The 6 reference contexts in paper Меліхова (2018) “Розробка графічної аналогової моделі формування економічної безпеки підприємства на довгостроковий період з метою визначення економічної ефективності витрат на його економічну безпеку // Graphical analog model development for the formation of economic security of enterprise in long-term period in order to determine the economic efficiency of costs for its economic security” / spz:ztu:ven:127477

 1. Start
  3656
  Prefix
  Розробці графічних аналогових моделей та побудові графіків залежності витрат та обсягу реалізації у грошовому вигляді від обсягу реалізації в натуральному вигляді присвятили свої праці такі вчені як: І.О. Бланк
  Exact
  [1, с. 264]
  Suffix
  , Э.Дж. Долан [2, с. 147] та Д.Н. Хайман [3, с. 288]. Салига К.С. своє дослідження присвятив побудові графіку залежності витрат та обсягу реалізації від життєвого циклу випуску продукції [4, с. 279; 5–8].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3679
  Prefix
  Розробці графічних аналогових моделей та побудові графіків залежності витрат та обсягу реалізації у грошовому вигляді від обсягу реалізації в натуральному вигляді присвятили свої праці такі вчені як: І.О. Бланк [1, с. 264], Э.Дж. Долан
  Exact
  [2, с. 147]
  Suffix
  та Д.Н. Хайман [3, с. 288]. Салига К.С. своє дослідження присвятив побудові графіку залежності витрат та обсягу реалізації від життєвого циклу випуску продукції [4, с. 279; 5–8]. Чернухін А.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3706
  Prefix
  Розробці графічних аналогових моделей та побудові графіків залежності витрат та обсягу реалізації у грошовому вигляді від обсягу реалізації в натуральному вигляді присвятили свої праці такі вчені як: І.О. Бланк [1, с. 264], Э.Дж. Долан [2, с. 147] та Д.Н. Хайман
  Exact
  [3, с. 288]
  Suffix
  . Салига К.С. своє дослідження присвятив побудові графіку залежності витрат та обсягу реалізації від життєвого циклу випуску продукції [4, с. 279; 5–8]. Чернухін А.А. займався вивченням напрямків удосконалення методики визначення економічної ефективності капіталовкладень в енергетиці [9].
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4020
  Prefix
  Салига К.С. своє дослідження присвятив побудові графіку залежності витрат та обсягу реалізації від життєвого циклу випуску продукції [4, с. 279; 5–8]. Чернухін А.А. займався вивченням напрямків удосконалення методики визначення економічної ефективності капіталовкладень в енергетиці
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Раніше користувалися методикою визначення економічної ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій [10] та типовою методикою визначення економічної ефективності капітальних вкладень [11].
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4194
  Prefix
  Чернухін А.А. займався вивченням напрямків удосконалення методики визначення економічної ефективності капіталовкладень в енергетиці [9]. Раніше користувалися методикою визначення економічної ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій
  Exact
  [10]
  Suffix
  та типовою методикою визначення економічної ефективності капітальних вкладень [11]. На даний час використовуються два види графіків, які відображають взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку, що забезпечують процес виробництва продукції одного виду та заслуговують на позитивну оцінку.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4281
  Prefix
  Раніше користувалися методикою визначення економічної ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій [10] та типовою методикою визначення економічної ефективності капітальних вкладень
  Exact
  [11]
  Suffix
  . На даний час використовуються два види графіків, які відображають взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку, що забезпечують процес виробництва продукції одного виду та заслуговують на позитивну оцінку.
  (check this in PDF content)