The 11 reference contexts in paper Рудейчук, Хоменко (2016) “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ // Current status and trends, organizational methods accounting and analysis of innovative enterprises’ venture financing” / spz:ztu:ven:79436

 1. Start
  4212
  Prefix
  Перші кроки з використання принципів венчурного бізнесу були розпочаті не в області фінансування ініціативних підприємницьких проектів, а з метою виходу з кризи і підвищення ефективності роботи приватизованих підприємств, утім це є одним із традиційних напрямків венчурного бізнесу
  Exact
  [4]
  Suffix
  . © С.В. Рудейчук, Г.Ю. Хоменко, 2016 Як показує зарубіжний досвід, розвиток венчурної індустрії у більшості залежить від рівня державної підтримки, яка створює сприятливі умови для розвитку венчурних фондів.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4904
  Prefix
  Таке цілеспрямоване державне втручання забезпечило швидкий розвиток венчурної індустрії в західноєвропейських країнах. На початку 1980 років Західна Європа значно поступалася США сукупними обсягами венчурного капіталу, а вже в середині 1990-х років перегнала їх
  Exact
  [8, c. 264]
  Suffix
  . Виходячи з того, що інноваційні продукти є об’єктами інтелектуальної власності, обов’язковою умовою їх існування є документальна фіксація (офіційна реєстрація) такого продукту розробником або автором права власності на результати інноваційної діяльності на державному рівні.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  6573
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв
  Exact
  [1]
  Suffix
  , О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окр
  (check this in PDF content)

 4. Start
  6592
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська
  Exact
  [2]
  Suffix
  , С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема
  (check this in PDF content)

 5. Start
  6610
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич
  Exact
  [6]
  Suffix
  , В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного ф
  (check this in PDF content)

 6. Start
  6627
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко
  Exact
  [8]
  Suffix
  , А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у скла
  (check this in PDF content)

 7. Start
  6644
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен
  Exact
  [9]
  Suffix
  , О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у складі об’єктів бухга
  (check this in PDF content)

 8. Start
  6676
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський
  Exact
  [10]
  Suffix
  , А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у складі об’єктів бухгалтерського обліку та економічного
  (check this in PDF content)

 9. Start
  6709
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов
  Exact
  [5]
  Suffix
  , А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у складі об’єктів бухгалтерського обліку та економічного аналізу, методи оцінки венчур
  (check this in PDF content)

 10. Start
  6725
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица
  Exact
  [7]
  Suffix
  та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у складі об’єктів бухгалтерського обліку та економічного аналізу, методи оцінки венчурних проектів, п
  (check this in PDF content)

 11. Start
  8161
  Prefix
  Вчасно отримана та достатня економічна інформація дозволяє уникнути невизначеності, визначити загрози підприємницької діяльності та прийняти заходи щодо мінімізації негативних наслідків господарських операцій, господарських процесів, а в нашому випадку інноваційної діяльності. Безверхий К.В.
  Exact
  [3]
  Suffix
  визначає інформацію як відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, тобто все те, що розширює уявлення про об’єкт дослідження. Автор вказує, що мета інформаційного забезпечення – це надання менеджерам, відповідальним за досягнення конкретних виробничих цілей, управлінської інформації.
  (check this in PDF content)