The 28 reference contexts in paper Кравчук (2018) “Сучасні тенденції електронної торгівлі обіговими фінансовими інструментами // Modern trends of electronic trading by negotiable financial instruments” / spz:ztu:ven:127602

 1. Start
  2649
  Prefix
  На сучасному етапі немає єдності поглядів щодо впливу високочастотної торгівлі (high-frequency trading, HFT) на ліквідність та інші елементи ринкової якості. Хендершотт (Hendershott), Джонс (Jones) і Менквелд (Menkveld)
  Exact
  [14]
  Suffix
  на основі даних NYSE довели, що автоматична торгівля зменшує спреди, підвищує ліквідність та інформативність котирувань. Менквелд [20] на підставі аналізу нідерландських акцій встановив, що цінові спреди зменшилися на 30 % за рік, порівняно з бельгійськими акціями, що не застосувалися до HFT.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2792
  Prefix
  Хендершотт (Hendershott), Джонс (Jones) і Менквелд (Menkveld) [14] на основі даних NYSE довели, що автоматична торгівля зменшує спреди, підвищує ліквідність та інформативність котирувань. Менквелд
  Exact
  [20]
  Suffix
  на підставі аналізу нідерландських акцій встановив, що цінові спреди зменшилися на 30 % за рік, порівняно з бельгійськими акціями, що не застосувалися до HFT. Аіт-Сахалія (Ait-Sahalia) і Саглам (Saglam) [2] вважають, що HFT підвищує ліквідність у нормальні періоди ринку та зменшує її під час неочікуваних подій стресового характеру.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3012
  Prefix
  Менквелд [20] на підставі аналізу нідерландських акцій встановив, що цінові спреди зменшилися на 30 % за рік, порівняно з бельгійськими акціями, що не застосувалися до HFT. Аіт-Сахалія (Ait-Sahalia) і Саглам (Saglam)
  Exact
  [2]
  Suffix
  вважають, що HFT підвищує ліквідність у нормальні періоди ринку та зменшує її під час неочікуваних подій стресового характеру. Хагсрьомер (Hagströmer) і Норден (Norden) [13] оцінили, що високочастотна діяльність зменшує короткострокову волатильність.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3196
  Prefix
  Аіт-Сахалія (Ait-Sahalia) і Саглам (Saglam) [2] вважають, що HFT підвищує ліквідність у нормальні періоди ринку та зменшує її під час неочікуваних подій стресового характеру. Хагсрьомер (Hagströmer) і Норден (Norden)
  Exact
  [13]
  Suffix
  оцінили, що високочастотна діяльність зменшує короткострокову волатильність. Однак Жанг (Zhang) [26] у своїй праці доводить, що HFT призводить до зростання волатильності. Гао (Gao) і Мізрач (Mizrach) [11] дослідили, що HFT значно впливає на ринкові потрясіння, коли волатильність та обсяги торгів є причинами нестабільності.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3300
  Prefix
  Аіт-Сахалія (Ait-Sahalia) і Саглам (Saglam) [2] вважають, що HFT підвищує ліквідність у нормальні періоди ринку та зменшує її під час неочікуваних подій стресового характеру. Хагсрьомер (Hagströmer) і Норден (Norden) [13] оцінили, що високочастотна діяльність зменшує короткострокову волатильність. Однак Жанг (Zhang)
  Exact
  [26]
  Suffix
  у своїй праці доводить, що HFT призводить до зростання волатильності. Гао (Gao) і Мізрач (Mizrach) [11] дослідили, що HFT значно впливає на ринкові потрясіння, коли волатильність та обсяги торгів є причинами нестабільності.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3405
  Prefix
  Хагсрьомер (Hagströmer) і Норден (Norden) [13] оцінили, що високочастотна діяльність зменшує короткострокову волатильність. Однак Жанг (Zhang) [26] у своїй праці доводить, що HFT призводить до зростання волатильності. Гао (Gao) і Мізрач (Mizrach)
  Exact
  [11]
  Suffix
  дослідили, що HFT значно впливає на ринкові потрясіння, коли волатильність та обсяги торгів є причинами нестабільності. Боемер (Boehmer), Фонг (Fong) і Ву (Wu) [4] дійшли висновку, що сервіси колокації для HFT призводять до зростання короткострокової волатильності.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  3574
  Prefix
  Гао (Gao) і Мізрач (Mizrach) [11] дослідили, що HFT значно впливає на ринкові потрясіння, коли волатильність та обсяги торгів є причинами нестабільності. Боемер (Boehmer), Фонг (Fong) і Ву (Wu)
  Exact
  [4]
  Suffix
  дійшли висновку, що сервіси колокації для HFT призводять до зростання короткострокової волатильності. Брогаард (Brogaard) і Гарріотт (Garriott) [5] на основі своїх досліджень пасивних стратегій високочастотних трейдерів вважають, що ці стратегії покращують ринкову якість.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  3732
  Prefix
  Боемер (Boehmer), Фонг (Fong) і Ву (Wu) [4] дійшли висновку, що сервіси колокації для HFT призводять до зростання короткострокової волатильності. Брогаард (Brogaard) і Гарріотт (Garriott)
  Exact
  [5]
  Suffix
  на основі своїх досліджень пасивних стратегій високочастотних трейдерів вважають, що ці стратегії покращують ринкову якість. Коул (Cole) та інші [8] доводять, що невисокочастотна торгівля більше впливає на ціновий процес перед і після оголошень корпоративних новин, ніж HFT.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  3885
  Prefix
  Брогаард (Brogaard) і Гарріотт (Garriott) [5] на основі своїх досліджень пасивних стратегій високочастотних трейдерів вважають, що ці стратегії покращують ринкову якість. Коул (Cole) та інші
  Exact
  [8]
  Suffix
  доводять, що невисокочастотна торгівля більше впливає на ціновий процес перед і після оголошень корпоративних новин, ніж HFT. Такі протилежні висновки досліджень можна пояснити використанням вченими різного методичного інструментарію даних, щодо різних ринків і часових інтервалів.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  6546
  Prefix
  торговельних операцій з усіма видами обігових фінансових інструментів буде здійснюватися з використанням електронних технологій. кредитні дефолтні свопи облігації з інвестиційним рейтингом валютні свопи валютні форварди державні облігації країн ЄС кредитні дефолтні свопи на індекси акції 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 2015 р.2012 р. Примітка1: побудовано автором за даними
  Exact
  [3, c. 9]
  Suffix
  . Рис. 1. Рівень електронізації ринків за видами обігових фінансових інсрументів1 Першу електронну крос-мережу (Electronic Crossing Network, ECN) Insinet було створено у США ще в 1969 р. Ця система з’єднувала комп’ютери дилерів і виконувала їх заявки без участі національних фондових бірж [7, c. 8].
  (check this in PDF content)

 11. Start
  6861
  Prefix
  Рівень електронізації ринків за видами обігових фінансових інсрументів1 Першу електронну крос-мережу (Electronic Crossing Network, ECN) Insinet було створено у США ще в 1969 р. Ця система з’єднувала комп’ютери дилерів і виконувала їх заявки без участі національних фондових бірж
  Exact
  [7, c. 8]
  Suffix
  . Значне поширення електронних технологій у фінансовій індустрії відобразилося, звичайно, й на архітектурі торговельних платформ, зокрема, домінує безперервна організація торгів на основі системи ордерів, використовуючи консолідовані книги лімітних ордерів (continuous limit order book, CLOB).
  (check this in PDF content)

 12. Start
  7256
  Prefix
  Значне поширення електронних технологій у фінансовій індустрії відобразилося, звичайно, й на архітектурі торговельних платформ, зокрема, домінує безперервна організація торгів на основі системи ордерів, використовуючи консолідовані книги лімітних ордерів (continuous limit order book, CLOB). Наприклад, Лондонська фондова біржа запустила книгу ордерів з 1997 р.
  Exact
  [12, c. 10]
  Suffix
  . На провідних біржах ЄС можна спостерігати зростання ролі електронної книги ордерів у обсязі торгів (рис. 2). Так, її частка на Іспанській біржі зросла з 67 % в 2005 р. до 96 % в 2016 р., на Німецькій біржі з 73 % до 92 % відповідно.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  8806
  Prefix
  Динаміка частки обсягу торгів із використанням електронної книги ордерів на провідних біржах ЄС1 Такі книги ордерів активно застосовуються не лише на ринку акцій, але й для операцій з борговими цінними паперами. Так, за даними ICMA (Міжнародної асоціації ринку капіталів), серед 32 опитаних торгових платформ, для облігацій 19 використовують CLOB
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Щодо правил виконання ордерів, то переважає пріоритет «ціна-час» [17, c. 58], а за моделлю трансакційних оплат на ринку акцій – надання відрахувань на користь трейдерів, які пропонують ліквідність, тобто виставляють у системі лімітні ордери [23, c. 262].
  (check this in PDF content)

 14. Start
  8881
  Prefix
  Так, за даними ICMA (Міжнародної асоціації ринку капіталів), серед 32 опитаних торгових платформ, для облігацій 19 використовують CLOB [15]. Щодо правил виконання ордерів, то переважає пріоритет «ціна-час»
  Exact
  [17, c. 58]
  Suffix
  , а за моделлю трансакційних оплат на ринку акцій – надання відрахувань на користь трейдерів, які пропонують ліквідність, тобто виставляють у системі лімітні ордери [23, c. 262]. Хоча й є торгові оператори, які пропонуються різні варіанти трансакційних платежів на своїх торговельних платформах.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  9072
  Prefix
  Щодо правил виконання ордерів, то переважає пріоритет «ціна-час» [17, c. 58], а за моделлю трансакційних оплат на ринку акцій – надання відрахувань на користь трейдерів, які пропонують ліквідність, тобто виставляють у системі лімітні ордери
  Exact
  [23, c. 262]
  Suffix
  . Хоча й є торгові оператори, які пропонуються різні варіанти трансакційних платежів на своїх торговельних платформах. Зокрема, Bats Global у США на двох платформах пропонує модель заохочення постачальників ліквідності (організатори торгівлі BZX та EDGX), а на інших двох – інвертовану модель (BYX та EDGA).
  (check this in PDF content)

 16. Start
  9655
  Prefix
  Значно розширився спектр специфікації торговельних ордерів. Наприклад, хоча на NYSE переважають два типи ордерів – «виконати або відмінити» (Immediate or Cancel, IOS) та лімітні (за станом на квітень 2017 р. їх частка складала близько 80 %
  Exact
  [22]
  Suffix
  ), проте ці ордери ще поділяються на різні види, залежно від певних параметрів (16 видів). Торговий оператор Nasdaq пропонує 17 типів ордерів, які також ще можуть диференціюватися на певні види.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  12672
  Prefix
  Вони постачають потоки даних до модуля конструювання портфеля (балансує сигнали попередніх модулів і конструює цільовий портфель), що взаємодіє з модулем виконання (порівняння поточного портфеля з цільовим і здійснення необхідних операцій для його ребалансування). Примітка 1: побудовано за матеріалами
  Exact
  [21, c. 15]
  Suffix
  . Рис. 3. Базова структура квантової торговельної стратегії1 Альфа модульМодуль ризику Модуль трансакційних витрат Модуль конструювання портфеля Модуль виконання Одним з видів алгоритмічної торгівлі є високочастотна торгівля, що, відповідно до директиви MiFID II [9] характеризується: 1) інфраструктурою, що має мінімізувати мережеві та інші запізнення (латентність), з ви
  (check this in PDF content)

 18. Start
  12952
  Prefix
  Базова структура квантової торговельної стратегії1 Альфа модульМодуль ризику Модуль трансакційних витрат Модуль конструювання портфеля Модуль виконання Одним з видів алгоритмічної торгівлі є високочастотна торгівля, що, відповідно до директиви MiFID II
  Exact
  [9]
  Suffix
  характеризується: 1) інфраструктурою, що має мінімізувати мережеві та інші запізнення (латентність), з використанням хоча б одного з подальших рішень щодо алгоритмічного впровадження ордерів: колокації, хостингу біля близько розміщеної третьої сторони або прямого електронного доступу високої швидкості; 2) системним визначенням моменту активації ордера, його генерування, маршрути
  (check this in PDF content)

 19. Start
  13965
  Prefix
  Для задоволення вимог високочастотних трейдерів конкуренція між торговельними платформами, а також і між трейдерами, ще більше загострилася в аспекті забезпечення високої швидкості доступу до ринку (arm racing). У 2006 р. середній час виконання угоди на NYSE складав 14 секунд
  Exact
  [1, c. 11–12]
  Suffix
  . Новий венчурний проект Nasdaq дозволив переказувати дані між дата-центром Nasdaq у Нью-Джерсі та датацентром Чиказької товарної біржі в Іллінойсі за 4,13 мілісекунди. Венчурний проект NYSE Anova Technology запропонував використання міліметрових лазерних хвиль, з допомогою яких переказ даних буде ще швидшим, однак витрати на ці технології є доволі високі.
  (check this in PDF content)

 20. Start
  14481
  Prefix
  Венчурний проект NYSE Anova Technology запропонував використання міліметрових лазерних хвиль, з допомогою яких переказ даних буде ще швидшим, однак витрати на ці технології є доволі високі. Так, зменшення на 3 мілісекунди переказу даних між Нью-Йорком і Чикаго оцінюється у 500 млн. дол.
  Exact
  [23, c. 262]
  Suffix
  . У 2010 р. після запровадження на Токійській фондовій біржі нової торговельної платформи частка високочастотної торгівлі зросла з 0 до 36 % [16, c. 1]. Частка алгоритмічної торгівлі високої швидкості у США складає майже 50 % (з 2009 р. незначна спадна динаміка), а в Європі – близько 40 % на ринку акцій (рис. 4).
  (check this in PDF content)

 21. Start
  14645
  Prefix
  Так, зменшення на 3 мілісекунди переказу даних між Нью-Йорком і Чикаго оцінюється у 500 млн. дол. [23, c. 262]. У 2010 р. після запровадження на Токійській фондовій біржі нової торговельної платформи частка високочастотної торгівлі зросла з 0 до 36 %
  Exact
  [16, c. 1]
  Suffix
  . Частка алгоритмічної торгівлі високої швидкості у США складає майже 50 % (з 2009 р. незначна спадна динаміка), а в Європі – близько 40 % на ринку акцій (рис. 4). США Європа 70% 45% 60% 40% 35% 50% 30% 40% 25% 30% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 0% 20082009201020112012 Примітка1: побудовано за даними T ABB Group.
  (check this in PDF content)

 22. Start
  17539
  Prefix
  Зважаючи на значні обсяги згенерованих ордерів високочастотними трейдерами, на ринку формується враження про наявність високої ліквідності щодо багатьох її відображень (глибини, спредів тощо). За даними Фінгера (Finger)
  Exact
  [10]
  Suffix
  за період 1999–2013 рр. кількість котирувань, що надходять на ринок цінних паперів, зросла з 1 000 за секунду до 2 000 000 котирувань за секунду. У праці Шолтуса (Scholtus) і Ван Дійка (Van Dijk) [24, c. 3, 5] наводяться такі дані: в 1991 р. виконувалося 48,2 % всіх ордерів на Паризькій біржі (щодо 19 акцій), у 2001 р. на NYSE виконувалося 35,2 % ордерів (щодо 148 акцій), а 2008
  (check this in PDF content)

 23. Start
  17743
  Prefix
  За даними Фінгера (Finger) [10] за період 1999–2013 рр. кількість котирувань, що надходять на ринок цінних паперів, зросла з 1 000 за секунду до 2 000 000 котирувань за секунду. У праці Шолтуса (Scholtus) і Ван Дійка (Van Dijk)
  Exact
  [24, c. 3, 5]
  Suffix
  наводяться такі дані: в 1991 р. виконувалося 48,2 % всіх ордерів на Паризькій біржі (щодо 19 акцій), у 2001 р. на NYSE виконувалося 35,2 % ордерів (щодо 148 акцій), а 2008 р. лише 7,7 % ордерів виконувалося на Nasdaq (щодо 394 акцій), у 2009–2011 рр. на Nasdaq на протязі 100 мілісекунд анулюється 35,5 % заявок введених до книги ордерів, а на протягом 1 секунди – 60,6 % (д
  (check this in PDF content)

 24. Start
  18435
  Prefix
  А тому аналіз ліквідності на основі кількості та параметрів ордерів на сучасному етапі втрачає свою надійність і його показники є ілюзорними та хибними. Про некорисність цих метрик наголошено й у дослідженні Банку міжнародних розрахунків
  Exact
  [1, c. 23]
  Suffix
  . Таблиця 1 Технологічні несправності електронного трейдингу1 Дата Опис події Травень 2010 р. Flash Crash – значний потік ордерів на продаж (через продаж великого пакету контрактів E-Mini S&P500) призвів до падіння індексу Dow Jones на приблизно 600 пунктів протягом 5 хвилин, хоча протягом 20 хвилин після відновлення торгів значення індексу повернулося майже до попереднього рі
  (check this in PDF content)

 25. Start
  19825
  Prefix
  Програмна помилка Goldman Sachs спринила генерування потоку ордерів на ринку опціонів і призвела до втрат на рівні 100 млн. дол Серпень 2013 р. Програмна несправність процесингового центру NASDAQ призвела до зупинки торгів на 3 год. Примітка1: побудовано автором за даними
  Exact
  [19, c. 125–126]
  Suffix
  Доволі важко однозначно емпірично окреслити вплив високочастотної торгівлі на стабільність ринку. Комплексність діяльності високочастотних трейдерів, одночасна реалізація декількох стратегій різними торговцями призводить до складнощів чіткої аналітичної декомпозиції впливу окремих видів діяльності на ринок.
  (check this in PDF content)

 26. Start
  20505
  Prefix
  Високочастотні стратегії можуть діяти як через одиничний канал, так і одночасно через усі канали (трансакційний, ордерний, інформаційний). Наприклад, автоматична обробка новин та алгоритмічне генерування на їх основі ордерів і здійснення трансакцій може викликати хибні падіння цін на ринках. Так, Кунц (Kunz) і Мартін (Martin)
  Exact
  [18, c. 142]
  Suffix
  зазначають, що у 2013 р. неправдива новина в Twitter про вибух у Білому домі в США призвела до падіння фондових індексів у США (Dow Jones, NASDAQ, S&P500) приблизно 1 %. Інформаційна асиметрія та нелінійна реакція алгоритмів окремих торговців на ринкові події у комплексі можуть призводити до екстремальних змін цін та обсягів торгівлі фінансовими інструментами і спричин
  (check this in PDF content)

 27. Start
  21111
  Prefix
  нелінійна реакція алгоритмів окремих торговців на ринкові події у комплексі можуть призводити до екстремальних змін цін та обсягів торгівлі фінансовими інструментами і спричинити значні деформації ринку. У дослідженні питання впливу алгоритмічної торгівлі на стабільність ринку варто наголосити на розвитку тенденції, пов’язаної з поняттям «нормалізація девіантності»
  Exact
  [25, c. 19]
  Suffix
  . Коли відбувається подія, щодо якої передбачалося, що вона матиме значні негативні наслідки на ринку, проте цього не сталося, то здійснюється ревізія поглядів на вплив цієї події, та формується судження про нормальність її виникнення в майбутньому.
  (check this in PDF content)

 28. Start
  22454
  Prefix
  Існуюча тенденція зростаючої дегуманізації торговельних операцій з фінансовими інструментами створює виклики щодо етичності ринку з погляду значного зменшення можливостей неавтоматизованих неалгоритмічних інвесторів до отримання торговельного прибутку, а також адекватності інформаційності ринкових цін. Крім того, активізується цифрова міопія (digital myopia)
  Exact
  [6, c. 344]
  Suffix
  , тобто зростання обсягів і швидкості інформаційних потоків, зменшення часу на прийняття рішень призводять до скорочення людьми концентрації уваги на окремій інформації, що має вплив на прийняття торговельних рішень.
  (check this in PDF content)