The 11 reference contexts in paper Мельничук (2016) “ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ // Documenting costs and yield of crops of organic origin” / spz:ztu:ven:72438

 1. Start
  2812
  Prefix
  Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням питання ефективності органічного виробництва та його документального оформлення приділяли увагу низка вітчизняних науковців і практиків: Будьонний Ю.В.
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Гудзь В.П. [7], Примак І.Д. [7], Танчик С.П. [7], Мороз Ю.Ю. [8]. Метою статті є дослідження первинного обліку витрат і виходу органічної продукції рослинництва з метою його систематизації та удосконалення.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2829
  Prefix
  Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням питання ефективності органічного виробництва та його документального оформлення приділяли увагу низка вітчизняних науковців і практиків: Будьонний Ю.В. [7], Гудзь В.П.
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Примак І.Д. [7], Танчик С.П. [7], Мороз Ю.Ю. [8]. Метою статті є дослідження первинного обліку витрат і виходу органічної продукції рослинництва з метою його систематизації та удосконалення. Викладення основного матеріалу.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2846
  Prefix
  Дослідженням питання ефективності органічного виробництва та його документального оформлення приділяли увагу низка вітчизняних науковців і практиків: Будьонний Ю.В. [7], Гудзь В.П. [7], Примак І.Д.
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Танчик С.П. [7], Мороз Ю.Ю. [8]. Метою статті є дослідження первинного обліку витрат і виходу органічної продукції рослинництва з метою його систематизації та удосконалення. Викладення основного матеріалу.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2863
  Prefix
  Дослідженням питання ефективності органічного виробництва та його документального оформлення приділяли увагу низка вітчизняних науковців і практиків: Будьонний Ю.В. [7], Гудзь В.П. [7], Примак І.Д. [7], Танчик С.П.
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Мороз Ю.Ю. [8]. Метою статті є дослідження первинного обліку витрат і виходу органічної продукції рослинництва з метою його систематизації та удосконалення. Викладення основного матеріалу. Органічне землеробство, крім активації та використання природного кругообігу речовин, забезпечує поліпшення якості продуктів харчування, води, повітря та сприяє загальному оздоров
  (check this in PDF content)

 5. Start
  2879
  Prefix
  Дослідженням питання ефективності органічного виробництва та його документального оформлення приділяли увагу низка вітчизняних науковців і практиків: Будьонний Ю.В. [7], Гудзь В.П. [7], Примак І.Д. [7], Танчик С.П. [7], Мороз Ю.Ю.
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Метою статті є дослідження первинного обліку витрат і виходу органічної продукції рослинництва з метою його систематизації та удосконалення. Викладення основного матеріалу. Органічне землеробство, крім активації та використання природного кругообігу речовин, забезпечує поліпшення якості продуктів харчування, води, повітря та сприяє загальному оздоровленню довкілля,
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3881
  Prefix
  Підприємства, що перейдуть на вирощування органічної продукції, можуть забезпечити певну частину внутрішньої потреби держави в якісних продуктах харчування й зумовити скорочення експорту продовольства
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Варто зазначити, що з розвитком органічного землеробства має розвиватися та вдосконалюватися первинний облік з метою формування додаткової облікової інформації щодо виробництва й оприбуткування готової органічної продукції для прийняття відповідних управлінських рішень.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4756
  Prefix
  та їх зміни у процесі кругообігу засобів; забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль наявності, руху майна і коштів; є юридичним (правовим) свідченням господарських операцій, що здійснюються; є важливим джерелом інформації для контролю зовнішніми і внутрішніми користувачами при проведенні ревізії, аудиту, аналізу господарської діяльності
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Тепер детально розглянемо процес документального оформлення органічного землеробства. У разі, якщо підприємство має намір вирощувати сільськогосподарську продукцію, без земельної ділянки не обійтись.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  5917
  Prefix
  Згідно з Законом України «Про оренду землі», оренда землі –−це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Договір оренди являє собою угоду, за якою орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  7530
  Prefix
  Виробники органічної сільськогосподарської продукції мають точно зазначати, на яких площах, у яких будівлях, на якому устаткуванні здійснюється виробництво такої продукції. Тобто, підприємства зобов’язані точно визначати на всіх рівнях виробництва і переробки та документувати усі необоротні активи, виробничі запаси та вироблену продукцію
  Exact
  [8]
  Suffix
  . При органічному землеробстві заборонено використовувати хімічні засоби захисту рослин та поліпшувачі ґрунту, крім виключних випадків у перехідний період. Але дозволяється використовувати органічні добрива, що є основними джерелами живлення рослин при органічній формі землеробства.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  9510
  Prefix
  До об’єктів обліку витрат у рослинництві варто також зарахувати оплату праці працівників, задіяних на виробництві продукції рослинництва органічного походження. Підставою для нарахування оплати праці є табелі обліку робочого часу, облікові листи праці й виконання робіт, облікові листи трактористівмашиністів
  Exact
  [9, c. 982]
  Suffix
  . Документи з обліку витрат і виходу органічної продукції рослинництва Документи з обліку витрат праці Документи з оприбуткування готової продукції рослинництва Документи з обліку виробничих запасів ∑ Накладна внутрішньогосподарського призначення.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  11702
  Prefix
  За таким документом виробіток і нараховану заробітну плату на кінноручних роботах обліковують у цілому за бригадою та за кожним працівником. В обліковому листку бригадир (обліковець, ланкова чи сам працівник) щодня зазначає обсяг робіт, виконаний кожним працівником, і нараховану йому оплату праці
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Тракторні роботи в рослинництві оформлюються Обліковим листком тракториста-машиніста (ф. No ПСГ-3) та Дорожнім листом трактора (ф. No ПСГ-4). В обліковому листку відображаються виконані роботи із зазначенням умов, специфіки їх виконання та видів культур, що оброблялися.
  (check this in PDF content)