The 5 reference contexts in paper Кравчук, Курач, Савченко (2016) “ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ // Problems and prospects of motor insuarance market in Ukraine” / spz:ztu:ven:66513

 1. Start
  2618
  Prefix
  На це вплинуло багато факторів, зокрема, фінансова криза, що понесла за собою тяжкі наслідки, нестабільне політичне становище країни. Водночас світова практика показує, що страховий ринок сприяє розвитку економіки країни та розв’язанню соціальних проблем громадян
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Аналіз основних дослід ж ень і публікацій. Вагомим внеском у розвиток страхового ринку та становлення транспортного страхування стали історичні, практичні та логічні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених В.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3206
  Prefix
  Окремі аспекти розвитку автотранспортного страхування в Україні висвітлено в багатьох вітчизняних наукових працях. Зокрема, питанням засад формування ринку страхування в умовах перехідної економіки присвячено наукові праці В.М. Ручкіної
  Exact
  [2]
  Suffix
  та О.В. Мухіної [3], вплив фінансовоекономічної кризи на ринок страхових послуг та шляхи подолання наслідків кризи розкрила в своїй роботі Л.О. Позднякова [4], дослідженню транспортного ринку і розробці методів економічного регулювання автотранспортного страхування в Україні присвячена праця Н.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3226
  Prefix
  Окремі аспекти розвитку автотранспортного страхування в Україні висвітлено в багатьох вітчизняних наукових працях. Зокрема, питанням засад формування ринку страхування в умовах перехідної економіки присвячено наукові праці В.М. Ручкіної [2] та О.В. Мухіної
  Exact
  [3]
  Suffix
  , вплив фінансовоекономічної кризи на ринок страхових послуг та шляхи подолання наслідків кризи розкрила в своїй роботі Л.О. Позднякова [4], дослідженню транспортного ринку і розробці методів економічного регулювання автотранспортного страхування в Україні присвячена праця Н.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3352
  Prefix
  Зокрема, питанням засад формування ринку страхування в умовах перехідної економіки присвячено наукові праці В.М. Ручкіної [2] та О.В. Мухіної [3], вплив фінансовоекономічної кризи на ринок страхових послуг та шляхи подолання наслідків кризи розкрила в своїй роботі Л.О. Позднякова
  Exact
  [4]
  Suffix
  , дослідженню транспортного ринку і розробці методів економічного регулювання автотранспортного страхування в Україні присвячена праця Н.В. Онищенко [5]. Проте у зв’язку зі стрімкими змінами, що відбуваються в економіці України, дослідження проблем, які стримують розвиток автотранспортного страхування в Україні, набуло ще більшої актуальності.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3491
  Prefix
  Мухіної [3], вплив фінансовоекономічної кризи на ринок страхових послуг та шляхи подолання наслідків кризи розкрила в своїй роботі Л.О. Позднякова [4], дослідженню транспортного ринку і розробці методів економічного регулювання автотранспортного страхування в Україні присвячена праця Н.В. Онищенко
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Проте у зв’язку зі стрімкими змінами, що відбуваються в економіці України, дослідження проблем, які стримують розвиток автотранспортного страхування в Україні, набуло ще більшої актуальності. Мета дослідження.
  (check this in PDF content)