The 8 reference contexts in paper Ковалевська (2016) “ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ ЖИТОМИРЩИНИ // Еcological security of environment in Zhytomyr region” / spz:ztu:ven:66399

 1. Start
  2803
  Prefix
  Американський політолог А.Уолферс, який свого часу першим запропонував наукове визначення безпеки, вважав, що «...безпека в об’єктивному плані передбачає відсутність загроз набутим цінностям, у суб’єктивному – відсутність страху стосовно того, що цим цінностям буде заподіяна шкода», тобто, що вони не зазнають руйнації
  Exact
  [4, с. 19]
  Suffix
  . На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун, [1, 2], С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2939
  Prefix
  наукове визначення безпеки, вважав, що «...безпека в об’єктивному плані передбачає відсутність загроз набутим цінностям, у суб’єктивному – відсутність страху стосовно того, що цим цінностям буде заподіяна шкода», тобто, що вони не зазнають руйнації [4, с. 19]. На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун,
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  , С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П. Ситник [4], Н.І. Чухрай [5]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека [7].
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2996
  Prefix
  ’єктивному плані передбачає відсутність загроз набутим цінностям, у суб’єктивному – відсутність страху стосовно того, що цим цінностям буде заподіяна шкода», тобто, що вони не зазнають руйнації [4, с. 19]. На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун, [1, 2], С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Г.П. Ситник [4], Н.І. Чухрай [5]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека [7]. На думку В.А. Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3012
  Prefix
  На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун, [1, 2], С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П. Ситник
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Н.І. Чухрай [5]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека [7]. На думку В.А. Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3029
  Prefix
  На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун, [1, 2], С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П. Ситник [4], Н.І. Чухрай
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека [7]. На думку В.А. Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3157
  Prefix
  Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П. Ситник [4], Н.І. Чухрай [5]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека
  Exact
  [7]
  Suffix
  . На думку В.А. Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  3498
  Prefix
  Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер. Безпека – це гарантована конституційними, законодавчими і практичними заходами захищеність життєво важливих інтересів об’єкта від зовнішніх і внутрішніх загроз
  Exact
  [8]
  Suffix
  . У більшості випадків поняття «безпека» розглядають у широкому науковому сенсі, розуміючи під «безпекою» захищеність природно-фізіологічних, соціально-економічних, ідеально-духовних і ситуативних потреб у ресурсах, технологіях, інформації й моральних ідеалах, необхідних для життєдіяльності й розвитку населення.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  7120
  Prefix
  екологічних природно-техногенних показників складається із показників, що характеризують всі явища і процеси геоекологічної небезпеки, природно-екологічних умов, екологічного стану довкілля. Вихідна первинна інформація для оцінки екологічної безпеки довкілля являє систему із чотирьох груп показників: природно-кліматичних, техногенно-екологічних, соціально-економічних та результативних
  Exact
  [8–10]
  Suffix
  . Викладення основного матеріалу. Протягом 2013 р. в Україні зареєстровано 143 надзвичайні ситуації, що відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010, розподілилися на три групи: техногенного характеру – 75, природного характеру – 56, соціального характеру – 12.
  (check this in PDF content)