The 9 reference contexts in paper Корнійчук (2018) “Проблеми і перспективи розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств // Issues and prospects in the development of commercial activity of trade enterprises” / spz:ztu:ven:127473

 1. Start
  3259
  Prefix
  Таким чином, комерційна діяльність є складовою частиною комерційного підприємництва, орієнтованого на отримання прибутку шляхом виробництва і поставки товарів на ринок, здійснення купівлі-продажу товарів, організації фінансового закладу та інших способів налагодження відносин обміну
  Exact
  [1, 3, 7]
  Suffix
  . Можемо зробити висновок, що комерційна діяльність є складовою господарської діяльності тих підприємств, які власну виготовлену продукцію реалізують споживачам, і тих, які здійснюють закупівлю товарів для подальшого їх продажу.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4079
  Prefix
  Комерційна діяльність у сфері надання послуг орієнтована на формування іміджу підприємства та встановлення постійного кола клієнтів. Комерційна діяльність у сфері товарного обороту спрямована на формування доходу і прибутку шляхом задоволення споживчих потреб
  Exact
  [1, 7]
  Suffix
  . Таким чином, торгівля є тим елементом діяльності підприємства, що задовольняє попит та формує загальний економічний ефект. Цілі і завдання комерційної діяльності розкриває комплекс заходів, пов’язаний з рухом товарів від виробника до споживача.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  6845
  Prefix
  Тому, для розробки правильної стратегії на ринку товарів і послуг комерційні служби підприємств мають правильно оцінити загальний стан споживчого ринку і його тенденції в межах того регіону або сегменту, на який підприємство орієнтується
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Загальні тенденції розвитку товарообороту та динаміки реалізованих послуг підприємствами України наведено в таблиці 1. Таблиця 1 Обсяги товарообороту та реалізованих послуг підприємствами України Показники 2012 р. 2013 р. 20141 р. 20151р. 20161 р.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  7814
  Prefix
  181056 20023 227902 46846 – непродовольчі товари 242455 255255 257287 287322 328073 70786 Обсяг реалізованих послуг, млн. грн. 329175 357068 360561 227353 262538 –98023 1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Джерело*: Сформовано на основі даних Державної служби статистики в Україні
  Exact
  [10]
  Suffix
  Проведений аналіз наведених даних свідчить, що з року в рік обсяги роздрібного і оптового товарообороту зростають, крім обсягу реалізованих послуг. На формування зазначених показників впливає розвиток торговельних мереж, конкурентна боротьба між ними та інфляційні процеси, що відбуваються в Україні і сприяють підвищенню цін на товари та послуги.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  10859
  Prefix
  69 – за КВЕД 46 442,81 437,9 526,7 555,78 516,74 73,93 16,7 – за КВЕД 47 12,93 15,86 16,51 16,0 15,06 2,13 16,47 Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств, % – за КВЕД 45 22,5 15,1 –13,3 6,2 35,3 13,1 – – за КВЕД 46 13,1 11,8 –14,6 –3,9 15,1 2 – – за КВЕД 47 7,3 5,5 –5,9 9,5 13,9 6,6 – Джерело*: Сформовано на основі даних Державної служби статистики в Україні
  Exact
  [10]
  Suffix
  Оскільки комерційна діяльність є складовою господарської діяльності підприємств-виробників товарів, є основним видом діяльності оптових і роздрібних торговельних підприємств, виникає необхідність у встановленні характерних рис функціонування зазначених організацій (табл. 3).
  (check this in PDF content)

 6. Start
  14498
  Prefix
  Досить часто на розташованих поряд ділянках у межах навіть одного мікрорайону в містах споруджуються однотипні магазини, які конкурують між собою, натомість, в інших місцях підприємства торгівлі практично відсутні або через свій товарний профіль не здатні задовольнити потреби покупців у товарах
  Exact
  [6, с. 223]
  Suffix
  . Значну конкуренцію створює роздрібним торговельним підприємствам невпорядкована вулична торгівля, що в більшості випадків не дотримується правил торгівлі товарами споживчого призначення, реалізовує товари-фальсифікати і не здатна гарантувати захист прав споживачів.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  15352
  Prefix
  Основними причинами відмови підприємств-виробників споживчих товарів від використання послуг оптових підприємств є фінансова можливість відкриття власних точок реалізації та відсутність потреби в такій співпраці
  Exact
  [2, с. 30]
  Suffix
  . Для роздрібних торговельних підприємств доцільність співпраці з оптовиками визначається, передусім, економією витрат на організацію товарного забезпечення їх товарообороту. Тому основною причиною самостійної організації закупівельної діяльності роздрібними торговельними підприємствами є економічна недоцільність співпраці з оптовими підприємствами через високі цінові параметри,
  (check this in PDF content)

 8. Start
  16114
  Prefix
  Зважаючи на сьогоденні умови розвитку комерційної діяльності та відсутність налагоджених ділових зв’язків між підприємствами–виробниками, посередниками і торговельними підприємствами, є потреба в коригуванні їх діяльності та визначенні подальших напрямків розвитку
  Exact
  [4, 6, 8]
  Suffix
  . Основними напрямками покращання комерційної діяльності оптових підприємств є формування повного комплексу основних і додаткових послуг, які використовують виробничі та торговельні підприємства; формування нових умов співпраці оптових торговців з товаровиробниками і роздрібними торговельними підприємствами; створення об’єднань торговельних посередників, здатних найбільш
  (check this in PDF content)

 9. Start
  16565
  Prefix
  діяльності оптових підприємств є формування повного комплексу основних і додаткових послуг, які використовують виробничі та торговельні підприємства; формування нових умов співпраці оптових торговців з товаровиробниками і роздрібними торговельними підприємствами; створення об’єднань торговельних посередників, здатних найбільш повно та ефективно задовольняти інтереси клієнтів
  Exact
  [2, с. 31]
  Suffix
  . Подальші напрямки розвитку роздрібних торговельних підприємств пов’язані із забезпеченням населення якісною продукцією. Оскільки більшість товаровиробників не мають власної мережі збуту продукції, роздрібні торговельні підприємства завершують процес руху товару від виробника до споживача.
  (check this in PDF content)