The 11 reference contexts in paper Ніколайчук, Швиданенко (2016) “НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ // Directions of motivation improvement of enterprises’ innovation activities in conditions of economy intellectualization” / spz:ztu:ven:66486

 1. Start
  1751
  Prefix
  Тенденції до інтелектуалізації глобальної економіки, що спостерігаються протягом останніх десятиліть, висувають як ключові джерела формування конкурентоспроможності підприємств знання, інтелект, творчу діяльність працівників. Так академік А.Чухно зазначає, що творча праця, творча активність людини – одна з найважливіших рис нового суспільства
  Exact
  [12, с. 20]
  Suffix
  . Саме творча праця дозволяє генерувати нові товари, послуги та інші інтелектуальні продукти, отже, створення умов для ефективної інтелектуальної діяльності є головним завданням сучасних підприємств.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2182
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікації, на які спирається автор. Проблеми мотивації творчої праці та інноваційної діяльності стали об’єктом поширеної уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Д.Богині, В.Гейця, О.Грішнової, Дж.Стігліца, Дж.Сакса, І.Іванюк
  Exact
  [1]
  Suffix
  , В.Іноземцева [3], І.Карпунь [4], А.Колота, О.Кендюхова, О.Марченко [5], І.Петрової [8], М.Семикіної [9], Л.Федулової [11] та ін. Незважаючи на широке коло досліджень сучасного стану і тенденцій розвитку мотивації творчої праці, вони є недостатньо розробленими і містять певні дискусійні питання, що ускладнює можливість регулювання творчої активності працівників.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2200
  Prefix
  Проблеми мотивації творчої праці та інноваційної діяльності стали об’єктом поширеної уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Д.Богині, В.Гейця, О.Грішнової, Дж.Стігліца, Дж.Сакса, І.Іванюк [1], В.Іноземцева
  Exact
  [3]
  Suffix
  , І.Карпунь [4], А.Колота, О.Кендюхова, О.Марченко [5], І.Петрової [8], М.Семикіної [9], Л.Федулової [11] та ін. Незважаючи на широке коло досліджень сучасного стану і тенденцій розвитку мотивації творчої праці, вони є недостатньо розробленими і містять певні дискусійні питання, що ускладнює можливість регулювання творчої активності працівників.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2215
  Prefix
  Проблеми мотивації творчої праці та інноваційної діяльності стали об’єктом поширеної уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Д.Богині, В.Гейця, О.Грішнової, Дж.Стігліца, Дж.Сакса, І.Іванюк [1], В.Іноземцева [3], І.Карпунь
  Exact
  [4]
  Suffix
  , А.Колота, О.Кендюхова, О.Марченко [5], І.Петрової [8], М.Семикіної [9], Л.Федулової [11] та ін. Незважаючи на широке коло досліджень сучасного стану і тенденцій розвитку мотивації творчої праці, вони є недостатньо розробленими і містять певні дискусійні питання, що ускладнює можливість регулювання творчої активності працівників.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  2254
  Prefix
  Проблеми мотивації творчої праці та інноваційної діяльності стали об’єктом поширеної уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Д.Богині, В.Гейця, О.Грішнової, Дж.Стігліца, Дж.Сакса, І.Іванюк [1], В.Іноземцева [3], І.Карпунь [4], А.Колота, О.Кендюхова, О.Марченко
  Exact
  [5]
  Suffix
  , І.Петрової [8], М.Семикіної [9], Л.Федулової [11] та ін. Незважаючи на широке коло досліджень сучасного стану і тенденцій розвитку мотивації творчої праці, вони є недостатньо розробленими і містять певні дискусійні питання, що ускладнює можливість регулювання творчої активності працівників.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  2271
  Prefix
  Проблеми мотивації творчої праці та інноваційної діяльності стали об’єктом поширеної уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Д.Богині, В.Гейця, О.Грішнової, Дж.Стігліца, Дж.Сакса, І.Іванюк [1], В.Іноземцева [3], І.Карпунь [4], А.Колота, О.Кендюхова, О.Марченко [5], І.Петрової
  Exact
  [8]
  Suffix
  , М.Семикіної [9], Л.Федулової [11] та ін. Незважаючи на широке коло досліджень сучасного стану і тенденцій розвитку мотивації творчої праці, вони є недостатньо розробленими і містять певні дискусійні питання, що ускладнює можливість регулювання творчої активності працівників.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  2289
  Prefix
  Проблеми мотивації творчої праці та інноваційної діяльності стали об’єктом поширеної уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Д.Богині, В.Гейця, О.Грішнової, Дж.Стігліца, Дж.Сакса, І.Іванюк [1], В.Іноземцева [3], І.Карпунь [4], А.Колота, О.Кендюхова, О.Марченко [5], І.Петрової [8], М.Семикіної
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Л.Федулової [11] та ін. Незважаючи на широке коло досліджень сучасного стану і тенденцій розвитку мотивації творчої праці, вони є недостатньо розробленими і містять певні дискусійні питання, що ускладнює можливість регулювання творчої активності працівників.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  2309
  Prefix
  Проблеми мотивації творчої праці та інноваційної діяльності стали об’єктом поширеної уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Д.Богині, В.Гейця, О.Грішнової, Дж.Стігліца, Дж.Сакса, І.Іванюк [1], В.Іноземцева [3], І.Карпунь [4], А.Колота, О.Кендюхова, О.Марченко [5], І.Петрової [8], М.Семикіної [9], Л.Федулової
  Exact
  [11]
  Suffix
  та ін. Незважаючи на широке коло досліджень сучасного стану і тенденцій розвитку мотивації творчої праці, вони є недостатньо розробленими і містять певні дискусійні питання, що ускладнює можливість регулювання творчої активності працівників.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  3444
  Prefix
  «Філіпс» із Нідерландів розробляє 55 патентів у тиждень, на японській корпорації «Соні» – 75 одиниць, на японській «Тошиба» за тиждень додається 60 патентів, «Самсунг» патентує до 6000 винаходів на рік, а «Сіменс» – 154 патенти на тиждень
  Exact
  [2]
  Suffix
  . На противагу в Україні динаміка отримання правоохоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності є досить невиразною. Однією з причин недостатньої інноваційної активності є її неефективне стимулювання.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  3728
  Prefix
  На противагу в Україні динаміка отримання правоохоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності є досить невиразною. Однією з причин недостатньої інноваційної активності є її неефективне стимулювання. Проведений аналіз мотиваційного механізму до інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах
  Exact
  [6–7, 10]
  Suffix
  свідчить, що даний механізм поки що не став вагомим інструментом її активізації. Тому найважливішим кроком до підвищення рівня інтелектуалізації підприємств є опанування сучасних інструментів креативного менеджменту та побудова ефективного мотиваційного механізму творчої праці.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  8606
  Prefix
  Персонал сучасної корпорації передових країн не тільки є індивідуальним і автономним, але вже не сприймає матеріальні фактори та стимули як домінуючі у своїй діяльності. Першочерговою є можливість підвищувати свій інтелектуальний і культурний рівень, солідарність і зміст роботи
  Exact
  [13, с. 127]
  Suffix
  . Тому для інтенсифікації інноваційної діяльності та більшого залучення персоналу в процеси інтелектуальних перетворень на вітчизняних підприємствах можуть бути застосовані такі вдосконалення системи нематеріальної мотивації: 1.
  (check this in PDF content)