The 10 reference contexts in paper Колтунович (2018) “Інституціональні форми та державна підтримка інноваційно-технологічної модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських споруд у зоні осушувальних меліорацій // Institutional forms and state support for innovation and technological modernization of inter-farm and farm facilities in the area of drainage land-reclamation” / spz:ztu:ven:127383

 1. Start
  4680
  Prefix
  земель у переліг означає зниження інтенсивності ведення землеробства із порушенням постійно діючої системи окультурення у вигляді періодичної хімічної меліорації (вапнування, гіпсування) агромеліоративних заходів, системи удобрення (переважно органічної) агротехнічних заходів та дотриманням сівозмін загалом спричиняють деградацію ґрунтів і зниження їх родючості (рис. 1)
  Exact
  [1, с. 1]
  Suffix
  . © О.С. Колтунович, 2018 4000 1990 1995 2000 2005 2006 2015 3004 2713 2164 1272 1153 10631088 992 942 942 942 0 1000 2000 3000 2014 2010 2009 20082007 Рис. 1. Площа осушуваних земель сільськогосподарських підприємств в Україні, 1990–2015 рр., тис. га (розроблено автором за даними Державної служби статистики України) Проте, через відсутність цільових програм у рамках видатків Держа
  (check this in PDF content)

 2. Start
  6081
  Prefix
  У зоні осушуваних меліорацій екологічні суперечності все більше загострилися у період глибокої економічної стагнації аграрного сектору, руйнації колгоспно-радгоспної системи господарювання та руйнацією цілісних меліоративних комплексів
  Exact
  [2, с. 5]
  Suffix
  . Хвесик М.А. розглядає процес інноваційно-технологічної модернізації водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій. На думку автора, таке оновлення, особливо гідротехнічних споруд, що обслуговують меліоративні системи в зоні зрошення і осушення, може значною мірою сприяти збільшенню обсягів виробництва сіль
  (check this in PDF content)

 3. Start
  6743
  Prefix
  меліоративні системи в зоні зрошення і осушення, може значною мірою сприяти збільшенню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на територіях, які розташовані в умовах перезволоження та дефіциту водних ресурсів. Загострення світової продовольчої кризи вже підвищило інвестиційну привабливість аграрної сфери, яка розвивається в зоні зрошення
  Exact
  [3, с. 121]
  Suffix
  . Костриченко В.М. наголошує на комплексному впровадженні заходів стимулювання раціоналізації використання сільськогосподарських земель, спрямованому на покращення ефективності використання наявних земель та підтримання їх екологічної стійкості, котре забезпечить реалізацію концепції сталого розвитку в нашій державі.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  7265
  Prefix
  земель, спрямованому на покращення ефективності використання наявних земель та підтримання їх екологічної стійкості, котре забезпечить реалізацію концепції сталого розвитку в нашій державі. Виконання цих робіт на належному рівні та їх законодавче підкріплення стане важливою умовою стабілізації сучасних агроландшафтів та гарантування екологічної і продовольчої безпеки
  Exact
  [4, с. 262]
  Suffix
  . Відомо багато методів та заходів забезпечення підтримки розвитку інноваційної діяльності, найбільш ефективними серед яких є прямого впливу та опосередкованого впливу. До заходів прямого впливу відносяться: державні цільові програми розвитку інноваційної діяльності, пільгові кредити, субсидії, дотації; опосередкованого – пільгова система оподаткування для підприємств
  (check this in PDF content)

 5. Start
  7904
  Prefix
  програми розвитку інноваційної діяльності, пільгові кредити, субсидії, дотації; опосередкованого – пільгова система оподаткування для підприємств, діяльність яких орієнтована на розвиток інновацій, оподаткування прибутку за зниженими ставками, звільнення від сплати податків на прибуток на певний період (податкові канікули), страхування, митні пільги тощо
  Exact
  [5, с. 60]
  Suffix
  . Раціоналізація сільськогосподарського природокористування в зоні осушення за умови розширеного відтворення потенціалу аграрної сфери має супроводжуватися інтеграційними процесами в агропромисловому виробництві.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  8593
  Prefix
  Підставою для такого твердження є те, що корпоративні агропромислові об'єднання вже продемонстрували екологодеструктивний та природоруйнівний вплив на агроландшафти у зв'язку з гіпертрофованим збільшенням вирощування високотехнологічних експортноорієнтованих культур, що виснажують ґрунт
  Exact
  [1, с. 9]
  Suffix
  . Одним із механізмів державного регулювання в зонах осушення і зрошення є переведення меліоративних систем та окремих об’єктів їх інженерної інфраструктури цих систем, які перебувають на балансі управлінь водного господарства, міжрайонних управлінь водного господарства, регіональних управлінь водних ресурсів.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  9421
  Prefix
  , а створюються невеликі за площею (від 10 до 500 га) системи краплинного зрошення для вирощування овочів, поливу садів, виноградників, які є більш економічними й ефективними щодо використання води, екологічного навантаження на землі й навколишнє природне середовище. Саме такий підхід на думку П.С. Лозовицького до розвитку меліорації в державі є найбільш доцільним у перспективі
  Exact
  [6, с. 11]
  Suffix
  . Магістральним напрямом раціоналізації природокористування в умовах поглиблення земельної реформи та інституціональних трансформацій в зоні осушувальних меліорацій є реінжиніринг бізнеспроцесів у сільськогосподарському виробництві на основі впровадження кооперації та кластеризації, які дадуть можливість консолідувати організаційний потенціал та інвестиційні можливості осо
  (check this in PDF content)

 8. Start
  10092
  Prefix
  кооперації та кластеризації, які дадуть можливість консолідувати організаційний потенціал та інвестиційні можливості особистих селянських господарств, фермерів та підприємств щодо відновлення внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд, які забезпечуватимуть необхідний водно-повітряний режим для ведення високопродуктивного сільськогосподарського виробництва
  Exact
  [1, с. 10]
  Suffix
  . З метою захисту меліоративних систем в Україні від подальшої руйнації у 2015 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані» [7].
  (check this in PDF content)

 9. Start
  10470
  Prefix
  Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані»
  Exact
  [7]
  Suffix
  . У результаті законодавчо унеможливлено приватизацію інфраструктури меліоративних систем та її окремих об'єктів, а також землі під цими об’єктами, що сприятиме забезпеченню технологічної цілісності меліоративних систем та непорушності процесу їх функціонування.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  10816
  Prefix
  У результаті законодавчо унеможливлено приватизацію інфраструктури меліоративних систем та її окремих об'єктів, а також землі під цими об’єктами, що сприятиме забезпеченню технологічної цілісності меліоративних систем та непорушності процесу їх функціонування. Таким чином, у випадку внесення змін до Земельного кодексу України
  Exact
  [8]
  Suffix
  щодо приватизації земель сільськогосподарського призначення міжгосподарські та внутрішньгосподарські структури в зоні осушувальних меліорацій залишаться у власності держави. Висновки та перспективи подальших досліджень.
  (check this in PDF content)