 2016 108 бухгалтерського обліку обґрунтовано лише сутність дефініції «зобов’язання» як заборгованості підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  Exact
  [3]
  Suffix
  ). Отже, в законодавстві, як і в розглянутих підходах деяких науковців поняття «заборгованість» та «зобов’язання» ототожнюються, що, на нашу думку, є не досить доцільним, адже дані дефініції мають свої особливості.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  5164
  Prefix
  Хоча дані дефініції використовують в бухгалтерському обліку, зокрема, в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 11 «Зобов’язання». В П(С)БО 11 наводяться терміни для позначення зобов’язань, які ототожнюють категорії зобов’язання та заборгованість. Та, як зауважують І.О. Власова
  Exact
  [2]
  Suffix
  , І.О. Бурак [1] в Плані рахунків активів, капіталу і зобов’язань господарських операцій виділено 37 спеціалізованих рахунків, в назві яких є категорія «розрахунки». Поняття «заборгованість» розглядається лише в окремих нормативних документах, які регулюють функціонування певних галузей економіки (паливно-енергетичний комплекс) або розкривають питання про проведення відк
  (check this in PDF content)

 3. Start
  5179
  Prefix
  Хоча дані дефініції використовують в бухгалтерському обліку, зокрема, в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 11 «Зобов’язання». В П(С)БО 11 наводяться терміни для позначення зобов’язань, які ототожнюють категорії зобов’язання та заборгованість. Та, як зауважують І.О. Власова [2], І.О. Бурак
  Exact
  [1]
  Suffix
  в Плані рахунків активів, капіталу і зобов’язань господарських операцій виділено 37 спеціалізованих рахунків, в назві яких є категорія «розрахунки». Поняття «заборгованість» розглядається лише в окремих нормативних документах, які регулюють функціонування певних галузей економіки (паливно-енергетичний комплекс) або розкривають питання про проведення відкритих аукціонів
  (check this in PDF content)

 4. Start
  9038
  Prefix
  Заборгованість зумовлює: Зобов’язання Розрахунки 1) необхідність проведення 2) наявність Розрахунків Зобов’язань Заборгованість Сєкіріна Н.В. Бурак І.О., Ковалко Н.М. Система розрахунків Платежі Зобов’язанняЗаборгованість Розрахунки відносини між суб’єктами *Примітка: узагальнено на основі
  Exact
  [1, 2, 4–6]
  Suffix
  Рис. 1. Підходи науковців до взаємозв’язку між досліджуваними поняттями «розрахунки», «зобов’язання», «заборгованість» та «платежі»* Як видно з рисунка 1, різні підходи до розуміння одних і тих же самих термінів призводять до не зрозумілого та в деяких випадках неправильного трактування досліджуваних понять.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  13380
  Prefix
  сутність зобов’язань визначається Цивільним кодексом України (стаття 509) як правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Заборгованість виникає у підприємства щодо іншого суб’єкта господарювання залежно від того, яке зобов’язання має підприємство. Однією з умов ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення нормального протікання розрахункового процесу.
  (check this in PDF content)