The 21 reference contexts in paper Кулаковський (2016) “ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА // Impact of scarcity on consumer behavior” / spz:ztu:ven:79528

 1. Start
  2304
  Prefix
  З переходом вітчизняної економіки від планово-командної системи управління господарством до функціонування в умовах ринку з наукової та навчальної економічної літератури зникає таке поняття як «дефіцит товару (послуги)». Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології
  Exact
  [1; 3–5]
  Suffix
  . Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2728
  Prefix
  Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін. Так представники класичної економічної теорії
  Exact
  [2; 7]
  Suffix
  стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару. Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3187
  Prefix
  Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару. Психологи ж стверджують, що обмежені (дефіцитні товари) є більш бажаними
  Exact
  [10–13; 15–18]
  Suffix
  . Мета дослідження. Виходячи з актуальності проблеми та недостатньої її розробки, метою дослідження визначено: узагальнити наявну інформацію щодо впливу дефіциту на споживача, експериментально дослідити вплив дефіциту на вибір товару споживачем в ринкових умовах та встановити як впливає дефіцит товару на оцінку його якості споживачем.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4760
  Prefix
  Кулаковський, 2016 Засновник сучасної економічної теорії А.Сміт у своїй головній праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» вказує на те, що сутністю і природою багатства є виключно праця, а поділ праці є результатом схильності людської природи до торгівлі та обміну
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Сміт А. вказує, що кожен, хто хоче щось отримати від іншого звертається до його егоїзму: «Дай мені те, що мені потрібно, і ти отримаєш те, що потрібно тобі», – така суть будь-якої подібної пропозиції [7].
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4960
  Prefix
  Сміт А. вказує, що кожен, хто хоче щось отримати від іншого звертається до його егоїзму: «Дай мені те, що мені потрібно, і ти отримаєш те, що потрібно тобі», – така суть будь-якої подібної пропозиції
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Тут А.Сміт показує людину економічну, яка розглядається як «раціональна» в тому сенсі, що вона прагне досягати дуже специфічних та заздалегідь визначених цілей з максимально можливим результатом при мінімально можливих витратах.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  7107
  Prefix
  Виникає необхідність проводити емпіричні дослідження впливу обмеженого доступу до товару (дефіциту) на суб’єктивне сприйняття покупцями споживчих якостей товару. Чалдіні Р. одним із принципів інформаційного впливу на людину, маніпулювання поведінкою людини виділив принцип дефіциту
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Перед психологами постає питання: чому у людини виникає бажання володіти дефіцитним товаром чи послугою, а не скористатися більш доступним? Одним із пояснень такої поведінки людини є теорія реактивного опору [10], яка свідчить про те, що людина схильна реагувати специфічним чином на обмеження свободи дій.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  7319
  Prefix
  Перед психологами постає питання: чому у людини виникає бажання володіти дефіцитним товаром чи послугою, а не скористатися більш доступним? Одним із пояснень такої поведінки людини є теорія реактивного опору
  Exact
  [10]
  Suffix
  , яка свідчить про те, що людина схильна реагувати специфічним чином на обмеження свободи дій. Дж.У. Брем в межах своєї теорії робить спробу пояснити реакцію людей на зменшення ступеня особистого контролю над ситуацією.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  7842
  Prefix
  Згідно з даною теорією людина завжди прагне відновити контроль над ситуацією чи втраченою свободою дій, що підсилює її бажання мати заборонений об'єкт або недоступну можливість дії. В цьому сенсі він виділяє чотири основні поняття: відчуття свободи; загроза свободі; реактивний опір; відновлення свободи
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Свобода розглядається як внутрішнє відчуття безлічі можливостей, які пов’язані з реальною поведінкою, діями, емоціями і відносинами. Поведінка вважається вільною, якщо людина реалізує її в сьогоденні або очікує, що вона зможе реалізувати її в майбутньому.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  8805
  Prefix
  Страх втратити свободу може привести людину до того, що вона спробує цю свободу повернути, через подолання обмежень і активну протидію впливу, які на неї чиняться. Виникає реактивний опір – опір у відповідь на опір як реакція на небажані впливи. Як бачимо, вчення Дж.У. Брема
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Р.Чалдіні [8] та інших вчених не вписуються в традиційну економічну думку щодо поведінки споживача, що випливає з концепції економічної людини, висунутої А.Смітом [7] та підтриманої його послідовниками.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  8821
  Prefix
  Страх втратити свободу може привести людину до того, що вона спробує цю свободу повернути, через подолання обмежень і активну протидію впливу, які на неї чиняться. Виникає реактивний опір – опір у відповідь на опір як реакція на небажані впливи. Як бачимо, вчення Дж.У. Брема [10], Р.Чалдіні
  Exact
  [8]
  Suffix
  та інших вчених не вписуються в традиційну економічну думку щодо поведінки споживача, що випливає з концепції економічної людини, висунутої А.Смітом [7] та підтриманої його послідовниками. Ефект дефіциту може бути пояснено як зростання бажаності чогось, доступ до чого обмежений.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  8976
  Prefix
  Як бачимо, вчення Дж.У. Брема [10], Р.Чалдіні [8] та інших вчених не вписуються в традиційну економічну думку щодо поведінки споживача, що випливає з концепції економічної людини, висунутої А.Смітом
  Exact
  [7]
  Suffix
  та підтриманої його послідовниками. Ефект дефіциту може бути пояснено як зростання бажаності чогось, доступ до чого обмежений. Люди часто переоцінюють дефіцитні товари, недооцінюючи товари, що є в надмірному доступі.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  10365
  Prefix
  Дана реакція мотивує такі особливості поведінки як поспіх та схильність до накопичення, за яких люди схильні реагувати швидко і частково не логічно з метою зменшити дефіцит та повернути втрачену свободу. Теорія товару
  Exact
  [14–17]
  Suffix
  передбачає, що будь-який товар буде цінитися більше зі зростанням його недоступності. Теорія стверджує, що чим більш недоступний товар, тим більш цінним він буде сприйматися, аж до межі його доступності.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  11775
  Prefix
  В Теорії товару відсутні припущення щодо механізму, який лежить в основі ефекту дефіциту, та його впливу на цінність. Однак, Брок (1968) припускав, що люди схильні більше цінувати дефіцитні товари порівняно з доступними оскільки володіння ними породжує відчуття особистої унікальності та своєрідності
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Фромкін Х.Л. та Ч.Р. Шнайдер розвинули дане припущення в теорії Потреби в унікальності [18]. Відповідно до неї, індивіди мають потребу в відчутті себе помірно унікальними. Дослідження в рамках даної теорії свідчать, що люди реагують негативно на інформацію щодо своєї надмірної схожості на інших [18].
  (check this in PDF content)

 16. Start
  11867
  Prefix
  Однак, Брок (1968) припускав, що люди схильні більше цінувати дефіцитні товари порівняно з доступними оскільки володіння ними породжує відчуття особистої унікальності та своєрідності [12]. Фромкін Х.Л. та Ч.Р. Шнайдер розвинули дане припущення в теорії Потреби в унікальності
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Відповідно до неї, індивіди мають потребу в відчутті себе помірно унікальними. Дослідження в рамках даної теорії свідчать, що люди реагують негативно на інформацію щодо своєї надмірної схожості на інших [18].
  (check this in PDF content)

 17. Start
  12098
  Prefix
  Відповідно до неї, індивіди мають потребу в відчутті себе помірно унікальними. Дослідження в рамках даної теорії свідчать, що люди реагують негативно на інформацію щодо своєї надмірної схожості на інших
  Exact
  [18]
  Suffix
  . А, оскільки, матеріальні цінності часто сприймаються як вираз себе, одним із потенційних джерел відчуття унікальності є володіння дефіцитними товарами. Таким чином Теорія потреби в унікальності пояснює ефект дефіциту, що був передбачений в Теорії товару.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  12933
  Prefix
  Останнє має безпосередній вплив на споживацьку поведінку. Вчені схильні розглядати дефіцит як атрибут товару за допомогою якого споживач оцінює інші атрибути: наприклад, ціну М.Лінн
  Exact
  [14–15]
  Suffix
  чи унікальність товару – Х.Л. Фромкін, Ч.Р. Шнайдер [18]. Лінн М. вказує, що маркетингові дослідження неодноразово підтвердили вплив дефіциту на сприйняття товару споживачем, підвищуючи його бажаність та привабливість [15].
  (check this in PDF content)

 19. Start
  12991
  Prefix
  Останнє має безпосередній вплив на споживацьку поведінку. Вчені схильні розглядати дефіцит як атрибут товару за допомогою якого споживач оцінює інші атрибути: наприклад, ціну М.Лінн [14–15] чи унікальність товару – Х.Л. Фромкін, Ч.Р. Шнайдер
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Лінн М. вказує, що маркетингові дослідження неодноразово підтвердили вплив дефіциту на сприйняття товару споживачем, підвищуючи його бажаність та привабливість [15]. Дослідження щодо впливу дефіциту демонструють, що інформація щодо дефіцитності товару, яка використовується в маркетингових рекламних компаніях має позитивний вплив на оцінку дефіцитного об’єкта.
  (check this in PDF content)

 20. Start
  13162
  Prefix
  Вчені схильні розглядати дефіцит як атрибут товару за допомогою якого споживач оцінює інші атрибути: наприклад, ціну М.Лінн [14–15] чи унікальність товару – Х.Л. Фромкін, Ч.Р. Шнайдер [18]. Лінн М. вказує, що маркетингові дослідження неодноразово підтвердили вплив дефіциту на сприйняття товару споживачем, підвищуючи його бажаність та привабливість
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Дослідження щодо впливу дефіциту демонструють, що інформація щодо дефіцитності товару, яка використовується в маркетингових рекламних компаніях має позитивний вплив на оцінку дефіцитного об’єкта. Дані дослідження були проведені в країнах з тривалою історією ринкових відносин, під впливом яких формувалася свідомість споживачів.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  17240
  Prefix
  Контрольна група отримала таку ж інструкцію, але в їхніх умовах не було вказано на обмеженість шоколаду у будь-яких зразках, тобто був відсутній дефіцит товару. Під час обробки отриманих даних використовувався критерій Манна-Уїтні
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Сутність якого полягає в тому, що: U-критерій Манна-Уїтні використовується для оцінки відмінностей між двома малими вибірками (n1, n2≥3 або n1 = 2, n2≥5) за рівнем кількісно вимірюваного ознаки. При цьому першою вибіркою прийнято вважати ту, де значення ознаки більше.
  (check this in PDF content)