The 6 reference contexts in paper Чік (2018) “Факторний економічний аналіз на підприємствах лісового господарства // Factor Economic Analysis in Forestry Enterprises” / spz:ztu:ven:127344

 1. Start
  1849
  Prefix
  Однак сам бухгалтерський облік не може надати керівництву інформацію, необхідну для оперативного управління. В умовах становлення ринкової економіки в Україні управлінські рішення мають базуватися на точних економічних розрахунках, глибокому і всебічному факторному аналізі
  Exact
  [1, с. 4]
  Suffix
  . З метою контролю за виробничими процесами та оперативності на реагування економічну ситуацію в країні, на підприємствах проводиться аналіз фінансових показників. Не можливо не погодитися з думкою вченого В.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2239
  Prefix
  Не можливо не погодитися з думкою вченого В.В. Ковальова, що аналіз – це «одна із загальних функцій управління економічними системами, значення якого не підтверджене впливом часу та навряд чи може бути переоцінене»
  Exact
  [2, с. 7]
  Suffix
  . У загальному розумінні, методика аналізу на підприємствах лісового господарства – це собою узагальнення досвіду, результатів використання конкретних способів, прийомів відображення й оброблення економічної інформації та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  6689
  Prefix
  А вплив інших факторів + 137,8 тис. грн. показує перевитрати, тобто необґрунтоване збільшення реалізації. За змінними статтями витрат розраховують вплив зміни обсягу виробництва (q) та зміни витрат на одиницю продукції (z) на загальну суму витрат за формулою
  Exact
  [3, с. 108]
  Suffix
  : Z=∑(qі*zі), (1) Використовуючи різні прийоми факторного аналізу детермінованих залежностей в аналізі даних ДП «Золочівське лісове господарство», сума скоригованих витрат була визначена таким чином: СК=Z= *100 2008 *%... 1 1 1    пл пл зм пл Р р Іцін р викпланреаліз, (2) де z – змінні витрати;  зм пл – сума витрат змінних планових, тис. грн.; 1 p1 – ціна фактична звітного
  (check this in PDF content)

 4. Start
  7853
  Prefix
  універсальним показником собівартості продукції вважається показник – витрати на 1 грн. реалізованої продукції (З1РП), за допомогою якого: можна порівняти роботу різних підприємств, дати оцінку собівартості продукції за різні роки; можна побачити прямий зв’язок між собівартістю і прибутком. Для рентабельної продукції цей показник є < 1 грн., для збиткової > 1 грн.
  Exact
  [4, с. 359]
  Suffix
  . Розрахункова формула витрат на 1 грн. реалізованої продукції – це відношення повної собівартості (Пс/сть) реалізованої продукції до її вартості в оптових цінах підприємства: З1РП = () / ТПРП Пссть або З1ТП= (∑ q*z)/ (∑ q*p), (3) де q – кількість продукції в натуральних одиницях; z – витрати на одну гривню продукції, грн.; p – ціна за одиницю продукції, грн.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  12472
  Prefix
  Таким чином, загальна сума збільшення (або зменшення) собівартості продукції (∆Св) за рахунок зміни витрат на 1 гривню реалізованої продукції визначається як добуток фактичного обсягу реалізованої продукції (РП1) на величину відхилення фактичних витрат на 1 гривню реалізованої продукції від планових
  Exact
  [5, с. 78]
  Suffix
  : ∆Св=РП1*∆З1ТП. (5) Факторний аналіз витрат на 1 грн. реалізованої продукції на ДП «Золочівський лісгосп» наведена розрахунками у таблиці 4. За даними таблиці 4 сукупний вплив факторів на підприємстві показав збільшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції на 6,00 коп.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  14680
  Prefix
  На основі проведеного аналізу витрат потрібно визначити резерви оптимізації собівартості лісопродукції. Для ДП «Золочівське лісове господарство» це будуть фактори зниження собівартості лісопродукції
  Exact
  [6, с. 258]
  Suffix
  (рис. 1.): Рис. 1. Перелік резервів зниження собівартості продукції Для узагальнення інформації про зміну собівартості продукції на ДП «Золочівське лісове господарство» проведемо факторний аналіз прибутку (збитку) від реалізації лісопродукції, який відображений у таблиці 5.
  (check this in PDF content)