The 14 reference contexts in paper Гончаренко, Кравчук (2016) “ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ОСВІТИ У ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ // Economic and social factors of education in correctional institutions of penal system in Ukraine” / spz:ztu:ven:79449

 1. Start
  3154
  Prefix
  І нарешті, право на освіту є одним з важливих соціальних прав засуджених, яке має значний вплив на його виправлення і подальшу соціальну адаптацію в суспільстві після звільнення. Аналіз останніх публікацій. Проблемам використання освітнього фактора в процесі виправлення засуджених присвячені праці відомих російських вчених юристів та економістів (А.Єгоршина
  Exact
  [2]
  Suffix
  , О.Ємельянової [3], О.Погудіна [7, 8], Н.Матвєєвої [6] та ін.). Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3171
  Prefix
  Аналіз останніх публікацій. Проблемам використання освітнього фактора в процесі виправлення засуджених присвячені праці відомих російських вчених юристів та економістів (А.Єгоршина [2], О.Ємельянової
  Exact
  [3]
  Suffix
  , О.Погудіна [7, 8], Н.Матвєєвої [6] та ін.). Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3186
  Prefix
  Аналіз останніх публікацій. Проблемам використання освітнього фактора в процесі виправлення засуджених присвячені праці відомих російських вчених юристів та економістів (А.Єгоршина [2], О.Ємельянової [3], О.Погудіна
  Exact
  [7, 8]
  Suffix
  , Н.Матвєєвої [6] та ін.). Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3204
  Prefix
  Проблемам використання освітнього фактора в процесі виправлення засуджених присвячені праці відомих російських вчених юристів та економістів (А.Єгоршина [2], О.Ємельянової [3], О.Погудіна [7, 8], Н.Матвєєвої
  Exact
  [6]
  Suffix
  та ін.). Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3449
  Prefix
  Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.Жук
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Л.Жук [4], О.Неживець [4], О.Сєвєрова [9] та ін. Однак поза увагою залишаються питання ефективності освітньої діяльності в установах виконання покарань, і можливості повернення витрачених державою коштів на освіту осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3459
  Prefix
  Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.Жук [4], Л.Жук
  Exact
  [4]
  Suffix
  , О.Неживець [4], О.Сєвєрова [9] та ін. Однак поза увагою залишаються питання ефективності освітньої діяльності в установах виконання покарань, і можливості повернення витрачених державою коштів на освіту осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  3474
  Prefix
  Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.Жук [4], Л.Жук [4], О.Неживець
  Exact
  [4]
  Suffix
  , О.Сєвєрова [9] та ін. Однак поза увагою залишаються питання ефективності освітньої діяльності в установах виконання покарань, і можливості повернення витрачених державою коштів на освіту осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  3489
  Prefix
  Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.Жук [4], Л.Жук [4], О.Неживець [4], О.Сєвєрова
  Exact
  [9]
  Suffix
  та ін. Однак поза увагою залишаються питання ефективності освітньої діяльності в установах виконання покарань, і можливості повернення витрачених державою коштів на освіту осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  6870
  Prefix
  Тому, в умовах реформування кримінально-виконавчої системи, питання вдосконалення організації професійної освіти і професійної підготовки, знайшли своє відображення в Концепції державної політики у сфері реформування ДКВС України
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Мова йде про необхідність «здійснення професійного навчання і професійної підготовки засуджених із урахуванням результатів моніторингу потреб в робітничих кадрах установ виконання покарань і регіональних ринків праці, з метою подальшого працевлаштування і повернення в суспільство законослухняних громадян».
  (check this in PDF content)

 10. Start
  7275
  Prefix
  професійного навчання і професійної підготовки засуджених із урахуванням результатів моніторингу потреб в робітничих кадрах установ виконання покарань і регіональних ринків праці, з метою подальшого працевлаштування і повернення в суспільство законослухняних громадян». На думку О.Ємельянової, «праця в місцях позбавлення волі може мати виховне значення тільки за правильної її організації»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . З цим важко не погодитися. Однак наведений нею підхід, який вказує на те, що «праця має бути організована, щоб засуджений зрозумів, що закон зобов’язує працювати не в якості покарання і рятівного засобу від бездіяльності, не як спосіб окупити державі його утримання, а як високу цінність і надбання для самих засуджених» – викликає сумнів.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7971
  Prefix
  Інші вчені вказують на те, що «саме заняття роботою, праця в майстерні чи підсобному господарстві може і повинна сформувати в них звичку працювати, не звичку красти, вбивати, займатися грабежем, брехати чи ґвалтувати»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Навряд чи можна вести мову сьогодні про ефективність використання бюджетних коштів, які виділяються на освіту та професійне навчання засуджених, оскільки названі витрати майже 54 не порівнюються з конкурентоспроможністю отриманої професії та рівнем кваліфікації, станом трудової зайнятості та технологічним забезпеченням виробництва в установах виконання покарань, номенклатурою і якістю про
  (check this in PDF content)

 12. Start
  10900
  Prefix
  Внутрішня, пов’язана з розподілом ресурсів серед навчальних закладів і споживанням освітніх послуг, а зовнішня – пов’язана з реалізацією отриманого освітнього потенціалу, який може застосовуватися в різних галузях господарського комплексу. Виходячи з визначеної класифікації, інвестування в професійну освіту засуджених, на думку О.Погудина
  Exact
  [8]
  Suffix
  , можна трактувати як зовнішню ефективність інвестицій. Умовою для її оцінки є працевлаштування засуджених, які отримали професійну освіту в виправних закладах, з нарахуванням їм відповідного заробітку, частина з якого, у вигляді податків та обов’язкових платежів, повернеться державі.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  28642
  Prefix
  В планово-адміністративній економіці, за даними М.Летунова, «після закінчення профтехучилища на підприємствах виправних колоній працевлаштовувалися 45 % випускників, а витрати на навчання решти — не окупилися»
  Exact
  [5]
  Suffix
  , тому в сьогоднішніх умовах дана ситуація принципово не може бути кращою. В зв’язку з цим наведена в Концепції державної політики реформування кримінальновиконавчої служби України теза про професійно-технічну освіту засуджених на основі моніторингу прогнозованої потреби в робітничих кадрах виправних колоній і потреб регіональних ринків праці ризикує, на жаль, так і залишитися на наш погляд, і
  (check this in PDF content)

 14. Start
  30530
  Prefix
  є досвід Республіки Білорусь, яка відповідно до Державної програми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи передбачає видачу грошової допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, оформлення паспортів, проводиться не після звільнення, а «в період перебування в виправному закладі... установи співпрацюють зі службами зайнятості і бронюють місця за півроку до звільнення»
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Забезпечуючи засуджених продуктивною (рентабельною) працею відповідно до отриманих ними в профтехучилищах професій і кваліфікації, за інших рівних умов, є економічно доцільним щодо осіб, які мають тривалі за рішенням суду терміни відбування покарання.
  (check this in PDF content)