The 20 reference contexts in paper Ксендзук (2016) “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ // Analysis of International Monetary Fund under conditions of globalization of economic processes” / spz:ztu:ven:72497

 1. Start
  3445
  Prefix
  У науковому середовищі проблематику щодо діяльності міжнародних фінансово-валютних організацій розкривають у своїх дослідницьких працях вітчизняні та закордонні науковці і практики-економісти: В.Гнатковська, Т.Милованов
  Exact
  [2]
  Suffix
  , А.Коштовняк (Aneta Kosztowniak) [10], О.М. Іваницька [4], М.Прочек (M. Proczek) [11], М.А. Султанов [6]. Дослідженню питання переваг та недоліків співробітництва з МВФ присвятили свої наукові доробки видатні вчені зі світовими іменами, лауреати Нобелівської премії з економіки: Джозеф Стігліц, Мілтон Фрідман.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3485
  Prefix
  У науковому середовищі проблематику щодо діяльності міжнародних фінансово-валютних організацій розкривають у своїх дослідницьких працях вітчизняні та закордонні науковці і практики-економісти: В.Гнатковська, Т.Милованов [2], А.Коштовняк (Aneta Kosztowniak)
  Exact
  [10]
  Suffix
  , О.М. Іваницька [4], М.Прочек (M. Proczek) [11], М.А. Султанов [6]. Дослідженню питання переваг та недоліків співробітництва з МВФ присвятили свої наукові доробки видатні вчені зі світовими іменами, лауреати Нобелівської премії з економіки: Джозеф Стігліц, Мілтон Фрідман.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3508
  Prefix
  У науковому середовищі проблематику щодо діяльності міжнародних фінансово-валютних організацій розкривають у своїх дослідницьких працях вітчизняні та закордонні науковці і практики-економісти: В.Гнатковська, Т.Милованов [2], А.Коштовняк (Aneta Kosztowniak) [10], О.М. Іваницька
  Exact
  [4]
  Suffix
  , М.Прочек (M. Proczek) [11], М.А. Султанов [6]. Дослідженню питання переваг та недоліків співробітництва з МВФ присвятили свої наукові доробки видатні вчені зі світовими іменами, лауреати Нобелівської премії з економіки: Джозеф Стігліц, Мілтон Фрідман.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3538
  Prefix
  У науковому середовищі проблематику щодо діяльності міжнародних фінансово-валютних організацій розкривають у своїх дослідницьких працях вітчизняні та закордонні науковці і практики-економісти: В.Гнатковська, Т.Милованов [2], А.Коштовняк (Aneta Kosztowniak) [10], О.М. Іваницька [4], М.Прочек (M. Proczek)
  Exact
  [11]
  Suffix
  , М.А. Султанов [6]. Дослідженню питання переваг та недоліків співробітництва з МВФ присвятили свої наукові доробки видатні вчені зі світовими іменами, лауреати Нобелівської премії з економіки: Джозеф Стігліц, Мілтон Фрідман.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3561
  Prefix
  У науковому середовищі проблематику щодо діяльності міжнародних фінансово-валютних організацій розкривають у своїх дослідницьких працях вітчизняні та закордонні науковці і практики-економісти: В.Гнатковська, Т.Милованов [2], А.Коштовняк (Aneta Kosztowniak) [10], О.М. Іваницька [4], М.Прочек (M. Proczek) [11], М.А. Султанов
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Дослідженню питання переваг та недоліків співробітництва з МВФ присвятили свої наукові доробки видатні вчені зі світовими іменами, лауреати Нобелівської премії з економіки: Джозеф Стігліц, Мілтон Фрідман.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4759
  Prefix
  МВФ ґрунтується на наданні кредитів в іноземній валюті країнам-членам з метою: – покриття дефіцитів платіжних балансів (тобто поповнення валютних резервів); – підтримання макроекономічної стабілізації і структурної перебудови економіки (тобто для фінансування бюджетних витрат уряду). Дослідниця питань впливу траншів МВФ на економічну ситуацію в Україні Іваницька О.М.
  Exact
  [4]
  Suffix
  , зазначає, що співробітництво з МВФ допомагає підвищенню кредитного рейтингу країни на світовому фінансовому ринку, сприяє вдосконаленню банківської та грошово-кредитної системи держави, дозволяє скорегувати поточний платіжний баланс та не допустити дефолту в країні.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  5229
  Prefix
  країни на світовому фінансовому ринку, сприяє вдосконаленню банківської та грошово-кредитної системи держави, дозволяє скорегувати поточний платіжний баланс та не допустити дефолту в країні. В той самий час автор наводить і критичні аргументи щодо вимог МВФ, що негативно впливають на добробут населення в довгостроковій перспективі. Польська дослідниця М.Прочек (M.Proczek)
  Exact
  [11]
  Suffix
  позитивно характеризує діяльність МВФ, вказуючи на підвищення ефективності економічних реформ в державах-членах, а також програм розвитку, що реалізовуються й є одними з важливих вкладів організації в стратегію стійкого розвитку світової економіки.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  6697
  Prefix
  є досить високими, а монетарна політика, що диктується фондом кризовим країнам, не відповідає фінансовій політиці, орієнтованій на економічне зростання, яка прийнята в Великобританії і Франції. “Гроші на таких умовах, очевидно, послаблять економіку і зроблять, в кінці кінців, більш складнішим повернення грошей”, – заявляє колишній головний економіст Світового банку Дж.Стігліц
  Exact
  [5]
  Suffix
  . На думку Мілтона Фрідмана, МВФ, як і будь-яка бюрократична структура, існує за своїми законами і приносить більше шкоди, чим користі. Враховуючи логіку лібералізму, вчений не бачить сенсу у фінансовій допомозі слаборозвиненим країнам, що не вирішує проблеми, а, навпаки, ускладнює відсталість [7].
  (check this in PDF content)

 9. Start
  7017
  Prefix
  На думку Мілтона Фрідмана, МВФ, як і будь-яка бюрократична структура, існує за своїми законами і приносить більше шкоди, чим користі. Враховуючи логіку лібералізму, вчений не бачить сенсу у фінансовій допомозі слаборозвиненим країнам, що не вирішує проблеми, а, навпаки, ускладнює відсталість
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Виступаючи в Гонконзі перед початком річного зібрання МВФ, Мілтон Фрідман підкреслив, що ще після падіння Бреттон-Вудської системи в 1971 р. відпала необхідність в існуванні організацій типу МВФ.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  8383
  Prefix
  Діяльності МВФ не вистачає прозорості під час розробки своїх програм і стратегій, рішення часто приймаються за закритими дверима, хоча МВФ та інші організації не є приватними структурами *Примітка: узагальнено на основі дослідження М.А. Султанова
  Exact
  [6]
  Suffix
  Враховуючи необхідність їх обґрунтування під час дослідження, проаналізовано аргументи, що підтверджують та спростовують виокремлені науковцем причини негативного впливу діяльності МВФ на розвиток і функціонування економічних систем країн, що розвиваються.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  9527
  Prefix
  Відповідно до інформації Незалежного відділу оцінки, що здійснював аналіз діяльності МВФ з нагляду в 2013 р., держави-члени вважають, що фонд став більш відкритим і прислуховується до потреб країн, реагуючи на їх запити
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Однак у Звіті про діяльність фонду за 2015 р. [3] серед ключових напрямків комунікації МВФ виокремлено наступні питання: 1) подальші кроки із забезпечення зрозумілих і послідовних комунікацій у світі, де попит на послуги фонду зростає; 2) додаткові заходи для оцінки впливу комунікацій МВФ і тим самим удосконалення інформаційної бази для подальшої діяльності; 3) стратегі
  (check this in PDF content)

 12. Start
  9587
  Prefix
  Відповідно до інформації Незалежного відділу оцінки, що здійснював аналіз діяльності МВФ з нагляду в 2013 р., держави-члени вважають, що фонд став більш відкритим і прислуховується до потреб країн, реагуючи на їх запити [3]. Однак у Звіті про діяльність фонду за 2015 р.
  Exact
  [3]
  Suffix
  серед ключових напрямків комунікації МВФ виокремлено наступні питання: 1) подальші кроки із забезпечення зрозумілих і послідовних комунікацій у світі, де попит на послуги фонду зростає; 2) додаткові заходи для оцінки впливу комунікацій МВФ і тим самим удосконалення інформаційної бази для подальшої діяльності; 3) стратегічна і продумана робота з новими засобами інформації, врахо
  (check this in PDF content)

 13. Start
  10332
  Prefix
  Серед негативних наслідків, до яких призводить використання кредитних коштів фінансових організацій, науковці виділяють: фінансові кризи, збільшення боргу, поглиблення економічних диспропорцій, зростання масштабів бідності, низька ефективність фінансової допомоги, слабке економічне зростання тощо
  Exact
  [8, с. 242]
  Suffix
  . Варто згадати про успішні проекти МВФ. Наприклад, не лише радикальна програма експертів МВФ виходу з кризи, а й національна допомогла Португалії вже через два роки скоротити дефіцит держбюджету, істотно знизити процентні платежі за державними зобов’язаннями, збільшити частку експорту у ВВП, а в економіку повернути іноземних інвесторів.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  10895
  Prefix
  через два роки скоротити дефіцит держбюджету, істотно знизити процентні платежі за державними зобов’язаннями, збільшити частку експорту у ВВП, а в економіку повернути іноземних інвесторів. У підсумку Португалія першою з країн “Південної периферії” ЄС змогла подолати основні економічні проблеми і вже в травні 2014 р. відмовилася від програми міжнародної підтримки
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Важка економічна ситуація в Азербайджані на початку 90-х років змусила уряд залучити зовнішнє кредитування не лише заради грошей, але й з погляду на технічну допомогу і консультаційної підтримки.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  11149
  Prefix
  Важка економічна ситуація в Азербайджані на початку 90-х років змусила уряд залучити зовнішнє кредитування не лише заради грошей, але й з погляду на технічну допомогу і консультаційної підтримки. Таким чином, як зазначає М.А. Султанов
  Exact
  [6]
  Suffix
  , країна накопичила великі досягнення в побудові демократичних інститутів і вільної ринкової економіки. Стабільність і стійкий економічний розвиток створили підґрунтя для демократичних реформ і боротьби з соціальними і економічними проблемами.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  15394
  Prefix
  Різне; 4% Нагляд за глобальною системою; 10% Підготовка кадрів; 4% Технічна підтримка; 20% Нагляд на багатосторонній основі; 21% Нагляд на двосторонній основі; 24% Кредитування; 15% Рис. 2. Розподіл витрат МВФ на основні види діяльності, 2015 р.
  Exact
  [3, с. 56]
  Suffix
  В межах цього процесу нагляд, що здійснюється як на міжнародному і глобальному рівнях, так і на рівні економік окремих країн. МВФ визначає можливі потенційні ризики для стабільності і надає рекомендації про необхідність коригувань в економічних політиках.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  17246
  Prefix
  Механізми непільгового кредитування: ЛПЛ – лінія превентивної підтримки та ліквідності; ЕФФ – механізм розширеного кредитування; ССФ – механізм кредитів “стендбай”; ГКЛ – гнучка кредитна лінія *побудовано на основі аналізу даних Річного звіту МВФ за 2015 рік
  Exact
  [3]
  Suffix
  В межах механізмів пільгового кредитування (розширений кредитний механізм; РКФ – механізм прискореного кредитування; ССФ – механізм кредитів “стенд-бай”) у 2015 р. МВФ прийняв зобов’язання про надання кредитів на суму 1,8 млрд СДР країнам з низькими доходами, що розвиваються.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  18396
  Prefix
  Інші три превентивні домовленості – це кредити “стенд-бай” з Гондурасом, Кенією, Республікою Сербія на загальну суму 1,4 млрд СДР (1,9 млрд дол. США), що розглядалися владою як превентивні при затвердженні програм
  Exact
  [3]
  Suffix
  . На рисунку 4 зображено географічну структуру фінансової допомоги в розрізі пільгового та непільгового кредитування країнам-членам МВФ. Непільгове фінансування Пільгове фінансування 36,56% 59,22% 0,10% 5,86%0,77% 2,85% 4,28%3,56%4,16%7,16% 0,12% 0,43%1,68% 0,77% 7,47% 0,13% 0,44% 0,01% 15,46% 1,17% 3,67% 20,11% 4,05% 0,55% 19,41% ЧадГана ГренадаКиргизька Республік ЙеменБурунді Кот-д
  (check this in PDF content)

 19. Start
  19089
  Prefix
  0,55% 19,41% ЧадГана ГренадаКиргизька Республік ЙеменБурунді Кот-д’ІвуарГвінея ЛіберіяСєрра-Леоне ГондурасКенія Центральноафриканська РеспублікаГамбия МадагаскарСент-Вінсент і Грена ГрузіяГондурас КеніяМексика МароккоПольща СербіяСейшельські острови Україна Рис. 4. Географічна структура фінансування МВФ у 2015 р.* Примітка: побудовано на основі аналізу даних Річного звіту МВФ за 2015 р.
  Exact
  [3]
  Suffix
  Фінансова допомога як один з головних напрямів діяльності МВФ позитивно впливає на розвиток сучасної світової економіки. Більшість країн, що використовують кредитні транші фонду, досягають макроекономічні стабільності та повертають позитивне сальдо платіжного балансу.
  (check this in PDF content)

 20. Start
  19723
  Prefix
  Однак, проаналізувавши основні показники діяльності МВФ, можна зробити висновок, що програми 102 фінансування фонду не завжди позитивно впливають на розвиток країн, які прийняли рішення про необхідність допомоги сторонньої фінансової організації. Кенен Б.П. (Kenen B.P.)
  Exact
  [9]
  Suffix
  зазначає, що реформування діяльності МВФ має стосуватися визначення умов надання фінансової допомоги окремим країнам, а також витрат на таку допомогу. Науковець зауважує, що фонд має більш індивідуально підходити до проблем конкретних економік країн-членів, а також змінити паритет голосів всередині своєї організації.
  (check this in PDF content)