The 11 reference contexts in paper Полчанов (2018) “Потенціал банківських установ України у стимулюванні економічного зростання у постконфліктний період // Potential of Ukrainian banking institutions in stimulating economic growth in post-conflict period” / spz:ztu:ven:127611

 1. Start
  2028
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith
  Exact
  [1]
  Suffix
  , I.Elbadawi та R.Soto [2], Å.Lönnberg [3]). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова [5], А.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2055
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith [1], I.Elbadawi та R.Soto
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Å.Lönnberg [3]). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова [5], А.Славка [9] та інших дослідників.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2071
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith [1], I.Elbadawi та R.Soto [2], Å.Lönnberg
  Exact
  [3]
  Suffix
  ). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова [5], А.Славка [9] та інших дослідників.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2236
  Prefix
  Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith [1], I.Elbadawi та R.Soto [2], Å.Lönnberg [3]). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова
  Exact
  [5]
  Suffix
  , А.Славка [9] та інших дослідників. У той же час недостатньо вирішеним залишається питання визначення ймовірних проблем розвитку банківської системи по завершенню військового конфлікту, окреслення можливих шляхів їх вирішення, а також впливу банківської системи на фінансовий потенціал держави у постконфліктний період.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  2250
  Prefix
  Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith [1], I.Elbadawi та R.Soto [2], Å.Lönnberg [3]). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова [5], А.Славка
  Exact
  [9]
  Suffix
  та інших дослідників. У той же час недостатньо вирішеним залишається питання визначення ймовірних проблем розвитку банківської системи по завершенню військового конфлікту, окреслення можливих шляхів їх вирішення, а також впливу банківської системи на фінансовий потенціал держави у постконфліктний період.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4828
  Prefix
  ВВП в Україні протягом 2007–2016 рр., % Відповідно до дослідження «Doing Business 2018», приватний сектор в Україні практично не охоплений державним кредитним реєстром, у той же час приватні бюро кредитних історій акумулювали інформацію про 14,6 млн. фізичних осіб та 130 тис. юридичних осіб-позичальників, а загальний рівень охоплення кредитними бюро становив 47,3 % позичальників
  Exact
  [1, с. 42]
  Suffix
  . Хоча цей індикатор і демонструє позитивне зростання, починаючи з 2012 р. (табл. 1), він все одно поступається аналогічним значенням у Польщі (85,7 %). В Україні також практично був відсутній державний кредитний реєстр, який, до прикладу в Республіці Білорусь охоплює 72,2 % дорослого населення, і лише у 2017 р. було здійснено реальні кроки щодо запуску Кредитного реєстру Національно
  (check this in PDF content)

 7. Start
  7120
  Prefix
  : побудовано автором на основі даних проекту «Doing Business» У той же час індекс кредитної інформації, що оцінює ефективність правил і практики, які впливають на охоплення, обсяг і доступність кредитної інформації, а також індекс рівня захисту кредитних операцій (визначає рівень законодавчого захисту прав кредиторів та позичальників) в Україні відповідає рівню розвинених країн
  Exact
  [1]
  Suffix
  . На даний момент кредитування приватного сектору, окрім погіршення фінансового стану вітчизняних підприємств та громадян, обмежується ще й слабкою ресурсною базою комерційних банків та відносно високим рівнем прибутковості державних цінних паперів.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  7554
  Prefix
  сектору, окрім погіршення фінансового стану вітчизняних підприємств та громадян, обмежується ще й слабкою ресурсною базою комерційних банків та відносно високим рівнем прибутковості державних цінних паперів. За таких умов слушними є пропозиції Д.М. Гладких, викладені у аналітичній записці «Ризики та ключові напрямки посткризового відновлення банківської системи України»
  Exact
  [7, с. 17]
  Suffix
  , та передбачають обмеження доходності та обсягів випуску державних облігацій та депозитних сертифікатів НБУ для перенаправлення банківських ресурсів на потреби реального сектору економіки, а також поетапне підвищення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб до 100 тис. євро як ключового чиннику активізації залучення заощаджень населення до
  (check this in PDF content)

 9. Start
  8184
  Prefix
  При цьому з метою мінімізації ризику фінансування майбутніх виплат за рахунок державного бюджету автор рекомендує, щоб збільшений розмір гарантій належав лише до нових строкових вкладів
  Exact
  [7, с. 17]
  Suffix
  , що, на мою думку, може викликати дострокове розірвання старих депозитних договорів та їх переоформлення на нових умовах, якщо не призводить до суттєвих фінансових втрат для клієнтів. За підрахунками експертів, суттєва частина банківських активів та депозитів була зосереджена в Донецькій та Луганській областях – сумарно приблизно 6 % від загального обсягу активів та
  (check this in PDF content)

 10. Start
  8616
  Prefix
  За підрахунками експертів, суттєва частина банківських активів та депозитів була зосереджена в Донецькій та Луганській областях – сумарно приблизно 6 % від загального обсягу активів та 10 % депозитів фізичних осіб
  Exact
  [8, с. 65]
  Suffix
  . Особливої уваги надано вирішенню питання контролю за заставним майном у районах, тимчасово непідконтрольних уряду України. Загальна невизначеність та високий рівень ризику в регіонах, безпосередньо наближених до зони конфлікту, зумовлюють досить обережний підхід банківських установ до оцінки кредитоспроможності наявних та потенційних позичальників.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  9551
  Prefix
  Відповідно до цього, досить перспективним є вдосконалення аналітичного забезпечення проведення оцінки кредитоспроможності позичальників з урахуванням позабалансових ризиків, що часткового було здійснено у дисертації В.Г. Виговського
  Exact
  [6]
  Suffix
  , у той же час автор сконцентрував свою увагу на позабалансових зобов’язаннях та їх впливі на фінансовий стан, оминувши при цьому надані позичальникам гарантії. Таким чином, на даний момент потенціал банківської системи використовується неефективно, про що свідчить участь окремих банків у незаконних схемах з відмивання коштів та активному кредитуванні пов’язаних осіб, загальне погіршенн
  (check this in PDF content)