The 16 reference contexts in paper Фоміна (2016) “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД // Management accounting of trading enterprises’ income: process approach” / spz:ztu:ven:79441

 1. Start
  2188
  Prefix
  Як один з найважливіших фінансових показників діяльності підприємства торгівлі, який надає узагальнюючу характеристику його цінності для клієнтів, він є важливим об’єктом поточного фінансового планування
  Exact
  [9, с. 512]
  Suffix
  . Для формування ефективної системи управління доходами та вигодами, має бути переглянута діюча система управлінського обліку, що застосовується підприємствами торгівлі. Науково-практична проблема полягає в необхідності організації управлінського обліку доходів не лише за центрами відповідальності, а й за бізнес-процесами.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  5547
  Prefix
  частковою оплатою: дохід нараховується в момент надходження першого платежу з боку покупця в рахунок оплати даної поставки (може бути встановлена мінімальна величина платежу: в абсолютному вираженні або відсотках від вартості поставки, – визнана достатньою для нарахування доходу); 2.2) за повною оплатою: дохід нараховується в момент остаточного погашення дебіторської заборгованості покупцем
  Exact
  [8]
  Suffix
  . 3) за останньою подією, тобто враховувати доходи на момент більш пізньої з подій – відвантаження товару (надання послуги) або оплата від покупця, тобто коли виконані зобов'язання з обох сторін.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  6482
  Prefix
  Згідно з державним стандартом України 9000:2001 «Системи управління якістю». Основні положення і словник» процес визначається як сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих видів діяльності, що перетворює входи та виходи
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Реалізація завдань управління, що стоять перед торгівлею, розглядається через призму чотирьох бізнес-процесів притаманних торгівлі: 1. Організації замовлення, надходження товарних ресурсів. 2.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  6772
  Prefix
  Реалізація завдань управління, що стоять перед торгівлею, розглядається через призму чотирьох бізнес-процесів притаманних торгівлі: 1. Організації замовлення, надходження товарних ресурсів. 2. Формування товарних запасів. 3. Реалізація. 4. Формування сегмента ринку обслуговування
  Exact
  [9]
  Suffix
  . На основі критично-конструктивного аналізу й узагальнення існуючих підходів до моделювання бізнес-процесів підприємства, ураховуючи особливості діяльності підприємств торгівлі, Г.Ситник пропонує класифікувати бізнес-процеси підприємства торгівлі з їх чітким поділом на основні, допоміжні та управлінські процеси.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  10317
  Prefix
  звітності з реалізації проекту); – управління бізнес-процесами та якістю (визначення бізнес-процесів; формування ключових показників ефективності бізнес-процесів; регламентація бізнес-процесів; збір інформації про функціонування бізнес-процесів; аналіз інформації про функціонування бізнес-процесів; розробка рішень із покращання бізнес-процесів; забезпечення змін бізнес-процесів)
  Exact
  [9, с. 375–377]
  Suffix
  . Запропонована класифікація відрізняється доповненими додатковими ознаками їх поділу. Крім того, залежно від споживача результатів процесу вченим виокремлено бізнес-процеси, результати яких призначені для зовнішнього споживача, і бізнес-процеси, результати яких формуються для внутрішнього споживача.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  11502
  Prefix
  Наведені терміни належать до теорії управління, проте в обліку є суміжні поняття, а саме: «господарська операція», «господарський процес», визначення яких наведено на рисунку 1. Бізнес-операція Господарська операція Сукупність дій, які складають зміст однієї дії підприємницької діяльності
  Exact
  [10]
  Suffix
  Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства [9] Бізнес-процес Господарський процес Сукупність взаємопов’язаних операцій і функцій суб’єктів їх виконання, має вхід продукт) для задоволення потреб кінцевого споживача [8] Сукупність однорідних операцій, спрямованих на виконання певного господарського завдання [3] (різного роду ресур
  (check this in PDF content)

 7. Start
  11606
  Prefix
  Бізнес-операція Господарська операція Сукупність дій, які складають зміст однієї дії підприємницької діяльності [10] Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства
  Exact
  [9]
  Suffix
  Бізнес-процес Господарський процес Сукупність взаємопов’язаних операцій і функцій суб’єктів їх виконання, має вхід продукт) для задоволення потреб кінцевого споживача [8] Сукупність однорідних операцій, спрямованих на виконання певного господарського завдання [3] (різного роду ресурси) і вихід (кінцевий Довідка: складено автором за [7, 8, 6, 3] Рис. 1.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  11774
  Prefix
  Бізнес-операція Господарська операція Сукупність дій, які складають зміст однієї дії підприємницької діяльності [10] Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства [9] Бізнес-процес Господарський процес Сукупність взаємопов’язаних операцій і функцій суб’єктів їх виконання, має вхід продукт) для задоволення потреб кінцевого споживача
  Exact
  [8]
  Suffix
  Сукупність однорідних операцій, спрямованих на виконання певного господарського завдання [3] (різного роду ресурси) і вихід (кінцевий Довідка: складено автором за [7, 8, 6, 3] Рис. 1. Визначення понять «бізнес-операція» і «господарська операція», «бізнес-процес» і «господарський процес» Проведений аналіз досліджених понять, не дивлячись на їх однорідність під час перекладу з англійсь
  (check this in PDF content)

 9. Start
  11866
  Prefix
  діяльності [10] Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства [9] Бізнес-процес Господарський процес Сукупність взаємопов’язаних операцій і функцій суб’єктів їх виконання, має вхід продукт) для задоволення потреб кінцевого споживача [8] Сукупність однорідних операцій, спрямованих на виконання певного господарського завдання
  Exact
  [3]
  Suffix
  (різного роду ресурси) і вихід (кінцевий Довідка: складено автором за [7, 8, 6, 3] Рис. 1. Визначення понять «бізнес-операція» і «господарська операція», «бізнес-процес» і «господарський процес» Проведений аналіз досліджених понять, не дивлячись на їх однорідність під час перекладу з англійської мови, дозволяють встановити, що вони не є тотожними.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  11937
  Prefix
  і зобов’язань, власному капіталі підприємства [9] Бізнес-процес Господарський процес Сукупність взаємопов’язаних операцій і функцій суб’єктів їх виконання, має вхід продукт) для задоволення потреб кінцевого споживача [8] Сукупність однорідних операцій, спрямованих на виконання певного господарського завдання [3] (різного роду ресурси) і вихід (кінцевий Довідка: складено автором за
  Exact
  [7, 8, 6, 3]
  Suffix
  Рис. 1. Визначення понять «бізнес-операція» і «господарська операція», «бізнес-процес» і «господарський процес» Проведений аналіз досліджених понять, не дивлячись на їх однорідність під час перекладу з англійської мови, дозволяють встановити, що вони не є тотожними.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  12572
  Prefix
  Крім того, поняття «бізнес-операція» та «бізнес-процес» знаходять своє застосування в управлінні діяльністю підприємства, маркетингу та інших сферах, а поняття «господарська операція» та «господарський процес» використовуються у сфері бухгалтерського обліку та господарського контролю
  Exact
  [8, с. 20]
  Suffix
  . Об’єктом управлінського обліку є господарська операція – найпростіша подія, яка викликає зміни споживання і, відповідно, відтворення ресурсів [5]. З набору господарських операцій складаються всі процеси.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  12729
  Prefix
  своє застосування в управлінні діяльністю підприємства, маркетингу та інших сферах, а поняття «господарська операція» та «господарський процес» використовуються у сфері бухгалтерського обліку та господарського контролю [8, с. 20]. Об’єктом управлінського обліку є господарська операція – найпростіша подія, яка викликає зміни споживання і, відповідно, відтворення ресурсів
  Exact
  [5]
  Suffix
  . З набору господарських операцій складаються всі процеси. Таким чином, структуризація діяльності за рівнями «бізнес-процес– підпроцес–елемент підпроцесу–...» має бути доведена до нижнього рівня – «господар– господарська операція».
  (check this in PDF content)

 13. Start
  13238
  Prefix
  Особливостями бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі є: – активні операції з імпорту товарів; – важливе значення має процес пошуку покупців; – наявність процесів транспортування реалізованих товарів; – відсутність операцій підготовки до продажу, викладки в торговому залі
  Exact
  [9, с. 381]
  Suffix
  . Об’єктом управлінського обліку доходів є господарська операція, яка є обліковою операцією, тобто подією нижнього рівня. Господарська операція викликає зміни, переміщення, споживання або відтворення того або іншого ресурсу чи групи ресурсів [4].
  (check this in PDF content)

 14. Start
  13494
  Prefix
  Об’єктом управлінського обліку доходів є господарська операція, яка є обліковою операцією, тобто подією нижнього рівня. Господарська операція викликає зміни, переміщення, споживання або відтворення того або іншого ресурсу чи групи ресурсів
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Облікові операції підприємств торгівлі можуть бути класифіковані за типами: – торговельні – пов’язані зі споживанням ресурсів та реалізацією товарів, які призводять до зміни їх складських запасів, визнання доходів та витрат; – логістичні – пов’язані з рухом товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), які призводять до зміни складських запасів ресурсів; – фінансові – пов’язані з надходженнями гро
  (check this in PDF content)

 15. Start
  16060
  Prefix
  Вид надходжень Аванс, повна оплата, остаточний розрахунок Операції, пов’язані з виплатами грошових коштів Ким виконується операція Структурний підрозділ Кому проведена оплата Контрагент В межах якого договору проведено платіж Договори з контрагентами Сума оплати У.о. Вид надходжень Аванс, повна оплата, остаточний розрахунок Операції, пов’язані Джерело: розроблено за
  Exact
  [9, 4]
  Suffix
  Між торговельно-логістичними операціями і супроводжуючими їх фінансовими операціями існує часовий лаг. Так, оприбуткування Товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за умови відстрочення платежу (логістична операція), означає виникнення кредиторської заборгованості (фінансова операція) з подальшим її погашенням (фінансова операція).
  (check this in PDF content)

 16. Start
  19825
  Prefix
  статей управлінського обліку – стаття бюджету середнього або верхнього рівня Формування довідників управлінського обліку Формати бюджетів доходів нижнього рівня Формати бюджетів середнього або верхнього рівня Групування за позиціями довідників управлінського обліку Рис. 2. Взаємозв’язок облікових операцій, статей доходів в управлінському обліку і бюджетуванні (адаптовано за
  Exact
  [4]
  Suffix
  ) Склад довідників-кодифікаторів управлінського обліку доходів значно ширше складу довідників фінансового і податкового обліку (рахунків і субрахунків), що цілком природно, оскільки у цих видів обліку різні завдання.
  (check this in PDF content)