The 8 reference contexts in paper Яковлєв (2016) “МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВО-РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Methods of marketing and advertising activity evaluation” / spz:ztu:ven:79554

 1. Start
  2747
  Prefix
  покращенню визначення величини кінцевих результатів у практичній діяльності суб’єктів підприємництва, розвитку інструментарію соціально-економічної ефективності суспільного виробництва. Аналіз останніх досліджень та публікацій, на які спирається автор. У більшості випадків ефект реклами оцінюється як змінена величина прибутку після і до проведення рекламної діяльності
  Exact
  [1, 2 та ін.]
  Suffix
  . У той же час на змінення величини збуту промислових товарів впливає ціла низка факторів, які безпосередньо не залежать від результатів маркетингових комунікацій. До них належать зміна цін, вихід на ринок товарів-аналогів та конкурентів, зміна уподобань споживачів тощо.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3154
  Prefix
  До них належать зміна цін, вихід на ринок товарів-аналогів та конкурентів, зміна уподобань споживачів тощо. Тому використовуються також інші показники. До них належить група показників, що запропоновані А.В. Войчаком
  Exact
  [7]
  Suffix
  : доходи і прибутки, платоспроможність суб’єкта підприємництва, оборот товарних запасів; ефективність маркетингових заходів, яка визначається вартістю замовлень на одиницю виручки, приріст вартості замовлень порівняно з попереднім періодом, оборот (виручка) на одного працівника підприємства.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4488
  Prefix
  Використовуються два види оцінювання рекламної діяльності – комерційна та якісна (психологічна). В обох випадках наявність реклами принесе ефект, якщо вона спрямована на певне коло споживачів, так звану цільову аудиторію, що цікавиться певними видами товарів
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Наприклад, турбіни викликають інтерес працівників електростанцій. І навпаки, їх реклама не зацікавить працівників верстатобудівного підприємства. Ефективна реклама приваблює до себе увагу, викликає інтерес до об’єкта, який вона рекламує, переконує споживача, що без цього товару йому не жити, і наштовхує його зробити відповідну покупку.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  5149
  Prefix
  Її показники полягають у ступені охоплення споживацької аудиторії, глибини впливу на неї, запам’ятовування та розуміння рекламного звернення. Враховується також відношення до товару фірми споживачів «до» та «після» реклами
  Exact
  [2÷5]
  Suffix
  . Характеризує частку потенційних споживачів, яка з’явилася після виходу реклами. Досліджується кількість осіб, які побачили або прочитали рекламу та сприйняли її зміст тощо. Згідно з Ф.Котлером [2], ефективність реклами визначається як ступінь дійсної цінності товару або послуги, які гарантувалися споживачеві під час покупки, і як фактично вони відповідають сподіванням і наді
  (check this in PDF content)

 5. Start
  5353
  Prefix
  Характеризує частку потенційних споживачів, яка з’явилася після виходу реклами. Досліджується кількість осіб, які побачили або прочитали рекламу та сприйняли її зміст тощо. Згідно з Ф.Котлером
  Exact
  [2]
  Suffix
  , ефективність реклами визначається як ступінь дійсної цінності товару або послуги, які гарантувалися споживачеві під час покупки, і як фактично вони відповідають сподіванням і надіям, що були у нього перед покупками.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  5708
  Prefix
  Згідно з Ф.Котлером [2], ефективність реклами визначається як ступінь дійсної цінності товару або послуги, які гарантувалися споживачеві під час покупки, і як фактично вони відповідають сподіванням і надіям, що були у нього перед покупками. Таке співставлення є дуже важливим, оскільки неправдива реклама на довгий час відсторонить споживачів від продукції фірми
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Найбільший інтерес являє кількісна оцінка реклами. Зупинимося на ній більш докладно. Не можна зростання обсягів продажу відносити лише за рахунок реклами. Те, що потенційний покупець прочитав рекламу, ще не значить, що він одразу кинувся за товаром.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  6853
  Prefix
  Подібні залежності можуть бути встановлені для конкретних видів товарів та ринків. Такий підхід може застосовуватися і для інших видів рекламної діяльності. Важливим напрямком маркетингових комунікаційних заходів є збільшення частини ринку
  Exact
  [5, 9]
  Suffix
  . Її можна визначити за допомогою індексу ефективності EI діяльності організації IEбСПЧР1, (1) де ЧР– індекс частини ринку; П– прибуток від реалізації продукції; Сб – собівартість. У свою чергу, ЧРООзаг, (2) де О, загО – відповідно обсяг продажу даного підприємства та загальний обсяг продажу на ринку.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  17661
  Prefix
  Визначає ступінь, в якому для відповідного ринкового сегмента може бути розроблена ефективна маркетингова стратегія, спрямована на привертання та обслуговування цільових споживачів. Зупинимося на менш розповсюджених на сьогодні методах
  Exact
  [10, 11]
  Suffix
  . Метод фокус-групи. Під нею розуміють групу людей, яких можна віднести до числа реальних або потенційних споживачів товару. Вони запрошуються для проведення відповідного дослідження, протягом якого їх увага зосереджується, фокусується на заданій темі.
  (check this in PDF content)