The 17 reference contexts in paper Кулаковська, Кулаковський (2018) “Особливості мотивації досягнення жінок-службовців органів державної влади та місцевого самоврядування // Achievement motivation features of female servants of government and local self-government bodies” / spz:ztu:ven:127390

 1. Start
  2209
  Prefix
  В органах державної влади та місцевого самоврядування спостерігається велика плинність кадрів. Серед звільнених – 49,7 % держслужбовців і 68,6 % осіб органів місцевого самоврядування були звільнені за власним бажанням та за згодою сторін
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Ці особи опинилися на ринку праці з пропозицією своєї робочої сили. Серед безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості станом на 1 листопада 2017 року ті, що раніше були зайняті у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні становлять 17 % [12].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2515
  Prefix
  Серед безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості станом на 1 листопада 2017 року ті, що раніше були зайняті у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні становлять 17 %
  Exact
  [12]
  Suffix
  . На ринку праці реалізувати свої здібності людина може як найманий працівник, як підприємець або як самозайнята особа. При найманні на роботу вивільнених жінок-службовців виникає проблема з наявністю робочих місць, які б відповідали здобутому ними досвіду на роботі в державних органах та органах місцевого самоврядування.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3131
  Prefix
  Іншою досить важливою проблемою є низький рівень конкурентоздатності вивільнених працівників старших за 30 років. При вирішенні проблеми докладання робочої сили через підприємництво, або шляхом самозайнятості, як показують попередні дослідження
  Exact
  [8]
  Suffix
  , важливу роль відіграє мотивація досягнення, що зумовлює актуальність обраного дослідження. Відповідно до наведеного вище, фокусом уваги нашого дослідження стали особливості психологічної готовності службовців державних установ та органів місцевого самоврядування до ведення підприємницької діяльності.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4455
  Prefix
  Цікавим є той факт, що представлений авторами рейтинг мотивів професійної діяльності державних службовців засвідчує, що лише 1,1 % респондентів виокремлюють, як мотив, кар’єрне зростання
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Дана ситуація спричиняє занепокоєння, адже при зміні місця роботи мотив кар’єрного зростання забезпечує вищий рівень інтенсивності прикладання зусиль в процесі пошуку нового місця докладання праці.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  5194
  Prefix
  Ними при оцінці психологічних властивостей державного службовця використовувалася: оцінка темпераменту, характеру, типу мислення, оцінка креативності, оцінка профорієнтації, кар’єрної спрямованості, оцінка особистості, оцінка соціотипу та оцінка готовності до змін
  Exact
  [6]
  Suffix
  . У роботах Н.Ф. Артеменко та Н.Т. Гончарук приділяється увага проблемам та перспективам мотивації персоналу в сфері державної служби [2]. Арефнія С.В. зауважує складність та напруженість роботи державних службовців, наявність в їхній професійній діяльності стрес-факторів, що можуть призводити до професійного вигорання.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  5336
  Prefix
  державного службовця використовувалася: оцінка темпераменту, характеру, типу мислення, оцінка креативності, оцінка профорієнтації, кар’єрної спрямованості, оцінка особистості, оцінка соціотипу та оцінка готовності до змін [6]. У роботах Н.Ф. Артеменко та Н.Т. Гончарук приділяється увага проблемам та перспективам мотивації персоналу в сфері державної служби
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Арефнія С.В. зауважує складність та напруженість роботи державних службовців, наявність в їхній професійній діяльності стрес-факторів, що можуть призводити до професійного вигорання. Арефнія С.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  5786
  Prefix
  Арефнія С.В. вказує, що професійне вигорання є професійним феноменом, елементом підсистеми професійної деструкції, що постає проявом повного професійного регресу особистості. Автор вказує на шляхи профілактики та подолання професійних деформацій
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Даний процес призводить до зниження ефективності службовця, що в свою чергу може призводити до необхідності шукати інше місце прикладання праці. Медвідь Н.П. у своєму дослідженні детально зупиняється на соціально-психологічних особливостях атестації керівників сфери державного управління, де одним з рішень може бути звільнення осіб, які не відповідають зайнятій
  (check this in PDF content)

 8. Start
  6189
  Prefix
  Медвідь Н.П. у своєму дослідженні детально зупиняється на соціально-психологічних особливостях атестації керівників сфери державного управління, де одним з рішень може бути звільнення осіб, які не відповідають зайнятій посаді
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Артеменко Н. та Н.Гончарук, розглядаючи питання планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби, вказують на оптимальний час перебування державного службовця на посаді (4–5 років), за який спеціаліст проходить три стадії: адаптацію, стагнацію і деградацію [3].
  (check this in PDF content)

 9. Start
  6514
  Prefix
  Артеменко Н. та Н.Гончарук, розглядаючи питання планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби, вказують на оптимальний час перебування державного службовця на посаді (4–5 років), за який спеціаліст проходить три стадії: адаптацію, стагнацію і деградацію
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Отже, можна припустити, що за умов, якщо такий спеціаліст, після проходження оптимального строку перебування на посаді, не отримує підвищення або горизонтального переміщення на одному рівні посадової ієрархії, то ефективність його професійної діяльності знижується, що може призвести до вивільнення такого працівника.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  8029
  Prefix
  За Законом України «Про зайнятість населення» одним із напрямків державної політики у сфері зайнятості населення є активізація підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості населення
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Це робить актуальним дослідження психологічних чинників, які сприяють успіху в підприємницькій діяльності. Одним із таких чинників є високий рівень мотивації досягнення. Так, один із фундаторів дослідження особливостей мотивації досягнення серед підприємців, Д.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  8528
  Prefix
  Так, один із фундаторів дослідження особливостей мотивації досягнення серед підприємців, Д.Маккліланд зазначав, що «... якщо колективна мотивація досягнень асоціювалася з наявністю більшого числа підприємців, енергійна діяльність останніх має асоціюватися з ознаками більшого економічного зростання»
  Exact
  [9, С. 465]
  Suffix
  . Люди з високим рівнем мотивації досягнення проявляють інтерес до завдань, що вимагають готовності до помірного ризику, прийняття на себе відповідальності за результати діяльності, а в якості критерію оцінки своєї успішності віддають перевагу відгукам про якість своєї праці [13].
  (check this in PDF content)

 12. Start
  8824
  Prefix
  Люди з високим рівнем мотивації досягнення проявляють інтерес до завдань, що вимагають готовності до помірного ризику, прийняття на себе відповідальності за результати діяльності, а в якості критерію оцінки своєї успішності віддають перевагу відгукам про якість своєї праці
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Не дивно, що «... подібні люди можуть стати хорошими бізнесменами, тому що підприємництво вимагає вміння йти на зважений обґрунтований ризик, вміння використовувати зворотній зв’язок для збільшення прибутку, підприємництво також вимагає схильності до новаторства, бо без цього виробництво не буде ефективним.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  9282
  Prefix
  , тому що підприємництво вимагає вміння йти на зважений обґрунтований ризик, вміння використовувати зворотній зв’язок для збільшення прибутку, підприємництво також вимагає схильності до новаторства, бо без цього виробництво не буде ефективним. Індивіди, потреба яких у досягненнях оцінюється високими балами, дійсно частіше стають успішними підприємцями»
  Exact
  [9, С. 464]
  Suffix
  . Висновки Маккліланда були неодноразово підтверджені в подальших наукових дослідженнях, які знайшли своє відображення роботах К.Дж. Коллінса, П.Дж. Ханжеса та Е.А. Лока [14]. Відповідно до наведеного вище, фокусом уваги нашого дослідження стали особливості психологічної готовності службовців державних установ до ведення підприємницької діяльності.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  9468
  Prefix
  Індивіди, потреба яких у досягненнях оцінюється високими балами, дійсно частіше стають успішними підприємцями» [9, С. 464]. Висновки Маккліланда були неодноразово підтверджені в подальших наукових дослідженнях, які знайшли своє відображення роботах К.Дж. Коллінса, П.Дж. Ханжеса та Е.А. Лока
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Відповідно до наведеного вище, фокусом уваги нашого дослідження стали особливості психологічної готовності службовців державних установ до ведення підприємницької діяльності. Як індикатор психологічної готовності до якої нами було обрано рівень мотивації досягнення.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  11075
  Prefix
  Медіанний ранг у вибірці досліджуваних становив 11, мода за рангом – 11, максимальний ранг у вибірці – 5 та мінімальний – 15. Як видно з таблиці 1 найвищий ранг респондентів становив 5 (при найвищому 1
  Exact
  [4]
  Suffix
  ), а найнижчий ранг – 15, що відповідає найнижчому значенню, згідно з Законам. Таблиця 1 Розподіл респондентів за рангами Показники Значення Ранг 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Кількість респондентів 2 4 7 2 13 7 24 12 14 2 4 Відповідно до стажу службовців вибірка характеризується такими значеннями: медіанне значення стажу дорівнює 96 місяцям, мода – 60 місяцям, мінімальне
  (check this in PDF content)

 16. Start
  11620
  Prefix
  2 4 7 2 13 7 24 12 14 2 4 Відповідно до стажу службовців вибірка характеризується такими значеннями: медіанне значення стажу дорівнює 96 місяцям, мода – 60 місяцям, мінімальне значення стажу у вибірці досліджуваних становило 5 місяців, а максимальне – 360 місяців. На другому етапі дослідження було використано методику дослідження мотивації досягнення
  Exact
  [11]
  Suffix
  для визначення мотивації на успіх чи на уникнення невдачі. Було отримано наступні результати: медіанне значення за результатами проходження методики у вибірці склало 9 балів; мода – 9 балів; мінімальний показник у вибірці – 7 балів; максимальний – 12 балів.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  13825
  Prefix
  Реана, мотивація на невдачу, до якої схильні наші учасники дослідження, у діяльності виявляється в тому, що активність особи пов’язана з потребою уникнути невдачі, покарання тощо. В плануванні майбутніх дій у осіб з таким типом мотивації переважає орієнтація на уникнення невдачі при домінуванні негативних очікувань щодо наслідків діяльності
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Відповідно, така особа концентрує свою увагу на шляхах уникнення гіпотетичної невдачі, а не на плануванні шляхів досягнення успіху. Зважаючи на те, що саме високий рівень мотивації на успіх є основним психологічним корелятом успіху в підприємницькій діяльності та й у будь-якій іншій самостійній діяльності, що вимагає ініціативи та ризику, виникає необхідність роз
  (check this in PDF content)