The 6 reference contexts in paper Мельничук (2016) “ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: АКТИВІЗАЦІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ // Labor potential: enhancing its development” / spz:ztu:ven:72471

 1. Start
  3961
  Prefix
  з огляду на його значущість для держави доцільно розглядати в теоретико-методологічному та практичному аспектах, як це у своїй більшості дотримувалося в наукових роботах провідних зарубіжних і вітчизняних вчених з акцентом у них на визначальній ролі людини в суспільних відносинах. Однак самі визначення економічної категорії «трудовий потенціал» навіть в оригінальному контексті
  Exact
  [1–4]
  Suffix
  та часовій послідовності з 80-х років минулого століття до сьогодні, методики його оцінювання на різних рівнях [5–7] та інше настільки різні, що поки не дозволяють зарахувати його до розряду статистичних показників.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4091
  Prefix
  Однак самі визначення економічної категорії «трудовий потенціал» навіть в оригінальному контексті [1–4] та часовій послідовності з 80-х років минулого століття до сьогодні, методики його оцінювання на різних рівнях
  Exact
  [5–7]
  Suffix
  та інше настільки різні, що поки не дозволяють зарахувати його до розряду статистичних показників. Адже це мало б важливе значення власне задля прогнозування раціонального використання і активізації розвитку трудового потенціалу.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4685
  Prefix
  Незважаючи на помітні неузгодженості щодо трудового потенціалу, загальновизнані його кількісні показники (зокрема, статевовікові, демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених
  Exact
  [8–10]
  Suffix
  та низці державних документів [11, 12]. До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах [13–15] відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4722
  Prefix
  Незважаючи на помітні неузгодженості щодо трудового потенціалу, загальновизнані його кількісні показники (зокрема, статевовікові, демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених [8–10] та низці державних документів
  Exact
  [11, 12]
  Suffix
  . До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах [13–15] відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4862
  Prefix
  , демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених [8–10] та низці державних документів [11, 12]. До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах
  Exact
  [13–15]
  Suffix
  відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці. Однак у наш час нові реалії глобального характеру вимагають суттєвих новацій у вирішенні завдань розвитку трудового потенціалу і, в першу чергу, шляхом активізації інтеграції освіти, науки та виробництва в єдиному інноваційному полі.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  7179
  Prefix
  В широкому розумінні розвиток – це «...процес закономірної зміни, переходу від одного стану до іншого, більш довершеного; перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого»
  Exact
  [16, с. 26]
  Suffix
  . Щодо трудового потенціалу, то його розвиток передбачає постійне покращання медико-біологічних, освітньо-кваліфікаційних, статевовікових та інших якісних характеристик осіб з економічно-активного населення як незворотну, спрямовану та закономірну позитивну їх зміну.
  (check this in PDF content)