The 17 reference contexts in paper Литвинчук, Прохорчук (2016) “РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА // Role of local self-administration in organization of local economy” / spz:ztu:ven:72766

 1. Start
  3464
  Prefix
  До того ж сама комунальна власність та її внутрішня структура є неоднорідною і потребує поглибленого вивчення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як об’єкт дослідження місцеве господарство знаходиться у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема таких, як Б.Адамов
  Exact
  [1]
  Suffix
  , В.Алексєєв [3], В.Бабаєв [4], В.Мамонова [7], О.Ольшанський [9], О.Сунцова [11], А.Фрич [13] та ін. Вони наголошують на удосконаленні системи надання управлінських послуг органами місцевого самоврядування (В.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3480
  Prefix
  До того ж сама комунальна власність та її внутрішня структура є неоднорідною і потребує поглибленого вивчення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як об’єкт дослідження місцеве господарство знаходиться у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема таких, як Б.Адамов [1], В.Алексєєв
  Exact
  [3]
  Suffix
  , В.Бабаєв [4], В.Мамонова [7], О.Ольшанський [9], О.Сунцова [11], А.Фрич [13] та ін. Вони наголошують на удосконаленні системи надання управлінських послуг органами місцевого самоврядування (В.Бабаєв), особливостях функціонування окремих секторів комунальної сфери (А.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3494
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як об’єкт дослідження місцеве господарство знаходиться у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема таких, як Б.Адамов [1], В.Алексєєв [3], В.Бабаєв
  Exact
  [4]
  Suffix
  , В.Мамонова [7], О.Ольшанський [9], О.Сунцова [11], А.Фрич [13] та ін. Вони наголошують на удосконаленні системи надання управлінських послуг органами місцевого самоврядування (В.Бабаєв), особливостях функціонування окремих секторів комунальної сфери (А.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3510
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як об’єкт дослідження місцеве господарство знаходиться у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема таких, як Б.Адамов [1], В.Алексєєв [3], В.Бабаєв [4], В.Мамонова
  Exact
  [7]
  Suffix
  , О.Ольшанський [9], О.Сунцова [11], А.Фрич [13] та ін. Вони наголошують на удосконаленні системи надання управлінських послуг органами місцевого самоврядування (В.Бабаєв), особливостях функціонування окремих секторів комунальної сфери (А.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3529
  Prefix
  Як об’єкт дослідження місцеве господарство знаходиться у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема таких, як Б.Адамов [1], В.Алексєєв [3], В.Бабаєв [4], В.Мамонова [7], О.Ольшанський
  Exact
  [9]
  Suffix
  , О.Сунцова [11], А.Фрич [13] та ін. Вони наголошують на удосконаленні системи надання управлінських послуг органами місцевого самоврядування (В.Бабаєв), особливостях функціонування окремих секторів комунальної сфери (А.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3544
  Prefix
  Як об’єкт дослідження місцеве господарство знаходиться у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема таких, як Б.Адамов [1], В.Алексєєв [3], В.Бабаєв [4], В.Мамонова [7], О.Ольшанський [9], О.Сунцова
  Exact
  [11]
  Suffix
  , А.Фрич [13] та ін. Вони наголошують на удосконаленні системи надання управлінських послуг органами місцевого самоврядування (В.Бабаєв), особливостях функціонування окремих секторів комунальної сфери (А.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  3557
  Prefix
  Як об’єкт дослідження місцеве господарство знаходиться у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема таких, як Б.Адамов [1], В.Алексєєв [3], В.Бабаєв [4], В.Мамонова [7], О.Ольшанський [9], О.Сунцова [11], А.Фрич
  Exact
  [13]
  Suffix
  та ін. Вони наголошують на удосконаленні системи надання управлінських послуг органами місцевого самоврядування (В.Бабаєв), особливостях функціонування окремих секторів комунальної сфери (А.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  5224
  Prefix
  Суспільні відносини, які складаються під впливом взаємодії, переплетіння різних видів власності та господарської діяльності в межах територіального товариства, зумовлюють складність системи місцевого господарства
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Виконання покладених на місцеве самоврядування функцій потребує фінансування, яке відображається в місцевому бюджеті. Розміри місцевих бюджетів, їх стан і збалансованість залежать від результатів функціонування господарського комплексу кожної адміністративно-територіальної одиниці.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  6252
  Prefix
  У свою чергу, В.Бабаєв розглядає міське господарство як сукупність багатьох підсистем, що тісно взаємодіють, і постійно розвиваються і потребують певної координації діяльності, а С.Вобленко – як систему відносин, які виникають на ґрунті взаємодії, переплетіння різних форм власності та господарської діяльності у межах місцевого товариства
  Exact
  [6]
  Suffix
  . До складу місцевого господарства належать: - підприємства (об’єднання), організації, установи комунальної власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці; - підприємства (об’єднання), організації, установи, що не належать до комунальної власності, діяльність яких пов’язана переважно з обслуговуванням населення і за згодою власника можуть бути в
  (check this in PDF content)

 10. Start
  7509
  Prefix
  самоврядної діяльності, перш за все, у напрямку зміцнення фінансово-економічної самостійності територіальних громад і проведення адміністративнотериторіальної реформи, окремо – ухвалення Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій», та чіткого законодавчого розподілу повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Органи місцевого самоврядування є суб’єктами адміністративно-правових відносин, оскільки, поперше, вони вступають у ці відносини з органами виконавчої влади у випадку контролю з боку держави за виконанням ними функцій та завдань, по-друге, вони самі є суб’єктами державного управління, коли виконують делеговані законом повноваження [2].
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7856
  Prefix
  Органи місцевого самоврядування є суб’єктами адміністративно-правових відносин, оскільки, поперше, вони вступають у ці відносини з органами виконавчої влади у випадку контролю з боку держави за виконанням ними функцій та завдань, по-друге, вони самі є суб’єктами державного управління, коли виконують делеговані законом повноваження
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України
  (check this in PDF content)

 12. Start
  8255
  Prefix
  Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України
  Exact
  [5]
  Suffix
  . До системи місцевого самоврядування відповідно до ст. 5 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, належать: - територіальна громада; - сільська, селищна, міська рада; - сільський, селищний, міський голова; - виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; - районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, сели
  (check this in PDF content)

 13. Start
  8688
  Prefix
  до ст. 5 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, належать: - територіальна громада; - сільська, селищна, міська рада; - сільський, селищний, міський голова; - виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; - районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; - органи самоорганізації населення
  Exact
  [5]
  Suffix
  . 131 Представляють їх інтереси Територіальна громада сіл, селищ, міст Районні та обласні ради САМОВРЯДУВАННЯ Сільська, селищна, міська рада Сільський, селищний міський голова Органи МІСЦЕВЕ самоорганізації населення Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради Рис.1.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  9082
  Prefix
  населення [5]. 131 Представляють їх інтереси Територіальна громада сіл, селищ, міст Районні та обласні ради САМОВРЯДУВАННЯ Сільська, селищна, міська рада Сільський, селищний міський голова Органи МІСЦЕВЕ самоорганізації населення Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради Рис.1. Місце виконавчих органів місцевих рад у системі місцевого самоврядування
  Exact
  [12]
  Suffix
  Органи самоорганізації населення створюються за ініціативою самих жителів та з дозволу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради на окремих частинах відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а саме: сільського, селищного комітету — в межах території села, селища, якщо його межі не збігаються з межами діяльності сільс
  (check this in PDF content)

 15. Start
  10058
  Prefix
  — в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах; будинкового — в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів; комітету району у місті — в межах одного або кількох районів у місті, якщо його межі не збігаються з межами діяльності районної у місті ради (ст. 14)
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Органи самоорганізації населення Будинковий комітет Комітет мікрорайону Комітет району у місті Вуличний, квартальний комітет Сільський, селищний комітет Рис. 2. Адміністративно-матеріальні одиниці органів самоорганізації населення Територіальна громада в Україні є первинним елементом системи місцевого самоврядування і поряд з іншими її елементами, такими як представн
  (check this in PDF content)

 16. Start
  11683
  Prefix
  Вибір методів управління комунальною власністю визначається сутністю самого права власності на володіння, користування та розпорядження об’єктами (склад комунальної власності є різнорідним, тому мають місце специфічні риси управління об’єктами кожного роду: майно, земля, фінанси, підприємства, установи тощо)
  Exact
  [8]
  Suffix
  . 132 Місцевий економічний розвиток Розвиток та утримання місцевої інфраструктури Планування розвитку території громади Забудова території Культура та фізична культура Середня, дошкільна та позашкільна освіта Пасажирські перевезення на території громади Житлово-комунальні послуги, утримання об’єктів комунальної власності Муніципальна поліція (варта) Швидка медична допомога, первинна
  (check this in PDF content)

 17. Start
  12221
  Prefix
  території громади Забудова території Культура та фізична культура Середня, дошкільна та позашкільна освіта Пасажирські перевезення на території громади Житлово-комунальні послуги, утримання об’єктів комунальної власності Муніципальна поліція (варта) Швидка медична допомога, первинна охорона здоров’я Соціальна допомога Благоустрій території Рис. 3. Реформа: компетенції громад
  Exact
  [12]
  Suffix
  Узагальнення практики управління об’єктами комунальної власності територіальних громад дозволяє стверджувати, що найпоширенішими в Україні є: - управління одним або декількома комунальними підприємствами за допомогою створення фахової установи – юридичної особи, заснованої місцевою радою (наприклад Фонд комунального майна); - спеціальне управління (коли місцева
  (check this in PDF content)