The 10 reference contexts in paper Кобилинська (2018) “Статистичне оцінювання галузі рослинництва // Statistical evaluation of plant-growing branch” / spz:ztu:ven:127471

 1. Start
  4413
  Prefix
  Серед колишніх республік СРСР Україна вирізнялася найбільш деформованою структурою земельних угідь, адже такого високого показника розораності не мала жодна з країн. У 1990 році відповідний показник склав 55,6 %, тоді як, згідно з розрахунками вчених, він не має перевищувати третини площі земель
  Exact
  [1–3]
  Suffix
  . Показник сільськогосподарського освоєння території України на початку 90-х років був значно більшим, ніж у розвинутих країнах світу, зокрема, у США він складав 15 %, у Великобританії, Франції та Німеччині – приблизно 30 % [1, c. 74].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4651
  Prefix
  Показник сільськогосподарського освоєння території України на початку 90-х років був значно більшим, ніж у розвинутих країнах світу, зокрема, у США він складав 15 %, у Великобританії, Франції та Німеччині – приблизно 30 %
  Exact
  [1, c. 74]
  Suffix
  . На даний час у світі частка ріллі складає лише 11 % загальної площі [2, c. 282]. © Т.В. Кобилинська, 2018 66 Історично склалося, що Україна має одні з найкращих земель світу. Щоб зрозуміти, як використовуються земельні ресурси, сьогодні, варто за допомогою статистичних методів провести розрахунки коефіцієнтів використання земельних ресурсів та обсягів виробниц
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4737
  Prefix
  Показник сільськогосподарського освоєння території України на початку 90-х років був значно більшим, ніж у розвинутих країнах світу, зокрема, у США він складав 15 %, у Великобританії, Франції та Німеччині – приблизно 30 % [1, c. 74]. На даний час у світі частка ріллі складає лише 11 % загальної площі
  Exact
  [2, c. 282]
  Suffix
  . © Т.В. Кобилинська, 2018 66 Історично склалося, що Україна має одні з найкращих земель світу. Щоб зрозуміти, як використовуються земельні ресурси, сьогодні, варто за допомогою статистичних методів провести розрахунки коефіцієнтів використання земельних ресурсів та обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, виростили на цих земельних ресурсах.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  5325
  Prefix
  ресурси, сьогодні, варто за допомогою статистичних методів провести розрахунки коефіцієнтів використання земельних ресурсів та обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, виростили на цих земельних ресурсах. У науковій літературі визначаються різні підходи науковців до визначення оптимальної структури земельних угідь. Так, за підрахунками І.А. Розумного
  Exact
  [1, c. 78]
  Suffix
  , в Україні загальна площа сільськогосподарських угідь має складати 60–65 %, лісів та лісовкритих площ – 17 %, а заповідноохоронних земель – 10 % загального земельного фонду. За цим критерієм відповідна пропорція станом на 1 січня 2017 року має такий вигляд: 70,8:17,6:3,3 [1].
  (check this in PDF content)

 5. Start
  5632
  Prefix
  Розумного [1, c. 78], в Україні загальна площа сільськогосподарських угідь має складати 60–65 %, лісів та лісовкритих площ – 17 %, а заповідноохоронних земель – 10 % загального земельного фонду. За цим критерієм відповідна пропорція станом на 1 січня 2017 року має такий вигляд: 70,8:17,6:3,3
  Exact
  [1]
  Suffix
  . За даними таблиці 1 загальна земельна площа країни становить 60354,9 тис. га. Для того, щоб зрозуміти, в якому стані розвитку перебувають сьогодні українські ґрунти, варто розрахувати та порівняти коефіцієнти ефективності використання земельних ресурсів.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  6435
  Prefix
  та землекористувачами у 2016 році Показники Тис. га У відсотках до 2015 року Загальна земельна площа: 60354,9 100,0 землі сільськогосподарських підприємств 16985,4 100,5 з них рілля 15285,4 100,6 землі громадян 20762,2 99,7 землі лісогосподарських підприємств 8653,7 99,6 землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування 10738,9 99,7 Джерело:* Держстат України
  Exact
  [4]
  Suffix
  Для характеристики використання земельного фонду в цілому й окремих угідь використаємо такі коефіцієнти [5, c. 95–96]: 1) коефіцієнт використання земельного фонду для сільськогосподарського виробництва – відношення площі сільськогосподарських угідь до площі земельного фонду; 2) коефіцієнт використання сільськогосподарських угідь (коефіцієнт розораності) – відношення
  (check this in PDF content)

 7. Start
  6551
  Prefix
  0 землі сільськогосподарських підприємств 16985,4 100,5 з них рілля 15285,4 100,6 землі громадян 20762,2 99,7 землі лісогосподарських підприємств 8653,7 99,6 землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування 10738,9 99,7 Джерело:* Держстат України [4] Для характеристики використання земельного фонду в цілому й окремих угідь використаємо такі коефіцієнти
  Exact
  [5, c. 95–96]
  Suffix
  : 1) коефіцієнт використання земельного фонду для сільськогосподарського виробництва – відношення площі сільськогосподарських угідь до площі земельного фонду; 2) коефіцієнт використання сільськогосподарських угідь (коефіцієнт розораності) – відношення площі ріллі до площі сільськогосподарських угідь; 3) коефіцієнт використання ріллі – відношення посівної площі до площі ріллі; 4
  (check this in PDF content)

 8. Start
  9537
  Prefix
  р. млн. га % млн. га % абсолютна, тис. га відносна, % Зернові та зернобобові 11449,4 58,7 10461,6 55,6 –987,8 91,4 Технічні 6716,7 34,5 7553,6 40,2 836,9 112,5 Картопля та овоче – баштанні культури 100,9 0,5 74,2 0,4 –26,7 73,5 Кормові культури 1226,3 6,3 716,4 3,8 –509,9 58,4 Посівні площі всього 19493,3 100,0 18805,8 100,0 –687,5 96,5 Джерело*: побудовано та розраховано автором за
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  Поряд з визначенням загальних тенденцій зміни обсягів виробництва сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами країни, важливим аспектом комплексного статистичного аналізу є вивчення динаміки цих явищ та інтенсивність зміни їх за типом сільськогосподарських підприємств.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  10075
  Prefix
  Динаміка обсягу виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами України в розрізі організаційно-правових форм господарювання зображено на рисунку 1. Джерело*: створено автором за
  Exact
  [6–10]
  Suffix
  Рис. 1. Динаміка виробництва обсягу продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами України за 2012–2016 рр. (млн. грн.) Отримані результати показали, що впродовж 2012–2016 рр. в Україні відбулося зростання обсягу виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  10536
  Prefix
  підприємствами України за 2012–2016 рр. (млн. грн.) Отримані результати показали, що впродовж 2012–2016 рр. в Україні відбулося зростання обсягу виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами. Протягом досліджуваного періоду обсяги виробництва продукції рослинництва зросли з 82130,2 млн. грн. у 2012 р. до 113392,6 млн. грн. у 2016 році
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  . Протягом досліджуваного періоду спостерігалося, в основному, зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Винятком став 2015 рік, де обсяг виробництва скоротився на 5944,8 млн. грн., або 5,6 % до 2014 року.
  (check this in PDF content)