The 9 reference contexts in paper Роговий (2016) “ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН // Prospects and risks of development of ukrainian-chinese trade and economic relations” / spz:ztu:ven:72503

 1. Start
  2497
  Prefix
  На сьогодні економіка КНР є однією із найпотужніших економік країн світу, про що свідчить визнання національної грошової одиниці Китаю – юаня – світовою резервною валютою та включення до кошика валют, на основі яких розраховується вартість спеціальних прав запозичення МВФ
  Exact
  [4]
  Suffix
  . У контексті стрімкого розвитку та потужності китайської економіки актуалізується питання формування нового економічного полюсу світу, до якого тяжітимуть менш сильні економіки. Для України Китай є стратегічним партнером, що може значно впливати на розвиток вітчизняної економіки.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3423
  Prefix
  Питання українсько-китайських економічних відносин надзвичайно актуальне на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, а тому набуло широкого розгляду серед вчених-економістів. Зокрема, це питання досліджували О.Шпичак, Ю.Лупенко, М.Присяжнюк
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  , М.Смикова, П.Камінський [7], П.Черник, Г.Батищева [9], Х.Менг [5]. Проте охопити всі можливі аспекти економічної співпраці України та Китаю неможливо і багато питань залишаються нерозглянутими.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3459
  Prefix
  Питання українсько-китайських економічних відносин надзвичайно актуальне на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, а тому набуло широкого розгляду серед вчених-економістів. Зокрема, це питання досліджували О.Шпичак, Ю.Лупенко, М.Присяжнюк [1, 2], М.Смикова, П.Камінський
  Exact
  [7]
  Suffix
  , П.Черник, Г.Батищева [9], Х.Менг [5]. Проте охопити всі можливі аспекти економічної співпраці України та Китаю неможливо і багато питань залишаються нерозглянутими. Метою дослідження є визначення позитивних ефектів українсько-китайських економічних відносин та можливих ризиків для вітчизняної економіки.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3488
  Prefix
  Питання українсько-китайських економічних відносин надзвичайно актуальне на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, а тому набуло широкого розгляду серед вчених-економістів. Зокрема, це питання досліджували О.Шпичак, Ю.Лупенко, М.Присяжнюк [1, 2], М.Смикова, П.Камінський [7], П.Черник, Г.Батищева
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Х.Менг [5]. Проте охопити всі можливі аспекти економічної співпраці України та Китаю неможливо і багато питань залишаються нерозглянутими. Метою дослідження є визначення позитивних ефектів українсько-китайських економічних відносин та можливих ризиків для вітчизняної економіки.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3502
  Prefix
  Питання українсько-китайських економічних відносин надзвичайно актуальне на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, а тому набуло широкого розгляду серед вчених-економістів. Зокрема, це питання досліджували О.Шпичак, Ю.Лупенко, М.Присяжнюк [1, 2], М.Смикова, П.Камінський [7], П.Черник, Г.Батищева [9], Х.Менг
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Проте охопити всі можливі аспекти економічної співпраці України та Китаю неможливо і багато питань залишаються нерозглянутими. Метою дослідження є визначення позитивних ефектів українсько-китайських економічних відносин та можливих ризиків для вітчизняної економіки.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4515
  Prefix
  Лідери держав провели поглиблений обмін думками щодо розвитку двосторонніх відносин. Того самого року на зустрічі у Києві голова КНР Ху Цзиньтао висунув чотири пропозиції щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм
  Exact
  [10]
  Suffix
  : 1. Укріплювати політичний діалог і проводити консультації, поглиблювати і підвищувати рівень двосторонніх відносин. 106 2. У повному обсязі використовувати переваги торгово-економічного співробітництва, розкривати потенціал, розширювати масштаби кооперації, а в 2012 р. рівень торговельного обороту довести до 10 млрд дол. 3.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  5715
  Prefix
  тренд у розвитку економічних відносин двох держав, що особливо активізувався, починаючи з 2007 р., в частині прямих іноземних інвестицій в Україну джерелом походження з КНР (рис. 1) 25 20,9822,6 18,4 20 14,9915,09 13,4 11,5911,4 15 10 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Рис. 1. Динаміка надходження прямих інвестицій КНР в економіку, млн. дол.
  Exact
  [8]
  Suffix
  Динаміка експортно-імпортних операцій та напрямки розвитку співпраці останніх 6 років свідчить про те, що збільшення товарообігу буде відбуватися за рахунок зростання імпорту в Україну китайських товарів і послуг.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  13343
  Prefix
  Зростання населення Китаю і збільшення його добробуту, зменшення врожайності сільськогосподарських культур, погіршення якості китайських земель, перспектива дефіциту води, зміни клімату є серйозними викликами для продовольчої безпеки країни
  Exact
  [6]
  Suffix
  . На даний момент, за наявними оцінками, Китай потребує близько 50 млн. га додаткових орних земель. Ця проблема вирішується офіційним Пекіном за допомогою активізації китайського капіталу в країнах, території яких можна використовувати для забезпечення Китаю продовольством [3].
  (check this in PDF content)

 9. Start
  13648
  Prefix
  На даний момент, за наявними оцінками, Китай потребує близько 50 млн. га додаткових орних земель. Ця проблема вирішується офіційним Пекіном за допомогою активізації китайського капіталу в країнах, території яких можна використовувати для забезпечення Китаю продовольством
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Залежно від особливостей агропромислового комплексу в різних державах, національних законодавчих баз і економічних ризиків, Китай використовує різні методи входження капіталу в АПК: придбання землі (Австралія, Франція), оренда (Бразилія, Аргентина, Росія), надання сільськогосподарських машин і працівників в обмін на частину врожаю (
  (check this in PDF content)