The 3 reference contexts in paper Хасан (2016) “РЕКЛАМА. ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ РОЗМІЩЕННЯ // Advertising. Advanced placement of objects” / spz:ztu:ven:72478

 1. Start
  4073
  Prefix
  «reclamare» – «голосно кричати» або «сповіщати» – так на базарах і площах Стародавньої Греції та Стародавнього Риму більше 2000 років тому голосно викрикували і розхвалювали різні товари. Відомий маркетолог Філіп Котлер дає таке визначення: «Реклама – будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей, товарів і послуг конкретного замовника»
  Exact
  [9, с. 699]
  Suffix
  . Автори книги «Реклама в торгівлі» Д.В. Беклешов і К.Г. Воронов так визначають рекламу: «Реклама – це друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про особу, товари, послуги, що йде від рекламодавця і оплачене ним з метою збільшення збуту, розширення клієнтури, одержання голосів або публічного схвалення».
  (check this in PDF content)

 2. Start
  5895
  Prefix
  реклами постійно еволюціонувала: безпосередньо стимулювати продажі (1920–1930); знайти і донести до споживача «унікальну торгову пропозицію» товару (1940–1955); створити унікальний імідж бренду (1955–1960); позиціонувати бренд – створити для нього повідомлення, що відрізняє його від конкурентів в обраному сегменті ринку і максимально близьке для його цільової аудиторії (з 1970 р.)
  Exact
  [2, с. 17]
  Suffix
  . Найважливіша мета реклами систематично впорядковані в концепції «ступеневої дії реклами». Ще в 1898 р. американський рекламіст Елмер Левіс в межах моделі сформулював AIDA-правило, що встановлює наступні завдання реклами: Attention – Увага, Interest – Інтерес, Desire – Бажання, Action – Дія.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  10383
  Prefix
  BTL – багатогранна річ; це і безкоштовна роздача зразків товару та дегустації, конкурси та лотереї, міські свята і спеціальні клубні вечірки. BTL не менше, ніж традиційна реклама, вимагає креативного підходу, професійних знань і обліку установок споживачів
  Exact
  [10, с. 24]
  Suffix
  . Рекламний процес в загальному вигляді можна представити таким чином: рекламодавці використовують рекламних посередників, які через засоби поширення реклами доводять їх звернення до потенційних споживачів.
  (check this in PDF content)